Xitsonga 1989 (TSO89)
31

Ta Vaisraele loko va rihisela eka Vamidiyani

311HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Hlasela Vamidiyani u rihisela leswi va endleke Vaisraele swona; kutani loko u hetile, u ta fa u landza vatata wa wena.” 3Kutani Muxe a ku ka ntshungu: “Hlawulani vavanuna exikarhi ka n'wina leswaku va hloma matlhari, va huma va ya hlasela Vamidiyani, va rihisela leswi va swi endleke eka HOSI Xikwembu. 4Eka nyimba yin'wana ni yin'wana, mi ta humesa vavanuna va 1 000, va ya enyimpini.”

5Kutani, exikarhi ka magidigidi ya Vaisraele, nyimba yin'wana ni yin'wana yi humesa vavanuna va 1 000; hinkwavo lava hlomeke matlhari a va ri 12 000. 6Kutani Muxe a va rhuma va ya enyimpini, va famba swin'we na Finiyasi n'wana muprista Eliyazara, loyi a a ta ya hlayisa swibya leswi humaka exivandleni lexo hlawuleka ni timhalamhala leti ti nga ta biwa enyimpini. 7Va endla hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. Va hlasela Vamidiyani, va dlayetela vavanuna hinkwavo; 8va dlaya ni tihosi ta ntlhanu ta Vamidiyani, ti nga leti: Evhi, na Rekemu, na Suru, na Huru, na Reba, va dlaya na Balaama n'wana Beyori. 9Vaisraele va khoma vavasati va Vamidiyani va famba na vona ni vana va vona; va phangha ni mintlhambi hinkwayo ya swifuwo swa vona, ni rifuwo ra vona hinkwaro, 10va hisa miti hinkwayo ya Vamidiyani ni mixaxa ya vona hinkwayo. 11Kutani va teka vanhu hinkwavo lava va va khomeke, ni swifuwo hinkwaswo leswi va swi phangheke, 12va ya na swona eka Muxe, ni muprista Eliyazara, ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, erivaleni ra Mowabu, laha va goveke kona kusuhi ni nambu wa Yordani ku langutana na Yeriko.

Ta Muxe loko a hlanganisa masocha

13Muxe na muprista Eliyazara ni varhangeri hinkwavo va ntshungu va ya hlanganisa mavuthu ehandle ka mixaxa. 14Muxe a hlundzukela vafambisi va nyimpi, va nga varhangeri va mavuthu lama nga ni masocha ya 1 000, ni varhangeri va mavuthu lama nga ni masocha ya 100, lama vuyeke hi le nyimpini. 15Muxe a ku ka vona: “Xana mi tshikile vavasati hinkwavo va hanya xana? 16

31:16
Tinhl. 25:1-9
Xana ma rivala leswaku emhakeni ya le Peyori, vavasati lava hi vona va kuceteriweke hi Balaama, kutani va mi dyohisa, mi nga ha tshembeki eka HOSI Xikwembu, ntungu wu nghena exikarhi ka n'wina hinkwenu, xana? 17Kutani sweswi, exikarhi ka swihlangi swa Vamidiyani, dlayetelani swa xinuna hinkwaswo, mi dlaya ni vavasati hinkwavo lava nga tshama va tivana ni wanuna. 18Kambe vanhwanyana hinkwavo lava nga si tivanaka ni wanuna, mi va tshika va hanya, mi tihlayisela vona. 19N'wina ni lava mi va khomeke, mi ta gova masiku ya 7 ehandle ka mixaxa; un'wana ni un'wana wa n'wina loyi a dlayeke munhu kumbe loyi a nga khumba ntsumbu, ú fanele ku tibasisa hi siku ra vunharhu ni ra vu-7. 20Mi fanele ku basisa swiambalo hinkwaswo, ni swilo hinkwaswo leswi endliweke hi madzovo, ni leswi lukiweke hi voya bya timbuti, ni hinkwaswo leswi vatliweke hi timhandze.”

