Xitsonga 1989 (TSO89)
88

Xikhongelo xa munhu loyi a xanisekaka

Pisalema ya va ka Kore. Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi tinanga. Swiletelo swa Hemani wa ka Ezra.

881We HOSI, Xikwembu xanga ni muponisi wanga,

vusiku ni nhlekanhi ndzi huwelela ka wena ndzi kombela ku pfuniwa.

2Amukela xikhongelo xa mina,

u ndzi yingisa loko ndzi huwelela.

3Makhombo ma ndzi talele ngopfu,

ndzo vona sirha ri ahlamile emahlweni ka mina.

4Ndzi hlayiwa exikarhi ka lava yaka exivandleni xa vafi,

a ndza ha ri na matimba niswitsanana.

5Ndzi cukumetiwile exikarhi ka vafi,Van'wana va ri: Ndzi fana ni munhu loyi a etleleke exikarhi ka vafi

ndzi fana ni lava dlayiweke va hoxiwa esirheni,

lava ni ku va anakanya u nga ha va anakanyiki,

hikuva va susiwile emavokweni ya wena.

6U ndzi wisele ekheleni leri enteke,

endhawini ya xinyami lexikulu.

7Vukari bya wena bya ndzi tshikelela,

magandlati ya wena hinkwawo ma ndzi khubumetile.

8U ndzi hambanisile ni tintangha ta mina,

hikuva u ndzi hundzurile xilo xa manyala eka vona.

Ndzi pfaleriwile laha ndzi tsandzekaka ku baleka.

9Mahlo ya mina ma fehla hikuva ndzi le ku rileni.

We HOSI, masiku hinkwawo ndza ku khongela,

ndzi tlakusile mavoko.

10Xana mahlori ya wena u ta ma komba vafi xana?

Lava nga masirheni va nga pfuka va ku dzunisa xana?

11Xana esirheni ka ha vulavuriwa hi rirhandzu ra wena xana?

Lava nga xivandleni xa vafi va nga ha vulavula hi ku tshembeka ka wena xana?

12Xana mintirho ya wena leyo hlamarisa ya ku hi lwela,

yi tiviwa hi mani exinyamini xa rifu, etikweni ra lava rivariweke, xana?

13Kambe mina ndzi huwelela eka wena we HOSI,

xikhongelo xa mina xi ta eka wena ka ha ri mixo.

14We HOSI, u ndzi cukumetela yini xana,

hikwalaho ka yini u ndzi fularhela xana?

15Ndzi tsongahatiwile ku sukela evuntshweni bya mina, ndzi pona ri ahlamile;

leswi u ndzi bisaka swona swa chavisa, swi ndzi heta ntamu.

16Vukari bya wena byi le henhla ka mina,

ndlela leyi u ndzi hlaselaka ha yona ya ndzi vavisa.

17Maxangu lawa ma ndzi rhendzela siku hinkwaro ku fana ni ndhambi,

ma ndzi tela ma ta ndzi khubumeta.

18U ndzi hambanisile ni vanghana kumbe vaakelani va mina,

kutani sweswi ntangha ya mina i xivandla xa vafi!

89

Ntwanano wa Xikwembu na Davhida

Swiletelo swa Etani wa ka Ezra.

891

89:1 (Xihev.)
I Tih. 4:31
We HOSI, ndzi ta yimbelela rirhandzu ra wena hilaha ku nga heriki,

minkarhi hinkwayo ndzi ta byela vanhu leswaku wa tshembeka.

2Mina ndzi ri: Rirhandzu ra wena ri ta va konaVan'wana va ri: Wena u ri: Rirhandzu ra mina ri ta va kona hilaha ku nga heriki,

ku tshembeka ka wena ku tiyile kukota matilo.

3Wena u vurile u ku:

“Ndzi endlile ntwanano ni muhlawuriwa wanga.

Emahlweni ka Davhida nandza wa mina ndzi tibohile hi ku hlambanya ndzi ku:

4

89:4
II Sam. 7:12-16
I Tikr. 17:11-14
Ps. 132:11
Mint. 2:30
‘Vatukulu va wena va ta fuma hilaha ku nga heriki,

ndzi ta tiyisa vuhosi bya wena minkarhi hinkwayo.’ ”

5We HOSI, matilo a ma dzunise mintirho ya wena leyo hlamarisa,

a ku twarisiwe ku tshembeka ka wena etihubyeni ta le tilweni.

6Xana ku na mani le henhla la ringanaka na wena xana?

Exikarhi ka swivumbiwa swa le tilweni, i mani la fanaka na wena ke?

7Hakunene we Xikwembu, wa chaviseka swinene ehubyeni ya vahlawuriwa va le henhla,Van'wana va ri: wa chaviseka ehubyeni leyikulu ya vahlawuriwa

wa xiximeka ku tlula hinkwavo lava va ku rhendzeleke.

8We HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo,

xana i mani la fanaka na wena xana?

Ntamu ni ku tshembeka swi ku rhendzerile we HOSI.

