Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Ku yingisa, swa vuyerisa

31N'wananga, u nga rivali leswi

ndzi ku dyondzisaka swona.

Hlayisa milawu ya mina,

2swi ta ku engetelela masiku ya ku hanya,

swi ta ku nyika ku rhula evuton'wini bya wena.

3Namarhela tintswalo ni ku tshembeka;

swi bohelele enhan'wini,

u swi fihla endzeni ka mbilu ya wena.

4

3:4
Lk. 2:52
Hi ndlela leyi, Xikwembu xi ta ku tsakela,

ni vanhu va ta ku xixima.

5Tshemba HOSI Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo,

u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena.

6Eka hinkwaswo leswi u swi endlaka, tsundzuka HOSI Xikwembu,

xi ta ku basisela tindlela.

7

3:7
Rho. 12:16
U nga tshuki u tiendla ntlhari,

chava HOSI Xikwembu, u hambana ni leswo biha.

8Leswi, swi ta horisa miri wa wena,

swi tiyisa ni marhambu ya wena.

9Nkhensa HOSI Xikwembu hi leswi u nga na swona,

u xi humesela ni leswi u nga ta rhanga u swi tshovela emasin'wini hinkwawo ya wena,

10kutani switlati swa wena swi ta tlhemuka hi mavele,

ni vhinyo yi ta tala yi khapa emakhuwaneni.

11

3:11-12
Yob. 5:17
Hev. 12:5-6
Nhlav. 3:19
N'wananga, loko HOSI Xikwembu xi ku laya, u nga soli,

ni loko xi ku tshinya, u nga vi ni ximbilwa-mbilwana,

12hikuva HOSI Xikwembu xi tshinya loyi xi n'wi rhandzaka,

xi ba loyi xi n'wi tsakelaka.Van'wana va ri: ku fana ni tatana loyi a tshinyaka n'wana loyi a n'wi tsakelaka

La tlhariheke, ú katekile

13Munhu loyi a kumeke vutlhari

ni ku twisisa, ú katekile,

14hikuva vutlhari byi hakela ku tlula silivhere,

byi vuyerisa ku tlula nsuku.

15Vutlhari byi ni nkoka ku tlula swilo swo bomba ha swona,

byi tlula ni swilo hinkwaswo leswi munhu a swi navelaka.

16Hi byona lebyi nyikaka munhu masiku layo tala ya ku hanya,

byi nyika rifuwo ni ku dzuneka.

17Tindlela ta byona ta tsakisa swinene,

mabudula ya byona i ku rhula ntsena.

18Vutlhari i murhi lowu nyikaka vutomi eka lava va byi kumaka;

lava va byi namarhelaka, va katekile!

19Hi vutlhari, HOSI Xikwembu xi tumbuluxile misava,

matilo xi ma endlile hi vutivi;

20vutivi bya xona byi handzurile misava, mati ya swidziva ma huma,

byi endlile leswaku mapapa ma tshonisa mberha.

21N'wananga, hlayisa vutivi lebyinene ni mianakanyo leyinene,

swilo leswi, u nga tshuki u hambana na swona;

22hi swona swi nga ta ku hanyisa,

swi sasekisa vutomi bya wena;

23kutani tindlela ti ta ku basela,

a ku nga vi na nchumu lexi nga ta ku khugula.

24Loko u etlele,Van'wana va ri: Loko u tshamile a ku nga vi na lexi xi nga ta ku chavisa,

ni vurhongo byi ta nandziha;

25loko ku tshuka ku humelela leswo chavisa, u nga tsemeki nhlana,

ni loko lavo homboloka va ku tela ku fana ni xidzedze, u nga chavi,Van'wana va ri: U nga chavi makhombo lama welaka lavo pfumala vutivi, ni loko lavo homboloka va herisiwa

26hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta ku tiyisa,

xi nga ka xi nga ku tshiki u wela ekhombyeni.

Rhandza munhu-kuloni

27Loko u ri ni matimba yo lawula swilo leswinene,

u nga tshuki u tsona vanhu lava nga ni tifanelo ta ku swi kuma.

28U nga byeli munhu-kuloni, u ku: “Famba, u ta tlhela u vuya mundzuku, ndzi ta ku nyika swona”,

kasi swilo swa kona, u na swona.

29Munhu-kuloni loyi a akelaneke na wena hi ku ku tshemba,

u nga tshuki u n'wi tshama xikungu.

30Loko munhu a nga ku hoxelanga,

u nga tshuki u holova na yena.

31U nga tshuki u navela munhu wa tinyimpi,

ni mikhuva ya yena, u nga yi tekeleli,

32hikuva HOSI Xikwembu xi venga munhu lowo homboloka,

kasi lavo lulama, xi twanana na vona.

33HOSI Xikwembu xi vanga makhombo endlwini ya lowo homboloka,

kambe emitini ya lavo lulama, xi nghenisa minkateko;

34

3:34
Yak. 4:6
I Pet. 5:5
lava sandzaka, xa va sandza,

kambe xi tsakela lava titsongahataka.

35Ku dzunisiwa i swa lavo tlhariha,

tingana i ta swiphunta.