Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ku dzuneka ka Muvumbi ni vuhosi bya munhu

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi mukhuva wa le Gati. Pisalema ya Davhida.

81We HOSI, N'wini wa hina,

vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo!

Wena u vekeke ku kwetsima ka wena

ehenhla ka matilo,

2

8:2
Mt. 21:16
u tiendlerile rirhangu hi milomo ya tindzumuloVan'wana va ri: Ku kwetsima ka wena loku tlulaka matilo hi ku tlakuka, ku yimbeleriwa hi milomo ya tindzumulo

ni ya swihlangi swa le makatleni,

u vhika ha yona lava lwaka na wena,

u miyeta nala ni murihiseli.

3Loko ndzi hlalela matilo lawa tintiho ta wena ti ma vumbeke,

ni n'weti, ni tinyeleti leti u ti vekeke evutshan'wini bya tona,

4

8:4
Yob. 7:17-18
Ps. 144:3
Hev. 2:6-8
ndzi ri, munhu i ncini leswaku u va na mhaka na yena,

yena munhu wa nyama i mani leswaku u tikarhatela yena xana?

5Kambe u n'wi vumbile a va ehansinyana ka wena,Kumbe: ehansinyana ka swivumbiwa swa le tilweni

u n'wi tlhandlekile harhi ya ku kwetsima ni ku twala.

6

8:6
I Kor. 15:27
Ef. 1:22
Hev. 2:8
U n'wi nyikile ku fuma swilo leswi mavoko ya wena ma swi vumbeke,

u vekile hinkwaswo swi va hansi ka minkondzo ya yena:

7Swifuwo hinkwaswo, leswikulu ni leswitsongo,

ni swiharhi swa nhova,

8ni tinyanyana empfhukeni ni tinhlampfi ematini,

ni swivumbiwa hinkwaswo leswi famba-fambaka elwandle.

9We HOSI, N'wini wa hina,

vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo!

9

Xikhongelo xa ku nkhensa maavanyisele layo lulama ya Xikwembu

Risimu ra Muyimbelerisi, leri sumeriwaka ehenhla. Pisalema ya Davhida.

91We HOSI, ndza ku tlangela hi mbilu ya mina hinkwayo,

ndzi rungulela vanhu mintirho ya wena hinkwayo leyo hlamarisa.

2Hikwalaho ka wena, ndza tsaka hi ntsako lowukulu,

ndzi yimbelela ndzi dzunisa vito ra wena, wena Xikwembu xa le henhla-henhla.

3Loko u humelela, valala va mina va tsutsuma,

va khuguka va wa, va fela kwalaho.

4Wena u yima na mina, u lwela tifanelo ta mina;

u tshamile exitshan'wini xa wena xa vuhosi, u avanyisa hi ku lulama.

5U tshinyile matiko, u lovisa lavo homboloka,

mavito ya vona u ma herisela makumu.

6Valala va nyamalalele makumu,

miti ya vona u yi hangalasile, ku sala marhumbi ntsena,

yi nga ka yi nga ha tsundzukiwi hi munhu.

7Kambe HOSI yi tshama eku fumeni ka yona hilaha ku nga heriki,

yi yimisile xitshamu xa yona xa vuavanyisi;

8kutani yi fuma misava hi ku lulama,

yi avanyisa vanhu hi ntiyiso.

9HOSI i khokholo ra lava xanisiwaka,

eminkarhini ya makhombo, va tumbela kona.

10Vanhu lava tivaka vito ra wena, we HOSI, va titshembela wena,

hikuva a wu fularheli lava fambaka va ku lava.

11Yimbelelani mi dzunisa HOSI leyi fumaka yi ri eSiyoni,

rungulani mintirho ya yona ematikweni!

12Xikwembu a xi rivali vapfumari,

ku rila ka vona xa ku twa,

xi rihiseta lava va va dlayaka.

13We HOSI, ndzi twele vusiwana,

languta ku xanisiwa ka mina hi lava va ndzi vengaka,

ndzi tlakule u ndzi susa etinyangweni ta rifu,

14leswaku ndzi ta tlhela ndzi yima etinyangweni ta Siyoni,

ndzi byela vanhu hinkwaswo leswi ndzi ku dzuniselaka swona,

ndzi tsaka hi leswi u ndzi poniseke.

