Xitsonga 1989 (TSO89)
1

11

1:1
I Tih. 4:32
Leswi i swivuriso swa Solomoni n'wana Davhida, hosi ya Israele.

Ku pfuna ka swivuriso

2Swivuriso swi pfuna vanhu ku tiva vutlhari ni swiletelo,

ni ku twisisa marito ya tintlhari,

3swi nyika vanhu swiletelo swa mahanyelo lamanene,

va ta tiva leswi lulameke, ni milawu leyinene, ni ntiyiso.

4Swivuriso swi tlharihisa lavo pfumala mano,

swi nyika lavantshwa vutivi ni mianakanyo leyinene.

5Na yena loyi a tlhariheke, loko a swi landza, ú ta dyondza a ya emahlweni.

Munhu loyi a twisisaka, ú kuma switsundzuxo,

6a kota ku hlamusela swivuriso ni swifananiso,

a twisisa marito ya tintlhari ni mavulavulele ya tona.

7

1:7
Yob. 28:28
Ps. 111:10
Swiv. 9:10
Masungulo ya vutivi i ku chava HOSI Xikwembu;

lava alaka ku dyondzisiwa ni ku leteriwa i swiphukuphuku!

Switsundzuxo eka lavantshwa

8N'wananga, yingisa swiletelo swa tata wa wena;

ni milawu ya mana wa wena, u nga tshuki u hambana na yona:

9Swi ta va harhi yo saseka enhlokweni ya wena,

ni vuhlalu bya nkoka enhan'wini ya wena.

10N'wananga, u nga tshuki u pfumela

ku yengiwa hi vadyohi.

11Va nga ku byeletela va ku: “Tana hi famba swin'we,

hi ya tumbelela vanhu, hi va dlaya.

A hi ye hi ya yimela

vahundzi va ndlela, lava nga tiviki nchumu.

12A hi va miteni va ri karhi va hanya,

va fambisa sweswo, va rhelela ekheleni ra xivandla xa vafi.

13Hi ta kuma swilo swa nkoka swa tinxaka-xaka,

hi tata tindlu ta hina hi leswi hi swi phangheke.

14Nghena entlaweni wa hina,

hinkwerhu hi ta phakana hi ringana!”

15N'wananga, u nga tshuki u tolovelana ni vanhu vo tano,

ni mikhuva ya vona, u nga yi landzeleli,

16hikuva a va hlweli ku endla leswo biha,

va hatla ku halata ngati.

17A swi pfuni nchumu ku rhiya xitsendzele

tinyanyana hinkwato ti langutile:

18Vanhu lava va le ku rhiyeni ka ntlhamu lowu nga ta tlhela wu phasa vona;

eku tumbeleleni ka vona, hi vona va nga ta lahlekeriwa hi vutomi.

19Vanhu hinkwavo lava kumeke rifumo hi tihanyi, va hanyisa sweswo.Van'wana va ri: va ta herisa sweswo

Rifumo ra kona ri va vangela rifu.

Vutlhari bya huwelela

20

1:20-21
Swiv. 8:1-3
Vutlhari bya huwelela emagondzweni,

erivaleni ku twala rito ra byona leri tlakukeke;

21byi yima ni le henhla ka khumbi byi huwelela,Van'wana va ri: byi huwelela lomu ku nga ni huwa leyikulu

byi vulavula ni le tinyangweni ta muti, byi ku:

22“N'wina lavo-ke-mano, mi ta pfumala vutivi ku fikela rini ke?

Vasandzi va ta tshika rini ku sandza,

ni swiphunta swi ta venga ku twisisa ku fikela rini ke?

23Yingisani, ndzi mi laya mina vutlhari,

ndzi lombeni tindleve ndzi mi tsundzuxa,

ndzi mi byela leswi nga mbilwini ya mina.

24Ndzi huwelerile, kambe a mi pfumelanga,

ndzi mi kowetile, kambe a ku vanga na un'we loyi a teke.

25Minkarhi hinkwayo loko ndzi mi tsundzuxa, mi pfarile tindleve,

a mi lavanga ku twa loko ndzi mi tshinya.

