Xitsonga 1989 (TSO89)
107

Xiyenge xa vuntlhanu

(Tipisalema 107 – 150)

Risimu ra lava Xikwembu xi va poniseke emakhombyeni

1071

107:1
I Tikr. 16:34
II Tikr. 5:13
7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
118:1
136:1
Yer. 33:11
Tlangelani HOSI, hikuva yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki.

2A va vule sweswo, vanhu lava HOSI Xikwembu xi va kutsuleke,

lava xi va humeseke ekhombyeni.Kumbe: lava xi va poniseke emavokweni ya nala

3Xi va hlengeletile va huma ematikweni,

evuxeni ni le vupeladyambu,

en'walungwini ni le dzongeni.Van'wana va ri: ni le matlhelweni ya lwandle (hileswaku Lwandle ra Mediteraniya, kumbe Lwandle-ro-Tshwuka)

4Van'wana a va tsendzeleka emananga, ku ri hava tindlela

to fika emutini lowu va nga tshamaka eka wona.

5A va twa ndlala ni torha,

va sungula ku hela mbilu.

6Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va humesile emaxangwini ya vona;

7xi va fambisile hi ndlela leyo lulama

ku kondza va ya fika emutini lowu va kumeke vutshamo eka wona.

8A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu,

9hikuva xi timurile torha ra lava karheleke,

lava nga ni ndlala, xi va phamerile va dya va xurha.

10Van'wana a va tshama ekhotsweni exinyamini xo chavisa.

A va khomiwile va bohiwa hi tinketani, va xaniseka ngopfu,

11hikuva a va arile ku yingisa marito ya Xikwembu,

va sandza makungu ya Loyi a nga henhla-henhla.

12A va rhwexiwile mintirho leyo tika,

va karhala va wa, va nga pfuxiwi hi munhu.

13Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va ponisile emaxangwini ya vona.

14Xi va humesile exinyamini xo chavisa xa le khotsweni,

xi tsemile ni tinketani ta vona.

15A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu,

16hikuva xi tshovile tinsimbhi to goga ha tona,

xi fayetela ni timbanti ta koporo.

17Van'wana a va hlanganisiwa tinhlokoVan'wana va ri: a va vabyisiwa hi mikhuva ya vona leyo homboloka,

va xaniseka hikwalaho ka swidyoho swa vona.

18Swakudya hinkwaswo a swi va phirha,

sirha a ri ahlamile emahlweni ka vona.

19Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va humesile emaxangwini ya vona.

20Xi lo vulavula kunene kutani va hola,

xi va ponisa eku feni.

21A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu.

22A va xi tlangele hi ku humesa magandzelo,

va twarisa swiendlo swa xona hi minkulungwana.

23Van'wana a va tsemakanya malwandle hi tingalava,

va bindzula hi ku tleketla nhundzu emalwandle.

24Kutani va vonile mintirho ya HOSI Xikwembu,

ni ku hlamarisa ka yona loko va ri eswidziveni:

25Xi lerisile, kutani ku ba moya wa xidzedze,

wu pfuxa magandlati lamakulu;

26tingalava ti tlhekuka-tlhekuka,

vatluti va khomiwa hi ku chava lokukulu,

27va rhurhumela, va dedeleka kukota swidakwa,

vutlharinyana bya vona byi nga ha pfuni nchumu.

28Ekhombyeni ra vona, va huwelerile eka HOSI Xikwembu,

kutani xi va humesile emaxangwini ya vona.

29Xi miyetile xidzedze, xi ku whíí,

magandlati ya lwandle ma rhula.

30Sweswo swi va tsakisile ngopfu, hikuva a ku rhurile,

kutani HOSI Xikwembu xi va fikisile lomu a va kongomile kona.

31A va nkhense rirhandzu ra HOSI Xikwembu,

ni mahlori lawa xi ma endlelaka vanhu,

32a va xi twarise enhlengeletanweni ya vanhu va xona,

va xi dzunisa ehubyeni ya vakulukumba.

33Laha ku nga ni milambu, HOSI Xikwembu xi nga ku hundzula mananga,

swihlovo swa mati swi hundzuka rivala leri omeke,

34ni tiko ro nona ri hundzuka makwandzasi,

loko vaaki va kona va endla leswo biha.

35Kambe naswona HOSI Xikwembu xi nga hundzula mananga ma va nhlangasi,

xi hundzula rivala leri omeke, ri tala swihlovo.

36Kutani lava nga ni ndlala, xi va pfumelela ku ya tshama kona,

va aka ni miti va titshamela eka yona,

37va byala mavele, va byala ni mirhi ya vhinya,

ntshovelo wa kona wu va lowu tsakisaka;

38va andza swinene, hikuva Xikwembu xi va katekisile,

xi va andzisela na swifuwo.

39Kambe loko nhlayo ya vona yi hungutiwa,

loko va tsongahatiwa, ni loko va kombiwa maxangu ni makhombo ni mahlomulo,

40HOSI Xikwembu xi ta nyumisa varhangeri va tiko ra kona,

xi va tsendzelekisa emananga, laha ku nga riki na tindlela.

41Kutani xi ta humesa swisiwana eku xanisekeni ka swona,

xi ta andzisa mindyangu ya swona ni mintlhambi ya swona.

42Vanhu vo lulama va ta swi vona, va tsaka,

kambe lavo homboloka hinkwavo va ta pfumala lexi va nga xi vulaka.

43Munhu wo tlhariha a a xiyaxiye timhaka leti,

kutani ú ta twisisa leswaku HOSI Xikwembu xi ni rirhandzu!