Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ku avanyisa ka Xikwembu ku lulamile

21

2:1
Mt. 7:1
Lk. 6:37
Loko swi ri tano, wena munhu la avanyisaka van'wana, a wu na ku tilandzula, hambi u nga va mani kumbe mani, hikuva loko u ri karhi u avanyisa van'wana, na wena wa tiavanyisa, leswi wena muavanyisi wa van'wana, u endlaka swo leswi vona va swi endlaka. 2Ha swi tiva leswaku Xikwembu a xi hoxi loko xi avanyisa lava endlaka leswo tano. 3Wena munhu la avanyisaka lava endlaka leswo tano, wa swi endla na wena! Xana u anakanya leswaku u ta pona eku avanyiseni ka Xikwembu xana? 4Kumbe, xana u sola vukulu bya nsovo wa xona, ni bya ku tsetselela ka xona, ni bya mbilu ya xona yo leha ngopfu, u nga tivi leswaku vunene lebyi bya Xikwembu byi ku kokotelela eku hundzukeni, xana? 5Hi mbilu ya wena leyo nonon'hwa, leyi nga laviki ku hundzuka, u tihlengeletela vukari lebyi byi nga ta ku wela hi siku lero chavisa, leri ku avanyisa loku lulameke ka Xikwembu ku nga ta humelela ha rona. 6
2:6
Ps. 62:12
Swiv. 24:12
Hikuva xona xi rihisela un'wana ni un'wana hi ku ya hi mintirho ya yena: 7Lava tiyiselaka ku endla leswinene, va ri karhi va navela ku va lava kwetsimaka ni lava dzunekaka ni lavo ka va nga ha fi, Xikwembu xi ta va nyika vutomi lebyi nga heriki; 8kambe lava nga ni moya wa ku tirhandza, va alaka ntiyiso, va fambaka hi ku homboloka, xi ta va hlundzukela ni ku va karihela. 9Maxangu ni nhlomulo swi ta wela vanhu hinkwavo lava endlaka leswo biha, ku sungula hi Vayuda, ku yisa eka vamatiko; 10kambe ku kwetsima, ni ku dzuneka, ni ku rhula, ku ta nyikiwa hinkwavo lava endlaka leswinene, ku sungula hi Vayuda, ku yisa ni ka vamatiko; 11
2:11
Dut. 10:17
hikuva Xikwembu a xi yi hi nghohe.

12Hinkwavo lava dyoheke va nga ri ehansi ka Nawu,Hileswaku vamatiko, lava nga riki ehansi ka Nawu wa Muxe va ta lovisa sweswo, va nga ri ehansi ka Nawu; hinkwavo lava dyoheke va ri ehansi ka Nawu,Hileswaku Vayuda va ta avanyisiwa hi wona Nawu. 13Hikuva a hi vatwi va Nawu lava voniwaka va ri lava lulameke emahlweni ka Xikwembu, kambe lava fambaka hi ku lerisa ka wona, hi vona lava nga ta hlayiwa leswaku va lulamile. 14Loko vamatiko lava nga riki na Nawu, va endla hi ku tumbuluka ka vona leswi Nawu wu lerisaka swona, va tivekela nawu hi voxe, hambiloko va nga ri na Nawu. 15Va kombisa leswaku leswi Nawu wu lerisaka swona, swi tsariwile etimbilwini ta vona; ripfalo ra vona ri tiyisa sweswo, hambi yi ri miehleketo ya vona, loko yi kanetana, yi va veka nandzu kumbe yi yima na vona; 16swi ta va tano hi siku leri Xikwembu xi nga ta avanyisa swihundla swa vanhu ha Yesu Kriste, hilaha Evhangeli leyi ndzi yi dyondzisaka yi vulaka hakona.

