Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Xikhongelo xo kombela ku avanyiseriwa timhaka hi ku lulama

Risimu ra xirilo leri Davhida a khongeleke HOSI Xikwembu ha rona, hi mhaka ya Kuxi wa nyimba ya ka Benjamini.

71We HOSI Xikwembu xanga, ndzi tumbela eka wena;

ndzi ponise, u ndzi lamulela

eka hinkwavo lava va ndzi hlongorisaka,

2hikuva va nga ndzi handzulela ku fana ni tinghala,

va ndzi koka va famba na mina,

ku nga ri na loyi a ndzi kutsulaka.

3We HOSI Xikwembu xanga, loko ndzi endlile leswi va swi vulaka,

loko ndzi nyamisile mavoko ya mina hi mintirho ya tihanyi,

4loko ndzi dyoherile nakulorhi,

kumbe loko ndzi phanghile swa nala wa mina ku nga ri na xivangelo,

5nala loyi a a ndzi hlongorise a ndzi khoma,

a wisela vutomi bya mina ehansi a byi kandziyela,

a cukumeta ku dzuneka ka mina eritshurini.

6We HOSI, suka u yima u hlundzukile,

tlakuka u tela valala va mina lava levaka;

pfuka u ndzi lwela,Van'wana va ri: Pfuka, we Xikwembu xanga!

wena u lavaka leswaku timhaka ti avanyisiwa hi ku lulama.

7Hlengeleta matiko ma ku rhendzela,

kutani u ma fuma u ri ehenhla.

8We HOSI, hi wena u avanyisaka vanhu;

yima na mina loko u avanyisa,

hikuva ndzi munhu wo lulama,

ni nandzu ndzi hava.

9

7:9
Nhlav. 2:23
Herisa ku biha ka lavo homboloka,

u tiyisa lavo lulama,

hikuva u Xikwembu xo lulama,

wena u kambelaka timbilu ni miehleketo.

10Xitlhangu xa mina xi le ka Xikwembu,

mulweri wa lava timbilu leti tengeke.

11Muavanyisi wo lulama i Xikwembu,

xona lexi tshinyaka vaonhi minkarhi hinkwayo.

12Loko munhu wo biha a nga hundzuki,

Xikwembu xi ta lota banga ra xona,

xi konga vurha bya xona xi byi rhiya;

13xi n'wi copa hi switlhavana swa xona leswi dlayaka,

xi hoxa ndzilo hi miseve ya xona.

14Hi luya lowo homboloka, u ehleketa ku dyoha,

manyala u lo hliki, hi wona,

u humesa mavunwa ntsena.

15U cela rindzi a ri entisa,

kambe a tlhela a ya wela eka rona.

16Manyala ya yena ma vuya hi yena,

tihanyi ta yena ti tlhelela enhlokweni ya yena.

17Ndzi ta tlangela HOSI

hikwalaho ka ku lulama ka yona,

ndzi yimbelela ndzi dzunisa vito ra HOSI,

xona Xikwembu-xa-le-henhla-henhla.

8

Ku dzuneka ka Muvumbi ni vuhosi bya munhu

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi mukhuva wa le Gati. Pisalema ya Davhida.

81We HOSI, N'wini wa hina,

vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo!

Wena u vekeke ku kwetsima ka wena

ehenhla ka matilo,

2

8:2
Mt. 21:16
u tiendlerile rirhangu hi milomo ya tindzumuloVan'wana va ri: Ku kwetsima ka wena loku tlulaka matilo hi ku tlakuka, ku yimbeleriwa hi milomo ya tindzumulo

ni ya swihlangi swa le makatleni,

u vhika ha yona lava lwaka na wena,

u miyeta nala ni murihiseli.

3Loko ndzi hlalela matilo lawa tintiho ta wena ti ma vumbeke,

ni n'weti, ni tinyeleti leti u ti vekeke evutshan'wini bya tona,

4

8:4
Yob. 7:17-18
Ps. 144:3
Hev. 2:6-8
ndzi ri, munhu i ncini leswaku u va na mhaka na yena,

yena munhu wa nyama i mani leswaku u tikarhatela yena xana?