21Muprista Eliyazara a byela vavanuna lava a va yile enyimpini, a ku ka vona: “Nawu lowu HOSI Xikwembu xi wu leriseke Muxe hi lowu: 22Nsuku, ni silivhere, ni koporo, ni nsimbhi, ni thini, ni ntsopfu, 23ni hinkwaswo leswi nga chaviki ndzilo, mi ta swi basisa hi ku swi hisa, kambe leswi chavaka ndzilo mi ta swi basisa hi ku swi hlantswa hi mati yo basisa leswi nyameke. 24Hi siku ra vu-7, mi fanele ku hlantswa swiambalo swa n'wina; endzhaku ka sweswo mi ta va mi tengile, kutani mi ta nghena emixaxeni.”

Ta ku phakiwa ka leswi phanghiweke

25HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 26“Wena na muprista Eliyazara ni varhangeri va tinyimba ta Vaisraele, hlayani ntsengo va vanhu lava khomiweke ni swifuwo leswi phanghiweke. 27Kutani mi swi avanyisa hi le xikarhi, swin'wana swi va swa masocha lawa a ma yile enyimpini, swin'wana swi va swa ntshungu. 28Eka leswi nyikiweke masocha, u ta ndzi humesela nhlengo mina HOSI. Exikarhi ka vanhu va 500, mi ta humesa un'we, ni le ka tihomu ni timbhongolo ni tinyimpfu, mi ta endlisa sweswo. 29Kutani swilo leswi u ta swi nyika muprista Eliyazara, wu va nhlengo lowu humeseriwaka mina HOSI. 30Eka leswi nyikiweke ntshungu wa Vaisraele, u ta pambula munhu un'we exikarhi ka vanhu va 50, u endlisa sweswo ni le ka tihomu, ni timbhongolo, ni tinyimpfu, u nyika Valevhi, va nga vona vahlayisi va Ntsonga wa mina HOSI.” 31Kutani Muxe na muprista Eliyazara va endla hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

32Endzhaku ka loko masocha ma pamburile swa wona eka leswi phanghiweke, leswi saleke hi leswi: Tinyimpfu ta 675 000, 33ni tihomu ta 72 000, 34ni timbhongolo ta 61 000, 35ni vanhwanyana va 32 000 lava nga si tivanaka ni wanuna. 36Eka leswi nyikiweke masocha, a ku ri ni tinyimpfu ta 337 500; 37eka tona, nhlengo wa HOSI Xikwembu a ti ri tinyimpfu ta 675; 38tihomu a ti ri 36 000; kutani eka tona, nhlengo wa HOSI Xikwembu a ti ri tihomu ta 72; 39timbhongolo a ti ri 30 500; eka tona, nhlengo wa HOSI Xikwembu a ti ri timbhongolo ta 61; 40vanhu a va ri 16 000; eka vona, nhlengo wa HOSI Xikwembu a va ri vanhu va 32. 41Muxe a nyika muprista Eliyazara leswi humeseriweke HOSI Xikwembu, hilaha xi n'wi leriseke hakona.

42Swilo leswi Muxe a swi nyikeke ntshungu wa Vaisraele, a swi ringana ni leswi a swi nyikeke masocha. 43Eka swona, a ku ri ni tinyimpfu ta 337 500, 44ni tihomu ta 36 000, 45ni timbhongolo ta 30 500, 46ni vanhu va 16 000. 47Eka swa Vaisraele Muxe a teka munhu un'we exikarhi ka vanhu va 50, ni xifuwo xin'we exikarhi ka swifuwo swa 50, a nyika Valevhi, va nga vona vahlayisi va Ntsonga wa HOSI Xikwembu. Muxe ú endlile hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

48Kutani vafambisi va masocha lawa a ma yile enyimpini, va nga varhangeri va mavuthu lama nga ni masocha ya 1 000, ni lama nga ni masocha ya 100, va ya eka Muxe, 49va fika va ku ka yena: “Hina malandza ya wena hi hlayile masocha lawa hi ma rhangelaka, kutani hi kumile leswaku ma kona hinkwawo. 50Hina hi ta hi ta humesela HOSI Xikwembu nhlengo hi swilo swa nsuku leswi un'wana ni un'wana wa hina a nga pambula swona, swi nga leswi: Masindza ya le mavokweni, ni swingwavila swa le tintihweni ni swa le tindleveni, ni vuhlalu; swilo leswi hinkwaswo hi ta hi ta swi humesela HOSI Xikwembu, wu va nhlengo wo kutsula vutomi bya hina.” 51Kutani Muxe na muprista Eliyazara va amukela swilo leswi hinkwaswo swo bomba ha swona swa nsuku. 52Nsuku hinkwawo lowu humesiweke hi varhangeri va mavuthu lama nga ni masocha ya 1 000 ni ya 100, a wu tika 200 kg. 53(Socha rin'wana ni rin'wana a ri tiphangherile swa rona.) 54Muxe na muprista Eliyazara va teka nsuku lowu humaka eka varhangeri lava va mavuthu, kutani va wu yisa eka Ntsonga lowo Hlawuleka, leswaku HOSI Xikwembu xi ta tsundzuka Vaisraele.