Vayuda ni Nawu

17Wena ke la tivulaka Muyuda, wena u tshembeke Nawu, u tidzunisaka hi Xikwembu, 18wena u tivaka ku rhandza ka xona, u tivaka ku xiya timhaka leti tlulaka tin'wana hi vunene, hileswi u dyondzisiweke hi Nawu, 19wena u kholwaka leswaku u mufambisi wa lavo-fe-mahlo ni ku vonakala ka lava nga munyameni, 20wena u kholwaka leswaku u muleteri wa lava nga tiviki nchumu, ni mudyondzisi wa swihlangi, hileswi u nga ni dyondzo ya xiviri, ya vutivi ni ya ntiyiso, eNawini, 21wena ke la dyondzisaka van'wana, a wu tidyondzisi xana? Wena la vulaka leswaku ku nga tshuki ku yiviwa, a wu yivi ke? 22Wena la nge: “Ku nga tshuki ku oswiwa”, a wu oswi ke? Wena la nyenyaka swikwembu swa hava, a wu yivi swa le titempeleni ke? 23Wena la tidzunisaka hi Nawu, xana a wu sorisi Xikwembu loko u tlula Nawu wolowo ke? 24

2:24
Es. 52:5
Hikuva vito ra Xikwembu ri soriwa exikarhi ka vamatiko hinkwavo hikwalaho ka n'wina, hilaha Matsalwa ma vulaka hakona.

25Swa twala leswaku ku yimba ka pfuna, loko u hlayisa Nawu; kambe loko u tlula Nawu, ku yimba ka wena ku to fana ni loko u nga yimbanga. 26Kambe loko munhu la nga yimbangiki a hlayisa swileriso swa Nawu, ú ta hlayiwa la yimbeke, hambiloko a nga yimbanga. 27Kutani loko munhu la nga yimbangiki a famba hi Nawu, ú ta ku avanyisa wena la tlulaka Nawu, hambiloko u ri ni leswi tsariweke swa Nawu, kumbe hambi u yimbile. 28Ku va Muyuda wa xiviri, a swi tikombi hi le handle ntsena; ni ku yimba ka xiviri, a ku vonaki ehandle, emirini. 29

2:29
Dut. 30:6
Kambe Muyuda wa xiviri, hi loyi a nga yena exihundleni xa mbilu, ni ku yimba ka xiviri, i ku yimba ka mbilu, loku endliwaka emoyeni,Kumbe: loku endliwaka hi Moya ku nga ri hi leswi tsariweke swa Nawu; ku dzunisiwa ka munhu loyi a ku humi ka vanhu, kambe ku huma eka Xikwembu.

3

31Loko swi ri tano, i ncini lexi Muyuda a tlulaka van'wana ha xona xana, kumbe ku yimba ku pfuna yini ke? 2Ka pfuna ngopfu, hi matlhelo hinkwawo. Mhaka yo sungula hileswaku Xikwembu xi vekile switshembiso swa xona emavokweni ya Vayuda. 3Xana hi ta vula yini, loko van'wana va vona va nga tshembekanga xana? Xana ku tshembeka ka Xikwembu ku nga herisiwa hi mhaka ya ku ka va nga tshembekanga xana? 4

3:4
Ps. 51:4
Niswitsanana! Xikwembu xi fanele ku tiviwa xi ri xa ntiyiso, ni loko munhu un'wana ni un'wana a ri muhembi. Hi swona leswi nga tsariwa, loko va te:

“Hi laha u nga ta va la lulameke, loko u vulavula,

ni ku kumiwa u nga ri na nandzu, loko u avanyisa.”

5Kambe xana hi ta ku yini, loko ku homboloka ka hina ku endla leswaku ku lulama ka Xikwembu ku kombisiwa erivaleni xana? Xana hi ta vula leswaku Xikwembu xi hombolokile loko xi hi ba eku kariheni ka xona ke? (Ndzi vulavula hi mukhuva wa vanhu.) 6Nikutsongo! Hikuva loko Xikwembu xi hombolokile, a xi ta avanyisisa ku yini misava xana?

