Xitsonga 1989 (TSO89)
72

Hosi ya tiko a yi fume hi ku lulama

Xikhongelo xo khongelela Solomoni.

721We Xikwembu, komba hosi ya tiko ndlela yo lulama,

u dyondzisa loyi vuhosi byi nga bya yena maavanyisele lamanene,

2leswaku a avanyisela vanhu timhaka ta vona hi nawu,

a biyelela swisiwana swa wena.

3Tintshava ni switsunga a swi humesele vanhu endzalo,

hikuva ku ni ku lulama etikweni.

4Mufumi wa tiko a a sirhelele swisiwana;

a a pfune lava pfumalaka,

kambe a herisa vaxanisi,

5leswaku minkarhi hinkwayo vanhu va ta chava wena ntsena,

dyambu ni n'weti swi kondza swi hela.Van'wana va ri: Dyambu a ri tlhavele hosi hilaha ku nga heriki, ni n'weti a wu yi voninge

6Mufumi wa tiko a a fane ni mpfula leyi nelaka swimila;

a a fane ni swimpfulana leswi tsutsuxaka kunene.

7A ku ve ni ku lulama enkarhini wa ku fuma ka yena,

ku rhula ku va kona ku kondza n'weti wu nga ha vonaki.

8

72:8
Zak. 9:10
Mfumo wa yena a wu nave ku sukela eka lwandle rin'wana,

wu ya fika eka lerin'wana;

a wu sukele enambyeni wa Yufrata,

wu ya fika evugimamusi.

9Lava tshamaka emananga,Kumbe: Lava fambaka hi tingalava a va n'wi tirhele,

valala va yena a va wele hansi va funya ritshuri.

10Tihosi ta matiko hinkwawo ya le kule a ti n'wi humesele ndzuvo,

va le Xeba ni va le Seba a va n'wi tisele tinyiko.

11Tihosi hinkwato a ti n'wi nkhinsamele,

vanhu va tinxaka hinkwato va n'wi tirhela.

12Hakunene loko swisiwana ni lava pfumalaka mupfuni va huwelela eka yena,

wa va kutsula.

13Lava tsaneke ni vapfumari, wa va twela vusiwana,

ú sirhelela vutomi bya vona.

14Wa va humesa emaxangwini ni le tinyimpini,

hikuva a nga lavi leswaku va dlayiwa.

15Mufumi wa tiko a a hanye malembe layo tala,

vanhu va n'wi luva hi nsuku wa le Xeba;

a va n'wi khongelele minkarhi hinkwayo,

masiku hinkwawo va kombela leswaku Xikwembu xi n'wi katekisa.

16A ku ve ni mavele layo tala etikweni,

a ma kule ma bela hi moya emagangeni;

ntshovelo wa kona a wu fane ni wa le Lebanoni,

naswona a ku ve ni ndzalo emitini ku fana ni byanyi enhoveni.Van'wana va ri: tinyandza ta koroni a ti andze kukota byanyi enhoveni

17Vito ra mufumi wa tiko a ri tiviwe hilaha ku nga heriki,

a ri twakale hinkwako ehansi ka dyambu.Van'wana va ri: a ri tiye, dyambu ri ko ri nyamalala

Vanhu hinkwavo a va navelelane minkateko hi vito rero,

matiko hinkwawo ma tlangela yena n'wini wa rona.

18A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa Israele,

hikuva hi xona ntsena xi endlaka mahlori!

19Minkarhi hinkwayo a ku tlangeriwe vito ra xona lero hlawuleka,

ku dzuneka ka xona a ku tate misava hinkwayo.

Amen! Amen!

20Swikhongelo swa Davhida n'wana Yese swi helela kwala.

73

Xiyenge xa vunharhu

(Tipisalema 73 – 89)

Ku va ni Xikwembu i nkateko lowukulu

Pisalema ya Asafa.

731Xikwembu xi komba VaisraeleVan'wana va ri: xi komba lavo lulama vunene bya xona lebyikulu,

xi komba ni hinkwavo va timbilu leto tenga.

