Xitsonga 1989 (TSO89)
22

Ta Balaka loko a rhuma vanhu ku ya vitana Balaama

221Vaisraele va suka va famba, va ya gova erivaleni ra tiko ra Mowabu, entsungeni wa nambu wa Yordani, ku langutana ni muti wa Yeriko. 2Balaka n'wana Siporo a a vonile hinkwaswo leswi Vaisraele va endleke Vaamori swona. 3Hikokwalaho Vamowabu va biwa hi ripfalo, hikuva Vaisraele a va tele swinene; tiko hinkwaro ra Mowabu a ri nga tivi lexi ri nga ta xi endla hi ku chava Vaisraele. 4Kutani Vamowabu va byela vakulukumba va le Midiyani, va ku: “Ntshungu lowu wu ta hi tekela swilo hinkwaswo leswi hi nga na swona, ku fana ni loko tihomu ti nghenile ensin'wini ya mavele.” Enkarhini wolowo, Balaka n'wana Siporo a a ri hosi ya tiko ra Mowabu. 5

22:5
II Pet. 2:15-16
Yud. 11
Kutani a rhuma vanhu va ya vitana Balaama n'wana Beyori. Balaama a a tshama ePetoro, kusuhi ni nambu wa Yufrata etikweni ra Amava.Van'wana va ri: a a tshama ni va ka vona ePetoro, kusuhi ni nambu Balaka ú va byerile leswaku va fika a ku: “Ndzi ku tivisa leswaku ku ni ntshungu wa vanhu lava humaka le Egipta; wu govile wu langutana ni tiko ra mina; vanhu va kona va tele ngopfu. 6Hi kombela leswaku u hatlisa u ta, u ta hi rhuketelela vona, hikuva va hi tlula hi matimba. Kumbexana loko wo va rhuketela, hi nga kota ku va hlula, hi va hlongola va huma laha tikweni ra hina, hikuva ndza swi tiva leswaku loyi u n'wi katekisaka, wa kateka, ni loyi u n'wi rhuketelaka, wa rhukaniwa.”

7Kutani vakulukumba va le Mowabu ni va le Midiyani va suka va ya eka Balaama va ri ni mali yo hakela vungoma bya yena, va fika va n'wi byela marito ya Balaka. 8Kutani Balaama a ku ka vona: “Xwanani vusiku bya namuntlha laha ka hina, mundzuku hi kona ndzi nga ta mi nyika nhlamulo leyi HOSI Xikwembu xi nga ta va xi ndzi byerile yona.” Kutani varhangeri va tiko ra Mowabu va xwa eka Balaama. 9Xikwembu xi ta eka Balaama, xi ku ka yena: “Xana vanhu lava nga laha mutini wa wena i va mani xana?” 10Kutani Balaama a hlamula Xikwembu a ku ka xona: “Vanhu lava va rhumiwile hi Balaka hosi ya Mowabu n'wana Siporo leswaku va ta eka mina va ta ku: 11‘Ndzi ku tivisa leswaku ku ni ntshungu wa vanhu lava humaka etikweni ra Egipta; ku tala ka vanhu lava ku siva ni dyambu; hi kombela leswaku u hatlisa u ta, u ta hi rhuketelela vona; kumbexana loko wo va rhuketela, hi nga kota ku lwa na vona, hi va hlongola va huma laha tikweni ra hina.’ ”

12Xikwembu xi ku ka Balaama: “U nga tshuki u famba ni vanhu lava va rhumiweke; naswona vanhu lava u komberiwaka ku ya va rhuketela, u nga tshuki u va rhuketela, hikuva va katekisiwile.”Kumbe: hikuva va fanele ku katekisiwa 13Kuteloko ri xa, Balaama a pfuka a byela varhangeri lava rhumiweke hi Balaka, a ku ka vona: “Tlhelelani ekarikwenu; HOSI Xikwembu xa ndzi alela ku famba na n'wina.” 14Varhangeri va le Mowabu va suka va famba va tlhelela eka Balaka, va fika va ku ka yena: “Balaama ú arile ku vuya na hina.”