7Swa twala, kambe loko vunwa bya mina byi kombisisa swinene leswaku Xikwembu xi ni ntiyiso, byi twarisa ni ku kwetsima ka xona, hikwalaho ka yini ndzi tama ndza ha avanyisiwa tanihi mudyohi xana? 8Naswona hikwalaho ka yini hi nga endli leswo biha, leswaku ku ta humelela leswo saseka xana? Van'wana va hi lumbeta hi mukhuva lowu, va ku hi leswi hina hi vulaka swona. Ku avanyisiwa ka vanhu lavo tano, ka va fanela!

A ku na la lulameke

9Loko swi ri tano, hi nga vula yini ke? Xana hina Vayuda hi lulamile ku tlula van'wana xana? E-e, niswitsongo. Ha ha ku komba nandzu wa Vayuda ni wa vamatiko, ni leswaku hinkwavo va fumiwa hi ku dyoha. 10

3:10-12
Ps. 14:1-3
53:1-3
Matsalwa ma tiyisa sweswo, ma ku:

11“A ku na munhu ni un'we la lulameke,

a ku na la twisisaka, a ku na loyi a lavaka Xikwembu.

12Hinkwavo va tshikile ndlela,

va hundzukile lava nga pfuniki nchumu, hinkwavo va tano;

a ku na loyi a endlaka leswinene, ni un'we ku hava.

13

3:13
Ps. 5:9
140:3
Minkolo ya vona i masirha lama ahlameke,

hi tindzimi ta vona va tolovele ku xisa,

vuxungu bya timhiri byi le milon'wini ya vona,

14

3:14
Ps. 10:7
milomo ya vona yi tele nhlambha ni ku bava;

15

3:15-17
Es. 59:7-8
milenge ya vona yi ni matsambo ku ya halata ngati,

16etindleleni ta vona ku ni ku lova ni makhombo,

17kutani ndlela ya ku rhula a va yi tivanga.

18

3:18
Ps. 36:1
Emahlweni ka vona, ku chava Xikwembu a swi kona!”

19Ha swi tiva leswaku hinkwaswo leswi Nawu wu vulaka swona, swi kongoma lava nge hansi ka wona, leswaku vanhu hinkwavo va pfariwa milomo, ni leswaku misava hinkwayo yi yisiwa eku avanyisiweni emahlweni ka Xikwembu. 20

3:20
Ps. 143:2
Gal. 2:16
Hikuva a ku na munhu ni un'we loyi a nga ta hlayiwa la lulameke emahlweni ka xona hi mhaka ya leswi a nga endla hi ku lerisa ka Nawu; ntiyiso wa kona hileswaku Nawu wu komba lexi ku dyoha ku nga xona.

Munhu ú hlayiwa la lulameke hi ku pfumela

21Kambe sweswi ndlela leyi Xikwembu xi endlaka ha yona leswaku vanhu va va lava lulameke, yi pfuleteriwile, yi nga ri yo tshemba swa Nawu; vumbhoni bya yona byi kona ematsalweni ya Nawu ni Vaprofeta: 22

3:22
Gal. 2:16
Hileswaku Xikwembu xi endla vanhu va va lavo lulama hi ku pfumela ka vona eka Yesu Kriste; xi endla leswi eka hinkwavo lava pfumelaka, hikuva a ku na ku hambana: 23Vanhu hinkwavo va dyohile, hikokwalaho ku kwetsima loku a va nyikiwile hi Xikwembu, va ku pfumala. 24Kambe va hlayiwa lava lulameke hi tintswalo ta Xikwembu, hi ku nyikiwa, ha Kriste Yesu loyi a va kutsulaka. 25Xikwembu xi n'wi vekile leswaku hi ku fa ka yena, vanhu va rivaleriwa swidyoho, loko va pfumela eka yena; xi endlele ku komba hilaha xi endlaka vanhu va va lava lulameke hakona, hikuva a xi hlayelanga vanhu ku dyoha ka vona ka khale, eminkarhini ya ku tsetselela ka xona; 26a swi ri leswaku xi komba ku lulama ka xona eminkarhini ya sweswi, xi va Xikwembu lexi lulameke, xikan'we ni ku va Xikwembu lexi endlaka munhu ku va la lulameke loko a pfumela eka Yesu.