2Kambe mina ndzi lavile ku hambuka endleleni,

eku fambeni ka mina ndzi lo pona ku rheta ndzi wa,

3hikuva ndzi naverile swa lavo homboloka,

lava humelelaka hambileswi va tikurisaka ngopfu.

4Vanhu lava a va karhatiwi hi nchumu, va dya va xurha

va kondza va ya esirheni.Van'wana va ri: swa vona hinkwaswo swi lulamile, va dya va xurha

5A va weli emakhombyeni kukota vanhu van'wana,

a va vonisiwi maxangu ku fana ni vanhu-kulobye.

6Hikokwalaho ku tikurisa i vuhlalu bya vona bya le nhan'wini,

tihanyi i xiambalo xa vona.

7Mahlo ya vona ma nyupela emafurheni ma nga ha vonaki.

kambe makungu ya vona ya le mbilwini ma tikomba swinene.

8Va sandza van'wana, va vulavula leswo biha,

va kanela makungu yo xanisa lava nga hansi ka vona.

9Va rhuketela Xikwembu xa le matilweni,

ni laha misaveni tindzimi ta vona a ti tsetseleli munhu.

10Hikokwalaho, ni vanhu va Xikwembu va va namarhela,

va va dzunisa va nga voni xo biha eka vona.Van'wana va ri: va nwa marito ya vona onge i mati

11Va vulavula va ku: “Xikwembu a xi tivi nchumu!

Xana loyi a nga henhla-henhla a nga vona yini xana?”

12Lavo homboloka i vanhu vo tano;

minkarhi hinkwayo va le ku tiphineni, rifuwo ra vona ri ya ri andza.

13Ku hanya eku lulameni ni ku chava ku endla xidyoho,

a swi ndzi pfunanga nchumu,

14hikuva ndzi biwa hi makhombo siku rin'wana ni rin'wana,

mixo wun'wana ni wun'wana, ndzi le ku tshinyiweni.

15Kambe loko onge ndzi vulavurile ku fana na vona,

a ndzi ta va ndzi dyohele vanhu va wena.

16Mhaka leyi yi ndzi tikele ngopfu

loko ndzi yi anakanya,

17ndzi kondza ndzi ya nghena exivandleni xa wena lexo hlawuleka we Xikwembu,

kutani hi kona ndzi twisiseke mahelele ya lavo homboloka.

18We Xikwembu, u va veka laha ku rhetaka,

u va wisela entlhan'wini wa vuxisi bya vona.

19Hi ku copeta ka tihlo,

va khomiwa hi ku chava va herisiwa, va kukuriwa va nyamalala.

20Loko u fika, we N'wini wa hinkwaswo, va lahlekeriwa hi ndzhuti,

va hangalaka kukota norho nimixo.Van'wana va ri: Swikwembu swa vona swa swifaniso swa nyamalala emutini, we N'wini wa hinkwaswo

21Loko ndza ha khunguvanyekile emoyeni,

ni loko mbilu ya mina ya ha twa ku vava,

22a ndzi hundzukile ntlunya, ndzi nga twisisi nchumu,

ndzi fana ni xiharhi emahlweni ka wena.

23Hambiswiritano, a ndzi tshiki ku va na wena;

u ndzi khoma hi voko ra xinene,

24u ndzi fambisa hi swiletelo swa wena,

kutani eku heteleleni, u ta ndzi amukela eku dzunekeni ka wena.

25Xana ndzi nga va na mani ematilweni loko ku nga ri wena,

ni kwala misaveni ndzi nga ha navela yini, leswi ndzi nga na wena ke?

26Emirini ni le moyeni ndzi nga hela matimba,

kambe Xikwembu hi xona xi ndzi tiyisaka xi ndzi katekisa.

27Lava hambanaka na wena va nge poni, va ta lova,

hinkwavo lava va ku tshikaka, lava lwaka na wena, u ta va pfala milomo.

28Loko ndzi ri mina, ndzi tsakela ku va kusuhi na wena we Xikwembu,

we HOSI N'wini wanga, ndzi kumile khokholo eka wena,

kutani ndzi ta twarisa hinkwaswo leswi u swi endleke.

