Xitsonga 1989 (TSO89)
73

Xiyenge xa vunharhu

(Tipisalema 73 – 89)

Ku va ni Xikwembu i nkateko lowukulu

Pisalema ya Asafa.

731Xikwembu xi komba VaisraeleVan'wana va ri: xi komba lavo lulama vunene bya xona lebyikulu,

xi komba ni hinkwavo va timbilu leto tenga.

2Kambe mina ndzi lavile ku hambuka endleleni,

eku fambeni ka mina ndzi lo pona ku rheta ndzi wa,

3hikuva ndzi naverile swa lavo homboloka,

lava humelelaka hambileswi va tikurisaka ngopfu.

4Vanhu lava a va karhatiwi hi nchumu, va dya va xurha

va kondza va ya esirheni.Van'wana va ri: swa vona hinkwaswo swi lulamile, va dya va xurha

5A va weli emakhombyeni kukota vanhu van'wana,

a va vonisiwi maxangu ku fana ni vanhu-kulobye.

6Hikokwalaho ku tikurisa i vuhlalu bya vona bya le nhan'wini,

tihanyi i xiambalo xa vona.

7Mahlo ya vona ma nyupela emafurheni ma nga ha vonaki.

kambe makungu ya vona ya le mbilwini ma tikomba swinene.

8Va sandza van'wana, va vulavula leswo biha,

va kanela makungu yo xanisa lava nga hansi ka vona.

9Va rhuketela Xikwembu xa le matilweni,

ni laha misaveni tindzimi ta vona a ti tsetseleli munhu.

10Hikokwalaho, ni vanhu va Xikwembu va va namarhela,

va va dzunisa va nga voni xo biha eka vona.Van'wana va ri: va nwa marito ya vona onge i mati

11Va vulavula va ku: “Xikwembu a xi tivi nchumu!

Xana loyi a nga henhla-henhla a nga vona yini xana?”

12Lavo homboloka i vanhu vo tano;

minkarhi hinkwayo va le ku tiphineni, rifuwo ra vona ri ya ri andza.

13Ku hanya eku lulameni ni ku chava ku endla xidyoho,

a swi ndzi pfunanga nchumu,

14hikuva ndzi biwa hi makhombo siku rin'wana ni rin'wana,

mixo wun'wana ni wun'wana, ndzi le ku tshinyiweni.

15Kambe loko onge ndzi vulavurile ku fana na vona,

a ndzi ta va ndzi dyohele vanhu va wena.

16Mhaka leyi yi ndzi tikele ngopfu

loko ndzi yi anakanya,

17ndzi kondza ndzi ya nghena exivandleni xa wena lexo hlawuleka we Xikwembu,

kutani hi kona ndzi twisiseke mahelele ya lavo homboloka.

18We Xikwembu, u va veka laha ku rhetaka,

u va wisela entlhan'wini wa vuxisi bya vona.

19Hi ku copeta ka tihlo,

va khomiwa hi ku chava va herisiwa, va kukuriwa va nyamalala.

20Loko u fika, we N'wini wa hinkwaswo, va lahlekeriwa hi ndzhuti,

va hangalaka kukota norho nimixo.Van'wana va ri: Swikwembu swa vona swa swifaniso swa nyamalala emutini, we N'wini wa hinkwaswo

21Loko ndza ha khunguvanyekile emoyeni,

ni loko mbilu ya mina ya ha twa ku vava,

22a ndzi hundzukile ntlunya, ndzi nga twisisi nchumu,

ndzi fana ni xiharhi emahlweni ka wena.

23Hambiswiritano, a ndzi tshiki ku va na wena;

u ndzi khoma hi voko ra xinene,

24u ndzi fambisa hi swiletelo swa wena,

kutani eku heteleleni, u ta ndzi amukela eku dzunekeni ka wena.

25Xana ndzi nga va na mani ematilweni loko ku nga ri wena,

ni kwala misaveni ndzi nga ha navela yini, leswi ndzi nga na wena ke?

26Emirini ni le moyeni ndzi nga hela matimba,

kambe Xikwembu hi xona xi ndzi tiyisaka xi ndzi katekisa.

27Lava hambanaka na wena va nge poni, va ta lova,

hinkwavo lava va ku tshikaka, lava lwaka na wena, u ta va pfala milomo.

28Loko ndzi ri mina, ndzi tsakela ku va kusuhi na wena we Xikwembu,

we HOSI N'wini wanga, ndzi kumile khokholo eka wena,

kutani ndzi ta twarisa hinkwaswo leswi u swi endleke.