Xitsonga 1989 (TSO89)
139

Xikwembu xi kona hinkwako, xi tiva hinkwaswo

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida.

1391We HOSI, u ndzi kambisisile, wa ndzi tiva;

2loko ndzi tshamile kumbe ndzi yimile, wa swi tiva;

makungu ya mina u ma vonile khale!

3Hambi ndzi famba-famba kumbe ndzi etlela, ndzi le mavokweni ya wena;

eka wena, mintirho ya mina hinkwayo yi le rivaleni.

4Loko ndzi nga si vula nchumu we HOSI,

u tiva mhaka ya kona hinkwayo.

5U ndzi biyelerile matlhelo hinkwawo,

ndzi le hansi ka voko ra wena.

6Ndlela leyi u ndzi tivaka ha yona, ya ndzi hlamarisa,

yi tlula ngopfu ku twisisa ka mina.

7Xana moya wa wena ndzi nga wu balekela ndzi ya kwihi,

ndzi nga ya tumbela kwihi laha wena u nga riki kona xana?

8Loko ndzi tlhandlukela ematilweni, wena u kona,

ni loko ndzi ya etlela exivandleni xa vafi, na kwalaho u kona!

9Hambi ndzi nga haha ndzi ya evuxeni,

kumbe ndzi ya tshama evupeladyambu,

10voko ra wena ri ta ndzi khoma,Kumbe: voko ra wena ri ta ndzi fambisa

ri nga ka ri nga ndzi tshiki.

11Hambiloko ndzi kombela xinyami ku ndzi funengeta,

ni ku vonakala leswaku ku hundzuka vusiku byi ndzi fihla,

12xinyami xa kona xi ta nyamalala emahlweni ka wena,

ni vusiku bya kona byi ta vangama kukota nhlekanhi.

Eka wena, xinyami kumbe ku vonakala swa fana.

13Hi wena u tumbuluxeke miri wa mina hinkwawo,

u ndzi hlayisile ekhwirini ra manana.Van'wana va ri: u ndzi vumbile ekhwirini ra manana

14Hikokwalaho ndza ku tlangela:

U endlile leswo chavisa, kutani na mina ndzi xihlamariso.Van'wana va ri: U Xikwembu xo chavisa, lexi hlamarisaka

Mintirho ya wena hinkwayo ya hlamarisa,

ndza swi tiva swinene.Van'wana va ri: wa ndzi tiva swinene

15A wu tiva marhambu ya mina hinkwawo

loko ndzi ri karhi ndzi vumbiwa exihundleni,

ndzi hlanganisiwa endzeni ka mana wa mina.Kumbe: eku enteni ka misava

16U ndzi vonile ndzi nga si va ni xivumbeko.

Masiku lawa u nga ndzi lunghisela wona,

u ma tsarile hinkwawo ebukwini ya wena

na rin'we ra wona ri nga si va kona.

17We Xikwembu, makungu ya wena ma ndzi tsakisa ngopfu,

ntsengo wa wona i ntsandza-vahlayi;

18ndzi nga ringeta ku ma hlaya, kambe ma tlula sava ra lwandle hi ku tala;

hambiloko ndzi nga ma heta,Van'wana va ri: hambiloko ndzi titsona vurhongo wena ndzi nge ku twisisi!

19We Xikwembu, vanhu lavo homboloka u ta va herisa rini ke?

N'wina mi tsakelaka ku halata ngati, sukani mi ya kule na mina!

20We HOSI vanhu lava va le ku ku lumbeteni,

va hlambanya hi mavunwa, hikuva i valala va wena.Van'wana va ri: va vulavula mavunwa hi miti ya wena

21Lava va ku vengaka, na mina ndzi va venga ngopfu,

vanhu lava lwaka na wena, va ndzi vavisa mbilu.

22Ndzi va venga ku tlula mpimo,

hikuva i valala ni le ka mina.

23Ndzi kambisise we HOSI, u vona leswi nga mbilwini yanga.

Ndzi kambele, kutani u ta tiva leswaku ndzi anakanya yini.

24Loko u vona leswaku ndzi le ku lahlekeni,

ndzi vuyise endleleni leyi nga yona minkarhi hinkwayo.