74

Xikhongelo xo kombela ku lweriwa eka valala

Swiletelo swa Asafa.

741We Xikwembu, xana u hi tshikele yini?

U nga va u hi tshikele makumu xana?

Xana u hi hlundzukelela yini,

hina hi nga ntlhambi lowu u wu risaka, xana?

2Anakanya vanhu va wena lava u nga tihlawulela vona ku sukela khale,

va nga lava u va kutsuleke leswaku va va ndzhaka ya wena.

Tsundzuka ni ntshava ya Siyoni leyi khale a wu tshama eka yona.

3Famba-famba emarhumbini lawa ku nga khale ma ri kona,

hikuva valala va hina va onhile hinkwaswo exivandleni lexo hlawuleka.

4Lava lwaka na wena va bile huwa endzeni ka Tempele ya wena;

va dzimile mijeko kona ku komba leswaku va hlurile.

5A swi fana ni loko munhu

a ya nghena exihlahleni a tlakuse xihloka:Van'wana va ri: Enyangweni ya le henhla, va pandzelerile mapulangi hi swihloka

6Mapulangi hinkwawo lama kevetliweke

va ma fayeterile hi swihloka ni tihamula.

7Xivandla xa wena lexo hlawuleka va xi hisile,

va wisile ni ku fayetela yindlu leyi vito ra wena ri twarisiwaka eka yona.

8Etimbilwini ta vona a va ku: “Hi ta va herisa!”

Kutani va hisile tindhawu hinkwato leti vanhu va ku khongelaka eka tona we Xikwembu.

9A wa ha vonaki exikarhi ka hina, ni vaprofeta va nyamalarile,

kutani a ku na munhu exikarhi ka hina la tivaka leswaku swi ta hela rini.

10We Xikwembu, xana valala va ta ku hlekula ku fikela rini,

xana lava lwaka na wena va ta ku sandza hilaha ku nga heriki xana?

11U khondlela yini mavoko,

u alela yini ku hi lwela ke?

12We Xikwembu, u mufumi wa hina ku sukela khale,

u hi ponisile ko tala laha misaveni.

13

74:13
Eks. 14:21
U miyetile lwandle hi matimba ya wena,

swiharhi leswikulu swa le matini u swi fayile tinhloko,

14

74:14
Yob. 41:1
Ps. 104:26
Es. 27:1
Na Levhiyatani nyoka ya le lwandle u yi fayile nhloko,

u yi nyika swiharhi swa le mananga swi yi dya.

15Hi wena u khulukiseke swihlovo ni swinambyana,

kambe milambu leyi a yi tshama yi ri karhi yi khuluka, u yi phyisile.

16Vusiku byi le mavokweni ya wena, na wona nhlekanhi wu fumiwa hi wena,

u vekile dyambu ni tinyeleti etindhawini ta swona.

17Misava hinkwayo yi pimiwile hi wena,

u endlile ximumu ni xixika.

18We HOSI, tsundzuka leswaku valala va wena va ku sandza,

vatiarisi lava va tlanga hi vito ra wena.

19U nga tshuki u pfumela leswaku vanhu lava u va rhandzaka va nyiketiwa eka swiharhi leswi;Kumbe: U nga tshuki u pfumela leswaku tuva ra wena ri nyiketiwa eka swiharhi leswi

swisiwana swa wena u nga swi rivali ni siku ni rin'we.

20Tsundzuka ntwanano lowu u wu endleke na hina,

hikuva etindhawini leto tala laha tikweni ku tumbele vanhu va tihanyi.

21U nga pfumeli leswaku lava xanisiwaka va tlhela ni tingana;

swisiwana ni vapfumari a va twarise vito ra wena.

22We Xikwembu, suka u yima u vulavula hi wexe,

tsundzuka leswaku vatiarisi lava va le ku ku sandzeni minkarhi hinkwayo.

23Twana huwa leyi vangiwaka hi valala va wena;

pongo leri va ri endlaka minkarhi hinkwayo, u nga ri bi hi makatla.