Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta milawu ya magovele ni mafambele

21HOSI Xikwembu xi byela Muxe na Aroni, xi ku: 2“Loko Vaisraele va gova, un'wana ni un'wana ú ta va evandleni ra ka vona, kusuhi ni mujeko wa ndyangu wa ka vona; va ta dzima mixaxa yi languta Ntsonga lowo Hlawuleka, hi matlhelo hinkwawo ya wona. 3Hi tlhelo ra le vuxeni, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Yuda’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Yuda ú ta va Nahaxoni n'wana Aminadaba; 4ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 74 600. 5Kusuhi ni mavuthu ya Nahaxoni ku ta gova va nyimba ya ka Isakara, murhangeri wa yona a va Netanele n'wana Suwara; 6ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 54 400. 7Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Zebuloni, murhangeri wa yona a va Eliyabu n'wana Heloni; 8ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 57 400. 9Ntsengo wa vanhu hinkwawo va vandla ra ka Yuda hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 186 400. Loko Vaisraele va simula mixaxa va suka, va ka Yuda va ta rhanga emahlweni.

10“Hi tlhelo ra le dzongeni, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Rhuveni’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Rhuveni ú ta va Elizuri n'wana Xedewuru; 11ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 46 500. 12Kusuhi ni mavuthu ya Elizuri ku ta gova va nyimba ya ka Simiyoni, murhangeri wa yona a va Xelumiele n'wana Suri-Xadayi; 13ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 59 300. 14Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Gadi, murhangeri wa yona a va Eliyasafa n'wana Duwele;Duwele: van'wana va ri: Rhuwele 15ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 45 650. 16Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Rhuveni hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 151 450. Loko Vaisraele va simula mixaxa, va ka Rhuveni va ta va va vumbirhi eku sukeni.

17“Kutani ku ta simuriwa Ntsonga lowo Hlawuleka, va mixaxa ya Valevhi va ri exikarhi ka vanhu va mixaxa leyin'wana. Loko Vaisraele va suka va ta longoloka hi ndlela leyi va xaxametiwaka ha yona lomu va govaka kona, un'wana ni un'wana a va endhawini ya yena ni le vandleni ra ka vona.

18“Hi tlhelo ra vupeladyambu, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Efrayimi’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Efrayimi ú ta va Elixama n'wana Amihudi; 19ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 40 500. 20Kusuhi ni mavuthu ya Elixama ku ta va ni va nyimba ya ka Manase, murhangeri wa yona a va Gamaliele n'wana Pedasuru; 21ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 32 200. 22Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Benjamini, murhangeri wa yona a va Abidana n'wana Gidiyoni; 23ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 35 400. 24Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Efrayimi, hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 108 100. Loko Vaisraele va simula mixaxa, va ka Efrayimi va ta va va vunharhu eka sukeni.

25“Hi tlhelo ra n'walungu, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Dani’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Dani ú ta va Ahiezere n'wana Amixadayi; 26ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 62 700. 27Kusuhi ni mavuthu ya Ahiezere ku ta gova va nyimba ya ka Asere, murhangeri wa yona a va Pagiele n'wana Okirani; 28ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 41 500. 29Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Neftali, murhangeri wa yona a va Ahira n'wana Enana; 30ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 53 400. 31Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Dani wu ta va 157 600; vona va ta suka ro hetelela, loko mavandla ma suka ha rin'we rin'we.”

32Lava hi vona Vaisraele lava hlayiweke hi ku ya hi mindyangu ya vona. Vanhu lava a va ri emixaxeni, lava hlayiweke hi ku ya hi mavuthu ya vona, hinkwavo a va ri 603 550. 33Kambe vanhu va nyimba ya ka Levhi a va katsiwanga na Vaisraele lavan'wana, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. 34Kutani Vaisraele va endla hinkwaswo hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona; va gova hi mavandla ya vona, ni loko va suka, un'wana ni un'wana a famba ni va nyimba ya ka vona, hi ku ya hi mindyangu ya vona.

3

Vana va Aroni

31Lava hi vona va rixaka ra Aroni na Muxe, enkarhini lowu HOSI Xikwembu xi vulavuleke na Muxe entshaveni ya Sinayi. 2

3:2
Tinhl. 26:60
Vana va Aroni hi lava: Nadabu mativula ya kona, na Abihu, na Eliyazara, na Itamara. 3Mavito lawa, hi wona ya vana va Aroni, lava a nga va hlawula hi ku va chela mafurha enhlokweni, a va veka entirhweni wa vuprista. 4
3:4
Levh. 10:1-2
Tinhl. 26:61
Nadabu na Abihu va fele emananga ya Sinayi, siku leri va humeseleke HOSI Xikwembu emagandzelo hi ndzilo lowu va nga lerisiwangiki wona. Loko va fa, a va nga si va na vana. Kutani Eliyazara na Itamara hi vona lava tirheke ntirho wa vuprista enkarhini wa ku hanya ka Aroni tata wa vona.

