Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Risimu ra Davhida ro tlangela ku ponisiwa

(II Sam. 22:1-51)

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida, nandza wa HOSI Xikwembu. Siku Davhida a ponisiweke hi HOSI eka valala va yena hinkwavo ni le mavokweni ya Sawulo, ú yi dzunisile hi risimu leri, a ku:

181Ndza ku rhandza we HOSI, wena matimba ya mina.

2HOSI i vutumbelo bya mina, i khokholo ranga ni mukutsuri wanga,

i Xikwembu xa mina, ni ribye ranga leri ndzi tumbelaka eka rona;

i xitlhangu xa mina, lexi nga ni matimba ya ku ndzi ponisa,

naswona i khokholo ra mina.

3A ku dzunisiwe HOSI!

Ndzi huwelela eka yona, kutani ndzi ponisiwa eka valala va mina.

4Mapindzi ya rifu a ma ndzi tsondzerile,Van'wana va ri: Magandlati ya rifu a ma ndzi rhendzerile

ni maboboma lama lovisaka a ma ndzi khukhurile.

5Xivandla xa vafi a xi ndzi phasa-phasile hi tinghole ta xona,

rifu a ri ndzi rhiyele ntlhamu wa rona.

6Emaxangwini ya mina, ndzi vitanile HOSI,

ndzi huwelela eka Xikwembu xanga;

kutani xi twile rito ra mina xi ri eTempeleni ya xona;

loko ndzi rila eka xona, xi ndzi twile.

7Kavaloko misava yi ninginika, yi tsekatseka,

kutani masungulo ya tintshava ma rhurhumela ni ku gudlagudla,

hikuva HOSI a yi pfurha hi vukari.

8Tinhompfu ta yona ti huma musi,

ni nomo wa yona wu huma ndzilo lowu herisaka,

makala lama vuvumelaka ma huma eka yona.

9Kutani HOSI yi ovela matilo ehansi, yi rhelela

yi tlhandlekile milenge ehenhla ka papa ra ntima,

10yi khandziya golonyi ya mapapa,Kumbe: yi gada kerubu yi haha ha yona,

yi rhelela yi ri etimpapeni ta moya.Van'wana va ri: yi vonaka etimpapeni ta moya

11HOSI yi tisiva hi xinyami matlhelo hinkwawo,

ehenhla ka yona ku ri ni mapapa lamakulu ya ntima, yo tala mati.

12Rihati ri vangama emahlweni ka yona emapapeni,

ku huma xihangu ni makala lama vuvumelaka;

13kutani HOSI yi bonga yi ri etilweni,

Xikwembu xa le henhla-henhla xi huwelela hi rito lerikulu,

xi humesa xihangu ni makala lama vuvumelaka.

14HOSI yi copa valala hi miseve ya yona,

yi va hangalasa,

yi vangamisa rihati,

yi va hlanganisa tinhloko.

15Ehansi ka lwandle, ka vonaka,

siku u karihelaka valala va wena, we HOSI;

masungulo ya misava ma fununguriwa,

siku vukari bya wena byi bulukaka.

16HOSI yi tshambulutile voko ra yona yi ri ehenhla, yi ndzi khoma,

yi ndzi humesa exidziveni.

17Yi ndzi ponisile emavokweni ya nala wa mina wa matimba,

ni ka lava a va ndzi venga,

hikuva a va ndzi tlula hi ntamu.

18A va ndzi sivelerile loko ndzi ri ekhombyeni,

kambe HOSI yi ndzi seketerile.

19Yi ndzi ntshunxile, yi ndzi lamulela,

hikuva ya ndzi tsakela.

20HOSI yi ndzi nyikile leswi yelanaka ni mintirho ya mina leyo lulama;

yi ndzi hakerile leswi ringanaka ni ku tenga ka mavoko ya mina,

21hikuva ndzi fambile etindleleni ta HOSI,

ni ku xi dyohela a ndzi xi dyohelanga, Xikwembu xa mina;

22swileriso swa xona hinkwaswo, ndzi swi hlayisile,

ni milawu ya xona, a ndzi yi tlulanga.

23HOSI a yi kumanga nandzu eka mina,

hikuva ku dyoha, a ndzi ku chava ngopfu.

24Hikokwalaho, HOSI yi ndzi hakerile

leswi yelanaka ni ku lulama ka mina,

ni ku tenga loku yi ku voneke emavokweni ya mina.

25We HOSI, u tshembekile eka loyi a tshembekaka;

a wu veki nandzu eka munhu loyi a nga riki na nandzu.Van'wana va ri: a wu veki nandzu eka nhenha leyi nga riki na nandzu

26U komba ku tenga ka wena eka loyi a tengeke;

kambe u komba ku tlhariha ka wena eka loyi a endlaka leswo homboloka.