15Kutani Balaka a rhuma varhangeri van'wana lava tlulaka lavo rhanga hi ku tala ni ku chaviseka, 16va ya eka Balaama, va fika va ku ka yena: “Balaka n'wana Siporo ú vula sweswo ú ri: ‘Ku nga vi na nchumu lexi xi ku sivelaka ku ta eka mina, 17hikuva ndzi vula ndzi tiyisile leswaku ndzi ta ku kurisa ngopfu; naswona xin'wana ni xin'wana lexi u nga ta ndzi byela leswaku ndzi xi endla, ndzi ta xi endla; ndza ku kombela, tana u ta ndzi rhuketelela vanhu lava!’ ” 18Kambe Balaama a hlamula varhumiwa va Balaka,Van'wana va ri: malandza ya Balaka a ku ka vona: “Hambiloko Balaka a nga ndzi nyika yindlu ya yena yi tele hi silivhere ni nsuku, ndzi nga ka ndzi nga tluri xileriso xa HOSI Xikwembu xa mina, nikutsongo! 19Sweswi ndzi kombela leswaku mi xwa vusiku bya namuntlha laha ka hina, hikuva ndza ha lava ku twa loko ku ri ni swin'wana leswi HOSI Xikwembu xi nga ndzi byelaka swona.” 20Kutani Xikwembu xi ta eka Balaama nivusiku, xi ku ka yena: “Loko vavanuna lava va tele ku ku vitana, pfuka u famba na vona, kambe u fanele ku endla ntsena leswi ndzi nga ta ku lerisa swona.” 21Kutani Balaama a pfuka nimpundzu, a bohelela xitshamu embhongolweni ya yena ya ntswele, a yi gada a famba ni varhangeri va tiko ra Mowabu.

Ta Balaama ni mbhongolo ya yena

22Ku famba ka Balaama swi hlundzukisile Xikwembu swinene, kutani ntsumi ya xona yi yima endleleni yi n'wi sivela. Balaama a a famba ni malandza ya yena mambirhi, a gadile mbhongolo. 23Kutani mbhongolo yi vona ntsumi ya HOSI Xikwembu yi yimile endleleni, yi khomile fumu; mbhongolo yi hambuka yi nghena enhoveni, kambe Balaama a yi ba leswaku yi vuyela endleleni. 24Kutani ntsumi ya HOSI Xikwembu yi ya yima exindledyaneni lexi hundzaka hi le xikarhi ka masimu va vhinya, lama biyeleriweke hi mahlampfu. 25Loko mbhongolo yi vona ntsumi ya HOSI Xikwembu, yi manyukuta hi le xikarhi ka ntsumi na rihlampfu, kutani rihlampfu ri hala nenge wa Balaama, yena a tlhela a ba mbhongolo. 26Ntsumi ya HOSI Xikwembu yi rhanga emahlweni, yi ya yima exivandleni lexi nga riki na ko manyukuta ha kona, matlhelo hinkwawo. 27Kuteloko mbhongolo yi vona ntsumi ya HOSI, yo etlela ehansi. Kutani Balaama a kariha swinene, a bukutela mbhongolo hi nhonga. 28Hiloko HOSI Xikwembu xi endla leswaku mbhongolo yi vulavula, kutani yi ku ka Balaama: “Sweswi i ra vunharhu u ri karhi u ndzi bukutela! Xana ndzi ku dyohele yini ke?” 29Balaama a hlamula mbhongolo, a ku: “Ndzi ku bela leswi u tlangaka hi mina. Loko a ndzo va ni fumu laha ndzi nga kona, a ndzi ta ku dlaya kunene!” 30Kutani mbhongolo yi ku ka Balaama: “Xana a hi mina mbhongolo ya wena leyi u fambeke hi yona vutomi bya wena hinkwabyo ku ta fika namuntlha xana? Xana u tshama u ndzi vona ndzi endla mhaka yo fana ni leyi xana?” Balaama a hlamula a ku: “E-e!”

