Xitsonga 1989 (TSO89)
89

Ntwanano wa Xikwembu na Davhida

Swiletelo swa Etani wa ka Ezra.

891

89:1 (Xihev.)
I Tih. 4:31
We HOSI, ndzi ta yimbelela rirhandzu ra wena hilaha ku nga heriki,

minkarhi hinkwayo ndzi ta byela vanhu leswaku wa tshembeka.

2Mina ndzi ri: Rirhandzu ra wena ri ta va konaVan'wana va ri: Wena u ri: Rirhandzu ra mina ri ta va kona hilaha ku nga heriki,

ku tshembeka ka wena ku tiyile kukota matilo.

3Wena u vurile u ku:

“Ndzi endlile ntwanano ni muhlawuriwa wanga.

Emahlweni ka Davhida nandza wa mina ndzi tibohile hi ku hlambanya ndzi ku:

4

89:4
II Sam. 7:12-16
I Tikr. 17:11-14
Ps. 132:11
Mint. 2:30
‘Vatukulu va wena va ta fuma hilaha ku nga heriki,

ndzi ta tiyisa vuhosi bya wena minkarhi hinkwayo.’ ”

5We HOSI, matilo a ma dzunise mintirho ya wena leyo hlamarisa,

a ku twarisiwe ku tshembeka ka wena etihubyeni ta le tilweni.

6Xana ku na mani le henhla la ringanaka na wena xana?

Exikarhi ka swivumbiwa swa le tilweni, i mani la fanaka na wena ke?

7Hakunene we Xikwembu, wa chaviseka swinene ehubyeni ya vahlawuriwa va le henhla,Van'wana va ri: wa chaviseka ehubyeni leyikulu ya vahlawuriwa

wa xiximeka ku tlula hinkwavo lava va ku rhendzeleke.

8We HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo,

xana i mani la fanaka na wena xana?

Ntamu ni ku tshembeka swi ku rhendzerile we HOSI.

9Hi wena la fumaka lwandle loko ri vila,

loko magandlati ya rona ma tlakuka, wa ma miyeta.

10U dlayile Rahaba nyoka ya le lwandle, u yi phyandlasa;

u hangalasile valala va wena hi ntamu wa wena lowukulu.

11Tilo ni misava i swa wena,

hinkwaswo leswi nga ka swona swi sunguriwile hi wena.

12Hi wena u tumbuluxeke dzonga ni n'walungu,

tintshava ta Taboro na Hermoni ti ba minkulungwana, ti dzunisa vito ra wena.

13U ni matimba ya tinhenha;

loko u tlakusa voko ra wena ra xinene, ntamu wa wena wa vonaka.

14Masungulo ya vuhosi bya wena i nawu ni ku lulama,

rirhandzu ni ku tshembeka i malandza ya wena.

15We HOSI, ku katekile tiko ra vanhu lava tivaka ku ku bela nkulungwana,

va nga lava amukelekaka eka wena, lava hanyaka eku vonakaleni.

16Masiku hinkwawo va le ku tsakeni hikwalaho ka wena,

va tiya nhlana, hikuva wa va lwela.Van'wana va ri: masiku hinkwawo va twarisa ku lulama ka wena

17Hakunene we HOSI, wa hi tiyisa hi ndlela yo hlamarisa,

hosi ya tiko ra hina ya dzuneka, hikuva wa yi tsakela.Kumbe: hi titwa hi tiyile, hikuva wa hi tsakela

18Mufumi wa hina, a nga loyi a hi sirhelelaka,

ú le mavokweni ya wena we HOSI Muhlawuleki wa Israele.

19Siku rin'wana u vulavurile na hina malandza ya wena hi xivono,

u ku: “Ndzi nyikile nhenha yin'wana entamu lowukulu;Van'wana va ri: Ndzi tlhandlekile harhi enhlokweni ya nhenha yin'wana

ndzi yi hlawurile exikarhi ka vanhu va tiko, ndzi yi tlakusa.

20

89:20
I Sam. 13:14
16:12
Mint. 13:22
Ndzi tihlawulele Davhida leswaku a va nandza wa mina,

ndzi n'wi cherile mafurha ya mina layo hlawuleka enhlokweni.

21Kutani ndzi ta va na yena ndzi n'wi seketela,

ndzi n'wi tiyisa hi ntamu wa mina.

22Valala va yena va nge koti ku n'wi juma,

lavo homboloka va nge n'wi wiseli ehansi.

