Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta ku tlhomiwa ka timboni

81

8:1-4
Eks. 25:31-40
37:17-24
Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Tivisa Aroni leswaku loko a tlhoma timboni leta 7, ú fanele ku ti veka hi ndlela leyi ti nga ta voninga xivandla lexi nga mahlweni ka xitlhoma-timboni.” 3Kutani Aroni a endla hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona, a tlhoma timboni hi ndlela leyi ti nga ta kota ku voninga xivandla lexi nga mahlweni ka xitlhoma-timboni. 4Aroni ú endlile xitlhoma-timboni hi ndlela leyi: Ú xi furile hi nsuku, ku sukela etshakweni ra xona ku ya fika eswiluveni swa xona, a tirhisa xivumbeko lexi HOSI Xikwembu xi kombeke Muxe.

Ta ku basisiwa ni ku hlawulekisiwa ka Valevhi

(Tinhl. 3:5-13)

5Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 6“Humesa Valevhi exikarhi ka Vaisraele, u ya va basisa. 7Mabasisele ya kona hi lawa: Va xuve hi mati yo susa swidyoho, u va byela va ya byewula miri wa vona hinkwawo, va hlantswa ni swiambalo swa vona, va tlhela va hlamba. 8Kutani u va byela va ta ni xinkuzana ni mapa lamanene lama nga ta humesiwa na xona, lama pfanganyisiweke ni mafurha; na wena u ta ni xin'wana xinkuzana xa mhamba yo susa swidyoho. 9U ta ta ni Valevhi emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, kutani u hlengeleta ntshungu hinkwawo wa Vaisraele. 10Loko u tile ni Valevhi emahlweni ka mina HOSI, Vaisraele va ta tlhandleka mavoko ehenhla ka vona. 11Kutani Aroni ú ta nyiketa Valevhi eka mina, va va nyiko leyo hlawuleka leyi humaka eka Vaisraele, leswaku va va vona lava nga ta ndzi tirhela. 12Valevhi va ta tlhandleka mavoko ehenhla ka tinhloko ta tinkuzi, kutani Valevhi va ta basisiwa hi ku tlhaviwa ka tinkuzi leti, yin'we yi va ya mhamba yo susa swidyoho, leyin'wana yi va ya gandzelo leri hisiwaka, ri humeseriwa mina HOSI. 13Kutani u ta nyiketa Valevhi emavokweni ya Aroni ni vana va yena, va va nyiko leyo hlawuleka leyi humeseriwaka mina HOSI. 14U ta humesa Valevhi exikarhi ka Vaisraele hi ndlela yoleyo, u va veka etlhelo, kutani va ta va va mina.

15“Endzhaku ka loko u ta va u basisile Valevhi, ni loko u ta va u va humesile va va nyiko leyo hlawuleka, va ta ya nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona, 16hikuva exikarhi ka Vaisraele, ndzi nyikiwile vona. Ndzi tihlawulerile vona ematshan'wini ya swilo hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa exikarhi ka Vaisraele, 17

8:17
Eks. 13:2
hikuva mativula hinkwawo ya vanhu ni ya swifuwo exikarhi ka Vaisraele i ya mina. Hi siku leri ndzi heriseke mativula hinkwawo etikweni ra Egipta, ndzi hlawulekisile mativula ya Vaisraele ma va ya mina. 18Exikarhi ka mativula lawa hinkwawo ya Vaisraele, ndzi tekile Valevhi, 19Kutani ndzi va nyiketile emavokweni ya Aroni ni vana va yena, va va nyiko leyi humaka eka Vaisraele, leswaku va ta hamba va tirhela Vaisraele eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ni ku va basisa leswaku va nga humeleriwi hi khombo, loko va tshuka va tshinerile kusuhi ni xivandla lexo hlawuleka.”

20Kutani Muxe na Aroni ni Vaisraele hinkwavo va endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hi tlhelo ra Vaisraele. 21Valevhi va tibasisa va susa swidyoho, va hlantswa swiambalo swa vona; kutani Aroni a va nyiketa emahlweni ka HOSI va va nyiko leyo hlawuleka, a tlhela a humesa mhamba ya ku basisiwa ka vona. 22Kutani endzhaku ka sweswo, Valevhi va ya nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya vona, va fambisiwa hi Aroni ni vana va yena. Vaisraele va endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe, hi tlhelo ra Valevhi.

