Xitsonga 1989 (TSO89)
32

Ta tinyimba leti tshameke evuxeni bya Yordani

(Dut. 3:12-22)

321Va nyimba ya ka Rhuveni ni ya ka Gadi a va ri ni swifuwo swo tala ngopfu; kutani matiko ya Yazere na Giliyadi va ma vonile ma ri lama faneleke hi swifuwo. 2Vanhu lava va ya eka Muxe na muprista Eliyazara ni varhangeri va ntshungu wa Vaisraele, va fika va ku ka Muxe: 3“Tindhawu ta Ataroti, na Diboni, na Yazere, na Nimra, na Hexiboni, na Eleyale, na Sebamu, na Nebo, na Beyoni, 4ti nga tindhawu leti HOSI Xikwembu xi heriseke vaaki va tona loko hina Vaisraele hi ri karhi hi ta, ti ni madyelo lamanene ya swifuwo; hina malandza ya wena, hi vula leswi hikuva hi ni swifuwo swo tala. 5Loko u hi tsakela, hi kombela leswaku u hi nyika tindhawu leti ti va ta hina; u nga hi perisi nambu wa Yordani!”

6Kambe Muxe a hlamula va ka Gadi ni va ka Rhuveni, a ku ka vona: “Xana mi lava ku sala mi tshamile laha, vamakwenu va ri karhi va ya lwa nyimpi xana? 7Xana mi nyamisela yini timbilu ta Vaisraele, mi va sivela ku ya nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xi va nyikeke rona, xana? 8

32:8-9
Tinhl. 13:17-33
Vatata wa n'wina va endlise sweswo loko ndzi va rhumile ku ya valanga tiko, va suka le Kadexe-Bariniya. 9Loko va famba va valanga tiko, va lo ya fika enkoveni wa Exikolo ntsena, kutani va vuya va ta nyamisa timbilu ta Vaisraele, va va sivela ku ya nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xi va nyikeke rona. 10
32:10-13
Tinhl. 14:26-35
Kutani siku rero, HOSI Xikwembu xi karihile swinene, xi hlambanya xi ku: 11‘Ndzi vula ndzi tiyisile leswaku, eka vanhu hinkwavo lava humeke etikweni ra Egipta va ri ni malembe ya 20 ni ku tlula, a ku na un'we wa vona la nga ta vona tiko leri ndzi hlambanyeke ku ri nyika Abrahama na Isaka na Yakobo, hikuva a va tinyiketelanga ku landza mina HOSI. 12Ndzi ri, na un'we wa mhamba, a nga ka a nga ngheni, ehandle ka Kalebe n'wana Yefune lowa Mukenizi, na Yoxuwa n'wana Nuni, hikuva vona va tinyiketile ku ndzi landza mina HOSI.’ 13Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi hlundzukele Vaisraele, xi va tsendzelekisa ni mananga malembe ya 40, vanhu hinkwavo lava nga endla swo biha emahlweni ka xona va kondza va hela. 14Hi leswi, na n'wina mi tekelela swa vatata wa n'wina; mi lo velekiwa mi ri na byona vubihi hinkwabyo lebyi nga ta pfurhisa vukari bya HOSI Xikwembu, xi karihela Vaisraele! 15Loko sweswi n'wina mi tshika ku landza HOSI Xikwembu, na xona xi ta tlhela xi tshika vanhu lava emananga kutani hi n'wina mi nga ta va mi va dlayisile.”

