Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Ku fananisela hi swa vukati

71Xana a mi tivi, vamakwerhu (ndzi vulavula ni lava tivaka nawu), leswaku nawu wu fuma munhu hi nkarhi lowu a hanyaka xana? 2Swi fana ni wansati la tekiweke: Ú bohekile eka nuna wa yena hi nawu, loko nuna a ha hanya; kambe loko nuna a file, wansati loyi ú ntshunxekile enawini lowu a wu n'wi boha eka nuna wa yena. 3Hikokwalaho, loko a tekana ni wanuna un'wana, kasi nuna wa yena wa ha hanya, ú ta vuriwa muoswi; kambe loko nuna wa yena a file, ú ntshunxekile enawini; swi vula leswaku loko a tekana ni wanuna un'wana, a nga ka a nga vuriwi muoswi.

4Swi nga leswi ke, vamakwerhu, na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikuva mi endla miri wun'we na Kriste;Kumbe: na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikwalaho ka rifu ra Kriste swi vula leswaku mi va un'wana, a nga yena loyi a pfuxiweke exikarhi ka vafi leswaku hi tswala mihandzu leyi tsakisaka Xikwembu. 5Hikuva, loko ha ha hanyela swa ntumbuluko wa hina, ku navela loku nga na ku dyoha, loku a ku pfuxiwa hi mhaka ya Nawu, a ku tirha eswirhweni swa hina, kutani mihandzu ya kona a ku ri ku fa. 6Kambe sweswi hi ntshunxiwile eNawini, leswi hi nga fa hi tlhelo ra leswi a hi bohiwile hi swona khale; hikokwa laho ke, hi tirhela Xikwembu hi ndlela leyintshwa ya Moya, ku nga ri hi leya khale ya leswi tsariweke eNawini.

Ta Nawu ni ku dyoha

7

7:7
Eks. 20:17
Dut. 5:21
Loko swi ri tano, xana hi nga vula yini ke? Xana Nawu i ku dyoha ke? Niswitsanana! Hambiswiritano, a ndzi nga ta tiva leswi ku dyoha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vanga kona; hikuva a ndzi nga ta tiva leswi ku navela loko biha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vulanga wu ku: “U nga tshuki u navela!” 8Kambe ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku pfuxile ku navela ka tinxaka-xaka endzeni ka mina; hikuva ehandle ka Nawu, ku dyoha ku file.

9Khale, a ndzi ri la hanyaka, ndzi nga ri ehansi ka Nawu; kambe hi ku ta ka xileriso, ku dyoha ku pfuka ku hanya, kutani mina ndzi fa. 10Ku kumeka leswaku xileriso lexi a xi ri xo ndzi hanyisa, xi hundzukile xo ndzi lovisa. 11

7:11
Gen. 3:13
Hikuva ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku ndzi xisile, ni ku ndzi dlaya hikwalaho ka xileriso lexi. 12Hikokwalaho ke, nawu hi woxe wu hlawulekile, na xona xileriso xi hlawulekile, xi lulamile, hi lexinene.

13Loko swi ri tano, xana xilo lexinene, hi xona lexi nga ndzi vangela rifu xana? Niswitsanana! Kambe i ku dyoha, leswaku ku dyoha loku ku tikomba leswi ku nga swona; kutani ku ndzi vangele rifu hi ku tirhisa xilo lexinene; a swi ri leswaku, hi mhaka ya xileriso, ku dyoha ku kombisisa swinene ku biha ka kona.

Ku dyoha ku fuma munhu

14Ha swi tiva leswaku Nawu i wa Moya; kasi mina, ndzi munhu wa nyama ntsena, ndzi xavisiwile ku va hlonga ra ku dyoha. 15

7:15
Gal. 5:17
Mhaka hileswaku mina n'wini a ndzi twisisi leswi ndzi swi endlaka, hikuva a ndzi endli leswi ndzi navelaka ku swi endla, kambe ndzi endla leswi ndzi swi vengaka. 16Sweswi ke, loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndzi twanana ni Nawu leswaku wu lulamile. 17Hikokwalaho ke a nga ha ri mina la vangaka swona, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 18Hikuva ndza swi tiva leswaku leswinene a swi akanga eka mina, hileswaku entumbulukweni wa mina wa laha misaveni; ku navela ku endla leswo lulama ku kona eka mina; kambe ku swi endla a ku kona. 19Hikuva leswinene leswi ndzi navelaka ku swi endla, a ndzi swi endli, kambe leswo biha leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndza swi endla. 20Swi komba leswaku loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, a nga ha ri mina hi xiviri xa mina la swi endlaka, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 21Hikokwalaho, swi mirile eka mina: Loko ndzi navela ku endla leswo lulama, leswo biha na swona swi kona eka mina. 22Mina hi xiviri xa mina ndzi tsakela Nawu wa Xikwembu; 23kambe eswirhweni swa mina ndzi kuma nawu wun'wana, lowu lwaka ni nawu lowu wu fambisaka mianakanyo ya mina; wu ndzi endla mubohiwa enawini wa ku dyoha lowu fumaka swirho swa mina. 24Yo! Mina munhu wa khombo leronghasi! I mani la nga ta ndzi ntshunxa emirini lowu wu ndzi yisaka eku feni xana?Kumbe: emirini lowu wa ku fa 25A ku nkhensiwe Xikwembu ha Yesu Kriste, Hosi ya hina!

Ku hetisela emhakeni leyi, ndzi nga ku: Mina hi ndzexe, hambi ndzi tirhela Nawu wa Xikwembu hi mianakanyo ya mina, hi ntumbuluko wa mina wa laha misaveni ndzi tirhela nawu wa ku dyoha.