Xitsonga 1989 (TSO89)
58

Xikhongelo xo kombela leswaku lavo homboloka va biwa

Risimu ra Muyimbelerisi, hi mayimbelele ya risimu leri nge “U nga tshuki u swi herisa”. Xitlhokovetselo xa Davhida.

581N'wina varhangeri,Kumbe: N'wina swivumbiwa swa le tilweni xana hakunene mi avanyisa hi ku lulama xana?

Xana mi avanyisela vanhu timhaka ta vona hilaha swi fanelaka hakona xana?

2E-e! Mi ehleketa ntsena ku endla leswo biha,

mi rhandza ku pfuxa tinyimpi laha misaveni.

3Lavo homboloka va dyohile va ha ku velekiwa,

vahembi valavo va lahlekile ku sukela evuhlangini bya vona.

4Va ni vuxungu ku fana ni nyoka,

va fana ni mhiri yo fa tindleve,

5leyi nga yingisiki ku yimbelela ka n'wini wa yona lowa mungoma,

hambiloko mungoma loyi a ri nsini exikarhi ka vangoma-kulobye.

6We Xikwembu, tshovelela meno ya tinghalanyana leti,

fayetela tinhlaya ta tona we HOSI.

7A va dzudzeke va nyamalala ku fana ni mberha,

a va kandziyeriwe hansi va vuna kukota byanyi.

8A va fambe ku fana ni humba leyi siyaka ritshepu ntsena;

a va nyamalale kukota n'wana la velekiweke a file.

9Loko va nga si tiva nchumu, va tsuvule ku fana ni mahlampfu ya mitwa,

u va hisa hi vukari bya wena va ha hanya.Van'wana va ri: Loko timbita ta n'wina ti nga si tshiveriwa ndzilo hi mahlampfu ya mitwa, xidzedze a xi ma hangalase, hambi ma ha tsakama kumbe ma omile

10Munhu wo lulama ú ta tsaka loko a vona ku biwa ka lavo homboloka,

ú ta hlamba milenge engatini ya vona.

11Vanhu va ta vula va ku: “Lavo lulama va vuyeriwa hakunene,

Xikwembu lexi avanyisaka misava, xi kona!”