Xitsonga 1989 (TSO89)
1

11

1:1
I Tih. 4:32
Leswi i swivuriso swa Solomoni n'wana Davhida, hosi ya Israele.

Ku pfuna ka swivuriso

2Swivuriso swi pfuna vanhu ku tiva vutlhari ni swiletelo,

ni ku twisisa marito ya tintlhari,

3swi nyika vanhu swiletelo swa mahanyelo lamanene,

va ta tiva leswi lulameke, ni milawu leyinene, ni ntiyiso.

4Swivuriso swi tlharihisa lavo pfumala mano,

swi nyika lavantshwa vutivi ni mianakanyo leyinene.

5Na yena loyi a tlhariheke, loko a swi landza, ú ta dyondza a ya emahlweni.

Munhu loyi a twisisaka, ú kuma switsundzuxo,

6a kota ku hlamusela swivuriso ni swifananiso,

a twisisa marito ya tintlhari ni mavulavulele ya tona.

7

1:7
Yob. 28:28
Ps. 111:10
Swiv. 9:10
Masungulo ya vutivi i ku chava HOSI Xikwembu;

lava alaka ku dyondzisiwa ni ku leteriwa i swiphukuphuku!

Switsundzuxo eka lavantshwa

8N'wananga, yingisa swiletelo swa tata wa wena;

ni milawu ya mana wa wena, u nga tshuki u hambana na yona:

9Swi ta va harhi yo saseka enhlokweni ya wena,

ni vuhlalu bya nkoka enhan'wini ya wena.

10N'wananga, u nga tshuki u pfumela

ku yengiwa hi vadyohi.

11Va nga ku byeletela va ku: “Tana hi famba swin'we,

hi ya tumbelela vanhu, hi va dlaya.

A hi ye hi ya yimela

vahundzi va ndlela, lava nga tiviki nchumu.

12A hi va miteni va ri karhi va hanya,

va fambisa sweswo, va rhelela ekheleni ra xivandla xa vafi.

13Hi ta kuma swilo swa nkoka swa tinxaka-xaka,

hi tata tindlu ta hina hi leswi hi swi phangheke.

14Nghena entlaweni wa hina,

hinkwerhu hi ta phakana hi ringana!”

15N'wananga, u nga tshuki u tolovelana ni vanhu vo tano,

ni mikhuva ya vona, u nga yi landzeleli,

16hikuva a va hlweli ku endla leswo biha,

va hatla ku halata ngati.

17A swi pfuni nchumu ku rhiya xitsendzele

tinyanyana hinkwato ti langutile:

18Vanhu lava va le ku rhiyeni ka ntlhamu lowu nga ta tlhela wu phasa vona;

eku tumbeleleni ka vona, hi vona va nga ta lahlekeriwa hi vutomi.

19Vanhu hinkwavo lava kumeke rifumo hi tihanyi, va hanyisa sweswo.Van'wana va ri: va ta herisa sweswo

Rifumo ra kona ri va vangela rifu.

Vutlhari bya huwelela

20

1:20-21
Swiv. 8:1-3
Vutlhari bya huwelela emagondzweni,

erivaleni ku twala rito ra byona leri tlakukeke;

21byi yima ni le henhla ka khumbi byi huwelela,Van'wana va ri: byi huwelela lomu ku nga ni huwa leyikulu

byi vulavula ni le tinyangweni ta muti, byi ku:

22“N'wina lavo-ke-mano, mi ta pfumala vutivi ku fikela rini ke?

Vasandzi va ta tshika rini ku sandza,

ni swiphunta swi ta venga ku twisisa ku fikela rini ke?

23Yingisani, ndzi mi laya mina vutlhari,

ndzi lombeni tindleve ndzi mi tsundzuxa,

ndzi mi byela leswi nga mbilwini ya mina.

24Ndzi huwelerile, kambe a mi pfumelanga,

ndzi mi kowetile, kambe a ku vanga na un'we loyi a teke.

25Minkarhi hinkwayo loko ndzi mi tsundzuxa, mi pfarile tindleve,

a mi lavanga ku twa loko ndzi mi tshinya.

26Hikokwalaho, na mina ndzi ta mi hlekula loko khombo ri mi fikerile,

ndzi ta mi yowetelandzi ta mi yowetela, kumbe: ndzi ta mi wowotela loko mi ri karhi mi rhurhumela hi ku chava,

27loko nchavo wu mi terile tanihi xidzedze,

ni makhombo ma ta ku fana ni xihuhuri,

ni loko mi fikeriwile hi gome ni nhlomulo.