31Kutani HOSI Xikwembu xi endla leswaku Balaama a kota ku vona ntsumi ya xona leyi yimeke endleleni yi khomile fumu; kutani a korhama, a wela hansi hi mombo. 32Kutani ntsumi ya HOSI Xikwembu yi ku ka yena: “Sweswi mbhongolo leyi ya wena, u yi ba ra vunharhu; xana u yi bela yini xana? Tiva leswaku hi mina ndzi hingakanyaka tindlela ta wena, hikuva ti hambanile ni makungu ya mina. 33Mbhongolo yona yi ndzi vonile, kutani yi hambuka endleleni kanharhu. Ndzi ku byela ndzi tiyisile leswaku loko a yo ka yi nga hambukanga, a ndzi ta va ndzi ku dlele, yona ndzi yi tshika yi hanya.” 34Kutani Balaama a ku ka ntsumi ya HOSI Xikwembu: “Ndzi dyohile, hikuva a ndzi swi tivanga leswaku hi wena a wu ndzi sivela ndlela. Kutani sweswi, loko u vona leswaku ndzi endla leswi biheke, ndzi ta tlhelela endzhaku.” 35Ntsumi ya HOSI Xikwembu yi ku ka Balaama: “Famba ni vavanuna lava; kambe u fanela ku vula ntsena marito lawa ndzi nga ta ku lerisa wona.” Kutani Balaama a famba ni varhangeri lava rhumiweke hi Balaka.

Ta Balaka loko a amukela Balaama

36Kuteloko Balaka a twa leswaku Balaama wa karhi wa ta, a huma a ya n'wi hlanganisa emutini wa Araemutini wa Ara, kumbe: wa Ara-Mowabu lowu nga kusuhi ni nambu wa Arinoni, wona ndzilekana wa tiko ra Mowabu. 37Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana hikwalaho ka yini u nga tanga, loko ndzi rhumile vanhu va ta ku vitana ro sungula xana? Xana a wu ehleketa leswaku ndzi nge swi koti ku ku hakela ku ringana xana?” 38Balaama a ku ka Balaka: “Hi leswi, ndzi tile ke! Kambe xana mina ndzi ni matimba yo tivulela xin'wana ni xin'wana lexi ndzi xi rhandzaka xana? E-e! Mina ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xi nga ta ndzi byela swona.” 39Kutani Balaama a famba na Balaka, va ya fika eKiriyata-Husoti. 40Balaka a tlhava tihomu ni tinyimpfu, a rhumela nyama yin'wana eka Balaama ni varhangeri lava a a ri na vona.

Balaka a kombela Balaama ku rhuketela Vaisraele

41Hi siku leri tlhandlamaka, Balaka a tlhandluka na Balaama, a n'wi yisa eBamoto-Baali (hileswaku “eSwitsungeni swa Baali”), kutani Balaama a vona Vaisraele lava a va govile kusuhani.

23

231Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Ndzi akele tialitari ta 7 kwala xivandleni lexi, u tlhela u tlhava tinkuzi ta 7 ni makhuna ya 7.” 2Balaka a endla hilaha Balaama a n'wi leriseke hakona, kutani yena na Balaama va humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we, eka alitari yin'wana ni yin'wana. 3Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Sala u yimile kwala kusuhi ni magandzelo ya wena lawa u ma hiseke; mina ndza ha fambanyana; kumbexana HOSI Xikwembu xi ta ta xi ta hlangana na mina. Ndzi ta vuya ndzi ku byela hinkwaswo leswi xi nga ta ndzi kombisa swona.” Kutani Balaama a suka a ya enhlohlorhini ya ntshava. 4Hiloko Xikwembu xi hlangana na yena kona, yena a ku ka xona: “Ndzi akile tialitari leta 7, ndzi tlhela ndzi humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana.” 5Kavaloko HOSI Xikwembu xi hlamusela Balaama emakungu, kutani xi n'wi byela leswaku a tlhelela laha Balaka a a ri kona, a fika a vulavula hilaha a lerisiweke hakona. 6Kutani Balaama a tlhelela laha a ku ri na Balaka, a n'wi kuma a yimile kusuhi ni magandzelo ya yena lawa a ma hiseke, a ri ni varhangeri va tiko ra Mowabu.

7Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaka ú ndzi vitanile etikweni ra Siriya,Siriya, kumbe: Aramu

yena hosi ya Mowabu ú ndzi rhumele rito etintshaveni ta le vuxeni, a ku:

‘Tana u ta ndzi rhuketelela va rixaka ra Yakobo,

ndzi ri, tana u ta sandza Vaisraele!’

8Xana vanhu lava Xikwembu xi nga va rhuketelangiki,

mina ndzi ta va rhuketerisa ku yini?

Xana ndzi nga swi kotisa ku yini

ku sandza vanhu lava Xikwembu xi nga va sandzangiki, xana?

9Vanhu lava, ndzi va vona ndzi ri laha nhlohlorhini ya ntshava,

ndzi va languta ndzi ri eswintshabyaneni:

I vanhu va rixaka leri titshamelaka ri ri roxe,

leri tihambanyiseke ni tinxaka tin'wana.

10Xana i mani la nga hlayaka va ka Yakobo xana?

Va tele ku fana ni sava!

Ntsengo wa Vaisraele wu nga hlaya hi mani?

Va tele ku fana ni ritshuri!

Mina swa antswa ndzi tifela

ndzi ri karhi ndzi fana ni vanhu lava vo lulama;

masiku ya mina ya ku hanya

a ma hele ndzi ri karhi ndzi fana na vona.”Kumbe: Vatukulu va mina a va tale ku fana ni vatukulu lava va Yakobo

11Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana i mhaka muni leyi u ndzi endlelaka yona xana? Ndzi ku vitanile leswaku u ta, u ta ndzi rhuketelela valala va mina, kambe wena wo fika u va katekisa ngopfu.” 12Balaama a hlamula a ku: “Xana a ndzi fanelanga ku yingisa HOSI Xikwembu, ndzi vula leswi xi ndzi leriseke swona, xana?”

Balaka a tlhela a kombela Balaama ku rhuketela Vaisraele

13Kutani Balaka a ku ku Balaama: “Tana hi famba swin'we hi ya eka yin'wana ndhawu leyi u nga kotaka ku va languta u ri eka yona; a wu nga va voni hinkwavo, kambe u ta vona lava goveke kusuhi. U ndzi rhuketelela vona u ri kwale.” 14Balaka a yisa Balaama enhlohlorhini ya ntshava ya Pisga, laha ku vuriwaka “Xivandla-xa-Varindzi”,“Xivandla-xa-Varindzi”, kumbe: “Nsimu-ya-Tsofimi” a fika a aka tialitari ta 7, a tlhela a humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana. 15Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Sala u yimile kwala kusuhi ni magandzelo ya wena lawa u ma hiseke; mina ndza ha ya lahaya, ndzi ya hlangana na HOSI Xikwembu.” 16Kutani HOSI Xikwembu xi hlangana na Balaama, xi n'wi hlamusela makungu, kutani xi n'wi byela leswaku a tlhelela laha Balaka a a ri kona, a ya vulavula hilaha a lerisiweke hakona. 17Kavaloko Balaama a tlhelela laha a ku ri na Balaka, a n'wi kuma a yimile kusuhi ni magandzelo ya yena lawa a ma hiseke a ri ni varhangeri va tiko ra Mowabu. Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana HOSI Xikwembu xi te yini xana?”

18Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“We Balaka, tana u ta titwela;

ndzi lombe tindleve, wena n'wana Siporo:

19Xikwembu a hi munhu,

xana xi nga hemba ke?

A hi n'wana wa munhu,

xana xi nga tlhela emakungwini ya xona ke?

Xana xi nga vula xanchumu,

kutani xi nga xi endli xana?

Kumbe xana xi nga tshembisa xanchumu,

kutani xi nga hetisi xitshembiso xa xona xana?

20Ndzi lerisiwile ku katekisa;

loko Xikwembu xi katekisile,Van'wana va ri: kutani ndzi ta katekisa hakunene

mina ndzi nga ka ndzi nga swi hundzuluxi.

21Xikwembu a xi vonanga nchumu xo biha erixakeni ra Yakobo,

hambi ma ri manyala, a xi ma vonanga eka Vaisraele.