27Hi wena la ponisaka vaxaniseki,

kambe u tsongahata lava tikurisaka.

28Hakunene, hi wena la ndzi lumekelaka rivoni!

We HOSI Xikwembu xa mina, wa ndzi voningela exinyamini.

29Hi ku pfuniwa hi wena, ndzi nga pyanyetela ntlawa wa vahlaseri.Van'wana va ri: ndzi nga hangalasa ntlawa wa vahlaseri

Hi matimba ya wena Xikwembu xanga, rirhangu, ndzi nga ri tlula.Kumbe: ndzi nga tlula ribiribiri

30Tindlela ta Xikwembu ti hetisekile;

leswi HOSI yi swi vulaka, swi kumeka swi tiyile;

hi yona xitlhangu xa hinkwavo lava tumbelaka eka yona.

31I mani la nga Xikwembu,

loko ku nga ri HOSI ke?

Ribye ra vutumbelo i mani,

ehandle ka Xikwembu xa hina xana?

32Hi xona Xikwembu lexi xi ndzi haverisaka matimba,

lexi xi ndzi pfulelaka ndlela yo fambeka swinene.

33

18:33
Hab. 3:19
Xi vevukisa milenge ya mina ku fana ni ya timhunti,

xi ndzi tiyisa eka xiyimo xa mina xa le henhla.Van'wana va ri: xi ndzi tshamisisa eswitsungeni

34Xi ndzi dyondzisa malwele ya nyimpi,

mavoko ya mina ma kondza ma kota ku konga vurha bya koporo.

35We HOSI, u ndzi tamerisa xitlhangu ku nga ku ponisa ka wena;

voko ra wena ra xinene ra ndzi seketela,

wa ndzi kurisa, loko u tikarhatela mina.Van'wana va ri: loko u ndzi hlamula; kumbe: loko u ndzi tsongahatela valala

36U ndzi boxela ndlela yo anama yo famba ha yona,

kutani milenge ya mina a yi rhetemuki.

37Ndzi hlongorisa valala va mina ndzi kondza ndzi va kuma,Van'wana va ri: ndzi kondza ndzi va herisa

a ndzi vuyi ndzi nga si va herisela makumu.

38Ndzi va fayetela, kutani va tsandzeka ku pfuka,

ndzi va wisa, ndzi va kandziyela.

39U ndzi haverisa matimba ya ku ya enyimpini,

u sindzisa lava a va lwa na mina ku ndzi nkhinsamela.

40U endla leswaku valala va mina va ndzi komba xikosi,

kutani lava va ndzi vengaka, ndza va herisa!

41Va tlhava mukhosi,Van'wana va ri: Va languta hala ni hala kambe a ku na loyi a va lamulelaka;

va huwelela eka HOSI, kambe a yi va hlamuli.

42Ndzi va sila ku fana ni ritshuri leri hahisiwaka hi moya;

ndzi va kuha kukota ndzhope egondzweni.

43U ndzi kutsurile, loko tiko ri ndzi pfukela;Van'wana va ri: loko tiko ra mina ri ndzi pfukela

u ndzi vekile ku va mufambisi wa matiko,

kutani vanhu lava a ndzi nga va tivi,

sweswi i malandza ya mina.

44Kan'we kan'we loko va twa ta mina, va tinyiketa eka mina,

vanhu vambe va ta eka mina va tilondlile,

45va hela matimba,

va huma hi ku rhurhumelaVan'wana va ri: va huma hi ku khwita emakhokholweni ya vona.

46HOSI Xikwembu xa hanya, a ku dzunisiwe xona xi nga ribye ra mina ra vutumbelo,

a ku twarisiwe Xikwembu lexi xi ndzi ponisaka.

47Hi xona Xikwembu lexi xi ndzi rihiselaka,

lexi sindzisaka matiko ku va ehansi ka mina.

48We Xikwembu, wa ndzi ntshunxa emavokweni ya valala va mina,

hakunene u ndzi pfuna ku hlula lava lwaka na mina,

u ndzi lamulela eka vanhu va tihanyi.

49

18:49
Rho. 15:9
Hikokwalaho, we HOSI, ndzi ta ku twarisa exikarhi ka vamatiko,

ndzi ta yimbelela tinsimu ndzi dzunisa vito ra wena.

50HOSI Xikwembu xi nyika ku hlula lokukulu

eka loyi xi n'wi vekeke ku va hosi,

xi komba tintswalo ta xona leto tshembeka

eka Davhida muhlawuriwa wa xona,

ni ka vatukulu va yena hilaha ku nga heriki.