Xitsonga 1989 (TSO89)
145

Ku fuma ka Xikwembu a ku na ku hela

Risimu ra Davhida ro dzunisa HOSI.

1451We Xikwembu xanga, wena la fumaka, ndzi ta twarisa vukulu bya wena;

minkarhi hinkwayo ndzi ta ku tlangela.

2Siku rin'wana ni rin'wana ndzi ta ku nkhensa,

ndzi dzunisa vito ra wena hilaha ku nga heriki.

3HOSI i Xikwembu lexikulu, xi dzuneka ngopfu;

vukulu bya xona hi lebyi nga pimekiki.

4Vanhu va nkarhi wa sweswi va ta byela lava va ha taka leswi u swi endleke,

va ta va tivisa mintirho ya wena ya matimba.

5Na mina ndzi nge tshiki ku anakanya ku saseka ni ku hlawuleka ka vuhosi bya wena,

ndzi anakanya ni swiendlo swa wena leswo hlamarisa.

6Mintirho ya wena leyo chavisa ya matimba, vanhu va ta yi twarisa,

na mina ndzi ta vula vukulukumba bya wena.Van'wana va ri: va ta vula swiendlo swa wena leswikulu

7Vanhu va ta vulavula hi vunene bya wena lebyikulu, va byi tsundzuka;

va ta dzunisa ku lulama ka wena hi minkulungwana.

8HOSI Xikwembu xi ni tintswalo, xi twela vanhu vusiwana,

hi rirhandzu ra xona lerikulu xi va lehisela mbilu.

9Swivumbiwa swa xona hinkwaswo

xi swi hlayisa hi vunene ni tintswalo.

10We HOSI, swivumbiwa swa wena hinkwaswo swi ta ku dzunisa,

vahlawuriwa va wena hinkwavo va ta ku tlangela.

11Va ta vula ku dzuneka ka mfumo wa wena,

va twarisa mintirho ya wena ya matimba.

12Hikokwalaho vanhu va ta tiva leswaku u ni ntamu,

ni leswaku mfumo wa wena wu hlawulekile, wa dzuneka.

13Vuhosi bya wena i bya minkarhi hinkwayo,

u ta va mufumi hilaha ku nga heriki.

[Marito hinkwawo ya HOSI Xikwembu ma ni ntiyiso,

rirhandzu ra xona ra vonaka emintirhweni ya xona hinkwayo.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

14HOSI Xikwembu xi pfuxa hinkwavo lava khunguvanyekeke,

lava tshikeleriwaka xi va kutsula hinkwavo.

15We HOSI, swivumbiwa hinkwaswo swi languta eka wena,

kutani wa swi phamela enkarhini lowu faneleke.

16U pfula xandla xa wena,

kutani swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka swi dya swi xurha.

17Tindlela ta HOSI Xikwembu hi leto lulama hinkwato,

rirhandzu ra xona ra vonaka emintirhweni ya xona hinkwayo.

18HOSI Xikwembu xi le kusuhi ni hinkwavo lava va xi khongelaka,

va nga lava va xi khongelaka hi mbilu hinkwayo.

19Lava va xi chavaka, xi va endlela hi ku navela ka vona,

loko va rila eka xona, xa va twa kutani xi va ponisa.

20HOSI Xikwembu xi hlayisa hinkwavo lava va xi rhandzaka,

kambe xi ta herisa lavo homboloka hinkwavo.

21Nomo wa mina a wu vule ku dzuneka ka HOSI Xikwembu,

hinkwaswo leswi hanyaka a swi nkhense vito ra xona lero hlawuleka,

namuntlha ni hilaha ku nga heriki.