Valevhi va vekiwa ku tirhela vaprista

5Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 6“Tisa va nyimba ya ka Levhi ekusuhi, u va veka emavokweni ya muprista Aroni, leswaku va ta n'wi pfuna mintirho. 7Va ta tirhela Aroni ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, hi ku tirha mintirho ya Ntsonga lowo Hlawuleka wa HOSI. 8Va ta hlayisa swingolongondzwana hinkwaswo swa Ntsonga lowo Hlawuleka; naswona loko va ri karhi va tirha eka wona, va ta pfuna ni Vaisraele. 9U ta nyiketa Valevhi eka Aroni ni vana va yena; va ta va ehansi ka Aroni, va hlawuriwile exikarhi ka Vaisraele. 10U ta veka Aroni ni vana va yena leswaku va tirha ntirho wa vona wa vuprista; munhu ntsena loyi a nga ta tinghenisa entirhweni wa vuprista, ú ta dlayiwa.”

11HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: 12“Vona, ematshan'weni ya swilo hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa exikarhi ka Vaisraele, ndzi hlawurile Valevhi. Valevhi va ta va va mina, 13

3:13
Eks. 13:2
hikuva mativula hinkwawo i ya mina. Hi siku leri ndzi heriseke mativula hinkwawo etikweni ra Egipta, ndzi hlawulekisile mativula hinkwawo ya vanhu ni ya swifuwo exikarhi ka Vaisraele, ma va ya mina. Valevhi va ta va vanhu va mina. Hi mina HOSI.”

Ta ku hlayiwa ka Valevhi

14Kutani HOSI Xikwembu xi byela Muxe emananga ya Sinayi, xi ku: 15“Hlaya ntsengo wa Valevhi hi ku ya hi miti ya vona ni mindyangu ya vona; u hlaya va xinuna hinkwavo, ku sukela eka va n'hweti yin'we ni ku tlula.” 16Kutani Muxe a landza marito ya HOSI Xikwembu, a va hlaya hilaha xi leriseke hakona. 17Mavito ya vanhu va nyimba ya ka Levhi hi lawa: Gerixoni, na Kohata, na Merari. 18Mavito ya va ndyangu wa ka Gerixoni hi lawa: Libini, na Ximeyi. 19Va ndyangu wa ka Kohata hi lava: Amirama, na Yisihara, na Hebroni, na Uziele. 20Va ndyangu wa ka Merari hi lava: Maheli na Muxi. Lava hi vona va nyimba ya ka Levhi, hi mindyangu ya vona.

21Endyangwini wa ka Gerixoni, a ku ri ni va ka Libini ni va ka Ximeyi. 22Ntsengo wa vona a wu ri 7 500, loko ku hlayiwa xa xinuna hinkwavo va n'hweti yin'we ni ku tlula. 23Va ka Gerixoni a va fanele ku dzima mixaxa ya vona endzhaku ka Ntsonga, hi tlhelo ra vupeladyambu, 24murhangeri wa va ndyangu lowu a va Eliyasafa n'wana Laele. 25Eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ntirho wa va ka Gerixoni a ku ri ku hlayisa Ntsonga ni xifunengeto xa wona, ni xisirhelelo xa le nyangweni ya wona, 26ni swisirhelelo swa xivava lexi biyelaka Ntsonga ni alitari, ni xisirhelelo xa nyangwa ya xona, ni tingoti ta xona; a va tirha ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi.

27Endyangwini wa ka Kohata a ku ri ni va ka Amirama, ni va ka Yisihara, ni va ka Hebroni, ni va ka Uziele. 28Ntsengo wa va xinuna hinkwavo, loko ku hlayiwa va n'hweti yin'we ni ku tlula, a wu ri 8 300.Van'wana va ri: 8 600 Va ka Kohata hi vona lava a va tirha exivandleni lexo hlawuleka. 29A va fanele ku dzima mixaxa ya vona hi tlhelo ra le dzongeni ra Ntsonga, 30murhangeri wa miti hinkwayo ya ndyangu lowu a va Elisafani n'wana Uziele. 31Ntirho wa vona a ku ri ku hlayisa Areka, ni tafula, ni xitlhoma-timboni, ni tialitari, ni swibya leswi vaprista a va swi tirhisa exivandleni lexo hlawuleka, ni xisirhelelo xo siva Areka, ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi.