15Vamatiko va hojomerile ekheleni leri va ri celeke;

ntlhamu lowu a va wu rhiyile, wu tlhele wu phasa milenge ya vona.

16HOSI yi titivisile,

hi ku avanyisa ka yona loku lulameke:

Lavo homboloka va phasiwile

hi swiendlo swa vona vinyi.Van'wana va ri: Yi phasile lavo homboloka hi swiendlo swa vona

17Lavo homboloka va kongoma exivandleni xa vafi,

va nga vamatiko hinkwavo lava nga riki na mhaka na Xikwembu.

18Vapfumari va nga ka va nga rivariwi minkarhi hinkwayo,

ni ku tshemba ka swisiwana ku nga ka ku nga heleli makumu.

19We HOSI, suka u yima, ku nga vi na munhu la ku kulelaka;

matiko a ma te emahlweni ka wena, ma ta avanyisiwa.

20We HOSI, chavisa vamatiko, va ta tiva leswaku vo va vanhu ntsena!

10

Xikhongelo xo kombela ku lweriwa eka lavo homboloka

101We HOSI, u yimele yini ekule xana?

Eminkarhini ya mahlomulo, u tifihlela yini xana?

2Eku tikuriseni ka vona, lavo homboloka va sala swisiwana endzhaku.

Va phasise hi mano lawa va ma lukeke!

3Munhu lowo homboloka ú tibumabuma hi ku navela ka yena loku biheke,

a nga kolwi ku bindzula, a rhuketela ni ku sandza HOSI.

4Eku tikuriseni ka yena, lowo homboloka a nga ehleketi ku lava HOSI;

miehleketo ya yena hinkwayo yi ri: “Xikwembu a xi kona!”Kumbe: lowo homboloka ú ri: “Xikwembu a xi lavisisi milandzu, a xi kona!” Hi yona miehleketo ya yena hinkwayo!

5Leswi a swi endlaka swi tshama swi ri karhi swi nyuka;

ku avanyisa ka wena HOSI, ku le henhla ngopfu, laha yena a nga ku voniki;

valala va yena wa va nyefula.

6Hi mbilu, ú ri: “A ku na lexi xi nga ta ndzi wisa;

khombo ri nga ka ri nga ndzi weli, ni siku ni rin'we.”

7

10:7
Rho. 3:14
Nomo wa yena wu tele nhlambha, ni vumbabva, ni marito lama chavisaka;

eku vulavuleni ka yena, ú haxa manyala ni vubihi.

8Ú tumbelela vanhu kusuhi ni miti,

ú tshamela ku dlaya lava nga onhangiki nchumu.

9Mahlo ya yena ma xiyaxiya lava tsaneke;

ú bvutama a nga voniwi, ku fana ni nghala exihlahleni xa yona;

ú tumbelela ku bvanyangeta swisiwana,

a swi khoma, a swi kokela eritavaleni ra yena;

10a bvutama, a kasa;Van'wana va ri: ú wisela lavo lulama ehansi, a va phyandlasa

lava tsaneke, ú va bvanyangeta hi matimba.

11Hi mbilu, ú ri: “Xikwembu a xi na mhaka,

a xi languti, xi nga ka xi nga swi voni.”

12Pfuka, we Hosi; komba matimba ya wena, we Xikwembu!

U nga tshuki u rivala lava xanisekaka.

13Lowo homboloka ú sandzela yini Xikwembu,

ú vulela yini hi mbilu, a ku:

“Xi nga ka xi nga ndzi vutisi nchumu,” xana?

14Kasi wena wa swi vona;

ina, maxangu ni mahlomulo wa ma vona,

u tiyimisele ku lwela swisiwana.

Hikokwalaho, lava tsaneke va tinyiketa eka wena,

lava pfumalaka vatswari, va kuma ku pfuneka eka wena.

15Tshova matimba ya lavo homboloka ni ya vadyohi,

hlongola ku homboloka ka vona, ku kondza ku nga ha vonaki.

16HOSI yi fuma hilaha ku nga heriki,

vamatiko va ta susiwa etikweni ra yona.

17We HOSI, u yingisa ku kombela ka lava xanisekaka,

u pfuxa matimba ya vona, u va rhiyela ndleve,

18u yima ni lava pfumalaka vatswari, u lwela ni lava xanisiwaka,

leswaku vanhu va misava leyi, va nga ha engeti va va karhata.