Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Vana va Aroni

31Lava hi vona va rixaka ra Aroni na Muxe, enkarhini lowu HOSI Xikwembu xi vulavuleke na Muxe entshaveni ya Sinayi. 2

3:2
Tinhl. 26:60
Vana va Aroni hi lava: Nadabu mativula ya kona, na Abihu, na Eliyazara, na Itamara. 3Mavito lawa, hi wona ya vana va Aroni, lava a nga va hlawula hi ku va chela mafurha enhlokweni, a va veka entirhweni wa vuprista. 4
3:4
Levh. 10:1-2
Tinhl. 26:61
Nadabu na Abihu va fele emananga ya Sinayi, siku leri va humeseleke HOSI Xikwembu emagandzelo hi ndzilo lowu va nga lerisiwangiki wona. Loko va fa, a va nga si va na vana. Kutani Eliyazara na Itamara hi vona lava tirheke ntirho wa vuprista enkarhini wa ku hanya ka Aroni tata wa vona.

Valevhi va vekiwa ku tirhela vaprista

5Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 6“Tisa va nyimba ya ka Levhi ekusuhi, u va veka emavokweni ya muprista Aroni, leswaku va ta n'wi pfuna mintirho. 7Va ta tirhela Aroni ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, hi ku tirha mintirho ya Ntsonga lowo Hlawuleka wa HOSI. 8Va ta hlayisa swingolongondzwana hinkwaswo swa Ntsonga lowo Hlawuleka; naswona loko va ri karhi va tirha eka wona, va ta pfuna ni Vaisraele. 9U ta nyiketa Valevhi eka Aroni ni vana va yena; va ta va ehansi ka Aroni, va hlawuriwile exikarhi ka Vaisraele. 10U ta veka Aroni ni vana va yena leswaku va tirha ntirho wa vona wa vuprista; munhu ntsena loyi a nga ta tinghenisa entirhweni wa vuprista, ú ta dlayiwa.”

11HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: 12“Vona, ematshan'weni ya swilo hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa exikarhi ka Vaisraele, ndzi hlawurile Valevhi. Valevhi va ta va va mina, 13

3:13
Eks. 13:2
hikuva mativula hinkwawo i ya mina. Hi siku leri ndzi heriseke mativula hinkwawo etikweni ra Egipta, ndzi hlawulekisile mativula hinkwawo ya vanhu ni ya swifuwo exikarhi ka Vaisraele, ma va ya mina. Valevhi va ta va vanhu va mina. Hi mina HOSI.”

Ta ku hlayiwa ka Valevhi

14Kutani HOSI Xikwembu xi byela Muxe emananga ya Sinayi, xi ku: 15“Hlaya ntsengo wa Valevhi hi ku ya hi miti ya vona ni mindyangu ya vona; u hlaya va xinuna hinkwavo, ku sukela eka va n'hweti yin'we ni ku tlula.” 16Kutani Muxe a landza marito ya HOSI Xikwembu, a va hlaya hilaha xi leriseke hakona. 17Mavito ya vanhu va nyimba ya ka Levhi hi lawa: Gerixoni, na Kohata, na Merari. 18Mavito ya va ndyangu wa ka Gerixoni hi lawa: Libini, na Ximeyi. 19Va ndyangu wa ka Kohata hi lava: Amirama, na Yisihara, na Hebroni, na Uziele. 20Va ndyangu wa ka Merari hi lava: Maheli na Muxi. Lava hi vona va nyimba ya ka Levhi, hi mindyangu ya vona.

21Endyangwini wa ka Gerixoni, a ku ri ni va ka Libini ni va ka Ximeyi. 22Ntsengo wa vona a wu ri 7 500, loko ku hlayiwa xa xinuna hinkwavo va n'hweti yin'we ni ku tlula. 23Va ka Gerixoni a va fanele ku dzima mixaxa ya vona endzhaku ka Ntsonga, hi tlhelo ra vupeladyambu, 24murhangeri wa va ndyangu lowu a va Eliyasafa n'wana Laele. 25Eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ntirho wa va ka Gerixoni a ku ri ku hlayisa Ntsonga ni xifunengeto xa wona, ni xisirhelelo xa le nyangweni ya wona, 26ni swisirhelelo swa xivava lexi biyelaka Ntsonga ni alitari, ni xisirhelelo xa nyangwa ya xona, ni tingoti ta xona; a va tirha ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi.