28“Va ta ndzi huwelela, kambe a ndzi nga pfumeli,

va ta ndzi lava hinkwako, kambe a va nga ndzi kumi.

29Va vengile vutivi,

va ala ni ku chava HOSI Xikwembu,

30va nga lavi ku twa nchumu hi switsundzuxo swa mina;

minkarhi hinkwayo, a va sandza loko ndzi va laya,

31hikokwalaho, swiendlo swa vona swi ta va xanisa,

mano ya vona ma ta va dlayisa.

32Lava pfumalaka vutivi va tivangela rifu loko va ala ku dyondzisiwa,

swiphunta swi ticelela masirha hi ku ka swi nga tikarhateli nchumu.

33Kambe loyi a ndzi yingisaka, ú ta tshamiseka,

a kuma ku rhula emoyeni, a nga chavi nchumu xo biha.”

2

Vutlhari bya hakela

21N'wananga, amukela leswi

ndzi ku byelaka swona,

u hlayisa milawu ya mina,

2rhiya ndleve u yingisa swa vutlhari,

u tikarhatela ku twisisa swilo;

3ndzi ri, rilela vutlhari,

u kombela ku twisisa,

4swi hlote ku fana ni silivhere,

u swi lava ku fana ni xuma lexi fihliweke,

5kutani u ta twisisa leswaku ku chava HOSI Xikwembu

swi vula yini, u tlhela u xi tiva.

6HOSI Xikwembu hi xona xi nyikaka vutlhari,

vutivi ni ku twisisa swi huma eka xona;

7lava lulameke, xi va hlayisela minkateko,

HOSI Xikwembu i xitlhangu xa lava tshembekeke,

8hi xona xi sirhelelaka maavanyisele layo lulama,

xi rindza tindlela ta vahlawuriwa va xona.

9Loko u yingisa, u ta twisisa leswi lulameke,

u tiva milawu leyinene ni ntiyiso,

u tiva ni hinkwaswo leswi lavekaka,

10kutani vutlhari byi ta ku letela,

u tsakisiwa hi vutivi;

11mianakanyo leyinene yi ta ku sirhelela,

u ta hlayisiwa hi ku twisisa;

12swi ta ku sivela ku endla leswo biha,

ni ku nghena eka swivulavula swa vanhu lavo homboloka;

13lava tshikeke tindlela leto lulama,

va famba emunyameni,

14lava tsakisiwaka hi ku endla swo biha,

va tsakela mahanyelo layo homboloka;

15mikhuva ya vanhu lava, yi gombonyokile,

va hanya hi vuxisi ntsena.

16Vutlhari byi ta ku ponisa eka wansati wa dlakuta,wansati wa dlakuta, kumbe: wansati wo tlharihela tlhelo

loyi a nga tshembekangiki, wa marito yo tsokombela,

17la tshikeke loyi a n'wi tekeke evuntshweni bya yena,Van'wana va ri: la tshikeke milawu leyi a dyondzisiweke yona evuntshweni bya yena

a tshova ntwanano wa yena ni Xikwembu xa yena.

18Ku nghena endlwini ya yena i ku hojomela exivandleni xa vafi,

ndlela yo ya eka yena yi yisa eku feni.

19Hinkwavo lava yaka eka yena, a va vuyi,

ni ndlela ya vutomi, a va ha yi kumi.

20Hikokwalaho, khoma ndlela ya vanhu lavanene,

u nga hambuki ebuduleni ra lavo lulama;

21hikuva lava lulameke, hi vona va nga ta tshama etikweni,

eka rona, ku ta aka lava tshembekeke,

22kambe lavo homboloka va ta hlongoriwa etikweni,

vakanganyisi va ta susiwa eka rona.

3

Ku yingisa, swa vuyerisa

31N'wananga, u nga rivali leswi

ndzi ku dyondzisaka swona.

Hlayisa milawu ya mina,

2swi ta ku engetelela masiku ya ku hanya,

swi ta ku nyika ku rhula evuton'wini bya wena.

3Namarhela tintswalo ni ku tshembeka;

swi bohelele enhan'wini,

u swi fihla endzeni ka mbilu ya wena.

4

3:4
Lk. 2:52
Hi ndlela leyi, Xikwembu xi ta ku tsakela,

ni vanhu va ta ku xixima.

5Tshemba HOSI Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo,

u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena.

