Xitsonga 1989 (TSO89)
149

Xikwembu xi lwela vanhu va xona

1491Dzunisani HOSI!

Yimbelelani risimu lerintshwa mi dzunisa HOSI Xikwembu,

xi tlangeleni exikarhi ka ntshungu wa vanhu va xona.

2N'wina Vaisraele, tsakelani Muvumbi wa n'wina,

tlangelani Loyi a mi fumaka n'wina va le Siyoni.

3Dzunisani vito ra yena hi ku cina,

mi ri karhi mi n'wi chayela swingomana ni switende.

4HOSI Xikwembu xi tsakela vanhu va xona,

lava titsongahataka xi va hlulela valala.

5Lava tshembaka Xikwembu a va yimbelele tinsimu va xi kurisa,Kumbe: a va yimbelele tinsimu, hikuva xi va kurisile

a va be minkulungwana hambiloko byi ri vusiku.

6A va tlakuse rito va xi tlangela,

va hlomile matlhari.

7Va ta fanela ku rihiseta leswi vamatiko va nga va endla swona,

va tshinya vanhu lava.

8Va ta khoma tihosi ta vamatiko va ti boha hi tinketani,

va boha ni tindhuna ta kona hi tinsimbhi.

9Va ta laya vamatiko valavo hilaha swi tsariweke hakona.

Lava tshembaka HOSI Xikwembu, va ta kurisiwa hinkwavo hi ndlela yeleyo.

Dzunisani HOSI!