Xitsonga 1989 (TSO89)
31

Switsundzuxo eka tihosi

311Marito lawa Lemuwele hosi ya le Masa a byeleke hi mana wa yena,Van'wana va ri: Leswi i switsundzuxo eka hosi Lemuwele. Mana wa yena ú vurise leswi loko a n'wi letela hi lawa:

2N'wananga, ndzi vula wena ndzi ku velekeke,

wena nhlamulo ya ku tiboha ka mina, xana ndzi nga ku byela yini xana?

3U nga tshuki u tinyiketa eka vavasati,

u nga va landzeleli, hikuva va wisa ni tihosi.

4We Lemuwele, a hi swa tihosi ku nwa vhinyo, ndzi ri, a hi swa tihosi,

hambi varhangeri, a va fanelanga ku navela byalwa,

5hikuva loko va nwa, va ta rivala milawu,

kutani va tekela vapfumari hinkwavo etifanelo ta vona.

6Byalwa, nyika munhu loyi a nga kusuhi ni ku fa,

ni lava khunguvanyekeke ngopfu emoyeni, va nyike vhinyo,

7va ta nwa, va rivala vusiwana bya vona,

maxangu ya vona a va nga ha ma tsundzuki.

8Vanhu lava nga kotiki ku vulavula hi voxe, va vulavulele,

u sirhelela vapfumari hinkwavo, lava tekeriwaka tifanelo ta vona.

9Vulavula, u avanyisa hi nawu;

tifanelo ta swisiwana ni vapfumari, ti hlayise.

Ta wansati wa migingiriko

10Wansati wa migingiriko, a swi olovi ku n'wi kuma,

swilo swo bomba ha swona, ú swi tlula kule.

11Nuna wa yena wa n'wi tshemba swinene,

hikuva wansati loyi, ú gingirikela muti wa yena.

12Masiku hinkwawo, ú endlela nuna wa yena leswinene,

a nga n'wi onheli nchumu.

13Ú tilavela voya bya tinyimpfu ni ntsembyani,

a tilukela swona a tsakile.

14Ú fana ni tingalava ta van'wamabindzu,

ú ya kule a ya singilela ndyangu wa yena.

15Ú pfuka ka ha ri mpundzu swinene,

a lulamisela va muti wa yena eswakudya,

malandza ya yena ya xisati, a ma avela ni ntirho.

16Ú xiyaxiya nsimu, kutani a yi xava;

hi mali leyi a yi bindzuleke, ú rima nsimu ya vhinya.

17Ú yima hi milenge a titirhela,

a nga tshami hi mavoko.

18Loko a vona leswaku mintirho ya yena ya n'wi vuyerisa,

ú tirha vusiku ni nhlekanhi, a nga etleli.

19Ú tiswulela tingoti ta ntsembyani,

a tilukela ni swiambalo swa voya bya tinyimpfu.

20Swisiwana, a nga swi tsoni nchumu,

ú pfuna ni vapfumari.

21A nga chavi loko a vona gamboko ri wa,

hikuva vandyangu wa yena hinkwavo va ambele swo kufumela.Kumbe: va ambele swiambalo swimbirhi. Van'wana va ri: va ambele swa xivunguvungu

22Ú tiendlela minkumba hi yexe,

a tirhungela swiambalo swa xivunguvungu ni swa ntsembyani wo saseka.

23Nuna wa yena wa xiximiwa ehubyeni,

laha a kanelaka kona timhaka ni vakulukumba va tiko.

24Wansati loyi ú rhunga minceka, a tixavisela yona,

a luka ni mavamba, a xavisela van'wamabindzu.

25Xiambalo xa yena xa xiviri, i ntamu ni ndzhuti;

loko a anakanya nkarhi lowu taka, a nga chavi nchumu.

26Ú vulavula swa vutlhari ntsena,

a letela van'wana hi moya wa tintswalo.

27Ú lavisisa tindlela to hlayisa ndyangu,

swakudya swo kombela, a nga dyi.

28Vana va yena va n'wi tlangela erivaleni,

na yena nuna wa yena wa n'wi dzunisa, a ku:

29“Vavasati lava gingirikaka, va tele,

kambe na un'we, a nga fiki eka wena.”

30Ku saseka ka nghohe ka kanganyisa, ni vumbhurhi bya hela,

kambe wansati loyi a chavaka HOSI Xikwembu, wa dzuneka.

31Wansati loyi, a a nyikiwe mihandzu ya ntirho wa yena;

swiendlo swa yena a swi n'wi dzunise ehubyeni!