Xitsonga 1989 (TSO89)
66

Mintirho ya Xikwembu ya hlamarisa

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema.

661N'wina hinkwenu vanhu va misava,

banani minkulungwana mi dzunisa Xikwembu;

2yimbelelani mi twarisa vito ra xona,

xi kombeni xichavo hi ku xi dzunisa.

3Huwelelani emahlweni ka Xikwembu mi ku:

“Mintirho ya wena ya hlamarisa;

valala va wena va rhurhumela emahlweni ka wena,

hikuva matimba ya wena i makulu.

4Vanhu hinkwavo va misava va khongela wena;

va yimbelela va ku dzunisa,

va twarisa vito ra wena.”

5Tanani mi ta hlalela mintirho ya Xikwembu:

Xi endlile swilo leswo hlamarisa laha misaveni.

6

66:6
Eks. 14:21
Yox. 3:14-17
Xi hundzule lwandle ri va tiko leri omeke,

vanhu va tsemakanyile nambu hi milenge.

Hikokwalaho, a hi xi beleni nkulungwana!

7Hi xona xi fumaka hi matimba hilaha ku nga heriki; minkarhi hinkwayo xi xiyaxiya vamatiko.

Xi nge pfumeli leswaku lava tiarisaka va tikurisa.Van'wana va ri: We HOSI, u nga pfumeli leswaku lava tiarisaka va tidzunisa

8N'we vanhu va tinxaka hinkwato, tlangelani Xikwembu xa hina,

a ku twale mpfumawulo wa lava va xi dzunisaka,

9hikuva hi xona xi hi nyikaka vutomi,

xi nga ka xi nga hi tshiki hi wa.

10We Xikwembu, tani hileswi silivhere yi basisiwaka hi ndzilo,

na hina u hi kamberile u hi basisa hi ndlela yoleyo.

11U hi phasile hi ntlhamu,

u hi rhwexe mpingu lowo tika.

12U tshikile valala va hina va hi kandziyela.

U hi hundzisile hi le ndzilweni ni le swidziveni swa mati,

kambe eku heteleleni u hi fikisile

etikweni leri noneke.Van'wana va ri: etikweni leri anameke

13Ndzi ta tisa swifuwo swa magandzelo lama hisiwaka endlwini ya wena,

ndzi hetisisa leswi ndzi tiboheke ku ku humesela swona,

14swi nga leswi ndzi ku tshembiseke swona hi nomo wa mina,

enkarhini lowu a ndzi ri ekhombyeni.

15Ndzi ta teka swifuwo leswi noneke,

ti nga tinyimpfu ta makhuna ni tinkuzi ni timbuti,

ndzi ku humesela magandzelo lama hisiwaka.

16N'wina hinkwenu lava chavaka Xikwembu, tanani mi ta twa,

ndzi mi byela leswi xi ndzi endleleke swona.

17Ndzi huwelerile eka xona ndzi kombela ku pfuniwa,

kutani ndzi hatle ndzi kota ku xi dzunisa.

18N'wini wa hinkwaswo a a nga ta ndzi yingisa,

loko a ndzi lo va ni makungu yo endla leswo biha.

19Kambe Xikwembu xi ndzi yingisile hakunene,

xi amukerile xikhongelo xa mina.

20A ku dzunisiwe Xikwembu,

hikuva a xi alanga ku khongela ka mina,

a xi tshikanga ku ndzi rhandza.

67

Matiko hinkwawo a ma dzunise Xikwembu

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi swipendana. Pisalema.

671Xikwembu a xi hi twele vusiwana xi hi katekisa,

a xi hi langute hi tintswalo,

2kutani vanhu va misava hinkwayo

va ta tiva hilaha xi tirhaka hakona, ni leswaku hi xona xi ponisaka.

3Vanhu va matiko a va ku dzunise we Xikwembu,

hinkwavo a va ku dzunise.