16Kutani va ku ka Muxe: “Hi ta akela mintlhambi ya hina ya tinyimpfu ematshanga, hi akela ni swihlangi swa hina emiti. 17Kutani hi ta hatla hi hloma matlhari hi rhangela Vaisraele,Van'wana va ri: kutani hi ta hloma matlhari hi xaxamela emahlweni ka Vaisraele hi kondza hi ya va fikisa etindhawini ta vona. Swihlangi swa hina swi ta sala swi tshamile emakhokholweni, swi sirhelelekile eka vaaki va tiko. 18Hi nga ka hi nga tlheleli emitini ya hina, loko Muisraele un'wana ni un'wana a nga si kuma ndhawu leyi yi nga ta va ndzhaka ya yena. 19Hina a hi nga vi na ndzhaka exikarhi ka vona halahaya ntsungeni wa Yordani, hikuva ya hina ndzhaka hi yi kumile haleno, evuxeni bya nambu.” 20Kutani Muxe a ku ka vona: “Loko mi ta endlisa sweswo, hlomani matlhari mi famba emahlweni ka HOSI Xikwembu mi ya enyimpini. 21Masocha ya n'wina hinkwawo ma fanele ku tsemakanya nambu wa Yordani emahlweni ka HOSI Xikwembu, ma ya hlasela valala va xona, 22tiko hinkwaro ri kondza ri vekiwa ehansi ka xona. Endzhaku ka sweswo mi nga ha ntshunxeka, mi tlhelela emakaya, hikuva mi ta va mi hetisile tifanelo ta n'wina eka HOSI Xikwembu ni le ka Vaisraele. Kutani hi kona tiko leri ri nga ta va ra n'wina emahlweni ka HOSI Xikwembu. 23Kambe loko mi nga endlisi sweswo, mi ta va mi dyoherile HOSI Xikwembu; kutani mi swi tiva leswaku mi ta xanisekela swidyoho swa n'wina. 24Akelani swihlangi swa n'wina emiti, mi aka ni matshanga ya tinyimpfu ta n'wina, kambe mi nga rivali ku endla leswi mi tshembiseke swona.” 25Kutani va ka Gadi ni va ka Rhuveni va ku ka Muxe: “Hina malandza ya wena, hi ta endla hilaha u lerisaka hakona, we n'wini wa hina. 26Swihlangi swa hina, ni vasati va hina, ni swifuwo swa hina hinkwaswo leswikulu ni leswitsongo, swi ta sala kwala mitini ya Giliyadi. 27Kambe loko hi ri hina hi hlomeke matlhari, hi ta tsemakanya nambu hinkwerhu emahlweni ka HOSI Xikwembu, hi ya enyimpini, hilaha u leriseke hakona, we n'wini wa hina.”

28

32:28-32
Yox. 1:12-15
Kutani Muxe a teka timhaka ta va ka Gadi ni va ka Rhuveni, a ti lerisa muprista Eliyazara na Yoxuwa n'wana Nuni ni varhangeri va tinyimba ta Vaisraele, 29a ku ka vona: “Loko va ka Gadi ni va ka Rhuveni va hloma matlhari, va tsemakanya na n'wina nambu wa Yordani, mi lwa nyimpi emahlweni ka HOSI Xikwembu, kutani mi kota ku teka tiko ra Kanana, va nyikeni tiko leri ra Giliyadi ri va ra vona. 30Kambe loko va nga hlomi matlhari va tsemakanya na n'wina nambu wa Yordani, na vona va ta ya averiwa ndhawu ya vona exikarhi ka n'wina kwale tikweni ra Kanana.” 31Kutani va ka Gadi ni va ka Rhuveni va hlamula va ku: “Hina malandza ya wena hi ta endla hilaha HOSI Xikwembu xi hi leriseke hakona. 32Hi ta hloma matlhari hi tsemakanya nambu wa Yordani emahlweni ka HOSI Xikwembu, hi ya nghena etikweni ra Kanana; loko yi ri ndhawu leyi yi nga ta va ndzhaka ya hina, yi ta va yi ri haleno ntsungeni lowu wa Yordani.”

33Kutani Muxe a teka tiko ra Sihoni hosi ya Vaamori ni tiko ra Ogo hosi ya Baxani, a nyika va ka Gadi ni va ka Rhuveni, ni van'wana va ka Manase n'wana Yosefa; a va nyika tindhawu hinkwato ta matiko lawa ni miti ya wona hinkwayo. 34Kutani va ka Gadi va pfuxa miti leyi: Diboni, na Ataroti, na Arowere, 35na Atiroto-Xofana, na Yazere, na Yogibeha, 36na Beta-Nimra, na Beta-Harana; miti leyi, va tlhele va yi sirhelela, va aka ni matshanga ya tinyimpfu. 37Va ka Rhuveni vona va pfuxa miti leyi: Hexiboni, na Eleyale, na Kiriyatayimi, 38na Nebo, na Baala-Meyoni (mavito ya miti mimbirhi leyi ma hundzuluxiwile), na Sibima. Miti leyin'wana leyi va yi pfuxeke a va hundzuluxanga mavito ya yona.Van'wana va ri: Miti leyi va yi pfuxeke, va yi thyile mavito man'wana 39Va ka Makiri n'wana Manase va ya eGiliyadi, va fika va hlongola Vaamori lava a va tshama etikweni leri, va ri teka. 40Kutani Muxe a nyika va ka Makiri tiko ra Giliyadi, va tshama eka rona. 41Yayiro n'wana Manase yena a ya teka swimitana swin'wana,Van'wana va ri: a ya teka swimitana swa Hamu a swi thya vito ra Havhota-Yayiro (hileswaku swimitana swa Yayiro). 42Noba yena a ya teka muti wa Kenata ni swimitana swa wona, kutani a wu thya vito ra yena ra Noba.