Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Ku fa hi tlhelo ra ku dyoha ni ku hanya na Kriste

61Loko swi ri tano, xana hi ta ku yini? Xana hi ta ya emahlweni hi dyoha leswaku tintswalo ti andza xana? 2Niswitsanana! Hina hi feke hi tlhelo ra ku dyoha, xana hi nga ha hanyela yini eku dyoheni xana? 3Xana a mi tivi leswaku hina hinkwerhu lava khuvuleriweke eka Kriste Yesu, hi khuvuleriwe ku fa ka yena xana? 4

6:4
Kol. 2:12
Loko swi ri tano, hi ku khuvuleriwa ku fa ka yena, hi lahliwile na yena, leswaku kukotisa leswi Kriste a pfuxiweke exikarhi ka vafi, hi matimba yo kwetsima ya Tatana, na hina hi ta hanya hi mukhuva lowunthswa.

5Hikuva loko hi milelanile na yenaKumbe: loko hi damarhetiwile hi va un'we na yena hi ku fa hi rifu leri fanaka ni ra yena, na kona hi ta va tano loko hi pfuka eku feni hi ku pfuka loku fanaka ni ku pfuka ka yena. 6Leswi hi swi tivaka hileswaku munhu wa hina wa khale ú vambiwile na Kriste exihambanweni leswaku matimba ya munhu loyi wa ku dyoha ma herisiwa, ni leswaku hi ta ka hi nga ha vi mahlonga ya ku dyoha. 7Hikuva munhu loyi a feke ú ntshunxiwile ematimbeni ya ku dyoha. 8Loko hi file na Kriste, hi pfumela leswaku hi ta hanya na yena; 9naswona hi tiva leswaku, leswi Kriste a pfukeke exikarhi ka vafi, a nga ka a nga ha fi kambe, ni rifu a ra ha ri na matimba henhla ka yena. 10Ku fa ka yena a ku ri ku fa hi tlhelo ra ku dyoha, kan'we swi va swi herile; kutani vutomi lebyi a hanyaka byona sweswi ú hanyela Xikwembu. 11Hi mukhuva wolowo, na n'wina tivoneni mi ri lava feke hi tlhelo ra ku dyoha, kutani mi ri lava hanyelaka Xikwembu eka Kriste Yesu.

12Loko swi ri tano, ku dyoha ku nga ha tshuki ku fuma emirini wa n'wina lowu faka, leswaku mi nga ha yi hi ku navela ka wona; 13mi nga ha nyiketi swirho swa n'wina eku dyoheni, mi nga ha swi tirhisi ku endla leswo homboloka; kambe tinyiketeni eka Xikwembu tanihi vanhu lava hanyaka, lava humeke exikarhi ka vafi. Kutani mi nyiketa swirho swa n'wina eka Xikwembu, mi swi tirhisa ku endla leswo lulama. 14Ku dyoha ku nga ha mi fumi, hikuva a mi le hansi ka Nawu, kambe mi le hansi ka tintswalo.

Mahlonga ya leswo lulama

15Kutani ke? Xana hi ta dyoha, hileswi hi nga riki ehansi ka Nawu, kambe hi ri ehansi ka tintswalo xana? Niswitsanana! 16Xana a mi tivi leswaku, loko mi tinyiketa ku tirhela un'wana ni ku n'wi yingisa, mi mahlonga ya loyi mi n'wi yingisaka xana? — hambi mahlonga ya ku dyoha loku yisaka eku feni, hambi mahlonga ya ku yingisa loku yisaka eku lulameni. 17Kambe a ku nkhensiwe Xikwembu, hikuva n'wina lava khale a mi ri mahlonga ya ku dyoha, sweswi mi yingisile hi mbilu hinkwayo ntiyiso wa dyondzo leyi mi yi kumeke. 18Kutani mi ntshunxiwile eku dyoheni, mi va mi hundzuka mahlonga ya ku lulama. 19Ndzi tirhisa mavulavulele ya vanhu, hikuva, hi ntumbuluko, mi vanhu lava tsaneke. Ku fana ni leswi khale a mi nyiketile swirho swa n'wina ku va mahlonga ya thyaka ni ya ku homboloka, leswaku mi endla leswo homboloka ha swona, sweswi nyiketani swirho swa n'wina ku va mahlonga ya ku lulama, leswaku mi endla leswi tengeke ha swona.