4Matiko a ma tsake ma ba nkulungwana,

hikuva u ma fuma hi ku lulama,

hi wena u fambisaka vanhu laha misaveni.

5Vanhu va matiko a va ku dzunise we Xikwembu,

hinkwavo a va ku dzunise.

6Misava yi hi humesele mihandzu,

Xikwembu, xona Xikwembu xa hina, xi hi katekisile.

7Hakunene Xikwembu xi hi katekisile;

hinkwako emisaveni, vanhu a va chave xona!

68

Xikwembu i muhluri

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida.

681Loko Xikwembu xi humelela, valala va xona va hangalaka,

lava va xi vengaka, va suka va tsutsuma.

2Lavo homboloka, u va hangalasa we Xikwembu,Van'wana va ri: va hangalasiwa

va nyamalala ku fana ni musi lowu hahisiwaka,

va herisiwa emahlweni ka wena kukota mafurha endzilweni.

3Kambe lavo lulama va tsaka hi ntsako lowukulu,

va cina emahlweni ka wena!

4Dzunisani Xikwembu hi tinsimu, mi twarisa vito ra xona.

Khulelani ndlela ya Loyi a fambaka hi mapapa,

hikuva vito ra yena i HOSI;Van'wana va ri: tsakelani HOSI

banani nkulungwana emahlweni ka yena.

5Tata wa lava pfumalaka vatswari ni musirheleli wa tinoni,

i Xikwembu lexi tshamaka exivandleni lexo hlawuleka.

6Vanhu lava nga ni xivundza, Xikwembu xi va nyika vutshamo,

xi ntshunxa lava bohiweke,

kambe lava tiarisaka va ta tshama emakwandzasini.

7We Xikwembu, siku u humeke ni vanhu va wena

u tsemakanya na vona mananga,

8

68:8
Eks. 19:18
misava a yi tsekatseka, matilo ma chulula mpfula emahlweni ka wena Xikwembu xa le Sinayi,Van'wana va ri: Ntshava ya Sinayi a yi rhurhumela emahlweni ka Xikwembu

emahlweni ka wena Xikwembu xa Israele.

9We Xikwembu, u nisile timpfula letikulu,

u pfuxetile tiko ra wena, hikuva a ri herile matimba.

10Vanhu va wena va kumile vutshamo eka rona,Kumbe: Swivumbiwa swa wena swi kumile vutshamo eka rona

hikuva u Xikwembu lexi nga ni vunene, lexi tiyisaka swisiwana.

11N'wini wa hinkwaswo ú lo vulavula kunene,

kutani ntshungu wa vavasati wu huwelela hi ku tsaka wu ku:

12“Tihosi ni mavuthu ya tona hi letiyaa,

ta baleka, ta baleka!

Hina vavasati hi ta phakelana

swilo swa nkoka leswi phanghiweke hi ri emakaya,

13swo kota swifaniso swa matuva, leswi nga ni timpapa leti nameketiweke silivhere

ni tinsiva to vangama ta nsuku.

Xana ma ha salela yini le handle ematshangeni xana?”

14Hi siku leri Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi hluleke tihosi enyimpini,

mintsumbu a yi fana ni gamboko entshaveni ya Salimoni!entshaveni ya Salimoni, kumbe: eka Ntshava-ya-Xinyami

15Ntshava ya Baxani i ntshava ya swikwembu,Kumbe: ntshava leyikulu ngopfu

leyi nga ni tinhlohlorhi leto tala.

16We ntshava ya tinhlohlorhi leto tala, hikwalaho ka yini u swondzolota

ntshava leyi Xikwembu xi nga tihlawulela yona xana?

HOSI Xikwembu xi ta tshama eka yona hilaha ku nga heriki!

17Xikwembu xi sukile entshaveni ya Sinayi,

xi ri ni magidi-gidi ya makalichi ya nyimpi,

kutani xi ya nghena exivandleni lexo hlawuleka.