27Endyangwini wa ka Kohata a ku ri ni va ka Amirama, ni va ka Yisihara, ni va ka Hebroni, ni va ka Uziele. 28Ntsengo wa va xinuna hinkwavo, loko ku hlayiwa va n'hweti yin'we ni ku tlula, a wu ri 8 300.Van'wana va ri: 8 600 Va ka Kohata hi vona lava a va tirha exivandleni lexo hlawuleka. 29A va fanele ku dzima mixaxa ya vona hi tlhelo ra le dzongeni ra Ntsonga, 30murhangeri wa miti hinkwayo ya ndyangu lowu a va Elisafani n'wana Uziele. 31Ntirho wa vona a ku ri ku hlayisa Areka, ni tafula, ni xitlhoma-timboni, ni tialitari, ni swibya leswi vaprista a va swi tirhisa exivandleni lexo hlawuleka, ni xisirhelelo xo siva Areka, ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi.

32Eliyazara n'wana muprista Aroni a a ri ehenhla ka varhangeri va nyimba ya ka Levhi, a tlhela a va mulanguteri wa lava tirhaka exivandleni lexo hlawuleka.

33Endyangwini wa ka Merari, a ku ri ni va ka Maheli, ni va ka Muxi. 34Ntsengo wa vona a wu ri 6 200, loko ku hlayiwa va xinuna hinkwavo va n'hweti yin'we ni ku tlula. 35Murhangeri wa vona a a ri Suriele n'wana Abihayili; vona a va fanele ku dzima mixaxa ya vona hi tlhelo ra le n'walungwini ra Ntsonga. 36Ntirho lowu va ka Merari a va nyikiwile wona, a wu ri wa ku hlayisa mapulangi ya Ntsonga, ni timhandze to hingakanya ha tona, ni tiphuphu,tiphuphu, kumbe: tinsika ni minkotloto, ni swibya hinkwaswo swa Ntsonga; a va tirha ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi. 37A va hlayisa ni tiphuphu ta xivava matlhelo hinkwawo, ni minkotloto ya tona, ni swikhomiso swa tona, ni tingoti ta tona.

38Hi tlhelo ra le vuxeni, emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, a ku dzimiwile mixaxa ya Muxe ni ya Aroni ni vana va yena; hi vona lava a va tirha ntirho wa magandzelo exivandleni lexo hlawuleka, va tirhela Vaisraele. Loko munhu ntsena a tinghenisa entirhweni wa kona, a a fanela ku dlayiwa. 39Ntsengo wa va xinuna hinkwavo va nyimba ya ka Levhi, va n'hweti yin'we ni ku tlula lava Muxe na Aroni va va hlayeke hi mindyangu ya vona, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona, a wu ri 22 000.

Valevhi va hlawuriwa ku siva mativula

40Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hlaya mativula hinkwawo ya xinuna ya Vaisraele, ya n'hweti yin'we ni ku tlula, u tsala ntsengo wa mavito ya wona. 41Kutani u ta ndzi hlawulela Valevhi ni swifuwo swa vona ematshan'weni ya mativula hinkwawo ya Vaisraele ni ya swifuwo swa vona. Hi mina HOSI Xikwembu!” 42Hiloko Muxe a hlaya mativula hinkwawo ya Vaisraele, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona. 43Kutani loko ku hlayiwa mavito ya mativula hinkwawo ya xinuna, ya n'hweti yin'we ni ku tlula, ntsengo wa kona wu kumeka wu ri 22 273.

44HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: 45“Hlawula Valevhi ematshan'weni ya mativula hinkwawo ya Vaisraele, u hlawula ni swifuwo swa Valevhi ematshan'weni ya swa Vaisraele; kutani Valevhi va ta va va mina. Hi mina HOSI Xikwembu! 46Mativula ya Vaisraele ma ta tlula Valevhi hi ntsengo wa 273; kutani, ku kutsula wona, 47u ta lava silivhere ya 60 g hi munhu, hi ku ya hi ntiko wa lexi ku pimiwaka ha xona, lexi hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka.Hi Xiheveru: hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka, “xikele” ya “tigera” ta 20 (“gera” a wu ri mpimo lowutsongo ngopfu, wa kwalomu ka 0,6 g) 48Kutani mali ya silivhere leyi mativula lama tlulaka ntsengo wa Valevhi ma nga ta kutsuriwa hi yona, u ta yi nyika Aroni ni vana va yena.” 49Muxe a hlengeleta mali ya ku kutsula lava ku pfumalekeke Valevhi vo va kutsula, 50ma nga mativula ya Vaisraele. Silivhere ya kona yi endlile 16 kg, hi ku ya hi ntiko wa lexi a ku pimiwa ha xona, lexi a xi hlayisiwa exivandleni lexo hlawuleka. 51Kutani Muxe a nyika Aroni ni vana va yena mali leyi yo kutsula ha yona, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona loko xi n'wi lerisa.