32Eliyazara n'wana muprista Aroni a a ri ehenhla ka varhangeri va nyimba ya ka Levhi, a tlhela a va mulanguteri wa lava tirhaka exivandleni lexo hlawuleka.

33Endyangwini wa ka Merari, a ku ri ni va ka Maheli, ni va ka Muxi. 34Ntsengo wa vona a wu ri 6 200, loko ku hlayiwa va xinuna hinkwavo va n'hweti yin'we ni ku tlula. 35Murhangeri wa vona a a ri Suriele n'wana Abihayili; vona a va fanele ku dzima mixaxa ya vona hi tlhelo ra le n'walungwini ra Ntsonga. 36Ntirho lowu va ka Merari a va nyikiwile wona, a wu ri wa ku hlayisa mapulangi ya Ntsonga, ni timhandze to hingakanya ha tona, ni tiphuphu,tiphuphu, kumbe: tinsika ni minkotloto, ni swibya hinkwaswo swa Ntsonga; a va tirha ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi. 37A va hlayisa ni tiphuphu ta xivava matlhelo hinkwawo, ni minkotloto ya tona, ni swikhomiso swa tona, ni tingoti ta tona.

38Hi tlhelo ra le vuxeni, emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, a ku dzimiwile mixaxa ya Muxe ni ya Aroni ni vana va yena; hi vona lava a va tirha ntirho wa magandzelo exivandleni lexo hlawuleka, va tirhela Vaisraele. Loko munhu ntsena a tinghenisa entirhweni wa kona, a a fanela ku dlayiwa. 39Ntsengo wa va xinuna hinkwavo va nyimba ya ka Levhi, va n'hweti yin'we ni ku tlula lava Muxe na Aroni va va hlayeke hi mindyangu ya vona, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona, a wu ri 22 000.

Valevhi va hlawuriwa ku siva mativula

40Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hlaya mativula hinkwawo ya xinuna ya Vaisraele, ya n'hweti yin'we ni ku tlula, u tsala ntsengo wa mavito ya wona. 41Kutani u ta ndzi hlawulela Valevhi ni swifuwo swa vona ematshan'weni ya mativula hinkwawo ya Vaisraele ni ya swifuwo swa vona. Hi mina HOSI Xikwembu!” 42Hiloko Muxe a hlaya mativula hinkwawo ya Vaisraele, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona. 43Kutani loko ku hlayiwa mavito ya mativula hinkwawo ya xinuna, ya n'hweti yin'we ni ku tlula, ntsengo wa kona wu kumeka wu ri 22 273.

44HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: 45“Hlawula Valevhi ematshan'weni ya mativula hinkwawo ya Vaisraele, u hlawula ni swifuwo swa Valevhi ematshan'weni ya swa Vaisraele; kutani Valevhi va ta va va mina. Hi mina HOSI Xikwembu! 46Mativula ya Vaisraele ma ta tlula Valevhi hi ntsengo wa 273; kutani, ku kutsula wona, 47u ta lava silivhere ya 60 g hi munhu, hi ku ya hi ntiko wa lexi ku pimiwaka ha xona, lexi hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka.Hi Xiheveru: hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka, “xikele” ya “tigera” ta 20 (“gera” a wu ri mpimo lowutsongo ngopfu, wa kwalomu ka 0,6 g) 48Kutani mali ya silivhere leyi mativula lama tlulaka ntsengo wa Valevhi ma nga ta kutsuriwa hi yona, u ta yi nyika Aroni ni vana va yena.” 49Muxe a hlengeleta mali ya ku kutsula lava ku pfumalekeke Valevhi vo va kutsula, 50ma nga mativula ya Vaisraele. Silivhere ya kona yi endlile 16 kg, hi ku ya hi ntiko wa lexi a ku pimiwa ha xona, lexi a xi hlayisiwa exivandleni lexo hlawuleka. 51Kutani Muxe a nyika Aroni ni vana va yena mali leyi yo kutsula ha yona, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona loko xi n'wi lerisa.

