Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Vutlhari bya hlayisa

41N'wina vana, rhiyani tindleve, mi yingisa

swiletelo swa tata wa n'wina,

leswaku mi ta tlhariha,

2hikuva mina ndzi mi komba mikhuva leyinene;

mi nga tshuki mi hambana ni milawu ya mina.

3Loko ndza ha ri emavokweni ya tatana,

ndzi ri n'wana yexe, la rhandziwaka hi manana,

4tatana ú ndzi dyondzisile, a ku:

“N'wananga, namarhela leswi ndzi ku byelaka swona, u hlayisa milawu ya mina embilwini ya wena,

kutani u ta hanya.

5Tilavele vutlhari ni ku twisisa;

leswi ndzi ku byeleka swona, u nga tshuki u swi rivala, kumbe ku swi fularhela.

6Namarhela vutlhari, byi ta ku hlayisa;

byi rhandze, byi ta ku sirhelela.

7Xilo xo sungula i vutlhari: Tilavele byona, u tilavela ni ku twisisa,

hambiloko swi ku tekela swilo swa wena hinkwaswo.

8Kurisa vutlhari, byi ta ku kurisa,

byi ta ku dzunisa, loko u byi vukarha.

9Vutlhari byi ta ku tlhandleka harhi yo saseka enhlokweni,

byi ku ambexa ni xidlodlo xo vangama.”

Hambana ni vanhu vo homboloka!

10N'wananga, yingisa u amukela leswi ndzi ku byelaka swona,

leswaku u ta hanya masiku layo tala.

11Budula ra vutlhari, ndzi ku kombile,

ndzi ku fambisile etindleleni leto lulama.

12Loko u famba, u nga ka u nga khuguriwi,

ni loko u tsutsuma, u nga ka u nga wi.

13Hlayisa swiletelo, u nga swi tshiki;

swi sirhelele, hikuva hi byona vutomi bya wena.

14U nga tshuki u landzelela lavo homboloka,

ni mikhuva ya lavo biha, u nga yi tekeleli.

15Fambela kule na swona, u nga tshineli ni le kusuhi,

swi papalate, u hundzela emahlweni.

16Lavo homboloka a va etleli loko va nga si endla swo biha,

loko va nga si vavisa munhu, vurhongo a byi ti.

17Vubihi i swakudya swa vona,

vhinyo leyi va nwaka yona i tihanyi.

18Mahanyelo ya lavo lulama ma fana ni ku vonakala ka vurhonga

loku ku yaka ku engeteleleka, dyambu ri ko ri xa.

19Kambe mahanyelo ya lavo homboloka i xinyami lexikulu,

ni leswi swi va khugulaka, a va swi tivi!

Hlayisa mbilu ya wena!

20N'wananga, rhiya ndleve u twa marito ya mina,

yingisa leswi ndzi ku byelaka swona,

21u nga swi tshiki swi wela ehansi,

swi hlayise embilini ya wena,

22hikuva i vutomi eka loyi a swi kumaka,

swi horisa miri wa yena hinkwawo.

23Hlayisa mbilu ya wena ku tlula swilo hinkwaswo,

hikuva hi xona xihlovo xa vutomi.

24U nga tshuki u vulavula swo homboloka,

papalata ni marito ya vuxisi.

25Wena languta emahlweni ntsena,

u nga tshuki u halahala ematlhelo.

26

4:26
Hev. 12:13
Xiyaxiya laha u kandziyaka kona,

kutani riendzo ra wena hinkwaro ri ta va lerinene;

27u nga tshuki u hambukela exineneni kumbe eximatsini,

leswo biha, u nga ngheni eka swona!