27Loko swi ri tano, ku tidzunisa ku nga va kwihi ke? Ku dlayiwile! Hi mhaka yihi ke? Hi mhaka ya mintirho leyi endliweke xana? E-e! Ku dlayiwile hi mhaka ya ku pfumela. 28Hikuva hi ringanisa leswaku munhu ú hlayiwa la lulameke hi ku pfumela, ku nga ri hi ku endla leswi lerisiweke hi Nawu.

29Xana Xikwembu i xa Vayuda ntsena ke? Xana vamatiko vona, a hi xa vona ke? Ina, na vona vamatiko i xa vona, 30

3:30
Dut. 6:4
Gal. 3:20
leswi kunene Xikwembu xi nga xin'we; xi ta endla va ku yimba va va lava lulameke hi mhaka ya ku pfumela, na vona lava nga yimbangiki hi mhaka leyi ya ku pfumela.

31Loko swi ri tano, xana hi dlaya Nawu hi mhaka ya ku pfumela xana? Nikutsongo! Kambe hi tiyisa Nawu.

4

Xikombiso hi Abrahama

41Loko swi ri tano, xana hi nga vula leswaku Abrahama, yena loyi rixaka ra hina ri humaka eka yena, ú kume yini xana? 2Loko Abrahama a hlayiwile la lulameke hikwalaho ka mintirho ya yena, ú ni swa ku tidzunisa ha swona; kambe ku nga ri emahlweni ka Xikwembu. 3

4:3
Gen. 15:6
Gal. 3:6
Hikuva Tsalwa ri ri yini? Ri ri: “Abrahama ú pfumerile eka Xikwembu, kutani xi n'wi hlayile la lulameke hikwalaho ka swona.” 4Eka loyi a tirhaka, leswi a kumaka swona i hakelo ya ntirho wa yena; a swi hlayiwi leswaku i nyiko. 5Kasi munhu loyi a nga tirhiki, kambe a tshemba Xikwembu lexi hundzulaka mubihi a va la lulameke, ú hlayiwa la lulameke hikwalaho ka ku pfumela ka yena.

6Hi swo leswi Davhida na yena a nga anakanya swona, loko a vurile ta ku kateka ka munhu loyi Xikwembu xi n'wi hlayaka la lulameke, ku nga ri hikwalaho ka mintirho ya yena; 7

4:7-8
Ps. 32:1-2
ú te:

“Ku katekile lava rivaleriweke swidyoho swa vona,

lava swivi swa vona swi funengetiweke;

8ku katekile munhu loyi Hosi

yi nga n'wi hlayeriki ku dyoha ka yena.”

9Loko swi ri tano, xana ku kateka loku i ka lavo yimba ntsena ke, kumbe na lava nga yimbangiki i ka vona xana? Hikuva ha ha ku vula leswaku Abrahama ú hlayiwile la lulameke hikwalaho ka ku pfumela ka yena. 10Xana ú hlayiwile rini? Xana hi loko a yimbile, kumbe hi loko a nga si yimba xana? 11

4:11
Gen. 17:10
A a nga si yimba, ú yimbisiwile ndzhaku. Kutani ú nyikiwile ku yimba wu ri mfungho wo tiyisa ku lulama loku a ku kumeke hi ku pfumela, loko a nga si yimba. A swi ri leswaku Abrahama a ta va tatana emoyeni eka hinkwavo lava pfumelaka, kutani va hlayiwa lava lulameke hambiloko va nga yimbanga. 12Naswona i tatana eka lavo yimba, ku nga ri ntsena hileswi va nga yimba, kambe hileswi va fambaka endleleni ya ku pfumela, leyi tata wa hina Abrahama a nga famba ha yona, ni loko a nga si yimba.

