Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Swivuriso swin'wana swa Solomoni

(25:1 – 29:27)

Mahanyelo ya munhu wo tlhariha

251Leswi i swivuriso swin'wana swa Solomoni. Swi hlengeletiwile hi malandza ya Hezekiya hosi ya Yuda.

2Xikwembu xi dzunisiwa hi mhaka ya leswi ku nga ni swilo leswi tiviwaka hi xona ntsena,

kasi tihosi ti dzunisiwa loko ti kota ku kambisisa timhaka.

3Matilo ma le henhla swinene, ni misava yi entile ngopfu;

swi tano ni leswi hosi yi ehleketaka swona: Munhu a nge swi tivi.

4Susa thyaka eka silivhere,

kutani muvumbi ú ta endla swilo swo saseka ha yona;

5ni le mahlweni ka hosi, susa lavo homboloka,

kutani vuhosi bya yona byi ta tiya hikwalaho ka leswo lulama.

6

25:6-7
Lk. 14:8-10
Laha ku nga ni hosi, u nga tshuki u tivambavamba,

u nga tiveki exikarhi ka lava va mavito,

7hikuva swa antswa ku byeriwa leswaku: “Tshinela haleno!”

ku ri ni ku khomisiwa tingana emahlweni ka mufumi wa tiko.

8Loko u vona swilo,

u nga tsutsumeli ku ya mangala,

hikuva loko muakelani wa wena a ku kaneta,

u ta endla yini xana?

9Loko u ri ni mhaka na muakelani wa wena, yi kanele na yena;

u nga tshuki u paluxa swihundla swa yena eka van'wana,

10hikuva lava u byelaka vona, va nga ku khomisa tingana,

kutani u lahlekeriwa hi ndzhuti.

11Marito lama vulavuriwaka enkarhini lowu faneleke,

ma fana ni maapula ya nsuku exibyeni xa silivhere.

12Swiletelo swa vutlhari, eka munhu loyi a swi yingisaka,

swi fana ni xingwavila xa nsuku, kumbe vuhlalu bya nkoka.

13Munhu wo tshembeka loko a rhumiwile,

ú fana ni ku titimela ka gamboko hi nkarhi wa ntshovelo,

ú phyuphyisa moya wa n'wini wa yena.

14Munhu loyi a tinyungubyisaka hi tinyiko leti a nga ti humesangiki,

ú fana ni xihuhuri ni mapapa yo kala mpfula.

15U nga heli mbilu loko u khongotela hosi,

marito ya wena yo titsongahata ma ta tshova matimba ya vukari bya yona.

16Vulombe, loko u byi kumile, dyana u pima,

hikuva byi nga ku hlambisa timbilu, u hlanta;

17u nga tati minkondzo emutini wa muakelani,

hikuva a nga karhala hi wena, kutani a nga ha ku tsakeli.

18Munhu loyi a lumbetaka muakelani hi vumbhoni byo hemba,

wa dlaya ku fana ni xigiya, kumbe fumu, kumbe nseve wo tontswa.

19Ku tshemba mukanganyisi enkarhini wa khombo,

swi fana ni ku tshemba tino leri boleke, kumbe nenge lowu sulekeke.

20Ku yimbelelela munhu loyi a nga nhlomulweni,

swi fana ni ku n'wi hluvula swiambalo loko ku titimela,

kumbe ku n'wi chela munyu embangeni.Van'wana va ri: swi fana ni musi etihlweni kumbe ku chela ntsuvi endzeni ka “soda”

21

25:21-22
Rho. 12:20
Loko nala wa wena a ri ni ndlala, n'wi nyike swakudya a dya,

ni loko a ri ni torha, n'wi kele mati a nwa,

22hikuva loko u endla sweswo, u ta n'wi khomisa tingana letikulu,Kumbe: u ta hlengeleta mpfundze enhlokweni ya yena

kutani HOSI Xikwembu xi ta ku hakela.

23Moya lowu humaka elwandleKumbe: lowu humaka en'walungwini wu tisa mpfula;

swi tano ni munhu la hlevaka, ú hlundzukisa van'wana.

24Ku tshama elwangwini ra yindlu, swa antswa,

ku ri na ku tshama endzeni ka yona, ni nsati wo kariha.

25Mahungu lamanene lama humaka etikweni ra le kule,

ma fana ni mati layo titimela lama timulaka torha.

26Munhu wo lulama loyi a pfumelaka ku yengiwa hi lavo homboloka,

ú fana ni xihlovo lexi pfindlusiweke, kumbe mati lama thyakisiweke.

27Ku dya vulombe ku tlula mpimo, a swi sasekanga.

Swi tano ni loko u nkhensa munhu: U nga tati ngopfu marito.Van'wana va ri: Swi tano ni loko u lava ngopfu ku dzunisiwa hi vanhu

28Munhu loyi a tsandzekaka ku tikhoma,

ú fana ni muti lowu rirhangu ra wona ri mbundzumuxiweke.