Malembe ya Valevhi entirhweni wa vona

23Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 24“Mhaka yin'wana hi tlhelo ra Valevhi hi leyi: Loko va ri ni malembe ya 25 ni ku tlula, va fanele ku nghena eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona. 25Kambe loko va fika eka malembe ya 50, va ta fanela ku tshika ku tirha mintirho ya kona. 26Hambiswiritano, loko va swi tsakela, va ha ta ya emahlweni va pfuna vamakwavo emintirhweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka. Leswi hi swona leswi u nga ta endlisa swona, loko u avela Valevhi emintirho.”

9

Ta nkhuvo wa vumbirhi wa Paseka

91

9:1-5
Eks. 12:1-13
Eka lembe ra vumbirhi loko Vaisraele va humile etikweni ra Egipta, hi n'hweti yo sungula, HOSI Xikwembu xi vulavula na Muxe emananga ya Sinayi, xi ku: 2“Byela Vaisraele leswaku va endla nkhuvo wa Paseka hi nkarhi wa wona lowu vekiweke. 3Siku leri vekiweke, leri mi nga ta endla nkhuvo ha rona, i ra vu-14 ra n'hweti leyi, hi minkarhi ya madyambu, mi wu endla hi ku landza milawu ya wona hinkwayo ni swiboho swa wona hinkwaswo.” 4Kutani Muxe a byela Vaisraele leswaku va endla nkhuvo wa Paseka. 5Kutani Vaisraele va endla nkhuvo wa Paseka emananga ya Sinayi hi siku ra vu-14 ra n'hweti yo sungula, hi minkarhi ya madyambu, va tirha hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe, va nga siyi nchumu.

6Hi siku rero, ku vile ni vanhu van'wana lava a va nga fanelanga ku endla nkhuvo wa Paseka, hi mhaka ya leswi a va tinyamisile hi ku khumba ntsumbu. Kutani va ya eka Muxe na Aroni, 7va fika va ku ka Muxe: “Hi nyamile hileswi hi khumbeke ntsumbu; kutani hikwalaho ka yini mhaka leyi yi hi sivela ku humesa gandzelo ra HOSI Xikwembu swin'we ni Vaisraele lavan'wana, hi nkarhi wa rona lowu vekiweke, xana?” 8Muxe a va hlamula a ku: “Yimani ku kondza ndzi twa leswi HOSI Xikwembu xi nga ta ndzi lerisa swona, hi tlhelo ra n'wina.”

9HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 10“Tivisa Vaisraele mhaka leyi: Loko un'wana wa n'wina kumbe un'wana wa vatukulu va n'wina a tinyamisile hi ku khumba ntsumbu, kumbe loko a endzile ekule, wa ha ta ndzi tlangela hi ku endla nkhuvo wa Paseka. 11Vanhu vo tano va ta wu endla eka n'hweti leyi tlhandlamaka, hi siku ra vu-14, hi minkarhi ya madyambu; nyama ya xifuwo xa Paseka va ta yi dya ni xinkwa xo-ke-comela, ni matsavu lama bavaka. 12

9:12
Eks. 12:46
Yoh. 19:36
Ku nga tshuki ku va ni leswi va nga ta swi siyela mundzuku, naswona va nga tshuki va faya marhambu ya kona. Va ta endla nkhuvo wa Paseka hi ku landza milawu ya wona. 13Kambe loko munhu a basile, naswona a nga endzanga, kutani a tshika ku endla nkhuvo wa Paseka, munhu wo tano ú fanele ku hlongoriwa erixakeni ra ka vona, hikuva ú ta va a nga humesanga gandzelo ra mina HOSI hi nkarhi lowu vekiweke. Tlhandlakambirhi ú ta dlawela swidyoho swa yena. 14Loko munhu wa le handle loyi a luveleke eka n'wina, a navela ku ndzi tlangela mina HOSI hi ku dya nkhuvo wa Paseka, a nga wu endla hi ku landza milawu ni swiboho swa wona.Van'wana va ri: nawu ni xiboho xa wona Mi fanele ku tirhisa nawu wun'we eka munhu wa rixaka ra Israele, ni le ka munhu wa le handle loyi a luveleke erixakeni ra Israele.”