5Kambe u n'wi vumbile a va ehansinyana ka wena,Kumbe: ehansinyana ka swivumbiwa swa le tilweni

u n'wi tlhandlekile harhi ya ku kwetsima ni ku twala.

6

8:6
I Kor. 15:27
Ef. 1:22
Hev. 2:8
U n'wi nyikile ku fuma swilo leswi mavoko ya wena ma swi vumbeke,

u vekile hinkwaswo swi va hansi ka minkondzo ya yena:

7Swifuwo hinkwaswo, leswikulu ni leswitsongo,

ni swiharhi swa nhova,

8ni tinyanyana empfhukeni ni tinhlampfi ematini,

ni swivumbiwa hinkwaswo leswi famba-fambaka elwandle.

9We HOSI, N'wini wa hina,

vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo!

9

Xikhongelo xa ku nkhensa maavanyisele layo lulama ya Xikwembu

Risimu ra Muyimbelerisi, leri sumeriwaka ehenhla. Pisalema ya Davhida.

91We HOSI, ndza ku tlangela hi mbilu ya mina hinkwayo,

ndzi rungulela vanhu mintirho ya wena hinkwayo leyo hlamarisa.

2Hikwalaho ka wena, ndza tsaka hi ntsako lowukulu,

ndzi yimbelela ndzi dzunisa vito ra wena, wena Xikwembu xa le henhla-henhla.

3Loko u humelela, valala va mina va tsutsuma,

va khuguka va wa, va fela kwalaho.

4Wena u yima na mina, u lwela tifanelo ta mina;

u tshamile exitshan'wini xa wena xa vuhosi, u avanyisa hi ku lulama.

5U tshinyile matiko, u lovisa lavo homboloka,

mavito ya vona u ma herisela makumu.

6Valala va nyamalalele makumu,

miti ya vona u yi hangalasile, ku sala marhumbi ntsena,

yi nga ka yi nga ha tsundzukiwi hi munhu.

7Kambe HOSI yi tshama eku fumeni ka yona hilaha ku nga heriki,

yi yimisile xitshamu xa yona xa vuavanyisi;

8kutani yi fuma misava hi ku lulama,

yi avanyisa vanhu hi ntiyiso.

9HOSI i khokholo ra lava xanisiwaka,

eminkarhini ya makhombo, va tumbela kona.

10Vanhu lava tivaka vito ra wena, we HOSI, va titshembela wena,

hikuva a wu fularheli lava fambaka va ku lava.

11Yimbelelani mi dzunisa HOSI leyi fumaka yi ri eSiyoni,

rungulani mintirho ya yona ematikweni!

12Xikwembu a xi rivali vapfumari,

ku rila ka vona xa ku twa,

xi rihiseta lava va va dlayaka.

13We HOSI, ndzi twele vusiwana,

languta ku xanisiwa ka mina hi lava va ndzi vengaka,

ndzi tlakule u ndzi susa etinyangweni ta rifu,

14leswaku ndzi ta tlhela ndzi yima etinyangweni ta Siyoni,

ndzi byela vanhu hinkwaswo leswi ndzi ku dzuniselaka swona,

ndzi tsaka hi leswi u ndzi poniseke.

15Vamatiko va hojomerile ekheleni leri va ri celeke;

ntlhamu lowu a va wu rhiyile, wu tlhele wu phasa milenge ya vona.

16HOSI yi titivisile,

hi ku avanyisa ka yona loku lulameke:

Lavo homboloka va phasiwile

hi swiendlo swa vona vinyi.Van'wana va ri: Yi phasile lavo homboloka hi swiendlo swa vona

17Lavo homboloka va kongoma exivandleni xa vafi,

va nga vamatiko hinkwavo lava nga riki na mhaka na Xikwembu.

18Vapfumari va nga ka va nga rivariwi minkarhi hinkwayo,

ni ku tshemba ka swisiwana ku nga ka ku nga heleli makumu.

19We HOSI, suka u yima, ku nga vi na munhu la ku kulelaka;

matiko a ma te emahlweni ka wena, ma ta avanyisiwa.

20We HOSI, chavisa vamatiko, va ta tiva leswaku vo va vanhu ntsena!