6Eka hinkwaswo leswi u swi endlaka, tsundzuka HOSI Xikwembu,

xi ta ku basisela tindlela.

7

3:7
Rho. 12:16
U nga tshuki u tiendla ntlhari,

chava HOSI Xikwembu, u hambana ni leswo biha.

8Leswi, swi ta horisa miri wa wena,

swi tiyisa ni marhambu ya wena.

9Nkhensa HOSI Xikwembu hi leswi u nga na swona,

u xi humesela ni leswi u nga ta rhanga u swi tshovela emasin'wini hinkwawo ya wena,

10kutani switlati swa wena swi ta tlhemuka hi mavele,

ni vhinyo yi ta tala yi khapa emakhuwaneni.

11

3:11-12
Yob. 5:17
Hev. 12:5-6
Nhlav. 3:19
N'wananga, loko HOSI Xikwembu xi ku laya, u nga soli,

ni loko xi ku tshinya, u nga vi ni ximbilwa-mbilwana,

12hikuva HOSI Xikwembu xi tshinya loyi xi n'wi rhandzaka,

xi ba loyi xi n'wi tsakelaka.Van'wana va ri: ku fana ni tatana loyi a tshinyaka n'wana loyi a n'wi tsakelaka

La tlhariheke, ú katekile

13Munhu loyi a kumeke vutlhari

ni ku twisisa, ú katekile,

14hikuva vutlhari byi hakela ku tlula silivhere,

byi vuyerisa ku tlula nsuku.

15Vutlhari byi ni nkoka ku tlula swilo swo bomba ha swona,

byi tlula ni swilo hinkwaswo leswi munhu a swi navelaka.

16Hi byona lebyi nyikaka munhu masiku layo tala ya ku hanya,

byi nyika rifuwo ni ku dzuneka.

17Tindlela ta byona ta tsakisa swinene,

mabudula ya byona i ku rhula ntsena.

18Vutlhari i murhi lowu nyikaka vutomi eka lava va byi kumaka;

lava va byi namarhelaka, va katekile!

19Hi vutlhari, HOSI Xikwembu xi tumbuluxile misava,

matilo xi ma endlile hi vutivi;

20vutivi bya xona byi handzurile misava, mati ya swidziva ma huma,

byi endlile leswaku mapapa ma tshonisa mberha.

21N'wananga, hlayisa vutivi lebyinene ni mianakanyo leyinene,

swilo leswi, u nga tshuki u hambana na swona;

22hi swona swi nga ta ku hanyisa,

swi sasekisa vutomi bya wena;

23kutani tindlela ti ta ku basela,

a ku nga vi na nchumu lexi nga ta ku khugula.

24Loko u etlele,Van'wana va ri: Loko u tshamile a ku nga vi na lexi xi nga ta ku chavisa,

ni vurhongo byi ta nandziha;

25loko ku tshuka ku humelela leswo chavisa, u nga tsemeki nhlana,

ni loko lavo homboloka va ku tela ku fana ni xidzedze, u nga chavi,Van'wana va ri: U nga chavi makhombo lama welaka lavo pfumala vutivi, ni loko lavo homboloka va herisiwa

26hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta ku tiyisa,

xi nga ka xi nga ku tshiki u wela ekhombyeni.

Rhandza munhu-kuloni

27Loko u ri ni matimba yo lawula swilo leswinene,

u nga tshuki u tsona vanhu lava nga ni tifanelo ta ku swi kuma.

28U nga byeli munhu-kuloni, u ku: “Famba, u ta tlhela u vuya mundzuku, ndzi ta ku nyika swona”,

kasi swilo swa kona, u na swona.

29Munhu-kuloni loyi a akelaneke na wena hi ku ku tshemba,

u nga tshuki u n'wi tshama xikungu.

30Loko munhu a nga ku hoxelanga,

u nga tshuki u holova na yena.

31U nga tshuki u navela munhu wa tinyimpi,

ni mikhuva ya yena, u nga yi tekeleli,

32hikuva HOSI Xikwembu xi venga munhu lowo homboloka,

kasi lavo lulama, xi twanana na vona.

33HOSI Xikwembu xi vanga makhombo endlwini ya lowo homboloka,

kambe emitini ya lavo lulama, xi nghenisa minkateko;

34

3:34
Yak. 4:6
I Pet. 5:5
lava sandzaka, xa va sandza,

kambe xi tsakela lava titsongahataka.

35Ku dzunisiwa i swa lavo tlhariha,

tingana i ta swiphunta.