23Ndzi ta yayarhela valala va yena a ri karhi a swi vona,

ndzi ba lava va n'wi vengaka.

24Ku tshembeka ka mina ni rirhandzu ra mina swi ta n'wi seketela;

loko a twa vito ra mina u ta tiya nhlana.

25Ndzi ta navisa mfumo wa yena wu ya fika elwandle,

ndzi ta wu perisa ni milambu.

26Yena ú ta ku ka mina: ‘U tata wa mina ni Xikwembu xanga,

khokholo leri ndzi tumbelaka eka rona!’

27

89:27
Nhlav. 1:5
Ndzi ta n'wi endla mativula ya mina,

tihosi hinkwato ta misava ti ta va hansi ka yena.

28Rirhandzu ra mina ri ta n'wi hlayisa minkarhi hinkwayo,

ntwanano wa mina na yena wu nga ka wu nga heli.

29Mfumo wa yena wu ta tiya kukota matilo,

vuhosi a byi nga suki endyangwini wa ka vona.

30“Loko vana va yena va tlula milawu ya mina

va nga landzeleli swiletelo swa mina,

31loko va tshika swileriso swa mina

va nga endli ku rhandza ka mina,

32ndzi ta va ba hi mintungu,

ndzi va bela swidyoho swa vona ni milandzu ya vona.

33“Hambiswiritano, rirhandzu leri ndzi n'wi rhandzaka ha rona a ri nga heli,

ndza ha ta tshembeka eka yena.

34Ntwanano wa mina na yena a ndzi nga wu tshovi,

ni marito lama humeke enon'weni wa mina a ndzi nga ma hundzuluxi.

35Ndzi hlambanyile khale hi vito ra mina lero hlawuleka

leswaku Davhida ndzi nga ka ndzi nga n'wi hembeli.

36Va ka vona va ta fuma hilaha ku nga heriki,

vuhosi bya yena byi ta va kona minkarhi hinkwayo kukotisa dyambu.

37Minkarhi hinkwayo ú ta yima a tiyile a kota n'weti,

yona mbhoni yo tshembeka ya le henhla etilweni.”Van'wana va ri: matilo ma kondza ma nyamalala

38Kambe sweswi we HOSI, u hlundzukerile muhlawuriwa wa wena,

u n'wi tsan'wile u n'wi cukumeta.

39U tshovile ntwanano lowu u wu endleke ni nandza wa wena,

xidlodlo xa yena xa vuhosi u xi hoxile endzhopeni.

40U wisile rirhangu hinkwaro ra muti wa yena,

makhokholo ya kona u ma endlile marhumbi.

41Vahundzi va ndlela hinkwavo va phangha swilo swa yena,

kutani ú hundzukile xihlekiso eka vaakelani va yena.

42U katekisile valala va yena,

u va tsakisa hinkwavo.

43U bvinyile matlhari ya yena,

u n'wi hlurisa hi valala.

44U n'wi tekele nhonga ya vuhosi,Van'wana va ri: U susile ku dzuneka ka yena

kutani u wisa xiluvelo xa yena.

45Masiku ya vuntshwa bya yena u ma hungutile,

u n'wi funengeta hi tingana.

46We HOSI, xana u ta fihla mombo wa wena hilaha ku nga heriki xana?

Xana vukari bya wena byi ta pfurha ku fika rini xana?

47We N'wini wanga, ndzi anakanye, hikuva vutomi bya mina byi komile ngopfu;Van'wana va ri: We N'wini wa hina, anakanya hilaha vutomi bya munhu byi komeke hakona

vanhu hinkwavo lava u va tumbuluxeke, a hi nchumu!

48Xana hi wihi munhu loyi a nga ta hanya a nga fi xana?

I mani loyi a nga ponaka ematimbeni ya xivandla xa vafi xana?

49We N'wini wanga, xana rirhandzu ra wena leri a wu ri na rona khale,

ri nga leri u ri tshembiseke Davhida nandza wa wena, ri kwihi xana?

50Anakanya hilaha mina nandza wa wena ndzi rhuketeriwaka hakona,

tsundzuka ndlela leyi vamatiko va ndzi sandzaka ha yona.

51We HOSI, valala va wena va hlekula ni ku monya

mintirho ya munhu loyi u n'wi hlawuleke.

52HOSI Xikwembu a xi nkhensiwe hilaha ku nga heriki!

Amen! Amen!