Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Ta Vaisraele loko va ri ePeyori

251Enkarhini lowu Vaisraele a va govile eXitimi, vavanuna va sungurile ku tsutsuma-tsutsuma ni vavasati va tiko ra Mowabu. 2Vavasati lava a va hamba va rhamba vavanuna va Israele etimhambeni ta swikwembu swa Vamowabu, kutani vavanuna lava va dya leswi humeseriwaka swikwembu, va tlhela va nkhinsamela swikwembu swa kona. 3Hi ndlela leyi, Vaisraele va tinyiketa ku tirhela xikwembu xa Baali xa le Peyori. Kutani HOSI Xikwembu xi karihela Vaisraele, 4xi ku ka Muxe: “Teka varhangeri hinkwavo va Vaisraele, u ya ndzi hayekela vona, va fa va ri karhi va voniwa hi un'wana ni un'wana, leswaku vukari bya mina byi ta ka byi nga hisi Vaisraele.” 5Kutani Muxe a byela vaavanyisi va Israele, a ku: “Un'wana ni un'wana a a dlaye vavanuna va ka vona lava tinyiketeke ku tirhela xikwembu xa Baali xa le Peyori.”

6Loko Vaisraele va ri karhi va rila enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, un'wana wa vona a vuya ni wansati wa Mumidiyani, a fika a nghena na yena emutini wa yena, a ri karhi a voniwa hi Muxe ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele. 7Ntukulu wa muprista Aroni, Finiyasi n'wana Eliyazara, ú te loko a vona mhaka leyi, a suka laha ntshungu a wu ri kona a khomile tlhari, 8a landza wanuna loyi wa Muisraele, a ya nghena endlwini ya le xikarhi, a fika a n'wi tlhava ni wansati, a va katsa swin'we. Hi ndlela leyi, Vaisraele va va va ponile ntungu. 9Hambiswiritano, ntungu wa kona a wu dlayile vanhu va 24 000.

10Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 11“Ntukulu wa muprista Aroni, Finiyasi n'wana Eliyazara, ú ponisile Vaisraele evukarini bya mina, hikuva ú lavile leswaku ku gandzeriwa mina ntsena, hikokwalaho a ndzi va herisanga. 12Kutani n'wi byele leswaku ndzi veka emavokweni ya yena ntwanano wa mina lowu tisaka ku rhula; 13hikwalaho ka ntwanano lowu, yena ni vatukulu va yena va ta va vaprista hilaha ku nga heriki, hikuva yena Finiyasi ú lavile leswaku ku gandzeriwa mina Xikwembu xa yena ntsena, a tlhela a basisa Vaisraele enandzwini wa vona.”

14Vito ra wanuna wa Muisraele loyi a dlayiweke ni wansati wa Mumidiyani, a va ku i Zimri n'wana Salu; Zimri a a ri nhloko ya ndyangu wun'wana wa va ka Simiyoni. 15Vito ra wansati wa Mumidiyani loyi a dlayiweke, a va ku i Kozibi n'wana Suru; Suru a a ri nhloko ya ndyangu wa nyimba yin'wana etikweni ra Midiyani.

16Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 17“Yelani Vamidiyani, mi ya va dlaya, 18hikuva va tile ka n'wina hi mano layo biha, va mi kanganyisa ha wona, etimhakeni leti humeleleke le Peyori, ni le mhakeni ya makwavo wa vona Kozibi, n'wana wa murhangeri wa le Midiyani, loyi a dlayiweke enkarhini wa ntungu wa le Peyori.”