Xitsonga 1989 (TSO89)
94

Xikwembu a xi tshiki vanhu va xona

941We HOSI, u Xikwembu lexi rihiselaka;

tikombe wena Xikwembu murihiseli!

2Suka u yima wena muavanyisi wa misava,

bana lava tikurisaka, hikuva va lo tivangela.

3We HOSI, xana lavo homboloka va ta ba nkulungwana ku ya fika rini,

va ta tshika rini ku tidzunisa xana?

4Hinkwavo lava endlaka leswo biha,

a hi ku rhukana ka vona loko va vulavula, va tibumabuma ngopfu.

5We HOSI, va xanisa tiko ra wena,

va yisa vanhu va wena hansi.

6Va dlayetela tinoni ni valuveri,

va herisa ni lava pfumalaka vatswari,

7va ri karhi va ku: “HOSI a yi swi voni,

Xikwembu xa va ka Yakobo a xi na mhaka na swona!”

8N'wina vanhu vo pfumala tindleve, yingisani;

mintlunya ndzin'wina, xana mi ta tlhariha rini xana?

9Loyi a hi nyikeke tindleve, xana a nge twi xana?

Loyi a hi vumbeke mahlo, xana a nge voni xana?

10Xana loyi a letelaka vamatiko, a nge pfi a va ba xana?

Hi yena la dyondzisaka vanhu, ú ni vutivi!Van'wana va ri: Yena loyi a dyondzisaka vanhu, a nga na vutivi xana

11

94:11
I Kor. 3:20
HOSI Xikwembu xi tiva miehleketo ya vanhu,

xa swi tiva leswaku i moyanyana ntsena!

12Ku katekile munhu loyi a layiwaka hi wena, we HOSI,

loyi u n'wi dyondzisaka Nawu wa wena.

13Munhu wo tano, u n'wi rhulisa mbilu enkarhini wa maxangu,

ku kondza loko lavo homboloka va hoxiwa ekheleni.

14HOSI Xikwembu a xi tshiki vanhu va xona,

ndzhaka ya xona a xi nga yi cukumeti.

15Ku lulama ku ta tlhela ku va kona etihubyeni,

vanhu hinkwavo lavo lulama va ta ku seketela.Van'wana va ri: lavo lulama va ta tlhela va avanyiseriwa hi ku lulama

16Xana i mani loyi a nga yimaka na mina a lwa ni lavo homboloka xana?

Loyi a nga ndzi seketelaka a lwa ni lavo biha i mani xana?

17Loko HOSI Xikwembu a xi nga ndzi pfunanga,

a ndzi ta va ndzi rhelerile khale exivandleni xa vafi!

18Nkarhi lowu a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta rhetemuka,

we HOSI u ndzi khomile hi rirhandzu ra wena.

19Loko ndzi ri maxangwini layo tala ndzi pfumala ku rhula,

u ndzi khongoterile, ndzi kuma ku tsaka.

20Xana vafumi lavo homboloka,

u ta twanana na vona loko va hundzuluxa milawu,Van'wana va ri: loko va ba vanhu hi ndlela leyi nga riki enawini va endla leswo biha xana?

21Va endla makungu yo herisa lavo lulama,

kutani la pfumalaka nandzu va n'wi avanyisela rifu.

22Hambiswiritano HOSI Xikwembu xi hundzuke khokholo ra mina,

hi xona ribye leri ndzi tumbelaka eka rona.

23Lavo homboloka xi ta va ba hikwalaho ka vubihi bya vona,

xi ta va herisa hi mhaka ya swiendlo swa vona;

hakunene HOSI Xikwembu xa hina xi ta va herisela makumu.