Xitsonga 1989 (TSO89)
80

Xikwembu xi komberiwa ku pfuxa tiko ra Israele

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi switende.Kumbe: hi mayimbelelele ya risimu leri nge “Ra makhon'wa” Switsundzuxo swa Asafa. Pisalema.

801

80:1
Eks. 25:22
We murisi wa Israele, yingisa,

rhiya ndleve wena u fambisaka va ka Yosefa kukota ntlhambi;

wena u tshameke exiluvelweni ehenhla ka tikerubu,

komba ku vonakala ka wena.

2Hlavutela matimba ya wena emahlweni ka va ka Efrayimi ni va ka Benjamini ni va ka Manase,

tana u ta hi ponisa.

3Tlhela u hi pfuxa we Xikwembu,

u hi amukela hi tintswalo, kutani hi ta ponisiwa.

4We HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo,

xana u ta hlundzuka ku fikela rini,

u ala ku yingisa swikhongelo swa hina vanhu va wena xana?

5Mahlomulo i swakudya leswi u hi phamelaka swona,

u hi nwisile mihloti hi xinwelo lexi khapaka.

6Vaakelani va hina va lwetana hi tiko ra hina,

valala va hina va le ku sandzeni.

7Xikwembu xa matimba hinkwawo, tlhela u hi pfuxa,

u hi amukela hi tintswalo, leswaku hi pona.

8U tsuvurile murhi wa vhinya etikweni ra Egipta,

u ya wu byala etikweni leri u hlongoleke vamatiko va suka eka rona.

9U khulerile xivandla u wu byala eka xona,

kutani wu mila timitsu, wu kula wu funengeta tiko hinkwaro.

10Tintshava a ti ri endzhutini wa wona;

a wu namarhela mirhi leyikulu ya mikedari,

11wu phaka marhavi ma fika eLwandle ra Mediteraniya,

man'wana ma fika enambyeni wa Yufrata.

12U tshovele yini rihlampfu ra nsimu leyi ya vhinya ke?

Vahundzi va ndlela hinkwavo va yiva mihandzu ya kona.

13Tinguluve ta nhova ta wu kandziyela,

swiharhi swa le mananga swi dya eka wona.

14We Xikwembu xa matimba hinkwawo, ha kombela, vuya!

Languta u ri etilweni, u vona leswi humelelaka;

sirhelela murhi lowu wa vhinya,

15ximila lexi u xi byaleke hi voko ra wena,Van'wana va ri: u wu lwela hikuva hi wena u wu byaleke

a nga n'wana loyi u nga tiwundlela yena.

16Valala va hina lava tsemeke ni ku hisa murhi lowu,

va tshinye u va herisa hi vukari bya wena,

17kambe u katekisa hosi ya tiko leyi u yi hlawuleke,

leyi u yi tiyiseke hi matimba ya wena,

18kutani hi nga ka hi nga ku fularheli;

tlhela u hi nyika vutomi, kutani hina hi ta gandzela wena ntsena.

19Tlhela u hi pfuxa, we HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo,

u hi amukela hi tintswalo, kutani hi ta ponisiwa.

81

Vaisraele va khongoteriwa hi Xikwembu ku yingisa

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi mukhuva wa le Gati. Pisalema ya Asafa.

811Yimbelelani mi dzunisa Xikwembu lexi xi hi nyikaka matimba,

banani minkulungwana mi tlangela Xikwembu xa va ka Yakobo.

2Sumani risimu mi ba swigubu,

chayani swipendana ni tiharipa.

3

81:3
Tinhl. 10:10
Banani mhalamhala loko n'weti wu tshama,

ni loko wu ba mahlampfu esikwini ra nkhuvo wa hina.

4Lexi i xiletelo eka Vaisraele,

wu nga nawu lowu wu humaka eka Xikwembu xa va ka Yakobo.

5Xikwembu xi wu nyikile va ka Yosefa,

siku xi humeke ku ya lwa ni tiko ra Egipta.Van'wana va ri: siku va humeke etikweni ra Egipta

Ndzi twa rito leri ndzi nga ri tiviki leri nge:

6“Ndzi mi rhurile ndzhwalo emakatleni,

mavoko ya n'wina a ma ha tikeriwi hi nchumu.

7

81:7
Eks. 17:7
Tinhl. 20:13
Mi huwelerile eka mina mi ri emaxangwini, kutani ndzi mi lamulerile;

ndzi mi hlamurile ndzi ri emapapeni lama dzindzaka,

ndzi mi kamberile eswihlobyeni swa Meriba.

8N'we vanhu va mina, yingisani loko ndzi mi khongotela,

a ndzi ta tsaka ngopfu loko mi ndzi twa, n'wina Vaisraele!

9

81:9
Eks. 20:2-3
Dut. 5:6-7
Mi nga tshuki mi tirhela swikwembu swin'wana,

mi nga nkhinsameli swikwembu swa vanhu vambe.

10Hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina

lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta:

kangatelani mavoko ya n'wina, ndzi ta mi phamela.

11“Kambe Vaisraele vanhu va mina a va ndzi yingisanga,

a va vanga na mhaka na mina.

12Hikokwalaho ndzi va tshikile va tiendlela hi ku rhandza,

va endla leswi tinhloko ta vona ti va byelaka swona.

13A ndzi ta tsaka ngopfu loko Vaisraele vanhu va mina va ndzi yingisa,

va famba etindleleni ta mina.

14A ndzi ta hatla ndzi tlakusa voko ra mina,

ndzi ba valala va vona ndzi va wisela hansi.

15Lava va ndzi vengaka mina HOSI, a va ta nkhinsama emahlweni ka n'wina Vaisraele,Kumbe: a va ta nkinsama emahlweni ka mina

va endlisa sweswo minkarhi hinkwayo.

16Kambe n'wina a ndzi ta mi phamela vuswa bya xibasa,Kumbe: vuswa bya xikhedzela

ni vulombe byo huma ebakweni ra maribye, mi dya byona mi xurha.”

82

Xikwembu i muavanyisi wa vanhu hinkwavo

Pisalema ya Asafa.

821Xikwembu xi tshamile ehubyeni ya le henhla-henhla,

xi avanyisa vanhu xi ri ni swivumbiwa swa le tilweni,

2xi ku: “Loko mi avanyisa timhaka, xana mi ta tshika rini ku ya hi nghohe,

ni ku yimelela lava dyoheke xana?

3Pfunani lava tsaneke ni lava pfumalaka vatswari,

mi lwela tifanelo ta lava titsongahataka ni ta swisiwana.

4Ponisani lava tsaneke ni vapfumari,

mi va vutla emavokweni ya lavo homboloka.

5“Kambe n'wina a mi na vutivi, ni ku twisisa a mi twisisi;

mi gugurhuteka emunyameni,

hikokwalaho masungulo ya misava hinkwayo ma tsekatseka.

6

82:6
Yoh. 10:34
“Ndzi vurile leswaku n'wina mi swikwembu,

ni leswaku hinkwenu mi vana va Loyi a nge henhla-henhla.

7Hambiswiritano mi ta fa kukota vanhu,

vutomi bya n'wina byi ta hela ku fana ni bya hosi yihi na yihi.”

8We Xikwembu, tana u ta avanyisa misava,

hikuva matiko hinkwawo ma le hansi ka wena.