32

Ta tinyimba leti tshameke evuxeni bya Yordani

(Dut. 3:12-22)

321Va nyimba ya ka Rhuveni ni ya ka Gadi a va ri ni swifuwo swo tala ngopfu; kutani matiko ya Yazere na Giliyadi va ma vonile ma ri lama faneleke hi swifuwo. 2Vanhu lava va ya eka Muxe na muprista Eliyazara ni varhangeri va ntshungu wa Vaisraele, va fika va ku ka Muxe: 3“Tindhawu ta Ataroti, na Diboni, na Yazere, na Nimra, na Hexiboni, na Eleyale, na Sebamu, na Nebo, na Beyoni, 4ti nga tindhawu leti HOSI Xikwembu xi heriseke vaaki va tona loko hina Vaisraele hi ri karhi hi ta, ti ni madyelo lamanene ya swifuwo; hina malandza ya wena, hi vula leswi hikuva hi ni swifuwo swo tala. 5Loko u hi tsakela, hi kombela leswaku u hi nyika tindhawu leti ti va ta hina; u nga hi perisi nambu wa Yordani!”

6Kambe Muxe a hlamula va ka Gadi ni va ka Rhuveni, a ku ka vona: “Xana mi lava ku sala mi tshamile laha, vamakwenu va ri karhi va ya lwa nyimpi xana? 7Xana mi nyamisela yini timbilu ta Vaisraele, mi va sivela ku ya nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xi va nyikeke rona, xana? 8

32:8-9
Tinhl. 13:17-33
Vatata wa n'wina va endlise sweswo loko ndzi va rhumile ku ya valanga tiko, va suka le Kadexe-Bariniya. 9Loko va famba va valanga tiko, va lo ya fika enkoveni wa Exikolo ntsena, kutani va vuya va ta nyamisa timbilu ta Vaisraele, va va sivela ku ya nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xi va nyikeke rona. 10
32:10-13
Tinhl. 14:26-35
Kutani siku rero, HOSI Xikwembu xi karihile swinene, xi hlambanya xi ku: 11‘Ndzi vula ndzi tiyisile leswaku, eka vanhu hinkwavo lava humeke etikweni ra Egipta va ri ni malembe ya 20 ni ku tlula, a ku na un'we wa vona la nga ta vona tiko leri ndzi hlambanyeke ku ri nyika Abrahama na Isaka na Yakobo, hikuva a va tinyiketelanga ku landza mina HOSI. 12Ndzi ri, na un'we wa mhamba, a nga ka a nga ngheni, ehandle ka Kalebe n'wana Yefune lowa Mukenizi, na Yoxuwa n'wana Nuni, hikuva vona va tinyiketile ku ndzi landza mina HOSI.’ 13Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi hlundzukele Vaisraele, xi va tsendzelekisa ni mananga malembe ya 40, vanhu hinkwavo lava nga endla swo biha emahlweni ka xona va kondza va hela. 14Hi leswi, na n'wina mi tekelela swa vatata wa n'wina; mi lo velekiwa mi ri na byona vubihi hinkwabyo lebyi nga ta pfurhisa vukari bya HOSI Xikwembu, xi karihela Vaisraele! 15Loko sweswi n'wina mi tshika ku landza HOSI Xikwembu, na xona xi ta tlhela xi tshika vanhu lava emananga kutani hi n'wina mi nga ta va mi va dlayisile.”