26Hikokwalaho, na mina ndzi ta mi hlekula loko khombo ri mi fikerile,

ndzi ta mi yowetelandzi ta mi yowetela, kumbe: ndzi ta mi wowotela loko mi ri karhi mi rhurhumela hi ku chava,

27loko nchavo wu mi terile tanihi xidzedze,

ni makhombo ma ta ku fana ni xihuhuri,

ni loko mi fikeriwile hi gome ni nhlomulo.

28“Va ta ndzi huwelela, kambe a ndzi nga pfumeli,

va ta ndzi lava hinkwako, kambe a va nga ndzi kumi.

29Va vengile vutivi,

va ala ni ku chava HOSI Xikwembu,

30va nga lavi ku twa nchumu hi switsundzuxo swa mina;

minkarhi hinkwayo, a va sandza loko ndzi va laya,

31hikokwalaho, swiendlo swa vona swi ta va xanisa,

mano ya vona ma ta va dlayisa.

32Lava pfumalaka vutivi va tivangela rifu loko va ala ku dyondzisiwa,

swiphunta swi ticelela masirha hi ku ka swi nga tikarhateli nchumu.

33Kambe loyi a ndzi yingisaka, ú ta tshamiseka,

a kuma ku rhula emoyeni, a nga chavi nchumu xo biha.”

2

Vutlhari bya hakela

21N'wananga, amukela leswi

ndzi ku byelaka swona,

u hlayisa milawu ya mina,

2rhiya ndleve u yingisa swa vutlhari,

u tikarhatela ku twisisa swilo;

3ndzi ri, rilela vutlhari,

u kombela ku twisisa,

4swi hlote ku fana ni silivhere,

u swi lava ku fana ni xuma lexi fihliweke,

5kutani u ta twisisa leswaku ku chava HOSI Xikwembu

swi vula yini, u tlhela u xi tiva.

6HOSI Xikwembu hi xona xi nyikaka vutlhari,

vutivi ni ku twisisa swi huma eka xona;

7lava lulameke, xi va hlayisela minkateko,

HOSI Xikwembu i xitlhangu xa lava tshembekeke,

8hi xona xi sirhelelaka maavanyisele layo lulama,

xi rindza tindlela ta vahlawuriwa va xona.

9Loko u yingisa, u ta twisisa leswi lulameke,

u tiva milawu leyinene ni ntiyiso,

u tiva ni hinkwaswo leswi lavekaka,

10kutani vutlhari byi ta ku letela,

u tsakisiwa hi vutivi;

11mianakanyo leyinene yi ta ku sirhelela,

u ta hlayisiwa hi ku twisisa;

12swi ta ku sivela ku endla leswo biha,

ni ku nghena eka swivulavula swa vanhu lavo homboloka;

13lava tshikeke tindlela leto lulama,

va famba emunyameni,

14lava tsakisiwaka hi ku endla swo biha,

va tsakela mahanyelo layo homboloka;

15mikhuva ya vanhu lava, yi gombonyokile,

va hanya hi vuxisi ntsena.

16Vutlhari byi ta ku ponisa eka wansati wa dlakuta,wansati wa dlakuta, kumbe: wansati wo tlharihela tlhelo

loyi a nga tshembekangiki, wa marito yo tsokombela,

17la tshikeke loyi a n'wi tekeke evuntshweni bya yena,Van'wana va ri: la tshikeke milawu leyi a dyondzisiweke yona evuntshweni bya yena

a tshova ntwanano wa yena ni Xikwembu xa yena.

18Ku nghena endlwini ya yena i ku hojomela exivandleni xa vafi,

ndlela yo ya eka yena yi yisa eku feni.

19Hinkwavo lava yaka eka yena, a va vuyi,

ni ndlela ya vutomi, a va ha yi kumi.

20Hikokwalaho, khoma ndlela ya vanhu lavanene,

u nga hambuki ebuduleni ra lavo lulama;

21hikuva lava lulameke, hi vona va nga ta tshama etikweni,

eka rona, ku ta aka lava tshembekeke,

22kambe lavo homboloka va ta hlongoriwa etikweni,

vakanganyisi va ta susiwa eka rona.