Xitsonga 1989 (TSO89)
23

231Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Ndzi akele tialitari ta 7 kwala xivandleni lexi, u tlhela u tlhava tinkuzi ta 7 ni makhuna ya 7.” 2Balaka a endla hilaha Balaama a n'wi leriseke hakona, kutani yena na Balaama va humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we, eka alitari yin'wana ni yin'wana. 3Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Sala u yimile kwala kusuhi ni magandzelo ya wena lawa u ma hiseke; mina ndza ha fambanyana; kumbexana HOSI Xikwembu xi ta ta xi ta hlangana na mina. Ndzi ta vuya ndzi ku byela hinkwaswo leswi xi nga ta ndzi kombisa swona.” Kutani Balaama a suka a ya enhlohlorhini ya ntshava. 4Hiloko Xikwembu xi hlangana na yena kona, yena a ku ka xona: “Ndzi akile tialitari leta 7, ndzi tlhela ndzi humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana.” 5Kavaloko HOSI Xikwembu xi hlamusela Balaama emakungu, kutani xi n'wi byela leswaku a tlhelela laha Balaka a a ri kona, a fika a vulavula hilaha a lerisiweke hakona. 6Kutani Balaama a tlhelela laha a ku ri na Balaka, a n'wi kuma a yimile kusuhi ni magandzelo ya yena lawa a ma hiseke, a ri ni varhangeri va tiko ra Mowabu.

7Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaka ú ndzi vitanile etikweni ra Siriya,Siriya, kumbe: Aramu

yena hosi ya Mowabu ú ndzi rhumele rito etintshaveni ta le vuxeni, a ku:

‘Tana u ta ndzi rhuketelela va rixaka ra Yakobo,

ndzi ri, tana u ta sandza Vaisraele!’

8Xana vanhu lava Xikwembu xi nga va rhuketelangiki,

mina ndzi ta va rhuketerisa ku yini?

Xana ndzi nga swi kotisa ku yini

ku sandza vanhu lava Xikwembu xi nga va sandzangiki, xana?

9Vanhu lava, ndzi va vona ndzi ri laha nhlohlorhini ya ntshava,

ndzi va languta ndzi ri eswintshabyaneni:

I vanhu va rixaka leri titshamelaka ri ri roxe,

leri tihambanyiseke ni tinxaka tin'wana.

10Xana i mani la nga hlayaka va ka Yakobo xana?

Va tele ku fana ni sava!

Ntsengo wa Vaisraele wu nga hlaya hi mani?

Va tele ku fana ni ritshuri!

Mina swa antswa ndzi tifela

ndzi ri karhi ndzi fana ni vanhu lava vo lulama;

masiku ya mina ya ku hanya

a ma hele ndzi ri karhi ndzi fana na vona.”Kumbe: Vatukulu va mina a va tale ku fana ni vatukulu lava va Yakobo

11Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana i mhaka muni leyi u ndzi endlelaka yona xana? Ndzi ku vitanile leswaku u ta, u ta ndzi rhuketelela valala va mina, kambe wena wo fika u va katekisa ngopfu.” 12Balaama a hlamula a ku: “Xana a ndzi fanelanga ku yingisa HOSI Xikwembu, ndzi vula leswi xi ndzi leriseke swona, xana?”

Balaka a tlhela a kombela Balaama ku rhuketela Vaisraele

13Kutani Balaka a ku ku Balaama: “Tana hi famba swin'we hi ya eka yin'wana ndhawu leyi u nga kotaka ku va languta u ri eka yona; a wu nga va voni hinkwavo, kambe u ta vona lava goveke kusuhi. U ndzi rhuketelela vona u ri kwale.” 14Balaka a yisa Balaama enhlohlorhini ya ntshava ya Pisga, laha ku vuriwaka “Xivandla-xa-Varindzi”,“Xivandla-xa-Varindzi”, kumbe: “Nsimu-ya-Tsofimi” a fika a aka tialitari ta 7, a tlhela a humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana. 15Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Sala u yimile kwala kusuhi ni magandzelo ya wena lawa u ma hiseke; mina ndza ha ya lahaya, ndzi ya hlangana na HOSI Xikwembu.” 16Kutani HOSI Xikwembu xi hlangana na Balaama, xi n'wi hlamusela makungu, kutani xi n'wi byela leswaku a tlhelela laha Balaka a a ri kona, a ya vulavula hilaha a lerisiweke hakona. 17Kavaloko Balaama a tlhelela laha a ku ri na Balaka, a n'wi kuma a yimile kusuhi ni magandzelo ya yena lawa a ma hiseke a ri ni varhangeri va tiko ra Mowabu. Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana HOSI Xikwembu xi te yini xana?”

18Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“We Balaka, tana u ta titwela;

ndzi lombe tindleve, wena n'wana Siporo:

19Xikwembu a hi munhu,

xana xi nga hemba ke?

A hi n'wana wa munhu,

xana xi nga tlhela emakungwini ya xona ke?

Xana xi nga vula xanchumu,

kutani xi nga xi endli xana?

Kumbe xana xi nga tshembisa xanchumu,

kutani xi nga hetisi xitshembiso xa xona xana?

20Ndzi lerisiwile ku katekisa;

loko Xikwembu xi katekisile,Van'wana va ri: kutani ndzi ta katekisa hakunene

mina ndzi nga ka ndzi nga swi hundzuluxi.

21Xikwembu a xi vonanga nchumu xo biha erixakeni ra Yakobo,

hambi ma ri manyala, a xi ma vonanga eka Vaisraele.

HOSI Xikwembu xa vona xi na vona,

hi xona hosi ya vona leyi va yi belaka minkulungwana.

22Xikwembu xi va humesile etikweni ra Egipta,

kutani loko va ri na xona, va tiyile ku fana ni tinyarhi.

23“A ku na vuloyi lebyi nga tirhaka erixakeni ra Yakobo,

ni vungoma byi nge ri endli nchumu rixaka ra Israele.Kumbe: Erixakeni ra Yakobo a ku na vuloyi, vungoma a byi kona erixakeni ra Israele

Sweswi vanhu va ta vulavula hi va ka Yakobo, ri nga rona rixaka ra Israele, va ku:

‘Vonani leswi Xikwembu xi swi endleke!’

24Langutani vanhu va kona:

Va pfhumpfha ku fana ni nghala ya nkati,

va handza-handza ku fana ni nghala ya matsune;

a va tshami ehansi va nga si herisa lava va va hluleke,

a va wisi va nga si nantswa ngati ya lava va va dlayeke!”

25Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Leswi u alaka ku va rhuketela, ni ku va katekisa u nga va katekisi!” 26Kambe Balaama a hlamula Balaka a ku: “Xana a ndzi ku byelanga, ndzi ku: ‘Ndzi ta endla hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga ta ndzi byela swona’ xana?”

Balaama a komberiwa ra vunharhu ku rhuketela Vaisraele

27Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Sweswi tana, ndzi ku yisa eka yin'wana ndhawu, kumbexana Xikwembu xi ta swi tsakela leswaku u ndzi rhuketelela vona u ri kwale.” 28Kutani Balaka a yisa Balaama enhlohlorhini ya ntshava ya Peyori, leyi langutaneke ni mananga. 29Balaama a ku ka Balaka: “Ndzi akele tialitari ta 7 kwala xivandleni lexi, u tlhela u tlhava tinkuzi ta 7 ni makhuna ya 7.” 30Kutani Balaka a endla hilaha Balaama a n'wi leriseke hakona, a humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana.

24

241Balaama ú swi vonile leswaku ku katekisa Vaisraele swi tsakisa Xikwembu; hikokwalaho a nga ha fambanga a lava swa vungoma bya yena, kambe ú lo languta etlhelo ra le mananga. 2Loko Balaama a tlakusa mahlo, a vona Vaisraele va govile hi ku ya hi tinyimba ta vona; kutani a xikeriwa hi moya wa Xikwembu, 3a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaama n'wana Beyori ú vurisa sweswo;

ú vurisa sweswo wanuna loyi mahlo ya yena ma pfuriweke.

4Loyi a twaka leswi Xikwembu xi vulaka swona, ú vurisa sweswo;

yena loyi Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi n'wi kombaka xivono,

loyi a xikeriwaka hi Moya a ri karhi a hanyanya, ú vurisa sweswo ú ri:

5N'we va ka Yakobo, mixaxa ya n'wina yi saseke ngopfu,

ni laha mi goveke kona, n'we Vaisraele, a hi ku tsakisa ka kona!