16Kutani va ku ka Muxe: “Hi ta akela mintlhambi ya hina ya tinyimpfu ematshanga, hi akela ni swihlangi swa hina emiti. 17Kutani hi ta hatla hi hloma matlhari hi rhangela Vaisraele,Van'wana va ri: kutani hi ta hloma matlhari hi xaxamela emahlweni ka Vaisraele hi kondza hi ya va fikisa etindhawini ta vona. Swihlangi swa hina swi ta sala swi tshamile emakhokholweni, swi sirhelelekile eka vaaki va tiko. 18Hi nga ka hi nga tlheleli emitini ya hina, loko Muisraele un'wana ni un'wana a nga si kuma ndhawu leyi yi nga ta va ndzhaka ya yena. 19Hina a hi nga vi na ndzhaka exikarhi ka vona halahaya ntsungeni wa Yordani, hikuva ya hina ndzhaka hi yi kumile haleno, evuxeni bya nambu.” 20Kutani Muxe a ku ka vona: “Loko mi ta endlisa sweswo, hlomani matlhari mi famba emahlweni ka HOSI Xikwembu mi ya enyimpini. 21Masocha ya n'wina hinkwawo ma fanele ku tsemakanya nambu wa Yordani emahlweni ka HOSI Xikwembu, ma ya hlasela valala va xona, 22tiko hinkwaro ri kondza ri vekiwa ehansi ka xona. Endzhaku ka sweswo mi nga ha ntshunxeka, mi tlhelela emakaya, hikuva mi ta va mi hetisile tifanelo ta n'wina eka HOSI Xikwembu ni le ka Vaisraele. Kutani hi kona tiko leri ri nga ta va ra n'wina emahlweni ka HOSI Xikwembu. 23Kambe loko mi nga endlisi sweswo, mi ta va mi dyoherile HOSI Xikwembu; kutani mi swi tiva leswaku mi ta xanisekela swidyoho swa n'wina. 24Akelani swihlangi swa n'wina emiti, mi aka ni matshanga ya tinyimpfu ta n'wina, kambe mi nga rivali ku endla leswi mi tshembiseke swona.” 25Kutani va ka Gadi ni va ka Rhuveni va ku ka Muxe: “Hina malandza ya wena, hi ta endla hilaha u lerisaka hakona, we n'wini wa hina. 26Swihlangi swa hina, ni vasati va hina, ni swifuwo swa hina hinkwaswo leswikulu ni leswitsongo, swi ta sala kwala mitini ya Giliyadi. 27Kambe loko hi ri hina hi hlomeke matlhari, hi ta tsemakanya nambu hinkwerhu emahlweni ka HOSI Xikwembu, hi ya enyimpini, hilaha u leriseke hakona, we n'wini wa hina.”

28

32:28-32
Yox. 1:12-15
Kutani Muxe a teka timhaka ta va ka Gadi ni va ka Rhuveni, a ti lerisa muprista Eliyazara na Yoxuwa n'wana Nuni ni varhangeri va tinyimba ta Vaisraele, 29a ku ka vona: “Loko va ka Gadi ni va ka Rhuveni va hloma matlhari, va tsemakanya na n'wina nambu wa Yordani, mi lwa nyimpi emahlweni ka HOSI Xikwembu, kutani mi kota ku teka tiko ra Kanana, va nyikeni tiko leri ra Giliyadi ri va ra vona. 30Kambe loko va nga hlomi matlhari va tsemakanya na n'wina nambu wa Yordani, na vona va ta ya averiwa ndhawu ya vona exikarhi ka n'wina kwale tikweni ra Kanana.” 31Kutani va ka Gadi ni va ka Rhuveni va hlamula va ku: “Hina malandza ya wena hi ta endla hilaha HOSI Xikwembu xi hi leriseke hakona. 32Hi ta hloma matlhari hi tsemakanya nambu wa Yordani emahlweni ka HOSI Xikwembu, hi ya nghena etikweni ra Kanana; loko yi ri ndhawu leyi yi nga ta va ndzhaka ya hina, yi ta va yi ri haleno ntsungeni lowu wa Yordani.”

