Xitsonga 1989 (TSO89)
106

Ku tinonon'hwisa ka Vaisraele a ku siveli makungu ya Xikwembu

1061

106:1
I Tikr. 16:34
II Tikr. 5:13
7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
107:1
118:1
136:1
Yer. 33:11
Dzunisani HOSI.

Tlangelani HOSI, hikuva yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki.

2Xana i mani la nga hlamuselaka mintirho ya yona leyikulu xana?

La nga twarisaka ku dzuneka ka yona hinkwako, a nga va mani xana?

3Ku katekile lava hlayisaka nawu wa yona,

lava endlaka leswi lulameke minkarhi hinkwayo.

4We HOSI, ndzi anakanye loko u ri karhi u pfuna vanhu va wena,

loko u va kutsula, u nga ndzi siyi ehandle,

5leswaku ndzi ta kuma minkateko ya lava u nga tihlawulela vona,

ndzi tsaka, ndzi yimbelela swin'we ni vanhu va wena va xiviri.

6Hi dyohile kukota vatata wa hina,

hi onhile, hi endlile leswo biha.

7

106:7
Eks. 14:10-12
Loko vatata wa hina va ri le Egipta,

a va twisisanga mintirho leyo hlamarisa ya Xikwembu,

a va tsundzukanga vukulu bya rirhandzu ra xona,

kambe va tiarisile loko va ri kusuhi ni lwandle,Van'wana va ri: kambe va tiarisile emahlweni ka Loyi a nge henhla-henhla rona Lwandle-ro-Tshwuka.Lwandle-ro-Tshwuka, kumbe: Lwandle-ra-Tinhlanga

8Hambiswiritano xi va ponisile hikwalaho ka vito ra xona,

leswaku xi twarisa matimba ya xona lamakulu.

9

106:9-12
Eks. 14:21-31
15:1-21
Xi tshinyile Lwandle-ro-Tshwuka, kutani ri phya,

xi tsemakanyisa Vaisraele exikarhi ka swidziva onge hi loko va ri emananga.

10Xi va lamulerile emavokweni ya valala va vona,

xi va kutsula ematimbeni ya vona,

11kutani valala lava hinkwavo va dyiwa hi mati,

ku ri hava na un'we loyi a ponaka.

12Kavaloko Vaisraele va tshemba marito ya xona,

va yimbelela risimu va xi dzunisa.

13Kambe a va hlwelanga ku rivala mintirho ya xona,

a va yimelanga ku vona ku hetiseka ka makungu ya xona.

14

106:14-15
Tinhl. 11:4-34
Loko va ri emananga, va ngheniwile hi ku navela ko biha,

va ringa Xikwembu ematikweni lawa ya ndlala.

15Xona xi va nyikile swakudya leswi va swi kombeleke,

kambe xi tlhele xi va ba hi ntungu lowo chavisa.

16

106:16-18
Tinhl. 16:1-35
Loko va ri emixaxeni, va vondzokile Muxe,

va vondzoka na Aroni, muhlawuriwa wa HOSI Xikwembu,

17kutani misava yi pfuleka yi mita Dotani,

yi khubumeta Abiramu ni va ka vona;

18naswona ku humelela ndzilo exikarhi ka vanghana va vona,

wu herisa vanhu lava vo homboloka.

19

106:19-23
Eks. 32:1-14
Vaisraele va tiendlele rhole le Horebe,

kutani va nkhinsamela xifaniso lexi vumbiweke lexi;

20va tshika Xikwembu xa vona xo dzuneka,

va gandzela xifaniso xa xifuwo xo dya byanyi lexi va xi vumbeke.

21Va rivarile Xikwembu lexi xi va poniseke,

xona lexi endleke swilo leswikulu le Egipta,

22va rivala mintirho ya xona leyo hlamarisa etikweni ra va ka Hamu,

ni leswo chavisa leswi xi swi endleke kusuhi ni Lwandle-ro-Tshwuka.

23Hikokwalaho, Xikwembu xi bohile ku va herisa,

kambe Muxe muhlawuriwa wa xona a yima exikarhi ka xona na Vaisraele,

a va lamulela evukarini bya xona lebyo chavisa.

