Xitsonga 1989 (TSO89)
144

Xikhongelo xa murhangeri wa tiko

Pisalema ya Davhida.

1441Ndza ku nkhensa HOSI, wena ribye ranga,

wena la ndzi letelaka eku hlomeni ka matlhari,

ni le ku lweni ka tinyimpi.

2U yima na mina, wa ndzi biyelela,

eka mina u mulweri ni mukutsuri,

u xitlhangu xa mina ni khokholo ranga

wa ndzi pfuna ku fuma vanhu va mina.Van'wana va ri: u sindzisa vamatiko ku va hansi ka mina

3

144:3
Yob. 7:17-18
Ps. 8:4
We HOSI, xana munhu i ncini u kalaka u n'wi anakanya xana?

Munhu wa nyama o va yini eka wena leswaku u tikarhatela yena xana?

4Munhu ú fana ni moyanyana,

vutomi bya yena byi hatla byi hundza tanihi ndzhutinyana.

5Pfalula matilo ya wena we HOSI, u rhelela,

khumba tintshava ti mbuluka musi.

6Vangamisa rihati u hlongorisa valala,

va cope hi miseve ya wena u va hangalasa.

7Tshambuluta voko ra wena,

u ndzi humesa exidziveni,

u ndzi ponisa emavokweni ya vamatiko.

8Vanhu lava va vulavula mavunwa ntsena;

loko va tiboha hi ku tlakusa voko ra xinene, va le ku hembeni!

9We Xikwembu, ndzi ta yimbelela risimu lerintshwa ndzi ku dzunisa,

ndzi ta ku twarisa hi haripa ya khume ra tingoti,

10ndzi ku: “Tihosi ti pfuniwa hi Xikwembu ku hlula valala va tona,

hi xona lexi poniseke nandza wa xona Davhida.”

11We HOSI, ndzi sirhelele ematlharini lama ndzi xanisaka,

u ndzi ponisa emavokweni ya vamatiko.

Vanhu lava va vulavula mavunwa ntsena;

loko va tiboha hi ku tlakusa voko ra xinene, va le ku hembeni!

12Vana va hina va xinuna a va fane ni mirhi

leyi nga mila yi tiya ku sukela loko yi byariwile;

vana va hina va xisati a va fane ni timhandze leti vatliweke ta yinhla,

leti sasekisaka tindlu ta vuhosi.

13Switlati swa hina a swi tlhemuke

hi swakudya swa tinxaka-xaka.

Tinyimpfu ta hina ni timbuti ta hina

a ti andze emadyelweni hi madzana-dzana,

14tihomu na tona ti dya ti nona.

Ku ngheneriwa hi valala ni ku huma nyimpi a swi hele,Kumbe: tihomu na tona a ti mithe, ti tswala ti nga fisi

vanhu va nga ha tlhavi mukhosi emagondzweni.

15Ku katekile vanhu lava humelelaka hi ndlela leyi,

ri katekile tiko leri HOSI yi nga Xikwembu xa rona!

145

Ku fuma ka Xikwembu a ku na ku hela

Risimu ra Davhida ro dzunisa HOSI.

1451We Xikwembu xanga, wena la fumaka, ndzi ta twarisa vukulu bya wena;

minkarhi hinkwayo ndzi ta ku tlangela.

2Siku rin'wana ni rin'wana ndzi ta ku nkhensa,

ndzi dzunisa vito ra wena hilaha ku nga heriki.

3HOSI i Xikwembu lexikulu, xi dzuneka ngopfu;

vukulu bya xona hi lebyi nga pimekiki.

4Vanhu va nkarhi wa sweswi va ta byela lava va ha taka leswi u swi endleke,

va ta va tivisa mintirho ya wena ya matimba.

5Na mina ndzi nge tshiki ku anakanya ku saseka ni ku hlawuleka ka vuhosi bya wena,

ndzi anakanya ni swiendlo swa wena leswo hlamarisa.

6Mintirho ya wena leyo chavisa ya matimba, vanhu va ta yi twarisa,

na mina ndzi ta vula vukulukumba bya wena.Van'wana va ri: va ta vula swiendlo swa wena leswikulu

7Vanhu va ta vulavula hi vunene bya wena lebyikulu, va byi tsundzuka;

va ta dzunisa ku lulama ka wena hi minkulungwana.

