Xitsonga 1989 (TSO89)
74

Xikhongelo xo kombela ku lweriwa eka valala

Swiletelo swa Asafa.

741We Xikwembu, xana u hi tshikele yini?

U nga va u hi tshikele makumu xana?

Xana u hi hlundzukelela yini,

hina hi nga ntlhambi lowu u wu risaka, xana?

2Anakanya vanhu va wena lava u nga tihlawulela vona ku sukela khale,

va nga lava u va kutsuleke leswaku va va ndzhaka ya wena.

Tsundzuka ni ntshava ya Siyoni leyi khale a wu tshama eka yona.

3Famba-famba emarhumbini lawa ku nga khale ma ri kona,

hikuva valala va hina va onhile hinkwaswo exivandleni lexo hlawuleka.

4Lava lwaka na wena va bile huwa endzeni ka Tempele ya wena;

va dzimile mijeko kona ku komba leswaku va hlurile.

5A swi fana ni loko munhu

a ya nghena exihlahleni a tlakuse xihloka:Van'wana va ri: Enyangweni ya le henhla, va pandzelerile mapulangi hi swihloka

6Mapulangi hinkwawo lama kevetliweke

va ma fayeterile hi swihloka ni tihamula.

7Xivandla xa wena lexo hlawuleka va xi hisile,

va wisile ni ku fayetela yindlu leyi vito ra wena ri twarisiwaka eka yona.

8Etimbilwini ta vona a va ku: “Hi ta va herisa!”

Kutani va hisile tindhawu hinkwato leti vanhu va ku khongelaka eka tona we Xikwembu.

9A wa ha vonaki exikarhi ka hina, ni vaprofeta va nyamalarile,

kutani a ku na munhu exikarhi ka hina la tivaka leswaku swi ta hela rini.

10We Xikwembu, xana valala va ta ku hlekula ku fikela rini,

xana lava lwaka na wena va ta ku sandza hilaha ku nga heriki xana?

11U khondlela yini mavoko,

u alela yini ku hi lwela ke?

12We Xikwembu, u mufumi wa hina ku sukela khale,

u hi ponisile ko tala laha misaveni.

13

74:13
Eks. 14:21
U miyetile lwandle hi matimba ya wena,

swiharhi leswikulu swa le matini u swi fayile tinhloko,

14

74:14
Yob. 41:1
Ps. 104:26
Es. 27:1
Na Levhiyatani nyoka ya le lwandle u yi fayile nhloko,

u yi nyika swiharhi swa le mananga swi yi dya.

15Hi wena u khulukiseke swihlovo ni swinambyana,

kambe milambu leyi a yi tshama yi ri karhi yi khuluka, u yi phyisile.

16Vusiku byi le mavokweni ya wena, na wona nhlekanhi wu fumiwa hi wena,

u vekile dyambu ni tinyeleti etindhawini ta swona.

17Misava hinkwayo yi pimiwile hi wena,

u endlile ximumu ni xixika.

18We HOSI, tsundzuka leswaku valala va wena va ku sandza,

vatiarisi lava va tlanga hi vito ra wena.

19U nga tshuki u pfumela leswaku vanhu lava u va rhandzaka va nyiketiwa eka swiharhi leswi;Kumbe: U nga tshuki u pfumela leswaku tuva ra wena ri nyiketiwa eka swiharhi leswi

swisiwana swa wena u nga swi rivali ni siku ni rin'we.

20Tsundzuka ntwanano lowu u wu endleke na hina,

hikuva etindhawini leto tala laha tikweni ku tumbele vanhu va tihanyi.

21U nga pfumeli leswaku lava xanisiwaka va tlhela ni tingana;

swisiwana ni vapfumari a va twarise vito ra wena.

22We Xikwembu, suka u yima u vulavula hi wexe,

tsundzuka leswaku vatiarisi lava va le ku ku sandzeni minkarhi hinkwayo.

23Twana huwa leyi vangiwaka hi valala va wena;

pongo leri va ri endlaka minkarhi hinkwayo, u nga ri bi hi makatla.