9Hi wena la fumaka lwandle loko ri vila,

loko magandlati ya rona ma tlakuka, wa ma miyeta.

10U dlayile Rahaba nyoka ya le lwandle, u yi phyandlasa;

u hangalasile valala va wena hi ntamu wa wena lowukulu.

11Tilo ni misava i swa wena,

hinkwaswo leswi nga ka swona swi sunguriwile hi wena.

12Hi wena u tumbuluxeke dzonga ni n'walungu,

tintshava ta Taboro na Hermoni ti ba minkulungwana, ti dzunisa vito ra wena.

13U ni matimba ya tinhenha;

loko u tlakusa voko ra wena ra xinene, ntamu wa wena wa vonaka.

14Masungulo ya vuhosi bya wena i nawu ni ku lulama,

rirhandzu ni ku tshembeka i malandza ya wena.

15We HOSI, ku katekile tiko ra vanhu lava tivaka ku ku bela nkulungwana,

va nga lava amukelekaka eka wena, lava hanyaka eku vonakaleni.

16Masiku hinkwawo va le ku tsakeni hikwalaho ka wena,

va tiya nhlana, hikuva wa va lwela.Van'wana va ri: masiku hinkwawo va twarisa ku lulama ka wena

17Hakunene we HOSI, wa hi tiyisa hi ndlela yo hlamarisa,

hosi ya tiko ra hina ya dzuneka, hikuva wa yi tsakela.Kumbe: hi titwa hi tiyile, hikuva wa hi tsakela

18Mufumi wa hina, a nga loyi a hi sirhelelaka,

ú le mavokweni ya wena we HOSI Muhlawuleki wa Israele.

19Siku rin'wana u vulavurile na hina malandza ya wena hi xivono,

u ku: “Ndzi nyikile nhenha yin'wana entamu lowukulu;Van'wana va ri: Ndzi tlhandlekile harhi enhlokweni ya nhenha yin'wana

ndzi yi hlawurile exikarhi ka vanhu va tiko, ndzi yi tlakusa.

20

89:20
I Sam. 13:14
16:12
Mint. 13:22
Ndzi tihlawulele Davhida leswaku a va nandza wa mina,

ndzi n'wi cherile mafurha ya mina layo hlawuleka enhlokweni.

21Kutani ndzi ta va na yena ndzi n'wi seketela,

ndzi n'wi tiyisa hi ntamu wa mina.

22Valala va yena va nge koti ku n'wi juma,

lavo homboloka va nge n'wi wiseli ehansi.

23Ndzi ta yayarhela valala va yena a ri karhi a swi vona,

ndzi ba lava va n'wi vengaka.

24Ku tshembeka ka mina ni rirhandzu ra mina swi ta n'wi seketela;

loko a twa vito ra mina u ta tiya nhlana.

25Ndzi ta navisa mfumo wa yena wu ya fika elwandle,

ndzi ta wu perisa ni milambu.

26Yena ú ta ku ka mina: ‘U tata wa mina ni Xikwembu xanga,

khokholo leri ndzi tumbelaka eka rona!’

27

89:27
Nhlav. 1:5
Ndzi ta n'wi endla mativula ya mina,

tihosi hinkwato ta misava ti ta va hansi ka yena.

28Rirhandzu ra mina ri ta n'wi hlayisa minkarhi hinkwayo,

ntwanano wa mina na yena wu nga ka wu nga heli.

29Mfumo wa yena wu ta tiya kukota matilo,

vuhosi a byi nga suki endyangwini wa ka vona.

30“Loko vana va yena va tlula milawu ya mina

va nga landzeleli swiletelo swa mina,

31loko va tshika swileriso swa mina

va nga endli ku rhandza ka mina,

32ndzi ta va ba hi mintungu,

ndzi va bela swidyoho swa vona ni milandzu ya vona.

33“Hambiswiritano, rirhandzu leri ndzi n'wi rhandzaka ha rona a ri nga heli,

ndza ha ta tshembeka eka yena.

34Ntwanano wa mina na yena a ndzi nga wu tshovi,

ni marito lama humeke enon'weni wa mina a ndzi nga ma hundzuluxi.

35Ndzi hlambanyile khale hi vito ra mina lero hlawuleka

leswaku Davhida ndzi nga ka ndzi nga n'wi hembeli.

36Va ka vona va ta fuma hilaha ku nga heriki,

vuhosi bya yena byi ta va kona minkarhi hinkwayo kukotisa dyambu.

37Minkarhi hinkwayo ú ta yima a tiyile a kota n'weti,

yona mbhoni yo tshembeka ya le henhla etilweni.”Van'wana va ri: matilo ma kondza ma nyamalala

38Kambe sweswi we HOSI, u hlundzukerile muhlawuriwa wa wena,

u n'wi tsan'wile u n'wi cukumeta.

39U tshovile ntwanano lowu u wu endleke ni nandza wa wena,

xidlodlo xa yena xa vuhosi u xi hoxile endzhopeni.

