Xitsonga 1989 (TSO89)
76

Xikwembu i Muhluri

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi swipendana. Pisalema ya Asafa.

761Etikweni ra Yuda, Xikwembu xa tiveka,

vito ra xona ra xiximiwa exiharhi ka Vaisraele.

2Yerusalema i muti wa xona,

xi tshama entshaveni ya Siyoni.

3Hi kona laha xi nga tshova swo lwa nyimpi ha swona,

yi nga miseve leyi pfurhaka, ni switlhangu ni matlhari.

4We Xikwembu, u dzuneka ngopfu,

vukulu bya wena byi tlula ni tintshava ta khale.Van'wana va ri: byi tlula tinhulu hinkwato ta leswi phanghiweke

5Masocha lama tiyeke ma hlaseriwile ma ha etlele,

ma tekeriwa leswi a ma swi phanghile;

a ku vanga na nhenha na yin'we

leyi koteke ku tlakusa voko.

6We Xikwembu xa Yakobo, u lo na va tshinya,

vo wela hansi ni tihanci ta vona.

7We HOSI wa chavisa!

Loko u hlundzukile,

ku hava loyi a nga yimaka emahlweni ka wena.

8U twarisa ku avanyisa ka wena u ri ehenhla tilweni,

kutani vanhu hinkwavo va tshuka, va tsandzeka ni ku vulavula,

9hikuva wena Xikwembu, u tile ku ta avanyisa vanhu,

ni ku kutsula hinkwavo lava xanisekaka laha misaveni.

10Hambi va ri va le Edomu va nga vanhu va tihanyi, va ta ku dzunisa,

masalela ya va ka Hamati ma ta ku endlela nkhuvo.Van'wana va ri: Ku hlundzuka ka vanhu ku to nyanya ku ku dzunisa, lava hanyaka hi tihanyi, va ta ku twarisa

11Tiboheni eka HOSI Xikwembu, mi humesa leswi mi nga hlambanya ku humesa swona;

hinkwavo lava va xi tirhelaka a va humese tinyiko,

va luva Xikwembu lexi xo chavisa.

12Hi xona xi tsongahataka vatikukumuxi,

hambi ti ri tihosi ta laha misaveni ta rhurhumela emahlweni ka xona.

77

Xikwembu i muchaveleri wa lava nga khombyeni

Risimu ra Muyimbelerisi, ra Yedutuni. Pisalema ya Asafa.

771Ndzi huwelela eka Xikwembu hi rito leri tlakukeke;

ndzi huwelela eka xona, hikuva xi ta ndzi yingisa.

2Enkarhini wa khombo, ndzi lava N'wini wa hinkwaswo,

ndzi tshambuluta mavoko ndzi n'wi khongela ndzi nga karhali,

kambe moya wa mina a wu chaveleleki.

3Loko ndzi anakanya Xikwembu, ndzi twa ku vava;

ndzi hela matimba loko ndzi ehleketa tindlela ta xona.

4We Xikwembu, u ndzi tsona vurhongo vusiku hinkwabyo;

ndzi karhateka ngopfu, ndzi tsandzeka ni ku vulavula.

5Ndzi anakanya masiku lama hundzeke,

ndzi tsundzuka ni malembe ya khale.

6Nivusiku ndzi vulavula hi mbilu,

ndzi tiehleketa ni ku tivutisa, ndzi ku:

7“Xana N'wini wa hinkwaswo ú hi tshikele makumu ke?

Xana a nge he tlheli a hi amukela xana?

8Xana rirhandzu ra yena ri lo nyamalala ke?

Xana switshembiso swa yena swi lo helela empfhukeni xana?

9Xana Xikwembu xi lo rivala ku va ni tintswalo xana,

xana xi ala ku hi twela vusiwana hileswi xi hlundzukeke xana?”

10Kutani mina ndzi ri: “Leswi swi ndzi vavisaka ngopfu hi leswi:

Xikwembu xa le henhla-henhla a xa ha hi lweli kukotisa khale!”

11We HOSI, ndzi anakanya mintirho ya wena,

ndzi tsundzuka mahlori lawa u ma endleke khale.

12A ndzi rivali leswi u swi endleke,

mintirho ya wena hinkwayo ndza yi tsundzuka.

13We Xikwembu, matirhele ya wena ma hlawulekile,

a ku na Xikwembu xin'wana lexi ringanaka na wena hi vukulu.

