Xitsonga 1989 (TSO89)
54

Xikhongelo xo kombela ku lamuleriwa eka valala

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi swipendana. Swiletelo swa Davhida, loko va le Zifi va yile eka Sawulo, va ya n'wi byela va ku: “Davhida ú tumberile exikarhi ka hina.”

541

54:1 (Xihev.)
I Sam. 23:19
26:1
We Xikwembu, ndzi ponise hi vito ra wena ra matimba,

ndzi lamulele hi ntamu wa wena;

2yingisa xikhongelo xa mina we Xikwembu,

rhiya ndleve u twa leswi ndzi swi vulaka.

3Vanhu va le handle va ndzi hlasela,Van'wana va ri: Vanhu lava tikurisaka va tela ku ta ndzi hlasela

va lava ku ndzi dlaya hi tihanyi ta vona;

Xikwembu, a va na mhaka na xona.

4Xikwembu i mulweri wa mina,

N'wini wa hinkwaswo hi yena la tameleke vutomi bya mina,

5ú ta ba valala va mina a va bela vubihi bya vona.

We Xikwembu, leswi u tshembekeke, va herise va ku bi!

6Ndzi ta ku humesela magandzelo hi ku titwa;

we HOSI, ndzi ta dzunisa vito ra wena, hikuva u lulamile.Kumbe: hikuva ri lulamile

7U ndzi lamulerile emakhombyeni hinkwawo,

a ndza ha chavi loko ndzi vona valala va mina.

55

Xikhongelo xa munhu loyi a xengiweke hi nakulobye

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi swipendana. Swiletelo swa Davhida.

551We Xikwembu, rhiya ndleve u yingisa xikhongelo xa mina;

loko ndzi ku kombela, u nga ndzi fularheli.

2Hundzulukela eka mina, u ndzi hlamula,

hikuva maxangu ya mina ma ndzi tshikelela.

3Huwa ya valala va mina yi ndzi pfumata vurhongo,

ni ku tshimbeteriwa hi lavo biha, swa ndzi tika,

hikuva va ndzi vangela nhlomulo;

loko va hlundzukile, va tsakela ku lwa na mina.

4Mbilu ya mina yi ba hi ku hatlisa,

hikuva ndzi tshukisiwa hi rifu.

5Nchavo ni ku rhurhumela swi ndzi rhendzerile,

ndzi wele hi leswi chavisaka.

6Kutani ndzi ri: “Mawaku loko a ndzo va ni timpapa ku fana ni tuva,

a ndzi ta haha ndzi ya wisa ekule;

7a ndzi ta baleka,

ndzi ya tirhendzelekela kule emananga;

8a ndzi ta hatla ndzi tilavela ntsonga

laha ndzi nga tumbelaka kona xidzedze xa vukari bya wena.”

9We N'wini wanga, pfilunganya ku vulavula ka vona,

leswaku va nga ha twanani!

10Ndzi vona tinyimpi ni madzolonga emutini,

vusiku ni nhlekanhi swi rhendzeleka hi rirhangu ra wona,

endzeni ka wona ku ni maxangu ni ku karhateka.

11Emutini ku lo tala marhumbi ntsena;

ku xanisana ni vukanganyisi a swi suki etihubyeni ta kona.

12Loko a ndzo hlekula hi nala wa mina,

a ndzi ta tiyisela;Van'wana va ri: A hi nala wa mina la ndzi hlekulaka, loko a ko va yena, a ndzi ta tiyisela

ni loko a ndzo kulela hi loyi a ndzi vengaka,

a ndzi ta hambana na yena ndzi ya tumbela.

13Kambe leswi, swi endla hi wena ntangha ya mina,

we munghana wa mina wa xiviri.

14Khale a hi dya kun'we mabulo yo tsakisa,

hi famba-famba swin'we endlwini ya Xikwembu.

15Rifu a ri va khubumete,

a va rhelele va ya exivandleni xa vafi va ri karhi va hanya,

hikuva leswo homboloka swi tele emitini ya vona ni le timbilwini ta vona.Van'wana va ri: a va nghene emasirheni ya vona hi ku rhurhumela

16Loko a ri mina, ndzi huwelela eka HOSI Xikwembu,

kutani xona xi ta ndzi ponisa.