Xitshembiso xi endlakala hi ku pfumela

13

4:13
Gen. 17:4-6
22:17-18
Gal. 3:29
A ku nga ri hi mhaka ya ku yingisa Nawu, loko Abrahama ni vatukulu va yena va tshembisiwile leswaku misava yi ta va ndzhaka ya vona, kambe a ku ri hikwalaho ka ku lulama loku nyikiwaka hi mhaka ya ku pfumela. 14
4:14
Gal. 3:18
Hikuva loko ndzhaka yi nyikiwa ntsena lava namarhelaka Nawu, ku pfumela a ka ha ri nchumu, na xona xitshembiso a xa ha pfuni nchumu; 15hikuva nawu wu vanga vukari, kambe laha ku nga hava nawu, ku hava ni ku wu tlula.

16

4:16
Gal. 3:7
Ku pfumela i mhaka leyi lavekaka, leswaku hinkwaswo swi va leswi tirhiwaka hi tintswalo ta Xikwembu,Kumbe: Hikokwalaho ke, hinkwaswo swi kumiwa hi ku pfumela, leswaku swi va leswi nyikiwaka hi tintswalo ntsena ni ku endlela leswaku xitshembiso xi va lexi tiyeke eka vatukulu hinkwavo va Abrahama, ku nga ri ntsena eka lava va namarhelaka Nawu, kambe ni ka lava va namarhelaka ku pfumela loku a ku ri na yena; hi yena loyi a nga tata wa hina hinkwerhu, 17
4:17
Gen. 17:5
hilaha swi tsariweke hakona, loko va te: “Ndzi ku endlile tata wa matiko layo tala.” Abrahama i tata wa hina emahlweni ka Xikwembu lexi a nga pfumela ka xona, xi nga Xikwembu lexi pfuxaka lava feke, lexi endlaka leswaku swilo leswi nga riki kona swi tshuka swi va kona. 18
4:18
Gen. 15:5
Abrahama ú vile ni ku pfumela, a va a langutela laha swi nga tshembisiki, kutani a hundzuka tata wa matiko layo tala, hi ku ya hi Matsalwa lawa ya nge: “Vatukulu va wena va ta andzisa xisweswo.” 19
4:19
Gen. 17:17
A nga tlhelelanga ndzhaku hi tlhelo ra ku pfumela, loko a tivona a hlakele miri tanihi mufi (hikuva malembe ya yena a ma ri kusuhi ni dzana), ni loko a vona nsati wa yena Sara leswaku ú hundzele hi nkarhi. 20A nga kanakananga hi tlhelo ra xitshembiso xa Xikwembu, ni ku pfumela ka yena a ku helanga; kambe ú kumile matimba hi mhaka ya ku pfumela, kutani a dzunisa Xikwembu. 21U khorwile swinene leswaku Xikwembu xi ni matimba ku endla leswi xi nga tshembisa ku endla swona; 22hikwalaho ka mhaka leyi, ú hlayiwile la lulameke hi ku pfumela loku.

23Marito lawa ya nge: “Ú hlayiwile hi ku pfumela loku”, a ma tsariwanga ma kongoma yena ntsena, 24kambe ma kongoma na hina; hi ta hlayiwa sweswo na hina, hi mhaka ya leswi hi pfumelaka eka yena Loyi a pfuxeke Yesu Hosi ya hina exikarhi ka vafi. 25

4:25
Es. 53:4-5
Hi yena Yesu la nga nyiketiwa leswaku a dlawa hikwalaho ka milandzu ya hina, a tlhela a pfuxiwa eku feni leswaku hi ta ntshunxiwa eka yona.