Xitsonga 1989 (TSO89)
23

231Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Ndzi akele tialitari ta 7 kwala xivandleni lexi, u tlhela u tlhava tinkuzi ta 7 ni makhuna ya 7.” 2Balaka a endla hilaha Balaama a n'wi leriseke hakona, kutani yena na Balaama va humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we, eka alitari yin'wana ni yin'wana. 3Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Sala u yimile kwala kusuhi ni magandzelo ya wena lawa u ma hiseke; mina ndza ha fambanyana; kumbexana HOSI Xikwembu xi ta ta xi ta hlangana na mina. Ndzi ta vuya ndzi ku byela hinkwaswo leswi xi nga ta ndzi kombisa swona.” Kutani Balaama a suka a ya enhlohlorhini ya ntshava. 4Hiloko Xikwembu xi hlangana na yena kona, yena a ku ka xona: “Ndzi akile tialitari leta 7, ndzi tlhela ndzi humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana.” 5Kavaloko HOSI Xikwembu xi hlamusela Balaama emakungu, kutani xi n'wi byela leswaku a tlhelela laha Balaka a a ri kona, a fika a vulavula hilaha a lerisiweke hakona. 6Kutani Balaama a tlhelela laha a ku ri na Balaka, a n'wi kuma a yimile kusuhi ni magandzelo ya yena lawa a ma hiseke, a ri ni varhangeri va tiko ra Mowabu.

7Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“Balaka ú ndzi vitanile etikweni ra Siriya,Siriya, kumbe: Aramu

yena hosi ya Mowabu ú ndzi rhumele rito etintshaveni ta le vuxeni, a ku:

‘Tana u ta ndzi rhuketelela va rixaka ra Yakobo,

ndzi ri, tana u ta sandza Vaisraele!’

8Xana vanhu lava Xikwembu xi nga va rhuketelangiki,

mina ndzi ta va rhuketerisa ku yini?

Xana ndzi nga swi kotisa ku yini

ku sandza vanhu lava Xikwembu xi nga va sandzangiki, xana?

9Vanhu lava, ndzi va vona ndzi ri laha nhlohlorhini ya ntshava,

ndzi va languta ndzi ri eswintshabyaneni:

I vanhu va rixaka leri titshamelaka ri ri roxe,

leri tihambanyiseke ni tinxaka tin'wana.

10Xana i mani la nga hlayaka va ka Yakobo xana?

Va tele ku fana ni sava!

Ntsengo wa Vaisraele wu nga hlaya hi mani?

Va tele ku fana ni ritshuri!

Mina swa antswa ndzi tifela

ndzi ri karhi ndzi fana ni vanhu lava vo lulama;

masiku ya mina ya ku hanya

a ma hele ndzi ri karhi ndzi fana na vona.”Kumbe: Vatukulu va mina a va tale ku fana ni vatukulu lava va Yakobo

11Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana i mhaka muni leyi u ndzi endlelaka yona xana? Ndzi ku vitanile leswaku u ta, u ta ndzi rhuketelela valala va mina, kambe wena wo fika u va katekisa ngopfu.” 12Balaama a hlamula a ku: “Xana a ndzi fanelanga ku yingisa HOSI Xikwembu, ndzi vula leswi xi ndzi leriseke swona, xana?”