8HOSI Xikwembu xi ni tintswalo, xi twela vanhu vusiwana,

hi rirhandzu ra xona lerikulu xi va lehisela mbilu.

9Swivumbiwa swa xona hinkwaswo

xi swi hlayisa hi vunene ni tintswalo.

10We HOSI, swivumbiwa swa wena hinkwaswo swi ta ku dzunisa,

vahlawuriwa va wena hinkwavo va ta ku tlangela.

11Va ta vula ku dzuneka ka mfumo wa wena,

va twarisa mintirho ya wena ya matimba.

12Hikokwalaho vanhu va ta tiva leswaku u ni ntamu,

ni leswaku mfumo wa wena wu hlawulekile, wa dzuneka.

13Vuhosi bya wena i bya minkarhi hinkwayo,

u ta va mufumi hilaha ku nga heriki.

[Marito hinkwawo ya HOSI Xikwembu ma ni ntiyiso,

rirhandzu ra xona ra vonaka emintirhweni ya xona hinkwayo.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi

14HOSI Xikwembu xi pfuxa hinkwavo lava khunguvanyekeke,

lava tshikeleriwaka xi va kutsula hinkwavo.

15We HOSI, swivumbiwa hinkwaswo swi languta eka wena,

kutani wa swi phamela enkarhini lowu faneleke.

16U pfula xandla xa wena,

kutani swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka swi dya swi xurha.

17Tindlela ta HOSI Xikwembu hi leto lulama hinkwato,

rirhandzu ra xona ra vonaka emintirhweni ya xona hinkwayo.

18HOSI Xikwembu xi le kusuhi ni hinkwavo lava va xi khongelaka,

va nga lava va xi khongelaka hi mbilu hinkwayo.

19Lava va xi chavaka, xi va endlela hi ku navela ka vona,

loko va rila eka xona, xa va twa kutani xi va ponisa.

20HOSI Xikwembu xi hlayisa hinkwavo lava va xi rhandzaka,

kambe xi ta herisa lavo homboloka hinkwavo.

21Nomo wa mina a wu vule ku dzuneka ka HOSI Xikwembu,

hinkwaswo leswi hanyaka a swi nkhense vito ra xona lero hlawuleka,

namuntlha ni hilaha ku nga heriki.

146

Xikwembu xi lwela lava xanisiwaka

1461Dzunisani HOSI!

Ndzi lava ku dzunisa HOSI Xikwembu ndzi vuyelela.

2Ndzi ta vonga HOSI vutomi bya mina hinkwabyo,

ndzi twarisa Xikwembu xanga hi tinsimu loko ndza ha hanya.

3Mi nga veki ku tshemba ka n'wina eka vanhu va swiyimo swa le henhla,

hikuva i va nyama ni ngati, va nge ponisi munhu!

4Siku va hlalaka,Kumbe: Siku va tekeriwaka moya wa Xikwembu va tlhelela entshurini,

kutani makungu ya vona ma lovisa sweswo, enkarhini wolowo!

5Ku katekile munhu loyi Xikwembu xa va ka Yakobo xi nga mupfuni wa yena,

loyi a vekaka ku tshemba ka yena eka HOSI Xikwembu xakwe.

6Xikwembu hi xona xi endleke tilo ni misava ni lwandle,

ni hinkwaswo leswi hanyaka eka swona;

minkarhi hinkwayo xa tshembeka.

7Xi yima ni lava xanisiwaka,

lava sikaka xa va phamela,

lava bohiweke xi va humesa ekhotsweni.

8HOSI Xikwembu xi pfula mahlo ya lava nga voniki,

lava tshikeleriwaka xa va kutsula,

xi rhandza vanhu lava lulameke.

9HOSI Xikwembu xi hlayisa valuveri,

xi tikarhatela swisiwana ni tinoni,

kambe xi hingakanya tindlela ta lavo homboloka.

10HOSI Xikwembu xi ta fuma hilaha ku nga heriki,

hi xona Xikwembu xa wena, we muti wa Siyoni, hi minkarhi ni minkarhi!

Dzunisani HOSI!