18

68:18
Ef. 4:8
We Xikwembu, u tlhandlukele entshaveni leyo leha

u ri karhi u fambisa lava u va khomeke enyimpini;

u amukerile tinyiko eka vanhu,

hambi ti ri ta lava tiarisaka, kutani u ta tshama exivandleni xexo we Xikwembu.Van'wana va ri: leswaku va ta tshama na wena, we Xikwembu

19A ku nkhensiwe N'wini wa hinkwaswo,

hikuva wa hi hlayisa siku rin'wana ni rin'wana;

Xikwembu i muponisi wa hina.

20Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi ponisaka;

HOSI N'wini wa hinkwaswo hi yena la hi humesaka ematimbeni ya rifu.

21Xikwembu xi ta fayetela tinhloko ta valala va xona,

xi guvula misisi ya lava yaka emahlweni ni ku dyoha.

22N'wini wa hinkwaswo ú te:

“Valala va mina, ndzi ta va hlongola va suka eBaxani,

ndzi ta va tsavula elwandle.

23N'wina mi ta hlamba milenge mi susa ngati ya vona leyi yi nga mi tlhambukela;

timbyana ti ta dya mintsumbu ya vona!”

24We Xikwembu mufumi wa mina, vanhu va wena va vonaka va longolokile,

va kongoma exivandleni xa wena lexo hlawuleka;

25vayimbeleri va rhangile emahlweni, va landza hi vanhwanyana lava baka swingomana,

endzhaku ka vona ku ta vachayi va swichaya-chayani.

26Va yimbelela va ku:

“Eminkhubyeni ya n'wina, tlangelani Xikwembu,

nkhensani HOSI, yona xihlovo xa Israele!”Van'wana va ri: tlangelani HOSI Xikwembu eminkhubyeni, n'wina hinkwenu vatukulu va Israele

27Emahlweni ku rhangile va ka Benjamini, va nga va nyimba leyitsongo,

va landza hi tindhuna leto tala ta ka Yuda, ni ta ka Zebuloni ni ta ka Neftali.Van'wana va ri: va landza hi tindhuna ta ka Yuda ti ri karhi ti ba huwa, tona ti landziwa hi ta ka Zebuloni ni ta ka Neftali

28We Xikwembu, komba matimba lawa u hi poniseke ha wona,

hi kombe ntamu wa wena we Xikwembu,

29u ri eTempeleni ya wena eYerusalema,

kutani tihosi ti ta ku luva.

30Tshinya swiharhi swa le nhlangeni, ntlhambi lowu wa tinkuzi,

va nga Vaegipta lava fumaka matiko,

lava kandziyelaka van'wana ehansi va lava mali.Van'wana va ri: lava ku nkhinsamelaka va tamele mali ya silivhere

Hangalasa vanhu lava vo tsakela tinyimpi!

31Va le Egipta va ta humesa swibya swa koporo,

va le Etiyopiya va ta khongela Xikwembu va tlakusile mavoko.

32N'wina vafumi va misava, dzunisani Xikwembu hi tinsimu;

yimbelelani mi twarisa N'wini wa hinkwaswo,

33yena loyi a famba-fambaka ehenhla,

ematilweni lama nga va kona ni khale.

Yingisani, ku twala rito ra yena,

ri nga rito leri nga ni matimba.

34Tivisani vanhu leswaku Xikwembu xi ni ntamu,

vuhosi bya xona byi ungamela Vaisraele,

xi fuma xi ri henhla ematilweni.

35Loko Xikwembu xi huma eTempeleni ya xona,

a hi ku chavisa ka xona!Van'wana va ri: Xikwembu xa chavisa loko xi ri eTempeleni ya xona

Hi xona Xikwembu xa Vaisraele

lexi xi va tiyisaka, xi va nyikaka ntamu.

A ku tlangeriwe Xikwembu!