Ta papa leri khubumetaka Ntsonga

(Eks. 40:34-38)

15Hi siku leri Ntsonga lowu nga ni Areka ya Ntwanano wu yimisiweke ha rona, papa ri wu khubumeta; nivusiku a ri fana ni ndzilo, ri funengeta Ntsonga dyambu ri kondza ri xa. 16Masiku hinkwawo a swi ri tano: Ntsonga a wu khubumetiwa hi papa, leri nivusiku a ri fana ni ndzilo.Van'wana va ri: ninhlekanhi Ntsonga a wu khubumetiwa hi papa, nivusiku a ku vonaka ndzilo 17Nkarhi hinkwawo loko papa ri suka ehenhla ka Ntsonga, Vaisraele a va suka na vona, kutani laha papa ri fikaka ri yima kona, a va gova kona. 18Vaisraele a va suka ni ku gova hi ku landza xileriso xa HOSI Xikwembu. Loko papa ra ha funengetile Ntsonga, a va tshama laha va goveke kona. 19Vaisraele a va hlayisa xileriso xa HOSI Xikwembu; a va nga suki, hambiloko papa ri funengeta Ntsonga nkarhi wo leha. 20Nkarhi wun'wana papa a ri funengeta Ntsonga masiku ma nga ri mangani (Vaisraele a va tshama laha va goveke kona hi ku lerisiwa hi HOSI Xikwembu; va tlhela va suka hi ku lerisiwa hi xona). 21Nkarhi wun'wana papa a ri khubumeta Ntsonga ku sukela nimadyambu ku fikela nimixo; kutani loko papa ri suka nimixo, na vona Vaisraele a va suka; kambe loko ri ya emahlweni ni ku khubumeta Ntsonga siku leri tlhandlamaka ni vusiku bya kona, Vaisraele a va suka nkarhi lowu a ri suka ha wona. 22Vaisraele a va tshama laha va goveke kona, va nga suki, hambiloko papa ri khubumeta Ntsonga ri tshama masiku mambirhi, kumbe n'hweti, kumbe ku tlula n'hweti; kambe loko papa ri suka, na vona a va suka. 23Vaisraele a va hlayisa nawu wa HOSI Xikwembu hilaha xi leriseke Muxe hakona: A va gova hi ku lerisiwa hi HOSI Xikwembu, va suka hi ku lerisiwa hi xona.

10

Ta timhalamhala ta silivhere

101HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Endla timhalamhala timbirhi hi silivhere leyi furiweke, leti nga ta tirhisiwa ku vitana nhlengeletano, ni ku tivisa loko mixaxa yi fanele ku suka. 3Loko timhalamhala leti ti biwa hatimbirhi ka tona, ntshungu hinkwawo wu ta hlangana na wena enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka. 4Kambe loko ku biwa yin'we, ku ta ta ntsena varhangeri, vona lava nga tinhloko ta tinyimba ta Vaisraele, va ta hlangana na wena. 5Kasi loko mhalamhala yi mbvungunya kunene, vanhu va mixaxa leyi nga etlhelo ra le vuxeni va ta suka. 6Kutani loko yi mbvungunya ra vumbirhi, vanhu va mixaxa leyi nga etlhelo ra le dzongeni va ta suka. Minkarhi hinkwayo, loko mixaxa yi fanele ku suka, mhalamhala yi ta mbvungunyisiwa. 7Loko ntshungu wu fanele ku hlengeletana endhawini yin'we, mi ta ba mhalamhala, kambe mi nga yi mbvungunyisi. 8Vana va Aroni, va nga vaprista, hi vona lava nga ta ba timhalamhala.

“Nawu wa mi boha ku va ni timhalamhala, n'wina ni vatukulu va n'wina hilaha ku nga heriki. 9Loko mi tshuka mi hloma matlhari ku ya lwa ni valala va n'wina lava va mi pfukaka etikweni ra n'wina, mi fanele ku mbvungunyisa timhalamhala, leswaku mina HOSI Xikwembu xa n'wina ndzi ta mi anakanya, ndzi mi lamulela emavokweni ya valala va n'wina. 10Timhalamhala leti, mi ta ti ba ni le masikwini lawa mi tsakeke, ni le minkhubyeni ya n'wina ya lembe, ni le ku sunguleni ka tin'hweti, mi ti ba mi ri karhi mi humesa magandzelo lama hisiwaka ni magandzelo ya xinakulobye; timhalamhala leti hi tona leti nga ta endla leswaku mina Xikwembu ndzi mi anakanya. Hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina.”

Ta ku suka ka Vaisraele emananga ya Sinayi

11Eka lembe ra vumbirhi, hi siku ra vu-20 ra n'hweti ya vumbirhi, papa ri suka ehenhla ka Ntsonga lowu nga ni Areka ya Ntwanano. 12Kutani na vona Vaisraele va suka emananga ya Sinayi, va famba mimpfhuka leyi va pimeriweke ku famba yona hi siku. Papa ri yile ri ya yima emananga ya Parani. 13Loko Vaisraele va suka eSinayi, a ku ri kona va sungulaka ku suka ni ku landza leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke hi nomo wa Muxe.

