Xitsonga 1989 (TSO89)
36

Ta ku tekiwa ka vadyandzhaka va xisati

361Varhangeri va mindyangu ya va ka Giliyadi n'wana Makiri, wa Manase, wa Yosefa, va ya eka Muxe ni le ka varhangeri va tinyimba letin'wana ta Vaisraele, va fika va ku: 2

36:2
Tinhl. 27:7
“HOSI Xikwembu xi ku byerile, wena n'wini wa hina, leswaku u phakela Vaisraele tiko leri ri nga ta va ndzhaka ya vona, hi ku tirhisa vuhlolotwana; kutani HOSI Xikwembu xi tlhele xi ku byela, we n'wini wa hina, leswaku ndzhaka ya makwerhu Selofihada u yi nyika vana va yena va xisati. 3Kambe loko vo tshuka va tekiwa hi vavanuna va tinyimba letin'wana ta Vaisraele, ndzhaka ya vona yi ta susiwa eka ndzhaka ya vatata wa hina, yi ya engetelela ndzhaka ya tinyimba leti va nga ta va va tekiwile eka tona; hi ndlela leyi, hi ta lahlekeriwa hi ndzhaka yin'wana, eka leyi hi averiweke yona. 4Kutani loko ku fika lembe ra Jubili ya Vaisraele,Vonani Levhitika 25 ndzhaka ya vana va Selofihada yi ta katsiwa ni ndzhaka va tinyimba ta vanuna va vona; kutani hi ndlela leyi, hi ta lahlekeriwa hi ndzhaka ya vatata wa hina.”

5Kutani Muxe a byela Vaisraele leswi HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke swona, a ku: “Mhaka leyi va ka Yosefa va yi vulaka, ya twala. 6HOSI Xikwembu xi vula leswi, hi tlhelo ra vana va Selofihada: Va tshikeni va tekiwa hi un'wana ni un'wana loyi va n'wi rhandzaka, kambe munhu wa kona ú fanele ku va wa nyimba ya ka vona. 7Etikweni ra Vaisraele, ndzhaka yi nga ka yi nga rhurhisiwi, yi suka eka nyimba yin'wana yi ya eka yin'wana, hikuva munhu un'wana ni un'wana ú boheka ku namarhela ndzhaka ya nyimba ya ka vona. 8N'wana un'wana ni un'wana wa xisati loyi a nga mudyandzhaka, ú fanele ku tekiwa hi wanuna loyi a nga wa nyimba ya ka vona, leswaku Muisraele un'wana ni un'wana a nga hambani ni ndzhaka ya vatata wa yena. 9Hi ndlela leyi, ku hava nyimba leyi nga ta kuma ndzhaka yo huma eka nyimba yin'wana, hikuva munhu wa nyimba yin'wana ni yin'wana ya Vaisraele ú boheka ku namarhela ndzhaka ya ka vona.”

10-11Vana va xisati va Selofihada, Mahela, na Tirisa, na Hogila, na Milika, na Nowa, va endla hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona: Va tekiwa hi vana va vamakwavo va tata wa vona, 12va nga va ka Manase n'wana Yosefa, kutani ndzhaka ya vona yi tshama enyimbeni ya ka vona.

13Leyi hi yona milawu ni swileriso leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke Vaisraele hi nomo wa Muxe, loko va ri erivaleni ra tiko ra Mowabu, kusuhi ni nambu wa Yordani, ku langutana ni muti wa Yeriko.