20Hikuva loko ma ha ri mahlonga ya ku dyoha, a mi ntshunxiwile hi tlhelo ra ku lulama. 21Xana a mi tshovela yini eminkarhini yoleyo, hi ku endla swilo leswi sweswi swi mi khomisaka tingana, xana? Hikuva makumu ya swona i rifu. 22Kambe sweswi, mi ntshunxiwile eku dyoheni, mi hundzukile mahlonga ya Xikwembu, kutani mihandzu leyi mi yi tshovelaka sweswi yi mi yisa eku tengeni; eku heteleleni, mi ta kuma vutomi lebyi nga heriki. 23Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona i rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena, leyi humaka eka Xikwembu, i vutomi lebyi nga heriki, ha Kriste Yesu Hosi ya hina.

7

Ku fananisela hi swa vukati

71Xana a mi tivi, vamakwerhu (ndzi vulavula ni lava tivaka nawu), leswaku nawu wu fuma munhu hi nkarhi lowu a hanyaka xana? 2Swi fana ni wansati la tekiweke: Ú bohekile eka nuna wa yena hi nawu, loko nuna a ha hanya; kambe loko nuna a file, wansati loyi ú ntshunxekile enawini lowu a wu n'wi boha eka nuna wa yena. 3Hikokwalaho, loko a tekana ni wanuna un'wana, kasi nuna wa yena wa ha hanya, ú ta vuriwa muoswi; kambe loko nuna wa yena a file, ú ntshunxekile enawini; swi vula leswaku loko a tekana ni wanuna un'wana, a nga ka a nga vuriwi muoswi.

4Swi nga leswi ke, vamakwerhu, na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikuva mi endla miri wun'we na Kriste;Kumbe: na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikwalaho ka rifu ra Kriste swi vula leswaku mi va un'wana, a nga yena loyi a pfuxiweke exikarhi ka vafi leswaku hi tswala mihandzu leyi tsakisaka Xikwembu. 5Hikuva, loko ha ha hanyela swa ntumbuluko wa hina, ku navela loku nga na ku dyoha, loku a ku pfuxiwa hi mhaka ya Nawu, a ku tirha eswirhweni swa hina, kutani mihandzu ya kona a ku ri ku fa. 6Kambe sweswi hi ntshunxiwile eNawini, leswi hi nga fa hi tlhelo ra leswi a hi bohiwile hi swona khale; hikokwa laho ke, hi tirhela Xikwembu hi ndlela leyintshwa ya Moya, ku nga ri hi leya khale ya leswi tsariweke eNawini.

Ta Nawu ni ku dyoha

7

7:7
Eks. 20:17
Dut. 5:21
Loko swi ri tano, xana hi nga vula yini ke? Xana Nawu i ku dyoha ke? Niswitsanana! Hambiswiritano, a ndzi nga ta tiva leswi ku dyoha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vanga kona; hikuva a ndzi nga ta tiva leswi ku navela loko biha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vulanga wu ku: “U nga tshuki u navela!” 8Kambe ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku pfuxile ku navela ka tinxaka-xaka endzeni ka mina; hikuva ehandle ka Nawu, ku dyoha ku file.

9Khale, a ndzi ri la hanyaka, ndzi nga ri ehansi ka Nawu; kambe hi ku ta ka xileriso, ku dyoha ku pfuka ku hanya, kutani mina ndzi fa. 10Ku kumeka leswaku xileriso lexi a xi ri xo ndzi hanyisa, xi hundzukile xo ndzi lovisa. 11

7:11
Gen. 3:13
Hikuva ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku ndzi xisile, ni ku ndzi dlaya hikwalaho ka xileriso lexi. 12Hikokwalaho ke, nawu hi woxe wu hlawulekile, na xona xileriso xi hlawulekile, xi lulamile, hi lexinene.

