Xitsonga 1989 (TSO89)
22

221Ku va ni vito lerinene, swi tlula ku va ni rifuwo lero tala,

ku tsakeriwa, swi tlula silivhere ni nsuku.

2Swifumi ni swisiwana swi hlangana eka xilo xin'we:

Hinkwavo va endliwile hi HOSI Xikwembu.

3Munhu la twisisaka, ú vona khombo ra ha ri kule, kutani a tumbela,

kasi lowo-ke-mano, ú tihoxa eka rona, kutani endzhaku a tilaya.

4Titsongahate, u chava HOSI Xikwembu,

kutani u ta kuma rifuwo, ni ku dzuneka, ni vutomi.

5Ndlela ya munhu wa mahanyelo yo gombonyoka, yi ni mitwa ni mintlhamu,

loyi a hlayisaka vutomi bya yena, wa swi papalata.

6Komba n'wana wa wena ndlela ya vutomi a ha ri ntsongo,

leswaku ni loko a kurile, a ta ka a nga hambuki eka yona.

7Xisiwana xi ta fumiwa hi n'wankumi,

ni mulombi ú ta va hlonga ra loyi a lombeke eka yena.

8Loyi a byalaka moya lowo biha, ú ta tshovela makhombo ntsena,

nkhavi lowu a baka vanhu ha wona, wu ta n'wi tshovekela.

9Munhu loyi a hananaka, ú ta katekisiwa,

hikuva leswi a nga na swona, ú dya ni swisiwana.

10Hlongola musandzi, kutani madzolonga ma ta yima,

ku holova ni ku rhuketelana swi ta hela.

11Loyi a tsakelaka ku va ni miehleketo leyinene, ni ku titsongahata loko a vulavula,

ú ta va munghana wa hosi ya tiko.Van'wana va ri: HOSI Xikwembu xi tsakela munhu loyi a nga ni miehleketo leyinene, kambe tihosi ti tsakela vanhu lava kotaka ku vulavula

12HOSI Xikwembu xi sirhelela marito ya vutivi,

kambe leswi vulavuriwaka hi vakanganyisi, xa swi bakanya.

13Lolo ri ri: “Ku ni nghala ehandle,

loko ndzo huma, ndzi ta dlawa!”

14Marito ya wansati wa dlakuta, i khele leri enteke,

laha ku hojomelaka loyi a hlundzukeleke hi HOSI Xikwembu.

15Vuphukuphuku byi namarhela mbilu ya lontshwa,

kambe nkhavi wa byi namurhuta byi suka eka yena.

16Loyi a xanisaka xisiwana, wo xi fumisa,

loyi a nyikaka van'wankumi, wo tichela vusiwana.

Switsundzuxo swa 30 swa tintlhari

17Rhiya ndleve, u yingisa switsundzuxo swa tintlhari,

tikarhatele vutivi lebyi ndzi ku dyondzisaka byona;

18loko u swi veka embilwini ya wena, ni loko swi tshama swi ri enon'weni wa wena,

u ta va ni ntsako lowukulu.

19Ndzi lava leswaku u tshemba HOSI Xikwembu,

hikokwalaho namuntlha ndzi ku dyondzisaka wena hi xiviri.

20Ndzi ku tsalerile switsundzuxo swa 30,

ma nga marito ya vutivi, lama tshinyaka.

21Swi ta ku dyondzisa ku vona ntiyiso wa leswi vuriweke,

kutani u ta tlherisela ntiyiso ntsena eka lava va ku rhumeke.

1

22U nga tshuki u tekela xisiwana swilo swa xona hi mhaka ya leswi xi nga xisiwana,

ni loko ku tengiwa timhaka, lava nga riki na nchumu, u nga va tshikeleli,

23hikuva HOSI Xikwembu xi ta va lwela,

kutani xi herisa vutomi bya lava va va xanisaka.

2

24U nga tshuki u endla xinakulobye ni munhu wa ximbilwa-mbilwana,

hambi munhu wa tihanyi, u nga tolovelani na yena,

25hikuva u nga tekelela mikhuva ya yena,

kutani u wela entlhan'wini.

3

26U nga tshuki u tshembisa munhu un'wana ku n'wi hakelela swikweleti,

kumbe ku tiboha ku dlaya milandzu ya yena,

27hikuva loko u nga tshuka u pfumala swo hakela ha swona,

u ta tekeriwa mubedo, u sala u etlela ehansi.

4

28U nga tshuki u hundzuluxa mindzilekana

leyi vatswari va wena va yi vekeke khale.

5

29Munhu loyi a tivaka ntirho wa yena, ú ta tirhela tihosi,

a nge he tirheli vanhu va swiyimo swa le hansi.