24

106:24-26
Tinhl. 14:1-35
Va nyenyile tiko ro saseka ngopfu,

va nga pfumeli leswi Xikwembu xi va tshembiseke swona,

25va n'unun'uta va ha ri emixaxeni ya vona,

va ala ku yingisa rito ra HOSI Xikwembu;

26hiloko xi tlakusa voko, xi hlambanya,

xi ku xi ta va wisa le mananga,

27

106:27
Levh. 26:33
xi nyiketa ni vana va vona emavokweni ya vanhu vambe,

va hangalasiwa ematikweni.

28

106:28-31
Tinhl. 25:1-13
Vaisraele va namarherile xikwembu ximbe lexi va nge i Baala-Peyori,

va dya swa magandzelo lama humeseriweke vafi;

29va hlundzukisa Xikwembu hi swiendlo swa vona,

kutani ku humelela ntungu exikarhi ka vona.

30Hiloko Finiyasi a suka a yima a va tshinya,Van'wana va ri: Hiloko Finiyasi a suka a yima a va sirhelela

kutani ntungu wu hela.

31Hikokwalaho Xikwembu xi n'wi hlayile la lulameke,

kutani ú ta vuriwa sweswo hilaha ku nga heriki.

32

106:32-33
Tinhl. 20:2-13
Vaisraele va hlundzukisile Xikwembu eswihlobyeni swa Meriba,

kutani Muxe a wela hi khombo hikwalaho ka vona,

33a vulavula swin'wana a nga ehleketanga,

hikuva a va n'wi khunguvanyisile.

34

106:34-36
Vaav. 2:1-3
3:5-6
Va tlurile xileriso xa HOSI Xikwembu

hi ku ka va nga herisanga vanhu va matiko mambe,

35kambe va tihlanganisile na vona,

va tekelela ni mikhuva ya vona,

36va gandzela swikwembu swa hava swa vamatiko,

kutani swona swi hundzuka ntlhamu eka vona,

37

106:37
II Tih. 17:17
va ko va dlaya vana va vona va xinuna ni va xisati,

va humesa magandzelo ha vona va humesela swikwembu leswi swo biha.

38

106:38
Tinhl. 35:33
Va halatile ngati leyi nga riki na nandzu

ya vana va vona va xinuna ni va xisati,

va humesa ha yona magandzelo va nyika swikwembu swa Vakanana,

va nyamisisa sweswo tiko ra vona.

39Na vona vinyi va tinyamisile hi swiendlo swa vona,

va nga ha tshembeki eka Xikwembu.

40

106:40-46
Vaav. 2:14-18
Kutani vukari bya HOSI Xikwembu byi pfurhela vanhu va xona va xiviri,

xi nga ha lavi ku twa nchumu hi vona,

41kutani xi va nyiketa emavokweni ya vamatiko,

leswaku va fumiwa hi lava va va vengaka.

42Vaisraele va xanisiwile ngopfu hi valala va vona,

va hundzuka mahlonga ya vona.

43Minkarhi leyo tala, Xikwembu xi va lamulerile,

kambe vona a va tshamela ku tiarisa,

kutani va tsongahatiwaVan'wana va ri: kutani va onhaka hikwalaho ka vudyoho bya vona.

44Hambiswiritano, Xikwembu xi va twerile vusiwana eku xanisekeni ka vona,

kutani xi yingisa swirilo swa vona.

45Xi tsundzukile ntwanano wa xona na vona,

xi va tsetselela hi mhaka ya rirhandzu ra xona lerikulu.

46Xi endlile leswaku hinkwavo lava yiseke Vaisraele evukhumbini,

va sungula ku va twela vusiwana.

47

106:47-48
I Tikr. 16:35-36
We HOSI Xikwembu xa hina, hi ponise,

u hi hlengeleta hi huma exikarhi ka vamatiko,

kutani hi ta tlangela vito ra wena lero hlawuleka,

hi tsaka hi ri karhi hi ku dzunisa.

48A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa Israele,

sweswi ni hilaha ku nga heriki.

Vanhu hinkwavo a va vule va ku: “Amen!”

Dzunisani HOSI!