17Vusiku ni nhlekanhi ndzi le ku vileleni, ndza rila,

kutani xona xi ta ndzi yingisa;

18xi ta ndzi lamulela enyimpini leyi ndzi yi lwaka,

hikuva lava va ndzi hlaselaka, a hi ku tala ka vona!

19Xikwembu xi ta ndzi twa, xi va tsongahata,

hikuva a va hundzuki etindleleni ta vona,Van'wana va ri: hikuva a va hlayisi nawu

naswona a va chavi Xikwembu,

xona xi tshameke exiluvelweni xa vuhosi.

20Loko a ri munghana wa mina, ú tlakuse voko a ba vanakulobye,

a onha ntwanano exikarhi ka yena na vona.

21Marito ya yena a ma tsokombela wonge i vulombe,

kambe a a ehleketa ntsena ku pfuxa tinyimpi;

ku vulavula ka yena a ku rhetela kukota mafurha,

kambe embilwini a a hlome matlhari.

22Andlala timhaka ta wena emahlweni ka HOSI Xikwembu,

kutani xona xi ta ku seketela;

xi nga ka xi nga pfumeli

leswaku lowo lulama a tsekatsekisiwa, ni siku ni rin'we.

23We Xikwembu, u ta va hoxa ekheleni ra rifu;

vanhu lava vo tsakela ku halata ngati ni ku kanganyisa,

va ta hunguteriwa malembe ya vona ya ku hanya,

kambe mina ndzi ta titshembela wena ntsena.

56

Xikhongelo xa munhu loyi a tshembaka Xikwembu ntsena

Risimu ra Muyimbelerisi, hi mayimbelele ya risimu leri nge “Tuva leri twalaka emirhini leyikulu ya le kule”. Xitlhokovetselo xa Davhida, enkarhini lowu a khomiweke hi Vafilista emutini wa Gati.

561

56:1 (Xihev.)
I Sam. 21:13-15
We Xikwembu, ndzi twele vusiwana,

hikuva vanhu va ndzi kandziyela hansi,

siku hinkwaro valala va le ku ndzi xaniseni.

2Valala va mina va le ku ndzi kandziyeleni minkarhi hinkwayo,

va tele lava tikurisaka va lwa na mina.Kumbe: Va tele lava lwaka na mina, we Xikwembu xa le henhla-henhla

3Loko ndzi khomiwa hi ku chava,

ndzi titshembela wena ntsena.

4Ndzi dzunisa Xikwembu hikwalaho ka switshembiso swa xona,

ndzi tshemba xona, a ndzi chavi nchumu.

Munhu a nga ndzi endla yini xana?

5Siku hinkwaro valala va le ku lukeni ka mano yo ndzi vavisa,

miehleketo ya vona hinkwayo i ya ku lwa na mina.

6Va ndzi tumbelela, va ndzi sala ndzhaku,

va xiyaxiya leswi ndzi swi endlaka,

hikuva makungu ya vona i ku ndzi dlaya.

7We Xikwembu, xana vanhu lavo biha lava va nga pona xana?

Va herise hi vukari bya wena!

8Maxangu ya mina u ma tivile we HOSI,

u hlengeletile mihloti ya mina exibyeni.

Xana swilo leswi a wu swi tsalanga ebukwini ya wena xana?

9Siku ndzi nga ta huwelela eka wena,

valala va mina va ta tlhelela endzhaku,

hikuva ndza swi tiva leswaku wena Xikwembu u yima na mina.

10Ndzi dzunisa HOSI Xikwembu

hikwalaho ka rito ra xona,

11ndzi tshemba xona, a ndzi chavi nchumu.

Xana munhu wa misava leyi a nga ndzi endla yini xana?

12We Xikwembu, ndzi rhandza ku hetisisa leswi ndzi tiboheke eka wena ku swi endla:

Ndzi ta ku humesela magandzelo ya ku nkhensa,

13hikuva u ndzi ntshunxile ematimbeni ya rifu,

a wu pfumelanga leswaku ndzi rheta ndzi wa,

u ndzi fambisile emahlweni ka wena we Xikwembu,

eku vonakaleni loku nyikaka vutomi.