33Kutani Muxe a teka tiko ra Sihoni hosi ya Vaamori ni tiko ra Ogo hosi ya Baxani, a nyika va ka Gadi ni va ka Rhuveni, ni van'wana va ka Manase n'wana Yosefa; a va nyika tindhawu hinkwato ta matiko lawa ni miti ya wona hinkwayo. 34Kutani va ka Gadi va pfuxa miti leyi: Diboni, na Ataroti, na Arowere, 35na Atiroto-Xofana, na Yazere, na Yogibeha, 36na Beta-Nimra, na Beta-Harana; miti leyi, va tlhele va yi sirhelela, va aka ni matshanga ya tinyimpfu. 37Va ka Rhuveni vona va pfuxa miti leyi: Hexiboni, na Eleyale, na Kiriyatayimi, 38na Nebo, na Baala-Meyoni (mavito ya miti mimbirhi leyi ma hundzuluxiwile), na Sibima. Miti leyin'wana leyi va yi pfuxeke a va hundzuluxanga mavito ya yona.Van'wana va ri: Miti leyi va yi pfuxeke, va yi thyile mavito man'wana 39Va ka Makiri n'wana Manase va ya eGiliyadi, va fika va hlongola Vaamori lava a va tshama etikweni leri, va ri teka. 40Kutani Muxe a nyika va ka Makiri tiko ra Giliyadi, va tshama eka rona. 41Yayiro n'wana Manase yena a ya teka swimitana swin'wana,Van'wana va ri: a ya teka swimitana swa Hamu a swi thya vito ra Havhota-Yayiro (hileswaku swimitana swa Yayiro). 42Noba yena a ya teka muti wa Kenata ni swimitana swa wona, kutani a wu thya vito ra yena ra Noba.

33

Tindhawu leti Vaisraele va goveke ka tona eriendzweni ra vona

331Leti i tindhawu leti Vaisraele va fambeke va gova eka tona, loko va humile etikweni ra Egipta ni mavandla ya vona, va rhangeriwile hi Muxe na Aroni. 2Hi ku lerisiwa hi HOSI Xikwembu, Muxe a a tsala mavito ya tindhawu leti a va suka eka tona, loko va ya gova kun'wana. 3Vaisraele va sukile eRamsese hi siku ra vu-15 ra n'hweti yo sungula, ri nga leri tlhandlamaka siku ra Nkhuvo wa Paseka; va humile etikweni ra Egipta va ntshunxekile swinene, Vaegipta hinkwavo va ri karhi va va vona. 4Loko Vaisraele va karhi va huma, Vaegipta a va ri eku lahleni ka vana va mativula lava HOSI Xikwembu xi va heriseke exikarhi ka vona, loko xi ri karhi xi avanyisa swikwembu swa vona.

5Loko Vaisraele va suka eRamsese, va yile va ya gova eSukoti. 6Kutani va suka eSukoti, va ya gova le Etamu, laha mananga ma sungulaka kona. 7Va suka le Etamu, va tlhelela ndzhaku va kongoma muti wa Pi-Hahiroto lowu nga evuxeni bya Baala-Sefoni, kutani va ya gova kusuhi na Migidolo. 8Va suka ePi-Hahiroto,Van'wana va ri: Va suka emahlweni ka Hahiroto kutani va tsemakanya Lwandle-ro-Tshwuka, va ya nghena emananga ya Etamu, va famba masiku manharhu emananga lawa, va kondza va ya gova eMara. 9Va suka eMara, va ya fika le Elimi, laha a ku ri ni swihlovo swa 12 ni mirhi ya 70 ya mincindzu, va gova kona. 10Va suka le Elimi, va ya gova kusuhi ni Lwandle-ro-Tshwuka. 11Va suka eLwandle-ro-Tshwuka, va ya gova emananga ya Sina. 12Va suka emananga ya Sina, va ya gova eDofika. 13Va suka eDofika, va ya gova le Aluxi. 14Va suka le Aluxi, va ya gova eRefidimi, laha vanhu va nga pfumala mati yo nwa. 15Va suka eRefidimi, va ya gova emananga ya Sinayi. 16Va suka emananga ya Sinayi, va ya gova eKibroti-Hatavha. 17Va suka eKibroti-Hatavha va ya gova eHaseroti. 18Va suka eHaseroti, va ya gova eRitima. 19Va suka eRitima, va ya gova eRimoni-Perese; 20Va suka eRimoni-Perese, va ya gova eLibina. 21Va suka eLibina, va ya gova eRisa. 22Va suka eRisa, va ya gova eKehelata. 23Va suka eKehelata, va ya gova entshaveni ya Xefere. 24Va suka entshaveni ya Xefere, va ya gova eHarada. 25Va suka eHarada, va ya gova eMakeloto. 26Va suka eMakeloto, va ya gova eTahata. 27Va suka eTahata, va ya gova eTera. 28Va suka eTera, va ya gova eMiteka. 29Va suka eMiteka, va ya gova eHaximona. 30Va suka eHaximona, va ya gova eMaseroto. 31Va suka eMaseroto, va ya gova eBene-Yakani. 32Va suka eBene-Yakani, va ya gova eHori-Hagidigada. 33Va suka eHori-Hagidigada, va ya gova eYotibata. 34Va suka eYotibata, va ya gova le Abrona. 35Va suka le Abrona, va ya gova le Esiyoni-Gebere. 36Va suka le Esiyoni-Gebere, va ya gova eKadexe, emananga ya Sini. 37Va suka eKadexe, va ya gova entshaveni ya Hori, endzilekaneni wa tiko ra Edomu.