4

Mintirho ya Valevhi

Mintirho ya va ka Kohata

41HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe na Aroni: 2“Exikarhi ka va nyimba ya ka Levhi, hlayani ntsengo wa va ka Kohata, hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 3hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va ka Kohata va ta tirha mintirho ya kona. 4Eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho leyi khumbaka swilo leswo hlawuleka swinene. 5Loko mixaxa yi lava ku rhurhisiwa, Aroni ni vana va yena va ta ya nghena eka Ntsonga, va fika va hawula xisirhelelo lexi sivaka Areka ya Ntwanano, kutani va yi funengeta ha xona. 6Va ta tlhandleka xifunengeto xa madzovo ya timbuti,Van'wana va ri: madzovo ya tidolofini (dolphins, delfim) va tlhandlekela hi nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo ntsena, va tlhoma ni timhandze to rhwala Areka ha tona.

7“Ehenhla ka tafula ra Xinkwa lexo Hlawuleka, va ta andlala nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, kutani ehenhla ka wona va veketela tindyelo, ni minkambana ya mirhi ya risuna, ni swimbitana, ni swikhuwana swo chela swilo swa le magandzelweni; xinkwa lexi tshamaka xi ri kona, na xona xi ta vekiwa ehenhla ka nceka lowu. 8Kutani va ta funengeta swibya leswi hi nceka wa muhlovo wo tshwuka, va tlhandlekela hi xifunengeto xa madzovo ya timbuti, va tlhoma ni timhandze to rhwala tafula ha tona.

9“Kutani va ta teka nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, va funengeta xitlhoma-timboni ha wona, va funengeta ni timboni ta xona, ni swikero swa xona, ni timbita ta xona, ni swibya hinkwaswo swo chela mafurha yo lumeka timboni ta xona. 10Xitlhoma-timboni ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, va ta swi phutsela hi xifunengeto xa madzovo ya timbuti, kutani va swi tlhandleka evuhlakeni.

11“Ehenhla ka alitari ya nsuku, va ta andlala nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, va tlhandlekela hi xifunengeto xa madzovo ya timbuti, kutani va tlhoma timhandze to yi rhwala ha tona. 12Kutani va ta teka swingolongondzwana hinkwaswo leswi tirhisiwaka exivandleni lexo hlawuleka, va swi phutsela hi nceka wa muhlovo wa rihlaza ra tilo, va tlhela va swi funengeta hi madzovo ya timbuti, kutani va swi tlhandleka evuhlakeni. 13Kutani va ta susa nkuma alitarini ya magandzelo, va andlala nceka wa xivunguvungu ehenhla ka yona; 14ehenhla ka nceka lowu, va ta veketela swingolongondzwana hinkwaswo leswi tirhisiwaka entirhweni wa alitari, ku nga timbita ta ku oka ndzilo, ni tiforoko, ni minkombe, ni minkambana, swi nga swingolongondzwana hinkwaswo swa alitari; kutani va ta yi funengeta hi madzovo ya timbuti, va tlhoma ni timhandze to yi rhwala ha tona. 15Loko Aroni ni vana va yena va hetile ku funengeta xivandla lexo hlawuleka ni swingolongondzwana swa xona hinkwaswo, enkarhini lowu mixaxa yi rhurhisiwaka ha wona, hi kona va ka Kohata va nga ta ta va ta swi rhwala; kambe va nga tshuki va khumba swilo leswo hlawuleka, hikuva va nga ta fa. Leswi hi swona swilo swa Ntsonga lowo Hlawuleka leswi va ka Kohata va nga ta swi rhwala.

16“Eliyazara n'wana muprista Aroni ú ta vona swa mafurha yo voninga, ni mirhi yo nun'hwerisa leyi hisiwaka egandzelweni, ni swa magandzelo ya xinakulobye lama tshamaka ma ri karhi ma humesiwa, ni swa mafurha yo tola, a tlhela a va mulanguteri wa Ntsonga hinkwawo ni leswi nga endzeni ka wona, a vona ni swa xivandla lexo hlawuleka ni swingolongondzwana swa xona.”

17Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe na Aroni: 18“Mi nga tshuki mi tshika va ndyangu wa ka Kohata, va nga va nyimba ya ka Levhi, va herisiwa va nyamalala. 19Hikokwalaho, ku endlela leswaku va ka Kohata va nga tshuki va fa loko va tshinela kusuhi ni xivandla lexo hlawuleka ngopfu, tirhani na vona hi mukhuva lowu: Aroni ni vana va yena va ta nghena va ya komba un'wana ni un'wana leswi a fanelaka ku swi endla, va n'wi komba ni ndzhwalo wa yena. 20Kambe va ka Kohata vona va nga tshuki va nghena va ya hlometela swilo leswo hlawuleka, hikuva va nga ta fa.”