14Hi wena Xikwembu lexi endlaka mahlori,

u komba matimba ya wena exikarhi ka vamatiko.

15Hi matimba ya wena, u kutsurile vanhu va wena,

va nga va ka Yakobo ni va ka Yosefa.

16Loko mati ma ku vonile we Xikwembu,

ndzi ri loko ma ku vonile, ma chavile,

kutani swidziva swi rhurhumela.

17Mapapa a ma chulula mati, tilo ri duma,

miseve ya rihati yi ba hala ni hala.

18Tilo a ri baleka swinene, ku ba xihuhuri,

rihati ri voninga misava hinkwayo,

kutani yi ninginika hi ku chava.

19U boxile ndlela ya wena exikarhi ka lwandle,

u tsemakanyile hi le swidziveni,

kutani ku hava loyi a voneke minkondzo ya wena.

20U fambisile vanhu va wena kukota ntlhambi,

u va risa hi Muxe na Aroni.

78

Ta Xikwembu ni vanhu va xona

Swiletelo swa Asafa.

781N'wina vanhu va mina,

twanani leswi ndzi lavaka ku mi dyondzisa swona,

rhiyani ndleve mi yingisa leswi ndzi swi vulaka.

2

78:2
Mt. 13:35
Ndzi lava ku vulavula hi swivuriso,

ndzi hlamusela swihundla swa minkarhi leyi hundzeke.

3Timhaka leti hi ti twile ha ti tiva,

hikuva vatata wa hina va hi byele tona.

4A hi nga ti fihleli vatukulu va vona,Van'wana va ri: A hi nga ti fihleli vana va vona

vona lava va taka endzhaku ka hina,

hi ta va tivisa mintirho leyo dzuneka ya HOSI Xikwembu ni matimba ya xona,

hi va byela ni leswo hlamarisa leswi xi swi endleke.

5Xikwembu xi vekile nawu exikarhi ka Vaisraele,

xi wu lerisa vona va ka Yakobo;

xi lerisile vatata wa hina,

leswaku va wu dyondzisa vana va vona,

6kutani ni lava va ha taka va ta tiva timhaka leti,

va tlhela va ti dyondzisa ni vana va vona.

7Hi mukhuva wolowo, va ta tshemba Xikwembu, va nga rivali mintirho ya xona;

va ta hlayisa swileriso swa xona.

8Naswona xi lavile leswaku vana lava va nga fani ni vatata wa vona,

va nga vanhu lava tiariseke va ala ku yingisa,

vanhu lava kanakanaka,

lava nga tshembekangiki eka Xikwembu.

9Va ka Efrayimi lava tivaka swinene ku copa miseve,

va balekile esikwini ra nyimpi,

10hikuva a va tshovile ntwanano wa vona na Xikwembu

va ala ku landzelela Nawu wa xona.

11Mintirho leyikulu yo hlamarisa leyi xi yi endleke va ri karhi va yi vona,

va yi rivarile.

12

78:12
Eks. 7:8 – 12:32
Xikwembu xi kombile vatata wa vona mintirho leyo hlamarisa,

loko va ha ri erivaleni ra Sowani le Egipta.

13

78:13
Eks. 14:21-22
Xi avanisile mati ya lwandle, ma endla tindhundhuma ematlhelweni mambirhi,

kutani xi va tsemakanyisa, va hundza.

14

78:14
Eks. 13:21-22
Ninhlekanhi a xi va rhangela hi papa,

kasi vusiku byin'wana ni byin'wana, a xi va voningela ndlela hi ndzilo.

15

78:15-16
Eks. 17:1-7
Tinhl. 20:2-13
Emananga xi pandzile maribye,

xi va timula torha hi mati layo tala lawa onge a ma huma exidziveni.

16Xi humesile swinambyana eribyeni,

mati ma khuluka tanihi nambu.

17Hambiswiritano a va tshikanga ku dyohela Xikwembu;

loko va ri kwale mananga, va yile emahlweni va ala ku yingisa Xikwembu xa le henhla-henhla.

18

78:18-31
Eks. 16:2-15
Tinhl. 11:4-23,31-35
Va ringile Xikwembu havomu,

va xi kombela swakudya leswi a va swi navela.

19Va lwile ni Xikwembu hi ku vulavula ka vona, va ku:

“Xana xi nga hi phamela swakudya kwala mananga ke?