14Va mixaxa ya vandla leri vuriwaka “ra ka Yuda”, hi vona va nga rhanga ku suka, hi ku ya hi mavuthu ya vona. Murhangeri wa mavuthu ya va ka Yuda a a ri Nahaxoni n'wana Aminadaba; 15murhangeri wa mavuthu ya va ka Isakara a a ri Netanele n'wana Suwara, 16kasi murhangeri wa mavuthu ya va ka Zebuloni a a ri Eliyabu n'wana Heloni.

17Loko Ntsonga wu simuriwile, va ka Gerixoni ni va ka Merari, va nga vona varhwari va wona, va suka na wona va famba. 18Va mixaxa ya vandla leri vuriwaka “ra ka Rhuveni”, va suka hi ku ya hi mavuthu ya vona. Murhangeri wa mavuthu ya va ka Rhuveni a a ri Elizuri n'wana Xedewuru; 19murhangeri wa mavuthu ya va ka Simiyoni a a ri Xelumiele n'wana Suri-Xadayi, 20kasi murhangeri wa mavuthu ya va ka Gadi a a ri Eliyasafa n'wana Duwele.Duwele, van'wana va ri: Rhuwele (Vonani 1:14)

21Kutani va ka Kohata va suka va rhwele swilo leswo hlawuleka; loko va fika emixaxeni, va kuma Ntsonga wu dzimiwile. 22Va mixaxa ya vandla leri vuriwaka “ra ka Efrayimi”, na vona va suka hi ku ya hi mavuthu ya vona. Murhangeri wa mavuthu ya va ka Efrayimi a a ri Elixama n'wana Amihudi; 23murhangeri wa mavuthu ya va ka Manase a a ri Gamaliele n'wana Pedasuru, 24kasi murhangeri wa mavuthu ya va ka Benjamini a a ri Abidana n'wana Gidiyoni.

25Kutani ku suka va mixaxa ya vandla leri vuriwaka “ra ka Dani”, va nga vona vaseleteri va minkondzo, va suka hi ku ya hi mavuthu ya vona. Murhangeri wa mavuthu ya va ka Dani a a ri Ahiezere n'wana Amixadayi; 26murhangeri wa mavuthu ya va ka Asere a a ri Pagiele n'wana Okirani, 27kasi murhangeri wa mavuthu ya va ka Neftali a a ri Ahira n'wana Enana. 28Leyi hi yona ndlela leyi Vaisraele a va fanele ku suka ha yona, hi ku ya hi mavuthu ya vona.

29Kutani Muxe a byela Hobabu n'wana wa mukon'wana wa yena Rhuwele wa le Midiyani, a ku: “Hi ya endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga tshembisa ku hi nyika yona; tana hi famba swin'we, hi ta ya ku endlela leswinene, hikuva HOSI Xikwembu xi tshembisile Vaisraele ku va endlela leswinene.” 30Kambe Hobabu a hlamula a ku: “A ndzi nga fambi na n'wina; ndzi ta ya etikweni ra rikwerhu laha va ka hina va nga kona.” 31Kutani Muxe a ku: “Ndzi kombela leswaku u nga tshuki u famba u hi siya hi ri hexe, hikuva wena u tiva tindhawu ta le mananga, kutani u ta hi pfuna hi ku languta lomu hi nga ta dzima mixaxa kona. 32Loko wo famba na hina, hinkwaswo leswinene leswi HOSI Xikwembu xi nga ta hi nyika swona, hi ta avelana na wena.”

33Ku suka entshaveni ya HOSI Xikwembu, Vaisraele va famba riendzo ra masiku manharhu, Areka ya Ntwanano yi rhangile emahlweni ka vona eriendzweni leri ra masiku manharhu, yi va lavela laha va nga ta fika va wisa kona. 34Loko va suka emixaxeni, papa ra HOSI Xikwembu a ri va ehenhla ka vona nhlekanhi hinkwawo. 35

10:35
Ps. 68:1
Minkarhi hinkwayo loko Areka yi suka, Muxe a a ku:

“We HOSI, pfuka u hangalasa valala va wena,

u hlongorisa ni lava va ku vengaka!”

36Kutani loko Areka yi vekiwa ehansi, Muxe a a ku:

“We HOSI, vuya exikarhi ka magidigidi ya Vaisraele!”