HOSI Xikwembu xa vona xi na vona,

hi xona hosi ya vona leyi va yi belaka minkulungwana.

22Xikwembu xi va humesile etikweni ra Egipta,

kutani loko va ri na xona, va tiyile ku fana ni tinyarhi.

23“A ku na vuloyi lebyi nga tirhaka erixakeni ra Yakobo,

ni vungoma byi nge ri endli nchumu rixaka ra Israele.Kumbe: Erixakeni ra Yakobo a ku na vuloyi, vungoma a byi kona erixakeni ra Israele

Sweswi vanhu va ta vulavula hi va ka Yakobo, ri nga rona rixaka ra Israele, va ku:

‘Vonani leswi Xikwembu xi swi endleke!’

24Langutani vanhu va kona:

Va pfhumpfha ku fana ni nghala ya nkati,

va handza-handza ku fana ni nghala ya matsune;

a va tshami ehansi va nga si herisa lava va va hluleke,

a va wisi va nga si nantswa ngati ya lava va va dlayeke!”

25Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Leswi u alaka ku va rhuketela, ni ku va katekisa u nga va katekisi!” 26Kambe Balaama a hlamula Balaka a ku: “Xana a ndzi ku byelanga, ndzi ku: ‘Ndzi ta endla hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga ta ndzi byela swona’ xana?”

Balaama a komberiwa ra vunharhu ku rhuketela Vaisraele

27Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Sweswi tana, ndzi ku yisa eka yin'wana ndhawu, kumbexana Xikwembu xi ta swi tsakela leswaku u ndzi rhuketelela vona u ri kwale.” 28Kutani Balaka a yisa Balaama enhlohlorhini ya ntshava ya Peyori, leyi langutaneke ni mananga. 29Balaama a ku ka Balaka: “Ndzi akele tialitari ta 7 kwala xivandleni lexi, u tlhela u tlhava tinkuzi ta 7 ni makhuna ya 7.” 30Kutani Balaka a endla hilaha Balaama a n'wi leriseke hakona, a humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana.

24

241Balaama ú swi vonile leswaku ku katekisa Vaisraele swi tsakisa Xikwembu; hikokwalaho a nga ha fambanga a lava swa vungoma bya yena, kambe ú lo languta etlhelo ra le mananga. 2Loko Balaama a tlakusa mahlo, a vona Vaisraele va govile hi ku ya hi tinyimba ta vona; kutani a xikeriwa hi moya wa Xikwembu, 3a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaama n'wana Beyori ú vurisa sweswo;

ú vurisa sweswo wanuna loyi mahlo ya yena ma pfuriweke.

4Loyi a twaka leswi Xikwembu xi vulaka swona, ú vurisa sweswo;

yena loyi Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi n'wi kombaka xivono,

loyi a xikeriwaka hi Moya a ri karhi a hanyanya, ú vurisa sweswo ú ri:

5N'we va ka Yakobo, mixaxa ya n'wina yi saseke ngopfu,

ni laha mi goveke kona, n'we Vaisraele, a hi ku tsakisa ka kona!

6Wonge i minkova leyo anama swinene,

kumbe mintanga leyi nge ribuweni ra nambu;

wonge i timhangani leti HOSI Xikwembu xi ti byaleke,

kumbe mirhi ya kedari leyi mileke kusuhi ni mati.

7Makhuwana ya Vaisraele ma ta khapa-khapa hi mati,

timbewu ta vona ti nge pfumali ndzhongo.Van'wana va ri: Nhenha yi ta huma erixakeni ra vona, yi fuma matiko

Hosi ya vona yi ta dzunisiwa ku tlula Agaga,

mfumo wa yona wu ta duma ngopfu.

8Xikwembu xi va humesile etikweni ra Egipta;

loko va ri na xona, va tiyile ku fana ni tinyarhi;

va ta herisa matiko lama lwaka na vona,

va tshovelela marhambu ya valala va vona,

va va tlhavetela hi miseve.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Va bvutama, va pavalala ku fana ni nghala;

va kota nghala ya nkati: I mani loyi a nga va pfukaka xana?