6Wonge i minkova leyo anama swinene,

kumbe mintanga leyi nge ribuweni ra nambu;

wonge i timhangani leti HOSI Xikwembu xi ti byaleke,

kumbe mirhi ya kedari leyi mileke kusuhi ni mati.

7Makhuwana ya Vaisraele ma ta khapa-khapa hi mati,

timbewu ta vona ti nge pfumali ndzhongo.Van'wana va ri: Nhenha yi ta huma erixakeni ra vona, yi fuma matiko

Hosi ya vona yi ta dzunisiwa ku tlula Agaga,

mfumo wa yona wu ta duma ngopfu.

8Xikwembu xi va humesile etikweni ra Egipta;

loko va ri na xona, va tiyile ku fana ni tinyarhi;

va ta herisa matiko lama lwaka na vona,

va tshovelela marhambu ya valala va vona,

va va tlhavetela hi miseve.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Va bvutama, va pavalala ku fana ni nghala;

va kota nghala ya nkati: I mani loyi a nga va pfukaka xana?

N'wina Vaisraele, ku katekile la nga ta mi katekisa,

loyi a mi rhuketelaka, a a rhukaniwe.”

Balaama a vhumbha leswi nga ta humelela

10Kavaloko Balaka a hlundzukela Balaama, a sungula ku ntlokola-ntlokola, a ku ka yena: “Ndzi ku vitanile leswaku u ta, u ta ndzi rhuketelela valala va mina; kambe sweswi i ra vunharhu u ri karhi u va katekisa. 11Kutani sweswi, hatlisa u tlhelela ekarikwenu; a ndzi te ndzi ta ku kurisa swinene, kambe HOSI Xikwembu xi ku tsonisile ku kurisiwa hi mina.” 12Balaama a ku ka Balaka: “Xana vanhu lava u va rhumeke ku ta ndzi vitana, a ndzi va byelanga xana, ndzi ku: 13‘Hambiloko Balaka a nga ndzi nyika yindlu ya yena yi tele hi silivhere ni nsuku, ndzi nga ka ndzi nga tluri xileriso xa HOSI Xikwembu nikutsongo, ndzi tiendlela leswi ndzi swi rhandzaka!’ Mina ndzi vula ntsena leswi HOSI Xikwembu xi swi vulaka. 14Kutani sweswi ndzi fanele ku tlhelela ekarikwerhu; kambe loko ndzi nga si suka, tana ndzi ta ku tivisa leswi vanhu lava va nga ta swi endla eka vanhu va ka n'wina, eminkarhini leyi taka.” 15Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaama n'wana Beyori ú vurisa sweswo;

ú vurisa sweswo wanuna loyi mahlo ya yena ma pfuriweke;

16loyi a twaka leswi Xikwembu xi vulaka swona, ú vurisa sweswo;

loyi Xikwembu xa le henhla-henhla xi n'wi nyikeke vutivi,

yena loyi Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi n'wi kombaka xivono,

loyi a xikeriwaka hi Moya a ri karhi a hanyanya, ú vurisa sweswo ú ri:

17Ndza n'wi vona, kambe a nga si va kona,

ndzi le ku n'wi languteni, kambe wa ha ri kule.

Ú ta huma erixakeni ra Yakobo a fana ni nyeleti,

n'wini wa nhonga ya vuhosi ú ta huma eka Vaisraele,

ú ta faya tinhloko ta Vamowabu,

a cakanyetela va ka Seta hinkwavo.Van'wana va ri: a faya ni ta va ka Seta hinkwavo

18Tiko ra Edomu ri ta tekeriwa swa rona,

hambi wu ri muti wa Vaseyira valala va Israele, wu ta tekeriwa swa wona,

loko Vaisraele va ri karhi va komba vunhenha bya vona.

19Erixakeni ra Yakobo, ku ta huma loyi a nga ta va kandziyela,

a herisa lava poneke le Ara.”Van'wana va ri: lava poneke emutini

20Kutani Balaama a languta etlhelo ra tiko ra Amaleke, a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Vaamaleke a va tlula va matiko man'wana hi matimba,

kambe eku heteleleni va ta herisiwa va nyamalala.”