38

33:38
Tinhl. 20:22-28
Dut. 10:6
Hi siku ro sungula ra n'hweti ya vunharhu eka lembe ra vu-40 endzhaku ka loko Vaisraele va humile etikweni ra Egipta, muprista Aroni a tlhandlukela entshaveni ya Hori, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona, a fika a fela kona. 39Loko Aroni a fa kwale ntshaveni ya Hori, a a ri ni malembe ya 123.

40

33:40
Tinhl. 21:1
Mukanana un'wana loyi a a ri hosi ya le Aradi, loyi a a tshama hi tlhelo ra le dzongeni ra tiko ra Kanana, ú swi twile leswaku Vaisraele va karhi va ta.

41Vaisraele va suka entshaveni ya Hori, va ya gova eSalimona. 42Va suka eSalimona, va ya gova ePunono. 43Va suka ePunono, va ya gova le Oboto. 44Va suka le Oboto, va ya gova le Iye-Abarimi, etikweni ra Mowabu. 45Kutani va suka le Iyimi, va ya gova eDiboni-Gadi. 46Va suka eDiboni-Gadi, va ya gova le Alimoni-Diblatayimi. 47Va suka le Alimoni-Diblatayimi, va ya gova entshaveni ya Abarimi, kusuhi na Nebo. 48Va suka entshaveni ya Abarimi, va ya gova erivaleni ra tiko ra Mowabu, kusuhi ni nambu wa Yordani, ku langutana ni muti wa Yeriko. 49Va govile kusuhi ni nambu wa Yordani ku sukela eBeta-Yeximoto, ku ya fika le Avele-Xitimi kwale rivaleni ra tiko ra Mowabu.

Swileriso hi tlhelo ra ku nghena ka Vaisraele eKanana

50Loko va ri erivaleni ra tiko ra Mowabu, kusuhi ni nambu wa Yordani ku langutana na Yeriko, HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 51“Byela Vaisraele leswaku ndzi ri: ‘Loko mi ta va mi tsemakanyile nambu wa Yordani mi nghena etikweni ra Kanana, 52mi fanele ku hlongola vaaki hinkwavo va tiko leri, mi fayetela ni maribye hinkwawo ya vukhongeri bya vona bya hava, mi hindzimuxela ni swifaniso hinkwaswo swa swikwembu leswi va swi vumbeke, mi herisa ni switsunga swa vona hinkwaswo leswo hlawuleka; 53mi ta teka tiko ra vona mi tshama eka rona, hikuva tiko leri ndzi mi nyikile rona leswaku ri va ra n'wina. 54

33:54
Tinhl. 26:54-56
Mi ta avelana tiko hi ku tirhisa vuhlolotwana. Mi ta nyikiwa ndzhaka ya n'wina hi ku ya hi ntalo wa vanhu va nyimba yin'wana ni yin'wana: Nyimba leyi nga ni vanhu lavo tala, yi ta nyikiwa ndhawu leyikulu, kasi nyimba leyi nga ni vanhu vatsongo yi ta nyikiwa ndhawu leyitsongo. Munhu un'wana ni un'wana ú ta kuma leswi vuhlolotwana byi nga ta komba swona, swi va swa yena. 55Loko mo ka mi nga hlongoli hinkwavo vaaki va tiko leri, lava mi nga ta va siya va ta fana ni swilavi ematihlweni ya n'wina ni switlhavi emirini wa n'wina, va mi karhata etikweni reri mi nga ta tshama eka rona, 56kutani leswi a ndzi ehleketile ku swi endla eka vona, ndzi ta swi endla eka n'wina.’ ”