Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Khokholo ra lavo lulama

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida.

111Khokholo ra mina ri le ka HOSI Xikwembu,

kutani xana mi ndzi byelela yini, mi ku:

“Haha ku fana ni xinyanyana, u ya tumbela etintshaveni!Van'wana va ri: N'wina tinyanyana, hahani mi ya tumbela etintshaveni ta n'wina!

2Languta, lavo homboloka va konga vurha,

va vekerile miseve ya vona etingotini,

ku copa exinyamini, va tlhava vanhu va timbilu leti tengeke.

3Xana loko masungulo ma gubiwile,

munhu wo lulama a nga endla yini xana?”

4HOSI yi le ndlwini ya yona leyo hlawuleka,

xitshamu xa yona xa vuhosi xi le matilweni.

Mahlo ya yona ma languta vanhu,

hi ku copeta ka tihlo, yi va kambela.

5HOSI yi kambela lavo lulama ni lavo homboloka;

lava tsakelaka mintirho ya tihanyi yi va nyenya ngopfu.

6Lavo homboloka, yi va nisela mpfundze ni xivavula,

mpandzwa wa vona i moya lowu hisaka.

7Kambe HOSI yi rhandza mintirho leyo lulama, hikuva yona yi lulamile;

lava tengeke va ta vona mombo wa yona.

12

Xikhongelo xa loyi a tshembaka nomo wa Xikwembu

Risimu ra Muyimbelerisi, leri hlaveleriwaka hi swichaya-chayani swa tingoti ta 8. Pisalema ya Davhida.

121Hi pfune, we HOSI, hikuva vanhu va vukhongeri va herile;

lavo tshembeka exikarhi ka vanhu va nyamalarile.

2Hinkwavo ka vona, va byelana mavunwa;

va kanganyisa hi ku vulavula swo tsakisa,

kasi i vanhu va milomo mimbirhi.

3We HOSI, va tseme milomo vakanganyisi lava hinkwavo,

vona lava tikukumuxaka ngopfu,

4va ku: “Hi ta hlula hi milomo ya hina,

ku vulavula, ha swi kota, i mani a nga hi fumaka xana?”

5HOSI yi ri: “Sweswi ndzi ta suka ndzi yima,

hikuva swisiwana swi tekeriwa swilo swa swona,

ni vapfumari va le ku konyeni.

Vanhu lava nyefuriwaka,

ndzi ta va nghenisa eku hlayisekeni.”Van'wana va ri: ni vapfumari va le ku konyeni; kambe ndzi ta va nghenisa eku hlayisekeni loku va ku rileleke

6Marito ya HOSI ma tengile,

ma fana ni silivhere leyi tengisiweke

hi ku swekiwa ka 7 embiteni leyi celeriweke ehansi.

7We HOSI, hi sirhelele,

hi lwele minkarhi hinkwayo eka vanhu va manguva lawa,

8hikuva lavo homboloka va rhendzeleka hinkwako,

vubihi byi ri karhi byi dzunisiwa hi vanhu va laha misaveni.

13

Xikhongelo xo kombela ku humesiwa ekhombyeni

Risimu ra Muyimbelerisi. Pisalema ya Davhida.

131We HOSI, xana u ta ndzi rivala ku fikela rini xana? Ku ta va hilaha ku nga heriki ke?

U ta ndzi fularhela ku fikela rini xana?

2Xana ndzi ta va ni gome emoyeni ku fikela rini,

ni nhlomulo lowu ndzi nga na wona embilwini masiku hinkwawo wu ta hela rini xana?

Xana valala va mina va ta tidzunisa hi ku va

ehenhla ka mina ku fikela rini xana?

3We HOSI Xikwembu xanga, languta u ndzi hlamula;

sivela mahlo ya mina ku khomiwa hi vurhongo bya rifu,

4leswaku nala wa mina a nga tshuki a ku: “Ndzi n'wi hlurile.”

Hambi va ri lava lwaka na mina, va nga tshuki va tsakisiwa

hi ku khuguka ka mina.

5Kambe mina ndzi tshembile tintswalo ta wena leto tshembeka,

mbilu ya mina yi ta tsaka hikuva u ta ndzi ponisa.

6Ndzi ta yimbelela ndzi dzunisa HOSI,

hikuva yi ndzi endlerile leswinene.