Mintirho ya va ka Gerixoni

21HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 22“Hlaya ntsengo wa va ka Gerixoni, na vona u va hlaya hi ndyangu wa vona ni miti ya vona; 23u hlaya hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona. 24Leswi va ka Gerixoni va nga ta tirha swona eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ni leswi va nga ta rhwala swona, hi leswi: 25Va ta rhwala swisirhelelo swa Ntsonga lowo Hlawuleka, ni xifunengeto xa wona lexo sungula, ni xifunengeto xa vumbirhi xa le henhla, xa madzovo ya timbuti, ni xisirhelelo xa le nyangweni ya Ntsonga, 26ni swisirhelelo swa xivava lexi biyelelaka Ntsonga ni alitari, ni xisirhelelo xa nyangwa ya xivava, ni tingoti ta swisirhelelo, ni swikhetsakhetsa hinkwaswo swa kona; va ta tirha ni hinkwaswo leswi fambelanaka ni swilo leswi. 27Hinkwaswo leswi va ka Gerixoni va nga ta tirha swona, ni leswi va nga ta swi rhwala, va ta lerisiwa hi Aroni ni vana va yena; kutani wena u ta va byela ku hlayisa leswi va nga ta rhwala swona. 28Lowu hi wona ntirho lowu va ndyangu wa ka Gerixoni va nga ta tirha wona eka Ntsonga lowo Hlawuleka; mulanguteri wa vona ú ta va Itamara n'wana muprista Aroni.

Mintirho ya va ka Merari

29“Va ka Merari na vona u ta va hlaya, hi ndyangu wa vona ni miti ya vona; 30u hlaya hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona. 31Swa Ntsonga lowo Hlawuleka hinkwaswo leswi va nga ta swi rhwala, hi leswi: Mapulangi ya Ntsonga, ni timhandze ta wona to hingakanya, ni tiphuphu,tiphuphu, kumbe: tinsika ni minkotloto, 32ni tiphuphu ta xivava ta matlhelo hinkwawo, ni minkotloto ya tona, ni swikhomiso, ni tingoti, ni switirho hinkwaswo, ni swikhetsakhetsa swa kona hinkwaswo. U ta va komba leswi va nga ta rhwala swona hi ku swi vula hi mavito ya swona. 33Hinkwaswo leswi, hi swona leswi va ndyangu wa ka Merari va nga ta tirha swona eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va ri ehansi ka Itamara n'wana muprista Aroni.”

Ta ku hlayiwa ka Valevhi lava tirhaka swa Ntsonga

34Kutani Muxe na Aroni ni varhangeri va ntshungu va hlaya ntsengo wa va ka Kohata, hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 35va hlaya hinkwavo va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona; 36kutani ntsengo wa kona wu kumeka wu ri 2 750. 37Lowu hi wona ntsengo wa hinkwavo va ndyangu wa ka Kohata lava a va tirha eka Ntsonga lowo Hlawuleka, lava Muxe na Aroni va va hlayeke hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

38Ntsengo wa va ka Gerixoni hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 39va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona, 40a wu ri 2 630. 41Lowu hi wona ntsengo wa hinkwavo va ndyangu wa ka Gerixoni lava a va tirha eka Ntsonga lowo Hlawuleka, lava Muxe na Aroni va va hlayeke, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona.

42Ntsengo wa va ka Merari hi ndyangu wa vona ni miti ya vona, 43va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va tirha mintirho ya kona, 44a wu ri 3 200. 45Lava hi vona va ndyangu wa ka Merari, lava Muxe na Aroni va va hlayeke hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

46Ntsengo wa hinkwavo va nyimba ya ka Levhi lava Muxe na Aroni ni varhangeri va Israele va va hlayeke hi mindyangu ya vona ni miti ya vona, 47va malembe ya 30 ku ya fika 50 lava nga nghenaka va tirha eka Ntsonga lowo Hlawuleka ni ku rhwala mindzwalo ya kona, 48wu kumekile wu ri 8 580. 49Un'wana ni un'wana wa vona ú nyikiwile lexi a a fanela ku tirha xona kumbe ku xi rhwala, hilaha Muxe a lerisiweke hakona hi HOSI Xikwembu; kutani hi yena Muxe loyi a va hlayeke, hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.