20Ha swi tiva leswaku xi bile ribye,

mati ma huma ma hobomulana kukota nambu.

Kambe xana xi nga ha humesa vuswa ni nyama,

xi phamela vanhu va xona xana?”

21Loko HOSI Xikwembu xi twa marito lawa, xi hlundzukerile va ka Yakobo, vona Vaisraele,

xi va karihela kukota ndzilo lowu pfurhaka,

22hikuva a va nga pfumeli eka xona,

naswona a va nga tshembi leswaku xi nga va ponisa.

23Hambiswiritano xi vulavurile ni matilo ehenhla,

xi ma lerisa ku pfula tinyangwa ta wona,

24

78:24
Yoh. 6:31
kutani xi va phamerile swakudya leswi humaka etilweni

hi ku va nisela manna va dya.

25A va ri vanhu ntsena, kambe va dyile swakudya swa swivumbiwa swa le tilweni,

va phameriwa swona hi Xikwembu va dya va xurha.

26Xi tlherisele moya wa le vuxeni ematilweni,Kumbe: Xi hungisile moya wa le vuxeni xi ri ematilweni

kutani hi ntamu wa xona xi hungisa moya wa le dzongeni.

27Xi va rhumele tinyanyana to ringana ni ritshuri kumbe sava ra lwandle hi ku tala,

va dya nyama ya tona;

28xi ti wisele hinkwako emixaxeni ya vona,

ti kumeka kusuhi ni mintsonga ya vona,

29kutani va dya va tiphina,

hikuva Xikwembu a xi va nyikile leswi a va swi navela.

30Kambe loko va ha dya,

ni ku mita va nga si mita,

31Xikwembu xi va hlaserile hi vukari bya xona,

xi dlaya van'wana exikarhi ka lavo chaviseka,

xi wisela hansi tinhenha ta Israele.

32Hinkwaswo leswi a swi va sivelanga ku dyoha;

hambiloko Xikwembu xi va kombile leswo hlamarisa, a va xi tshembanga.

33Hikokwalaho xi komisile masiku ya vona ya ku hanya,

ma hundza tanihi moyanyana ntsena,

xi herisa vutomi bya vona hi makhombo.

34Loko Xikwembu xi ri karhi xi va herisa, Vaisraele va vuyele eka xona,

va hundzuka va xi khongela.

35Va tsundzukile leswaku Xikwembu lexi nga henhla-henhla

i ribye ra vona ni muhlayisi wa vona.

36Kambe eku vulavuleni ka vona a va nga tshembeki,

a va byela Xikwembu emavunwa.

37

78:37
Mint. 8:21
A va nga xi namarheli hi mbilu

kambe a va tshova ntwanano wa xona.

38Hambiswiritano, leswi xona xi nga ni tintswalo,

xi va rivalerile milandzu ya vona xi nga va heriseli makumu;

minkarhi yo tala xi tikhomile,

xi nga va hlundzukeli ku tlula mpimo.

39Xi swi tivile leswaku i vanhu va nyama ni ngati ntsena,

ni leswaku va fana ni moyanyana lowu hungaka wu nga ha vuyi.

40Loko va ri emananga, Vaisraele va tiarisile ko tala eka Xikwembu,

va xi vavisa mbilu ematikweni lawa ya ku oma.

41A va tshikanga ku xi ringa, va xi vangela gome,

xona Muhlawuleki wa Israele.

42Va rivarile leswi xi va endleleke swona

esikwini leri xi va kutsuleke eka valala,

43ri nga siku leri xi nga tikomba ha rona,

hi ku endla mahlori lamakulu erivaleni ra Sowani le Egipta.

44

78:44
Eks. 7:17-21
Mati ya milambu hinkwayo ya Vaegipta, xi ma hundzurile ngati,

va nga ha koti ku ma nwa.

45

78:45
Eks. 8:1-6,20-24
Xi va rhumele mabawa, ma va lumetela,

ni mintlambya leyi yi va xaniseke.

46

78:46
Eks. 10:12-15
Hinkwaswo leswi va swi byaleke emasin'wini ya vona,

xi swi nyiketile tinjiya ni swivungu swi dya.

