Xitsonga 1989 (TSO89)
16

Ndzhaka yo saseka ngopfu

Xitlhokovetselo xa Davhida.Kumbe: Risimu ra Davhida, leri yimbeleriwaka hi ku n'unun'uta

161We Xikwembu, ndzi hlayise,

hikuva hi wena khokholo na mina.

2Eka HOSI, ndzi ri: “Hi wena n'wini wa mina,

a ndzi kumi ntsako loko ku nga ri ha wena ntsena.”

3Loko swi ri swikwembu leswi va nge “swi hlawulekile” laha tikweni,

ni leswi va nge “swi ni matimba”,

leswi khale a ndzi swi tsakela, ndzi ri,

4lava tsutsumelaka eka swona,

va tivangela maxangu layo tala;Van'wana va ri: Vahlawuriwa va wena laha tikweni, hi vona lava chavisekaka, lava ndzi va tsakelaka hi mbilu hinkwayo; kasi lava tsutsumelaka swikwembu swin'wana, va tivangela maxangu ntsena

mina ndzi nga ka ndzi nga swi phahli hi ngati,

hambi ma ri mavito ya swona, a ndzi nga ma kumbuki.

5We HOSI, hi wena ndzhaka leyi ndzi averiweke yona,

hi wena u ndzi timulaka torha;

vutomi bya mina byi fumbarheriwile hi wena.

6Ndzi averiwile vutshamo etindhawini leti tsakisaka,

ina, ndzi nyikiwile ndzhaka yo saseka ngopfu.

7Ndzi tlangela HOSI, yona leyi yi ndzi letelaka;

nivusiku ripfalo ri ndzi tsundzuxa ta yona.

8

16:8-11
Mint. 2:25-28
Minkarhi hinkwayo, ndzi rhangisa HOSI emahlweni ka mina;

ndzi nga ka ndzi nga tsekatseki, hikuva yi le vokweni ra mina ra xinene.

9Hikokwalaho, mbilu ya mina yi tsakile, nomo wa mina wu ba nkulungwana,

na wona miri wa mina wu titwa wu hlayisekile.

10

16:10
Mint. 13:35
We HOSI, a wu nga ndzi nyiketi exivandleni xa vafi,

a wu nga ndzi yisi enon'weni wa sirha, mina ndzi ku khongelaka.

11U ndzi komba ndlela ya vutomi,

laha u nga kona, ntsako wa khapa;

evokweni ra wena ra xinene,

ka tiphiniwa hilaha ku nga heriki.

17

Xikhongelo xa munhu loyi a ngo dlawela mahala

Xikhongelo xa Davhida.

171We HOSI, twana ntiyiso wa mhaka,

rhiya ndleve, u twa xirilo xa mina;

yingisa xikhongelo xa mina,

hikuva xi huma enon'weni lowu nga riki na vuxisi.

2Ku pembela ka mina a ku hume eka wena,

mahlo ya wena a ma vone ntiyiso wa mhaka!

3U ndzi endzerile nivusiku, ku ta xiya mbilu ya mina,

ni ku ndzi kambisisa,

kambe a wu kumanga nchumu xa tingana;

4a ndzi vulanga nchumu xo biha hi tlhelo ra leswi vanhu va swi endlaka,

swiletelo swa wena, ndzi swi hlayisile.

5Ndzi tiyiserile ku famba hi tindlela leti u ndzi leriseke tona,

milenge ya mina a yi hambukanga emintileni ya wena.

6Ndzi huwelela eka wena,

hikuva u ta ndzi hlamula, we Xikwembu.

Tshineta ndleve ya wena eka mina,

u yingisa leswi ndzi swi vulaka.

7Komba ku hlamarisa ka tintswalo ta wena leto tshembeka,

wena muponisi wa lava balekaka valala va vona,

va ta lava vutumbelo evokweni ra wena ra xinene.

8Ndzi hlayise tanihi ndzololo ya tihlo ra wena,

ndzi tumbete endzhutini wa timpapa ta wena,

9u ndzi fihla eka lavo homboloka lava va ndzi hlaselaka,

vona valala va mina lavo chavisa, lava va ndzi rhendzeleke.

10Va file ripfalo, a va tsetseleli,

va tikurisa hi ku vulavula.

11Va ndzi hlongorisa, sweswi va ndzi rhendzerile,

va lo honoo, mahlo, va lava ku ndzi wisela hansi.

12Va fana ni nghala, leyi nga ni mahika ya ku bvanyangeta;

va bvutamile tanihi n'wana wa nghala exihlahleni.

13Suka u yima, we HOSI! Va hlanganise, u va wisela ehansi.

Ndzi lwele hi fumu ra wena eka vanhu lava vo homboloka.

