Xitsonga 1989 (TSO89)
83

Xikhongelo xo kombela ku hluleriwa valala

Risimu. Pisalema ya Asafa.

831We Xikwembu, u nga miyeli,

vulavula, u nga swi languti ntsena!

2Twana, valala va wena va ba huwa,

lava va ku vengaka va tikukumuxa ngopfu.

3Va luka mano yo lwa ni vanhu va wena,

va endla makungu yo hlasela lava khale a wu va sirhelela.

4Va ri: “A hi yeni hi ya herisa tiko ra Vaisraele,

vito ra vona ri ta ka ri nga ha tsundzukiwi hi munhu!”

5Va kanela makungu hi mbilu yin'we,

va twanana ku lwa na wena.

6Lava endlaka sweswo i vaaki va le Edomu ni va ka Iximaele,

i va le Mowabu ni va ka Hagara;

7i va le Gebali ni Vaamoni ni Vaamaleke,

i Vafilista ni lava akeke emutini wa Tiri.

8Na vona va le Axuru va nghenile emakungwini ya kona,

va tshembisa va ka Lota leswaku va ta va pfuna.

9

83:9
Vaav. 4:6-22
Vaav. 7:1-23
We Xikwembu, va endle leswi u swi endleke Vamidiyani,

u va endla leswi u swi endleke Sisera na Yabini exinambyanini xa Kixoni,

10va nga valala lava u va hlaseleke emutini wa Eni-Dori,Van'wana va ri: exihlobyeni xa Harodo

lava mintsumbu ya vona yi boleleke kona.

11

83:11
Vaav. 7:25
Vaav. 8:12
Varhangeri va vona, va endle leswi u swi endleke Orebe na Zebe;

vafambisi va vona hinkwavo, va endle kukota Zeba na Salmuna,

12va nga vanhu lava a va hlambanyile va ku:

“A hi tekeni tiko ra Xikwembu ri va ra hina!”

13We Xikwembu, va hangalase kukota mungu,

ku fana ni vudyangwana lebyi hahisiwaka hi moya.

14Va herise ku fana ni xihlahla lexi tshwaka,

ni tintshava leti onhiwaka hi ritshwa.

15Va hlongorise hi xidzedze xa wena,

u va hlanganisa tinhloko hi mpfula ya ximbhembhe.

16Va khomise tingana letikulu,

leswaku va ta sungula ku ku lava we HOSI.

17A va khomiwe hi tingana ni ku chava loku nga heriki,

a va hele matimba va herisiwa.

18Kutani vanhu va ta tiva leswaku hi wena ntsena u vuriwaka HOSI,

wena Xikwembu lexi nga henhla-henhla,

lexi fumaka misava hinkwayo.

84

Risimu ra munhu la rhandzaka ngopfu Tempele ya le Yerusalema

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi mukhuva wa le Gati. Pisalema ya va ka Kore.

841We HOSI ya matimba hinkwawo,

swi tsakisa ngopfu ku va eTempeleni ya wena;

2ndzi navela hi mbilu ya mina hinkwayo

ku fika exivaveni xa yindlu ya wena.

Hi miri ni moya, ndzi huwelela hi ku tsaka

eka wena Xikwembu lexi hanyaka.

3We HOSI ya matimba hinkwawo,

u mufumi wa mina ni Xikwembu xanga!

Hambi swi ri swindzingiri swi kuma vutshamo eTempeleni,

na tona timbewulani ti aka swisaka kusuhi ni tialitari ta wena,

ti akela mavondlo ya tona.

4Va katekile ngopfu lava tshamaka eTempeleni ya wena,

va ku dzunisa minkarhi hinkwayo.

5Ku katekile vanhu lava kumaka matimba eka wena,

lava khomaka ndlela yo ya eYerusalema va tsakile.

6Hambiloko va hundza enkoveni lowu omeke lowu vuriwaka Nkova wa Baka,

va wu kuma wu ri ni swihlovo,

naswona wu katekisiwile hi timpfula leto sungula.Van'wana va ri: naswona wu tale swidziva swa mpfula leyo sungula

7Loko va famba, va engeteleriwa matimba masiku hinkwawo,

va ko va fika emahlweni ka wena eSiyoni, we Xikwembu.Van'wana va ri: u ko u tikomba eSiyoni, we Xikwembu xa swikwembu

8We HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo, yingisa xikhongelo xa mina,

rhiya ndleve we Xikwembu xa va ka Yakobo.

9Languta ni xitlhangu xa hina yi nga hosi ya tiko, wena Xikwembu,

u yi amukela hi tintswalo, yona muhlawuriwa wa wena.

10Hakunene ku tshama siku rin'we ntsena eTempeleni ya wena,

swi tlula ku tshama masiku ya khume ra madzana kun'wana.

Ndzi ngo tsakela ku yima kunene enyangweni ya Tempele, we Xikwembu xanga,

ku ri na ku tshama ni lava va nga ku khongeriki.

11HOSI Xikwembu i khokholo ni xitlhangu,Van'wana va ri: HOSI Xikwembu i dyambu ni xitlhangu

xi avela vanhu tintswalo ni ku dzuneka;

lava hanyaka hi ndlela leyi nkhensekaka,

HOSI Xikwembu xi va nyika minkateko.

12We HOSI ya matimba hinkwawo,

ku katekile munhu loyi a ku tshembaka.

85

Xikhongelo xo kombela ku rhula etikweni

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya va ka Kore.

851We HOSI, u vile ni tintswalo eka vanhu va wena,

u vuyisile va ka Yakobo lava a va ri evukhumbini.Van'wana va ri: u tlhele u katekisa va ka Yakobo

2U dlayile milandzu ya vanhu va wena,

u va rivalela swidyoho swa vona hinkwaswo.

3U rheletile vukari bya wena hinkwabyo,

u tshika ku hlundzuka ka wena lokukulu.

4We Xikwembu muponisi wa hina, hi vuyisele exiyin'weni xa hina xa khale,

u nga ha tlheli u hi karihela.

5Xana u ta hi hlundzukela hilaha ku nga heriki xana?

Xana u ta ya emahlweni u karihela ni lava va ha taka xana?

6Leswi hi nga vanhu va wena,

a wu nga tlheli u hi nyika vutomi leswaku hi ta titsakela eka wena xana?

7We HOSI, hi kombe rirhandzu ra wena,

u tlhela u hi ponisa!

8Ndzi navela ku yingisa leswi HOSI Xikwembu xi swi vulaka;

marito ya xona ma tisa ku rhula eka vanhu va xona lava va xi khongelaka.

Ntsena va nga ha tlheleli eswidyohweni swa vona!Van'wana va ri: ni ka lava vuyelaka eka xona hi mbilu hinkwayo

9Hakunene Xikwembu xi le kusuhi ni lava va xi chavaka: Xi ta va ponisa,

kutani ku dzuneka ka xona a ku nga ha suki etikweni ra hina.

10Rirhandzu ni ku tshembeka swi hlanganile,

ku lulama ni ku rhula swa vukarhana.

11Ku tshembeka ku hluka ku huma emisaveni,

loko ku lulama ku ri karhi ku rhelela hi le tilweni.

12HOSI Xikwembu hi xiviri xa xona xi nyika leswinene,

kutani misava yi hi humesela mihandzu.

13Ku lulama ku rhangela HOSI Xikwembu emahlweni;

laha xi fambaka kona, ku pfuleka tindlela.Van'wana va ri: laha xi taka hi kona, ku ni ku rhula