13Loko swi ri tano, xana xilo lexinene, hi xona lexi nga ndzi vangela rifu xana? Niswitsanana! Kambe i ku dyoha, leswaku ku dyoha loku ku tikomba leswi ku nga swona; kutani ku ndzi vangele rifu hi ku tirhisa xilo lexinene; a swi ri leswaku, hi mhaka ya xileriso, ku dyoha ku kombisisa swinene ku biha ka kona.

Ku dyoha ku fuma munhu

14Ha swi tiva leswaku Nawu i wa Moya; kasi mina, ndzi munhu wa nyama ntsena, ndzi xavisiwile ku va hlonga ra ku dyoha. 15

7:15
Gal. 5:17
Mhaka hileswaku mina n'wini a ndzi twisisi leswi ndzi swi endlaka, hikuva a ndzi endli leswi ndzi navelaka ku swi endla, kambe ndzi endla leswi ndzi swi vengaka. 16Sweswi ke, loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndzi twanana ni Nawu leswaku wu lulamile. 17Hikokwalaho ke a nga ha ri mina la vangaka swona, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 18Hikuva ndza swi tiva leswaku leswinene a swi akanga eka mina, hileswaku entumbulukweni wa mina wa laha misaveni; ku navela ku endla leswo lulama ku kona eka mina; kambe ku swi endla a ku kona. 19Hikuva leswinene leswi ndzi navelaka ku swi endla, a ndzi swi endli, kambe leswo biha leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndza swi endla. 20Swi komba leswaku loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, a nga ha ri mina hi xiviri xa mina la swi endlaka, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 21Hikokwalaho, swi mirile eka mina: Loko ndzi navela ku endla leswo lulama, leswo biha na swona swi kona eka mina. 22Mina hi xiviri xa mina ndzi tsakela Nawu wa Xikwembu; 23kambe eswirhweni swa mina ndzi kuma nawu wun'wana, lowu lwaka ni nawu lowu wu fambisaka mianakanyo ya mina; wu ndzi endla mubohiwa enawini wa ku dyoha lowu fumaka swirho swa mina. 24Yo! Mina munhu wa khombo leronghasi! I mani la nga ta ndzi ntshunxa emirini lowu wu ndzi yisaka eku feni xana?Kumbe: emirini lowu wa ku fa 25A ku nkhensiwe Xikwembu ha Yesu Kriste, Hosi ya hina!

Ku hetisela emhakeni leyi, ndzi nga ku: Mina hi ndzexe, hambi ndzi tirhela Nawu wa Xikwembu hi mianakanyo ya mina, hi ntumbuluko wa mina wa laha misaveni ndzi tirhela nawu wa ku dyoha.

8

Ta ku hanya eMoyeni

81Kutani sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava nga va ka Kriste Yesu. 2Hikuva nawu wa Moya lowu nyikaka vutomi ha Kriste Yesu, wu ndzi ntshunxileVan'wana va ri: wu ku ntshunxile, kumbe: wu hi ntshunxile eka nawu wa ku dyoha ni wa rifu. 3Leswi Nawu wu tsandzekeke ku swi endla, hi mhaka ya ku tsana ka ntumbuluko wa laha misaveni, Xikwembu xi swi kotile: Xi avanyisile ku dyoha entumbulukweni lowu hi ku rhumela N'wana wa xona wa xiviri, a ri ni miri lowu fanaka ni miri wa hina wo fumiwa hi ku dyoha, leswaku a ta kota ku hlula ku dyoha. 4Xikwembu xi endlile leswi, leswaku hina hi hanyaka ku nga ri hi ku landza swa ntumbuluko wa laha misaveni kambe hi ku landza swa Moya, hi kota ku yingisa hi ku hetiseka swileriso leswo lulama swa Nawu.