47

78:47-48
Eks. 9:22-25
Xikwembu xi herisile mirhi ya vona ya vhinya hi xihangu,

mirhi ya minkuwa xi yi bile hi gwitsi.hi gwitsi, kumbe: hi ndhambi ya mati

48Xi herisile tihomu ta vona hi ntungu,

swifuwo swa vona leswitsongo xi swi bile hi matshumba.hi ntungu ... hi matshumba, kumbe: hi xihangu ... hi ndlati

49Xi tile hi ku hlundzuka lokukulu,

xi va ba hi vukari bya xona lebyi pfurhaka,

xi va vangela makhombo hinkwawo lama dlayaka.

50A xi rheletanga vukari bya xona,

a xi va ponisanga eku feni,

xi va bile hi makhombo xi nga va tsetseleli.

51

78:51
Eks. 12:29
Xi dlele mativula hinkwawo etikweni ra le Egipta,

ma nga mativula ya le mitini ya va ka Hamu.

52

78:52
Eks. 13:17-22
Kutani xi fambisile vanhu va xona tanihi murisi,

xi va byisile emananga ku fana ni swifuwo.

53

78:53
Eks. 14:26-28
Xi va hlayisile, va famba va nga chavi nchumu,

valala va vona xi va mbombometile elwandle.

54

78:54
Eks. 15:17
Yox. 3:14-17
Xi fikisile Vaisraele etikweni ra xona lero hlawuleka,

etintshaveni leti xi nga tikumela tona hi matimba ya xona.

55

78:55
Yox. 11:16-23
Xikwembu xi hlongorile vamatiko va suka emahlweni ka Vaisraele,

xi nyika Vaisraele tiko ra kona leswaku ri va ra vona;

kutani va titshamele emitini ya konaKumbe: kutani va titshamela emitini ya valala

hi ku ya hi tinyimba ta ka vona.

56

78:56
Vaav. 2:11-15
Hambiswiritano va tiarisile, va ringa Xikwembu xa le henhla-henhla,

va ala ku yingisa swileriso swa xona.

57Va fularhele Xikwembu, va lwa na xona kukota vatata wa vona;

a va nga tshembeki, va fana ni vurha bya ngoti yo debya.

58Va hlundzukisile Xikwembu hi switsunga swa vona swa vukhongeri bya hava;

va xi tlhave mbilu hi ku tivatlela swikwembu swa vona swa swifaniso.

59Xikwembu xi vonile timhaka leti,

kutani xi hlundzukela Vaisraele, xi va tshikela makumu.

60

78:60
Yox. 18:1
Yer. 7:12-14
26:6
Xi herisile vutshamo bya xona bya le Xilo,

wu nga ntsonga lowu a xi tshama eka wona exikarhi ka vanhu va xona.

61

78:61
I Sam. 4:4-22
Xi tshike valala va famba ni areka ya xona,

yona xikombiso xa matimba ni ku dzuneka ka xona.

62Xi hlundzukerile vanhu va xona,

xi va nyiketa leswaku va dlawa hi tlhari.

63Majaha ma dlawe hi ndzilo,

vanhwana a va ha twanga tinsimu ta minkhuvo ya vukati.

64Vaprista va ka vona va fe hi tlhari,

kambe tinoni ta vona a ti va rilanga.

65Hikokwalaho N'wini wa hinkwaswo ú suke a yima kukota munhu la pfukaka evurhongweni,

ku fana ni nhenha leyi baka huwa hi mhaka ya vhinyo.

66Valala va yena ú va hangalasile,

va tlhela ni tingana letikulu.

67Ú tshikile va ka Yosefa,

va nyimba ya ka Efrayimi a nga va hlawulanga,

68kambe ú hlawurile va nyimba ya ka Yuda,

ni ntshava ya Siyoni leyi a yi rhandzaka.

69Xivandla xa yena lexo hlawuleka, ú xi akile xi tiya kukota matilo lama tlakukeke,

xi tiya ku fana ni misava leyi nga ta va kona hilaha ku nga heriki.

70

78:70-71
I Sam. 16:11-12
II Sam. 7:8
I Tikr. 17:7
Xikwembu xi hlawurile Davhida nandza wa xona,

xi n'wi susa eku riseni ka swifuwo,

71xi n'wi tshikisa ku risa tinyimpfu,

xi n'wi endla murisi wa va ka Yakobo,

va nga vona Vaisraele vanhu va xona.

72Davhida ú rhangerile Vaisraele hi mbilu yo basa,

a va fambisa hi vutlhari.