Xitsonga 1989 (TSO89)
23

6

231Loko u dya na hosi,

xiyaxiya leswi vekiweke emahlweni ka wena,Kumbe: tsundzuka leswaku u le mahlweni ka mani

2u nga dyi hi makolo,

hambi ndlala yi ku khome ngopfu;

3u nga naveli ngopfu swakudya leswo nandziha,

hikuva swi nga ku kanganyisa.

7

4Tlhariha u tikhoma,

u nga tidlaya-dlayi u hlongorisa rifuwo;

5rifuwo a ri hlweli ku nyamalala,

ri hatla ri mila timpapa,

ri haha ku fana ni gama, ri ya henhla.

8

6U nga tshuki u dya xinkwa xa munhu wo tsonana,

swakudya swa yena leswo nandziha, u nga swi naveli,

7hikuva ú pimile embilwini leswi a lavaka leswaku u dya swona;

hi nomo, wa vula a ku: “Dyana, u tlhela u nwa!”

kambe a nga ku tsakeli.

8Swakudyanyana leswi u nga ta swi dya, u ta swi hlanta,

kutani u ta va u tlangile hi marito ya wena ya ku nkhensa.

9

9U nga tikarhateli ku dyondzisa xiphunta,

hikuva miehleketo ya wena leyinene, xi nge yi amukeli.

10

10U nga tshuki u hundzuluxa mindzilekana leyi vekiweke khale,

kumbe ku tekela swisiwana masimu ya swona,

11hikuva Mulweri wa swona ú ni matimba,

ú ta yima na swona, a swi lwela.

11

12Tikarhatele ku yingisa swiletelo,

rhiya ndleve a amukela marito ya vutivi.

12

13U nga tshuki u chava ku tshinya n'wana,

hikuva nkhavi a wu dlayi munhu;

14loko u n'wi ba hi nkhavi,

u ta n'wi ponisa ku ya exivandleni xa vafi.

13

15N'wananga, loko u nga va ni vutlhari,

ndzi ta tsaka ngopfu;

16loko u vulavula leswi nga swona,

ndzi ta va ni ntsako lowukulu embilwini.

14

17Vadyohi, u nga va naveli,

kambe minkarhi hinkwayo, chava HOSI Xikwembu,

18kutani u ta vona swa nkarhi lowu taka,Van'wana va ri: Loko u endla tano, u ta kuma vutomi

ku tshemba ka wena ku nge heleli empfhukeni.

15

19N'wananga, yingisa, u ta tlhariha,

kongomisa miehleketo ya wena endleleni leyinene.

20U nga tshuki u tolovelana ni swidakwa,

kumbe lava dyaka nyama hi makolo,

21hikuva xidakwa ni munhu wa makampfu va ta hundzuka swisiwana,

vurhongo byi ta va ambexa switlakati.

16

22Yingisa tata wa wena, hikuva hi yena la ku kombeke misava,

ni mana wa wena, loko a dyuharile, u nga n'wi nyenyi.

23Xava ntiyiso, u nga wu xavisi,

xava vutlhari, ni swiletelo, ni ku twisisa.

24Ku va ni n'wana la lulameke, i ntsako lowukulu eka mutswari;

ni loyi a velekeke n'wana wo tlhariha, ú tinyungubyisa hi yena.

25Tsakisa tata wa wena ni mana wa wena;

loyi a ku mamiseke, n'wi nyike ntsako.

17

26N'wananga, ndzi yingise swinene,

u tekelela leswi ndzi swi endlaka,Van'wana va ri: u tsakela leswi ndzi swi endlaka

27hikuva vavasati va tinghwavava kumbe madlakuta

va nga ku nghenisa ekhombyeni lero chavisa:

28Va tshamela vavanuna lomu tindleleni ku fana ni swigevenga,

kutani va andzisa ntsengo wa vavanuna lava nga tshembekiki.

18

29Ku ni vanhu lava tshamelaka ku konya ni ku gomela,

vanhu va vuntswaka, lava nga ku vileleni minkarhi hinkwayo,

lava kumaka timbanga swi nga fanelanga,

lava tshamaka va tshwukile mahlo! Xana vanhu lava, i vamani xana?

30Volavo i vanhu lava dzumbaka ebyalweni,

lava minkarhi hinkwayo va hlotaka lebyo bava.

31Ku tshwuka ka vhinyo, ni ku vangama ka yona exinwelweni,

ni ku nandziha ka yona enon'weni,

swi nga ku kanganyisi,

32hikuva eku heteleleni, vhinyo yi luma ku fana ni nyoka,

yi godya ku fana ni mhiri.

33Mahlo ya wena ma ta vona swilo,

u ta vulavula swo huma endleleni.

34U ta twa wonge u lo papama emagandlatini ya lwandle,

kumbe u lo etlela exihondzweni xa ngalava.

35U ta ku: “Va ndzi himile, kambe a ndzi twanga ku vava,

va ndzi bile, kambe a ndzi swi vonanga.

Ri ta xa rini,

ndzi ta ya susa babalaza!”