5Hikuva lava hanyaka hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni, va ni mianakanyo leyi fumiwaka hi swa ntumbuluko lowu; kambe lava hanyaka hi ku yingisa Moya, va ni mianakanyo leyi fumiwaka hi swa Moya. 6Ku anakanya swa ntumbuluko wa laha misaveni i rifu, kambe ku anakanya swa Moya i vutomi ni ku rhula. 7Hikokwalaho, mianakanyo leyi fumiwaka hi ntumbuluko wa laha misaveni yi lwa ni Xikwembu, hikuva a yi yingisi Nawu wa Xikwembu; naswona yi nga ka yi nga swi koti. 8Loko swi ri tano, lava fumiwaka hi ntumbuluko wa vona, va nga ka va nga tsakisi Xikwembu.

9Kasi loko mi ri n'wina, a mi fumiwi hi ntumbuluko wa laha misaveni, kambe mi fumiwa hi Moya, loko hakunene Moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina.Kumbe: leswi Moya wa Xikwembu wu akeke eka n'wina Loko munhu a nga ri na Moya wa Kriste, a hi munhu wa yena. 10Kambe loko Kriste a ri ka n'wina, hambiloko miri wa n'wina wu file hi mhaka ya ku dyoha, Moya i vutomi eka n'wina hi mhaka ya leswi mi nga endliwa lava lulameke hi Xikwembu. 11

8:11
I Kor. 3:16
Kutani loko Moya wa Xikwembu lexi nga pfuxa Yesu exikarhi ka vafi wu akile eka n'wina, yena loyi a pfuxeke Kriste exikarhi ka vafi, ú ta hanyisa miri wa n'wina wa ku fa, hi Moya wa yena lowu akeke eka n'wina.

12Hikokwalaho, vamakwerhu, ha boheka ku ka hi nga hanyi hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni. 13Loko mi hanya hi ku yingisa ntumbuluko wa n'wina, mi ta fa; kambe loko mi dlaya mikhuva leyo biha ya miri hi matimba ya Moya, mi ta hanya. 14Vanhu hinkwavo lava fambisiwaka hi Moya wa Xikwembu i vana va Xikwembu. 15

8:15
Mk. 14:36
Gal. 4:6
8:15-17
Gal. 4:5-7
Hikuva Moya lowu mi nga nyikiwa wona, a wu mi endli mahlonga ni ku tlhela wu mi vangela ku chava, kambe wu mi endla vana; hi matimba ya Moya lowu, hi huwelela hi ku: “Abba, Tatana!” 16Moya lowu wu yima ni mimoya ya hina ku tiyisa leswaku hi vana va Xikwembu. 17Kutani leswi hi nga vana, naswona hi vadyandzhaka; hi vadyandzhaka va Xikwembu, ni vadyandzhaka swin'we na Kriste; leswi kunene hi xanisekaka na yena,Kumbe: loko hakunene hi xaniseka na yena swi vula leswaku hi ta kwetsimisiwa na yena.

Ku kwetsima loku nga ta ta

18Hikokwalaho ke, ndzi anakanya leswaku mahlomulo ya nkarhi wa sweswi a ma faneli ku ringanisiwa ni ku kwetsima loku hi nga ta kombiwa kona. 19Hikuva swivumbiwa hinkwaswo swi langutela, hi ku navela lokukulu, leswaku Xikwembu xi kombisa erivaleni vana va xona. 20