14We HOSI, ndzi ponise hi voko ra wena eka vanhu lava vo biha,

lava averiweke vutomi bya nkarhinyana ntsena.Van'wana va ri: eka vanhu vo biha va laha misaveni, lava averiweke vutomi bya sweswi ntsena

Va xurhise hi leswi u nga va vekela swona,

vana va vona a va kolwe ha swona, va siyela ni vatukulu va vona.

15Loko a ri mina, ndzi ta vona mombo wa wena ndzi ri loyi a pembeleke;

loko ndzi pfuka, ndzi ta kolwa hi ku ku vona, wena hi xiviri xa wena!

18

Risimu ra Davhida ro tlangela ku ponisiwa

(II Sam. 22:1-51)

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida, nandza wa HOSI Xikwembu. Siku Davhida a ponisiweke hi HOSI eka valala va yena hinkwavo ni le mavokweni ya Sawulo, ú yi dzunisile hi risimu leri, a ku:

181Ndza ku rhandza we HOSI, wena matimba ya mina.

2HOSI i vutumbelo bya mina, i khokholo ranga ni mukutsuri wanga,

i Xikwembu xa mina, ni ribye ranga leri ndzi tumbelaka eka rona;

i xitlhangu xa mina, lexi nga ni matimba ya ku ndzi ponisa,

naswona i khokholo ra mina.

3A ku dzunisiwe HOSI!

Ndzi huwelela eka yona, kutani ndzi ponisiwa eka valala va mina.

4Mapindzi ya rifu a ma ndzi tsondzerile,Van'wana va ri: Magandlati ya rifu a ma ndzi rhendzerile

ni maboboma lama lovisaka a ma ndzi khukhurile.

5Xivandla xa vafi a xi ndzi phasa-phasile hi tinghole ta xona,

rifu a ri ndzi rhiyele ntlhamu wa rona.

6Emaxangwini ya mina, ndzi vitanile HOSI,

ndzi huwelela eka Xikwembu xanga;

kutani xi twile rito ra mina xi ri eTempeleni ya xona;

loko ndzi rila eka xona, xi ndzi twile.

7Kavaloko misava yi ninginika, yi tsekatseka,

kutani masungulo ya tintshava ma rhurhumela ni ku gudlagudla,

hikuva HOSI a yi pfurha hi vukari.

8Tinhompfu ta yona ti huma musi,

ni nomo wa yona wu huma ndzilo lowu herisaka,

makala lama vuvumelaka ma huma eka yona.

9Kutani HOSI yi ovela matilo ehansi, yi rhelela

yi tlhandlekile milenge ehenhla ka papa ra ntima,

10yi khandziya golonyi ya mapapa,Kumbe: yi gada kerubu yi haha ha yona,

yi rhelela yi ri etimpapeni ta moya.Van'wana va ri: yi vonaka etimpapeni ta moya

11HOSI yi tisiva hi xinyami matlhelo hinkwawo,

ehenhla ka yona ku ri ni mapapa lamakulu ya ntima, yo tala mati.

12Rihati ri vangama emahlweni ka yona emapapeni,

ku huma xihangu ni makala lama vuvumelaka;

13kutani HOSI yi bonga yi ri etilweni,

Xikwembu xa le henhla-henhla xi huwelela hi rito lerikulu,

xi humesa xihangu ni makala lama vuvumelaka.

14HOSI yi copa valala hi miseve ya yona,

yi va hangalasa,

yi vangamisa rihati,

yi va hlanganisa tinhloko.

15Ehansi ka lwandle, ka vonaka,

siku u karihelaka valala va wena, we HOSI;

masungulo ya misava ma fununguriwa,

siku vukari bya wena byi bulukaka.

16HOSI yi tshambulutile voko ra yona yi ri ehenhla, yi ndzi khoma,

yi ndzi humesa exidziveni.

17Yi ndzi ponisile emavokweni ya nala wa mina wa matimba,

ni ka lava a va ndzi venga,

hikuva a va ndzi tlula hi ntamu.

18A va ndzi sivelerile loko ndzi ri ekhombyeni,

kambe HOSI yi ndzi seketerile.

19Yi ndzi ntshunxile, yi ndzi lamulela,

hikuva ya ndzi tsakela.

20HOSI yi ndzi nyikile leswi yelanaka ni mintirho ya mina leyo lulama;

yi ndzi hakerile leswi ringanaka ni ku tenga ka mavoko ya mina,

21hikuva ndzi fambile etindleleni ta HOSI,

ni ku xi dyohela a ndzi xi dyohelanga, Xikwembu xa mina;

22swileriso swa xona hinkwaswo, ndzi swi hlayisile,

ni milawu ya xona, a ndzi yi tlulanga.

23HOSI a yi kumanga nandzu eka mina,

hikuva ku dyoha, a ndzi ku chava ngopfu.

24Hikokwalaho, HOSI yi ndzi hakerile

leswi yelanaka ni ku lulama ka mina,

ni ku tenga loku yi ku voneke emavokweni ya mina.