40U wisile rirhangu hinkwaro ra muti wa yena,

makhokholo ya kona u ma endlile marhumbi.

41Vahundzi va ndlela hinkwavo va phangha swilo swa yena,

kutani ú hundzukile xihlekiso eka vaakelani va yena.

42U katekisile valala va yena,

u va tsakisa hinkwavo.

43U bvinyile matlhari ya yena,

u n'wi hlurisa hi valala.

44U n'wi tekele nhonga ya vuhosi,Van'wana va ri: U susile ku dzuneka ka yena

kutani u wisa xiluvelo xa yena.

45Masiku ya vuntshwa bya yena u ma hungutile,

u n'wi funengeta hi tingana.

46We HOSI, xana u ta fihla mombo wa wena hilaha ku nga heriki xana?

Xana vukari bya wena byi ta pfurha ku fika rini xana?

47We N'wini wanga, ndzi anakanye, hikuva vutomi bya mina byi komile ngopfu;Van'wana va ri: We N'wini wa hina, anakanya hilaha vutomi bya munhu byi komeke hakona

vanhu hinkwavo lava u va tumbuluxeke, a hi nchumu!

48Xana hi wihi munhu loyi a nga ta hanya a nga fi xana?

I mani loyi a nga ponaka ematimbeni ya xivandla xa vafi xana?

49We N'wini wanga, xana rirhandzu ra wena leri a wu ri na rona khale,

ri nga leri u ri tshembiseke Davhida nandza wa wena, ri kwihi xana?

50Anakanya hilaha mina nandza wa wena ndzi rhuketeriwaka hakona,

tsundzuka ndlela leyi vamatiko va ndzi sandzaka ha yona.

51We HOSI, valala va wena va hlekula ni ku monya

mintirho ya munhu loyi u n'wi hlawuleke.

52HOSI Xikwembu a xi nkhensiwe hilaha ku nga heriki!

Amen! Amen!

90

Xiyenge xa vumune

(Tipisalema 90 – 106)

Malembe ya munhu ma komile ngopfu

Xikhongelo xa Muxe munhu wa Xikwembu.

901We N'wini wa hina, ku sukela eminkarhini ya vakokwa wa hina,

hi kumile vutshamo eka wena.Van'wana va ri: hi kumile vutumbelo eka wena

2Loko tintshava ti nga si va kona,

ni loko u nga si tumbuluxa misava ni leswi nga ka yona,

u vile Xikwembu, naswona wa ha ta va xona hilaha ku nga heriki.

3U lerisa vanhu u ku: “Tlhelelani entshurini!”

Kutani u va tlherisela kona.

4

90:4
II Pet. 3:8
Malembe ya khume ra madzana emahlweni ka wena

ma fana ni siku ra tolo loko ri hundzile,

kumbe nkarhinyana wo koma nivusiku.

5U kukula vanhu, va hundza laha misaveni kukota norho;

va fana ni byanyi lebyi hlukaka nimixo,

6kambe loko dyambu ri ya eku peleni,

byanyi byebyo byi nga baleka swiluva nimixo, bya vuna byi oma.

7Hakunene ha dlawa hi vukari bya wena,

ku hlundzuka ka wena ka hi chavisa.

8U andlala ku homboloka ka hina emahlweni ka wena;

swidyoho leswi hi swi endleke exihundleni, wa swi paluxa.

9Masiku ya ku hanya ka hina ma komisiwa hi vukari bya wena,

malembe ya kona onge i moyanyana ntsena.

10Hi hanya malembe ya 70,

ni lava tiyeke va nga fika eka 80,

kambe malembe ya kona ma tele maxangu ni ku tikeriwa;Van'wana va ri: kambe mikitsikitsi ya wona ma hi vangela maxangu ni ku tikeriwa

masiku ya hina ma komile, mo haha kunene!

11Xana i mani la anakanyaka matimba ya vukari bya wena xana?

La tsundzukaka ku hlundzuka ka wena loku chavisaka i mani ke?

12Hikokwalaho hi dyondzise ku hlaya masiku ya ku hanya ka hina,

kutani hi ta kuma vutlhari.

13We HOSI, tana u ta hi pfuna, hina malandza ya wena;

xana u ta yima kule na hina ku ya fika rini xana?

14Hi kombe rirhandzu ra wena ka ha ri mixo,

leswaku hi ta tsaka hi ku dzunisa, vutomi bya hina hinkwabyo.

15Hi nyike masiku ya ntsako ku ringana ni lawa u hi xaniseke ha wona,

u hi nyika ni malembe lamanene yo ringana ni lawa hi voneke maxangu ha wona.

16Ntirho wa wena a wu tikombe eka hina malandza ya wena,

ni lava va ha taka a va hlalele ku dzuneka ka wena.

17Hi funengete hi tintswalo ta wena, we Xikwembu xa hina ni N'wini wa hina;

katekisa mintirho ya hina, ina yi katekise!