21Kutani Balaama a languta etlhelo ra tiko ra Vakeni, a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Hambileswi miti ya n'wina yi tiyeke,

yi fanaka ni xisaka lexi akiweke exikarhi

ka maribye,

22yi ta tshwa yi hela, n'wina va ka Kayini,

siku Vaasuru va mi khomaka va famba na n'wina.”

23Kutani Balaama a ya emahlweni ni ku tlhokovetsela a ku:

“Yo! I vamani lava taka va huma en'walungwini ke?Van'wana va ri: Yo! I mani loyi a nga ta pona loko Xikwembu xi endla swilo leswi ke?

24I vahlaseri lava taka hi le Kitimi;Van'wana va ri: I swikepe leswi taka swi huma ematlhelweni ya Kipra

va ta hlasela Asuru na Ebere,

kambe na vona va ta herisiwa va nyamalala!”

25Kutani Balaama a suka, a timukela; na yena Balaka a khoma ndlela ya yena a famba.

25

Ta Vaisraele loko va ri ePeyori

251Enkarhini lowu Vaisraele a va govile eXitimi, vavanuna va sungurile ku tsutsuma-tsutsuma ni vavasati va tiko ra Mowabu. 2Vavasati lava a va hamba va rhamba vavanuna va Israele etimhambeni ta swikwembu swa Vamowabu, kutani vavanuna lava va dya leswi humeseriwaka swikwembu, va tlhela va nkhinsamela swikwembu swa kona. 3Hi ndlela leyi, Vaisraele va tinyiketa ku tirhela xikwembu xa Baali xa le Peyori. Kutani HOSI Xikwembu xi karihela Vaisraele, 4xi ku ka Muxe: “Teka varhangeri hinkwavo va Vaisraele, u ya ndzi hayekela vona, va fa va ri karhi va voniwa hi un'wana ni un'wana, leswaku vukari bya mina byi ta ka byi nga hisi Vaisraele.” 5Kutani Muxe a byela vaavanyisi va Israele, a ku: “Un'wana ni un'wana a a dlaye vavanuna va ka vona lava tinyiketeke ku tirhela xikwembu xa Baali xa le Peyori.”

6Loko Vaisraele va ri karhi va rila enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, un'wana wa vona a vuya ni wansati wa Mumidiyani, a fika a nghena na yena emutini wa yena, a ri karhi a voniwa hi Muxe ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele. 7Ntukulu wa muprista Aroni, Finiyasi n'wana Eliyazara, ú te loko a vona mhaka leyi, a suka laha ntshungu a wu ri kona a khomile tlhari, 8a landza wanuna loyi wa Muisraele, a ya nghena endlwini ya le xikarhi, a fika a n'wi tlhava ni wansati, a va katsa swin'we. Hi ndlela leyi, Vaisraele va va va ponile ntungu. 9Hambiswiritano, ntungu wa kona a wu dlayile vanhu va 24 000.

10Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 11“Ntukulu wa muprista Aroni, Finiyasi n'wana Eliyazara, ú ponisile Vaisraele evukarini bya mina, hikuva ú lavile leswaku ku gandzeriwa mina ntsena, hikokwalaho a ndzi va herisanga. 12Kutani n'wi byele leswaku ndzi veka emavokweni ya yena ntwanano wa mina lowu tisaka ku rhula; 13hikwalaho ka ntwanano lowu, yena ni vatukulu va yena va ta va vaprista hilaha ku nga heriki, hikuva yena Finiyasi ú lavile leswaku ku gandzeriwa mina Xikwembu xa yena ntsena, a tlhela a basisa Vaisraele enandzwini wa vona.”

14Vito ra wanuna wa Muisraele loyi a dlayiweke ni wansati wa Mumidiyani, a va ku i Zimri n'wana Salu; Zimri a a ri nhloko ya ndyangu wun'wana wa va ka Simiyoni. 15Vito ra wansati wa Mumidiyani loyi a dlayiweke, a va ku i Kozibi n'wana Suru; Suru a a ri nhloko ya ndyangu wa nyimba yin'wana etikweni ra Midiyani.

16Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 17“Yelani Vamidiyani, mi ya va dlaya, 18hikuva va tile ka n'wina hi mano layo biha, va mi kanganyisa ha wona, etimhakeni leti humeleleke le Peyori, ni le mhakeni ya makwavo wa vona Kozibi, n'wana wa murhangeri wa le Midiyani, loyi a dlayiweke enkarhini wa ntungu wa le Peyori.”