Balaka a tlhela a kombela Balaama ku rhuketela Vaisraele

13Kutani Balaka a ku ku Balaama: “Tana hi famba swin'we hi ya eka yin'wana ndhawu leyi u nga kotaka ku va languta u ri eka yona; a wu nga va voni hinkwavo, kambe u ta vona lava goveke kusuhi. U ndzi rhuketelela vona u ri kwale.” 14Balaka a yisa Balaama enhlohlorhini ya ntshava ya Pisga, laha ku vuriwaka “Xivandla-xa-Varindzi”,“Xivandla-xa-Varindzi”, kumbe: “Nsimu-ya-Tsofimi” a fika a aka tialitari ta 7, a tlhela a humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana. 15Kutani Balaama a ku ka Balaka: “Sala u yimile kwala kusuhi ni magandzelo ya wena lawa u ma hiseke; mina ndza ha ya lahaya, ndzi ya hlangana na HOSI Xikwembu.” 16Kutani HOSI Xikwembu xi hlangana na Balaama, xi n'wi hlamusela makungu, kutani xi n'wi byela leswaku a tlhelela laha Balaka a a ri kona, a ya vulavula hilaha a lerisiweke hakona. 17Kavaloko Balaama a tlhelela laha a ku ri na Balaka, a n'wi kuma a yimile kusuhi ni magandzelo ya yena lawa a ma hiseke a ri ni varhangeri va tiko ra Mowabu. Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana HOSI Xikwembu xi te yini xana?”

18Kutani Balaama a sungula ku tlhokovetsela, a ku:

“We Balaka, tana u ta titwela;

ndzi lombe tindleve, wena n'wana Siporo:

19Xikwembu a hi munhu,

xana xi nga hemba ke?

A hi n'wana wa munhu,

xana xi nga tlhela emakungwini ya xona ke?

Xana xi nga vula xanchumu,

kutani xi nga xi endli xana?

Kumbe xana xi nga tshembisa xanchumu,

kutani xi nga hetisi xitshembiso xa xona xana?

20Ndzi lerisiwile ku katekisa;

loko Xikwembu xi katekisile,Van'wana va ri: kutani ndzi ta katekisa hakunene

mina ndzi nga ka ndzi nga swi hundzuluxi.

21Xikwembu a xi vonanga nchumu xo biha erixakeni ra Yakobo,

hambi ma ri manyala, a xi ma vonanga eka Vaisraele.

HOSI Xikwembu xa vona xi na vona,

hi xona hosi ya vona leyi va yi belaka minkulungwana.

22Xikwembu xi va humesile etikweni ra Egipta,

kutani loko va ri na xona, va tiyile ku fana ni tinyarhi.

23“A ku na vuloyi lebyi nga tirhaka erixakeni ra Yakobo,

ni vungoma byi nge ri endli nchumu rixaka ra Israele.Kumbe: Erixakeni ra Yakobo a ku na vuloyi, vungoma a byi kona erixakeni ra Israele

Sweswi vanhu va ta vulavula hi va ka Yakobo, ri nga rona rixaka ra Israele, va ku:

‘Vonani leswi Xikwembu xi swi endleke!’

24Langutani vanhu va kona:

Va pfhumpfha ku fana ni nghala ya nkati,

va handza-handza ku fana ni nghala ya matsune;

a va tshami ehansi va nga si herisa lava va va hluleke,

a va wisi va nga si nantswa ngati ya lava va va dlayeke!”

25Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Leswi u alaka ku va rhuketela, ni ku va katekisa u nga va katekisi!” 26Kambe Balaama a hlamula Balaka a ku: “Xana a ndzi ku byelanga, ndzi ku: ‘Ndzi ta endla hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga ta ndzi byela swona’ xana?”

Balaama a komberiwa ra vunharhu ku rhuketela Vaisraele

27Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Sweswi tana, ndzi ku yisa eka yin'wana ndhawu, kumbexana Xikwembu xi ta swi tsakela leswaku u ndzi rhuketelela vona u ri kwale.” 28Kutani Balaka a yisa Balaama enhlohlorhini ya ntshava ya Peyori, leyi langutaneke ni mananga. 29Balaama a ku ka Balaka: “Ndzi akele tialitari ta 7 kwala xivandleni lexi, u tlhela u tlhava tinkuzi ta 7 ni makhuna ya 7.” 30Kutani Balaka a endla hilaha Balaama a n'wi leriseke hakona, a humesa nkuzi yin'we ni khuna rin'we eka alitari yin'wana ni yin'wana.