25We HOSI, u tshembekile eka loyi a tshembekaka;

a wu veki nandzu eka munhu loyi a nga riki na nandzu.Van'wana va ri: a wu veki nandzu eka nhenha leyi nga riki na nandzu

26U komba ku tenga ka wena eka loyi a tengeke;

kambe u komba ku tlhariha ka wena eka loyi a endlaka leswo homboloka.

27Hi wena la ponisaka vaxaniseki,

kambe u tsongahata lava tikurisaka.

28Hakunene, hi wena la ndzi lumekelaka rivoni!

We HOSI Xikwembu xa mina, wa ndzi voningela exinyamini.

29Hi ku pfuniwa hi wena, ndzi nga pyanyetela ntlawa wa vahlaseri.Van'wana va ri: ndzi nga hangalasa ntlawa wa vahlaseri

Hi matimba ya wena Xikwembu xanga, rirhangu, ndzi nga ri tlula.Kumbe: ndzi nga tlula ribiribiri

30Tindlela ta Xikwembu ti hetisekile;

leswi HOSI yi swi vulaka, swi kumeka swi tiyile;

hi yona xitlhangu xa hinkwavo lava tumbelaka eka yona.

31I mani la nga Xikwembu,

loko ku nga ri HOSI ke?

Ribye ra vutumbelo i mani,

ehandle ka Xikwembu xa hina xana?

32Hi xona Xikwembu lexi xi ndzi haverisaka matimba,

lexi xi ndzi pfulelaka ndlela yo fambeka swinene.

33

18:33
Hab. 3:19
Xi vevukisa milenge ya mina ku fana ni ya timhunti,

xi ndzi tiyisa eka xiyimo xa mina xa le henhla.Van'wana va ri: xi ndzi tshamisisa eswitsungeni

34Xi ndzi dyondzisa malwele ya nyimpi,

mavoko ya mina ma kondza ma kota ku konga vurha bya koporo.

35We HOSI, u ndzi tamerisa xitlhangu ku nga ku ponisa ka wena;

voko ra wena ra xinene ra ndzi seketela,

wa ndzi kurisa, loko u tikarhatela mina.Van'wana va ri: loko u ndzi hlamula; kumbe: loko u ndzi tsongahatela valala

36U ndzi boxela ndlela yo anama yo famba ha yona,

kutani milenge ya mina a yi rhetemuki.

37Ndzi hlongorisa valala va mina ndzi kondza ndzi va kuma,Van'wana va ri: ndzi kondza ndzi va herisa

a ndzi vuyi ndzi nga si va herisela makumu.

38Ndzi va fayetela, kutani va tsandzeka ku pfuka,

ndzi va wisa, ndzi va kandziyela.

39U ndzi haverisa matimba ya ku ya enyimpini,

u sindzisa lava a va lwa na mina ku ndzi nkhinsamela.

40U endla leswaku valala va mina va ndzi komba xikosi,

kutani lava va ndzi vengaka, ndza va herisa!

41Va tlhava mukhosi,Van'wana va ri: Va languta hala ni hala kambe a ku na loyi a va lamulelaka;

va huwelela eka HOSI, kambe a yi va hlamuli.

42Ndzi va sila ku fana ni ritshuri leri hahisiwaka hi moya;

ndzi va kuha kukota ndzhope egondzweni.

43U ndzi kutsurile, loko tiko ri ndzi pfukela;Van'wana va ri: loko tiko ra mina ri ndzi pfukela

u ndzi vekile ku va mufambisi wa matiko,

kutani vanhu lava a ndzi nga va tivi,

sweswi i malandza ya mina.

44Kan'we kan'we loko va twa ta mina, va tinyiketa eka mina,

vanhu vambe va ta eka mina va tilondlile,

45va hela matimba,

va huma hi ku rhurhumelaVan'wana va ri: va huma hi ku khwita emakhokholweni ya vona.

46HOSI Xikwembu xa hanya, a ku dzunisiwe xona xi nga ribye ra mina ra vutumbelo,

a ku twarisiwe Xikwembu lexi xi ndzi ponisaka.

47Hi xona Xikwembu lexi xi ndzi rihiselaka,

lexi sindzisaka matiko ku va ehansi ka mina.

48We Xikwembu, wa ndzi ntshunxa emavokweni ya valala va mina,

hakunene u ndzi pfuna ku hlula lava lwaka na mina,

u ndzi lamulela eka vanhu va tihanyi.

49

18:49
Rho. 15:9
Hikokwalaho, we HOSI, ndzi ta ku twarisa exikarhi ka vamatiko,

ndzi ta yimbelela tinsimu ndzi dzunisa vito ra wena.

50HOSI Xikwembu xi nyika ku hlula lokukulu

eka loyi xi n'wi vekeke ku va hosi,

xi komba tintswalo ta xona leto tshembeka

eka Davhida muhlawuriwa wa xona,

ni ka vatukulu va yena hilaha ku nga heriki.