8:20
Gen. 3:17-19
Leswi vumbiweke swi nyiketiwile eka swa hava, ku nga ri hi ku rhandza ka swona, kambe hi ku rhandza ka Loyi a swi nyiketeke. Kambe ku langutela ku kona 21ka leswaku swivumbiwa leswi swi ta ntshunxiwa na swona evuhlongeni bya leswo bola, ku ta amukela ku ntshunxeka loko kwetsima loku nga ka vana va Xikwembu. 22Hikuva hi tiva leswaku, ku fikela namuntlha, swivumbiwa hinkwaswo swa konya hi ku vaviseka loku fanaka ni ku vaviseka ka ku veleka. 23
8:23
II Kor. 5:2-4
A ku konyi swivumbiwa ntsena, kambe na hina hi nga amukela mihandzu yo rhanga ya Moya lowo Kwetsima, ha konya endzeni ka hina, hi ri karhi hi langutela ku endliwa vana, ku nga ku kutsuriwa ka miri wa hina. 24Hi ponisiwile hi ri ni ku langutela loku; kasi leswi languteriwaka, loko swi vonaka, a swa ha languteriwi; xana munhu a nga langutela leswi a swi vonaka xana? 25Kambe loko hi langutela leswi hi nga swi voniki, hi swi langutela hi ku tiyisela.

26Hi mukhuva wolowo Moya na wona wa hi pfuna eku tsaneni ka hina; hikuva a hi tivi ndlela leyi hi fanelaka ku khongela ha yona, kambe Moya, wona ha woxe, wu khongela Xikwembu ematshan'wini ya hina, loko hina hi konya kunene hi nga humesi marito. 27Kutani Xikwembu lexi kambaka swa timbilu, xi tiva leswi Moya wu swi anakanyaka; xi tiva leswaku Moya wu khongelela vahlawuriwa va xona hi ku ya hi ku rhandza ka xona.

28Kambe hi tiva leswaku, etimhakeni hinkwato, Xikwembu xi le ntirhweni wa ku tisa leswinene eka lava va xi rhandzaka,Kumbe: Kambe hi tiva leswaku hinkwaswo swi tirhisana swin'we ku tisa leswinene eka lava rhandzaka Xikwembu va nga lava xi va vitaneke, hi ku ya hi makungu ya xona. 29Hikuva lava xi va tiveke ka ha ri ku sunguleni, xi lulamisile ka ha ri khale leswaku va ta vonaka va ri lava fanaka ni N'wana wa xona, ni leswaku a va yena wa mativula exikarhi ka vamakwavo lavo tala. 30Kutani lava xi nga lulamisa ta vona khale, xi tlhele xi va vitana; ni lava xi va vitaneke, xi tlhele xi va endla va va lava lulameke; ni lava xi nga va endla lava lulameke, xi tlhele xi va kwetsimisa.

Rirhandzu ra Xikwembu

31Loko swi ri tano, xana hi nga ha vula yini etimhakeni teto ke? Loko Xikwembu xi yima na hina, i mani la nga lwaka na hina xana? 32Xona hakunene, lexi nga tsetselelangiki N'wana wa xona wa xiviri kambe xi n'wi nyiketile hikwalaho ka hina hinkwerhu, xana xi nga tsandzekisa ku yini ku hi nyika swilo hinkwaswo mahala xana, kasi xi hi nyikile ni N'wana wa xona?

33I mani loyi a nga mangalelaka lava Xikwembu xi va hlawuleke xana? Xikwembu hi xona lexi xi va khanisaka. I mani loyi a nga va vekaka nandzu xana? 34Kriste Yesu loyi a feke, kumbe hi nga ku, yena loyi a pfuxiweke eku feni, wa ha ri yena loyi a nga evokweni ra xinene ra Xikwembu, kutani hi yena loyi a hi khongelelaka.

35I mani loyi a nga ta hi hambanisa ni rirhandzu ra Kriste? Xana ma nga va maxangu, kumbe nhlomulo, kumbe ku xanisiwa, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe makhombo, kumbe fumu xana? 36

8:36
Ps. 44:22
Swa ha fana ni leswi tsariweke va ku:

“Siku hinkwaro ha dlawa hikwalaho ka wena,

hi fanisiwa ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni.”

37E-e! Eka sweswo hinkwaswo, hi hlula hi va hi hlurisisa hikwalaho ka yena loyi a hi rhandzeke. 38Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku, hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya mademona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba 39leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri: Ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kriste Yesu, Hosi ya hina.