N'wina Vaisraele, ku katekile la nga ta mi katekisa,

loyi a mi rhuketelaka, a a rhukaniwe.”

Balaama a vhumbha leswi nga ta humelela

10Kavaloko Balaka a hlundzukela Balaama, a sungula ku ntlokola-ntlokola, a ku ka yena: “Ndzi ku vitanile leswaku u ta, u ta ndzi rhuketelela valala va mina; kambe sweswi i ra vunharhu u ri karhi u va katekisa. 11Kutani sweswi, hatlisa u tlhelela ekarikwenu; a ndzi te ndzi ta ku kurisa swinene, kambe HOSI Xikwembu xi ku tsonisile ku kurisiwa hi mina.” 12Balaama a ku ka Balaka: “Xana vanhu lava u va rhumeke ku ta ndzi vitana, a ndzi va byelanga xana, ndzi ku: 13‘Hambiloko Balaka a nga ndzi nyika yindlu ya yena yi tele hi silivhere ni nsuku, ndzi nga ka ndzi nga tluri xileriso xa HOSI Xikwembu nikutsongo, ndzi tiendlela leswi ndzi swi rhandzaka!’ Mina ndzi vula ntsena leswi HOSI Xikwembu xi swi vulaka. 14Kutani sweswi ndzi fanele ku tlhelela ekarikwerhu; kambe loko ndzi nga si suka, tana ndzi ta ku tivisa leswi vanhu lava va nga ta swi endla eka vanhu va ka n'wina, eminkarhini leyi taka.” 15Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaama n'wana Beyori ú vurisa sweswo;

ú vurisa sweswo wanuna loyi mahlo ya yena ma pfuriweke;

16loyi a twaka leswi Xikwembu xi vulaka swona, ú vurisa sweswo;

loyi Xikwembu xa le henhla-henhla xi n'wi nyikeke vutivi,

yena loyi Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi n'wi kombaka xivono,

loyi a xikeriwaka hi Moya a ri karhi a hanyanya, ú vurisa sweswo ú ri:

17Ndza n'wi vona, kambe a nga si va kona,

ndzi le ku n'wi languteni, kambe wa ha ri kule.

Ú ta huma erixakeni ra Yakobo a fana ni nyeleti,

n'wini wa nhonga ya vuhosi ú ta huma eka Vaisraele,

ú ta faya tinhloko ta Vamowabu,

a cakanyetela va ka Seta hinkwavo.Van'wana va ri: a faya ni ta va ka Seta hinkwavo

18Tiko ra Edomu ri ta tekeriwa swa rona,

hambi wu ri muti wa Vaseyira valala va Israele, wu ta tekeriwa swa wona,

loko Vaisraele va ri karhi va komba vunhenha bya vona.

19Erixakeni ra Yakobo, ku ta huma loyi a nga ta va kandziyela,

a herisa lava poneke le Ara.”Van'wana va ri: lava poneke emutini

20Kutani Balaama a languta etlhelo ra tiko ra Amaleke, a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Vaamaleke a va tlula va matiko man'wana hi matimba,

kambe eku heteleleni va ta herisiwa va nyamalala.”

21Kutani Balaama a languta etlhelo ra tiko ra Vakeni, a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Hambileswi miti ya n'wina yi tiyeke,

yi fanaka ni xisaka lexi akiweke exikarhi

ka maribye,

22yi ta tshwa yi hela, n'wina va ka Kayini,

siku Vaasuru va mi khomaka va famba na n'wina.”

23Kutani Balaama a ya emahlweni ni ku tlhokovetsela a ku:

“Yo! I vamani lava taka va huma en'walungwini ke?Van'wana va ri: Yo! I mani loyi a nga ta pona loko Xikwembu xi endla swilo leswi ke?

24I vahlaseri lava taka hi le Kitimi;Van'wana va ri: I swikepe leswi taka swi huma ematlhelweni ya Kipra

va ta hlasela Asuru na Ebere,

kambe na vona va ta herisiwa va nyamalala!”

25Kutani Balaama a suka, a timukela; na yena Balaka a khoma ndlela ya yena a famba.