Xitsonga 1989 (TSO89)
24

19

241Vanhu vo biha timbilu, u nga va naveli,

u nga naveli ni ku tshama na vona,

2hikuva leswi va swi ehleketaka i tihanyi ntsena;

minkarhi hinkwayo va vulavula hi ku onha swa van'wana.

20

3Vutlhari byi aka muti,

wu tiyisiwa hi ku twisisa,

4kutani vutivi byi nghenisa swilo swa nkoka,

swo saseka swa tinxaka-xaka, etindlwini ta wona.

21

5Munhu wo tlhariha ú tiyile ku tlula munhu wa matimba,

ni munhu wa vutivi ú tlula loyi a nga ni ntamu.Van'wana va ri: Munhu wo tlhariha ú ni matimba; loyi a nga ni vutivi, ntamu wa yena wu ya wu engeteleleka

6Loko u ri ni vutlhari, u nga kota ku ya lwa nyimpi,

kutani u ta hlula loko u ri ni vatsundzuxi lavo tala.

22

7Xiphukuphuku a xi fikeli laha ku nga ni vutlhari,

ehubyeni xi tsandzeka ni ku pfula nomo.

23

8La nga ni makungu yo endla swo biha,

ú ta vuriwa mupfilunganyi;

9makungu ya xiphukuphuku i ku dyoha ntsena,

musandzi, vanhu va n'wi venga.

24

10Loko u hela mbilu hi siku ra khombo,

swi komba leswaku a wu tiyanga.

25

11Ponisa lava yisiwaka eku dlayiweni,

ni lava dlidlimbeteriwaka kona, va lamulele.

12Loko u ku: “Leswi, hina a hi nga swi tivi!”

xana Loyi a vonaka swa le mbilwini, a nge swi kumi leswaku wa hemba xana?

Loyi a hlayisaka vutomi bya wena, ú ta swi tiva,

kutani ú ta avanyisa un'wana ni un'wana hi ku ya hi mintirho ya yena.

26

13N'wananga, dyana vulombe, hikuva i byinene,

ni xihlenge xa byona, a hi ku tsokombela ka xona.

14Tiva leswaku vutlhari byi fana ni vulombe evuton'wini bya wena:

Loko u ri ni vutlhari, u nga kanakani hi leswi nga ta humelela enkarhini lowu taka,

naswona ku tshemba ka wena a ku nga heleli empfhukeni.

27

15U nga yi u ya tumbelela munhu wo lulama laha a tshamaka kona,

muti wa yena, u nga tshuki u wu hlasela,

16hikuva munhu la lulameke, hambiloko o wa ka 7, ú tlhela a pfuka,

kambe loko khombo ri fika, lavo homboloka va khuguka va wela makumu.

28

17U nga tshuki u tsakisiwa hi ku wa ka nala wa wena,

ni ku khuguka ka yena, ma nga vi mafenya eka wena,

18hikuva loko HOSI Xikwembu xo swi vona, xi nge swi tsakeli,

kutani xi ta tshika ku n'wi hlundzukela.

29

19U nga tshuki u tipandzisa nhloko hikwalaho ka vadyohi,

ni lavo homboloka, u nga va naveli,

20hikuva lavo homboloka, va nge hanyi ku ya kule,

ni rivoni ra vadyohi ri ta timiwa.

30

21N'wananga, chava HOSI Xikwembu ni tihosi,

u nga twanani ni lava tisaka mpfilumpfilu,Van'wana va ri: u nga tluli swileriso swa Xikwembu ni swa tihosi

22hikuva vanhu lava va ta hatla va wela ekhombyeni,

naswona i mani loyi a tivaka siku leri va nga ta herisiwa ha rona, xana?

Switsundzuxo swin'wana swa tintlhari

23Swin'wana switsundzuxo swa tintlhari, hi leswi:

Ku ya hi nghohe eku avanyiseni ka timhaka,

a swi sasekanga.

24Loyi a byelaka munhu wo homboloka, a ku: “A wu na nandzu”,

u ta tivangela ku rhuketeriwa, vanhu lavo tala va ta n'wi venga.

25Kambe la nga chaviki ku tshinya vanhu vo homboloka,

ú ta tsakeriwa, a kuma ni minkateko leyo tala.

26Munhu loyi a vulavulaka ntiyiso,

i munghana wa wena wa xiviri.

27Rhanga u dyondza ku titirhela,

u lulamisa ni masimu ya wena,

hi kona u nga ta aka muti.

28U nga tshuki u lumbeta muakelani wa wena,

ni ku n'wi hembela, u nga n'wi hembeli.

29U nga tshuki u ku: “Ndzi ta n'wi endla leswi a ndzi endleke swona;

un'wana ni un'wana, ndzi ta n'wi hakela hi ku ya hi mintirho ya yena.”

30Ndzi tshama ndzi hundza hi le nsin'wini ya munhu wo loloha loyi a nga ehleketiki swinene,

laha a byalaka vhinya ya yena kona.

31Ndzi kuma nsimu yi tlhumile hi mitwa,

laha hansi ku ri nhova ntsena,

khumbi ra yona ra maribye ri wele hansi.

32Kutani ndzi languta, ndzi xiyaxiya.

Eku languteni ka mina, ndzi kume dyondzo:

33

24:33-34
Swiv. 6:10-11
Loko u ku: “Ndza há kú bàà, ndzi etlelanyana switsongo,

ndza ha khondlanyana mavoko, ndzi wisa”,

34vusiwana byi to nghena kukotisa khamba,

ni vusweti ku fana ni xigevenga.