Xitsonga 1989 (TSO89)
22

Ta Balaka loko a rhuma vanhu ku ya vitana Balaama

221Vaisraele va suka va famba, va ya gova erivaleni ra tiko ra Mowabu, entsungeni wa nambu wa Yordani, ku langutana ni muti wa Yeriko. 2Balaka n'wana Siporo a a vonile hinkwaswo leswi Vaisraele va endleke Vaamori swona. 3Hikokwalaho Vamowabu va biwa hi ripfalo, hikuva Vaisraele a va tele swinene; tiko hinkwaro ra Mowabu a ri nga tivi lexi ri nga ta xi endla hi ku chava Vaisraele. 4Kutani Vamowabu va byela vakulukumba va le Midiyani, va ku: “Ntshungu lowu wu ta hi tekela swilo hinkwaswo leswi hi nga na swona, ku fana ni loko tihomu ti nghenile ensin'wini ya mavele.” Enkarhini wolowo, Balaka n'wana Siporo a a ri hosi ya tiko ra Mowabu. 5

22:5
II Pet. 2:15-16
Yud. 11
Kutani a rhuma vanhu va ya vitana Balaama n'wana Beyori. Balaama a a tshama ePetoro, kusuhi ni nambu wa Yufrata etikweni ra Amava.Van'wana va ri: a a tshama ni va ka vona ePetoro, kusuhi ni nambu Balaka ú va byerile leswaku va fika a ku: “Ndzi ku tivisa leswaku ku ni ntshungu wa vanhu lava humaka le Egipta; wu govile wu langutana ni tiko ra mina; vanhu va kona va tele ngopfu. 6Hi kombela leswaku u hatlisa u ta, u ta hi rhuketelela vona, hikuva va hi tlula hi matimba. Kumbexana loko wo va rhuketela, hi nga kota ku va hlula, hi va hlongola va huma laha tikweni ra hina, hikuva ndza swi tiva leswaku loyi u n'wi katekisaka, wa kateka, ni loyi u n'wi rhuketelaka, wa rhukaniwa.”

7Kutani vakulukumba va le Mowabu ni va le Midiyani va suka va ya eka Balaama va ri ni mali yo hakela vungoma bya yena, va fika va n'wi byela marito ya Balaka. 8Kutani Balaama a ku ka vona: “Xwanani vusiku bya namuntlha laha ka hina, mundzuku hi kona ndzi nga ta mi nyika nhlamulo leyi HOSI Xikwembu xi nga ta va xi ndzi byerile yona.” Kutani varhangeri va tiko ra Mowabu va xwa eka Balaama. 9Xikwembu xi ta eka Balaama, xi ku ka yena: “Xana vanhu lava nga laha mutini wa wena i va mani xana?” 10Kutani Balaama a hlamula Xikwembu a ku ka xona: “Vanhu lava va rhumiwile hi Balaka hosi ya Mowabu n'wana Siporo leswaku va ta eka mina va ta ku: 11‘Ndzi ku tivisa leswaku ku ni ntshungu wa vanhu lava humaka etikweni ra Egipta; ku tala ka vanhu lava ku siva ni dyambu; hi kombela leswaku u hatlisa u ta, u ta hi rhuketelela vona; kumbexana loko wo va rhuketela, hi nga kota ku lwa na vona, hi va hlongola va huma laha tikweni ra hina.’ ”

12Xikwembu xi ku ka Balaama: “U nga tshuki u famba ni vanhu lava va rhumiweke; naswona vanhu lava u komberiwaka ku ya va rhuketela, u nga tshuki u va rhuketela, hikuva va katekisiwile.”Kumbe: hikuva va fanele ku katekisiwa 13Kuteloko ri xa, Balaama a pfuka a byela varhangeri lava rhumiweke hi Balaka, a ku ka vona: “Tlhelelani ekarikwenu; HOSI Xikwembu xa ndzi alela ku famba na n'wina.” 14Varhangeri va le Mowabu va suka va famba va tlhelela eka Balaka, va fika va ku ka yena: “Balaama ú arile ku vuya na hina.”

15Kutani Balaka a rhuma varhangeri van'wana lava tlulaka lavo rhanga hi ku tala ni ku chaviseka, 16va ya eka Balaama, va fika va ku ka yena: “Balaka n'wana Siporo ú vula sweswo ú ri: ‘Ku nga vi na nchumu lexi xi ku sivelaka ku ta eka mina, 17hikuva ndzi vula ndzi tiyisile leswaku ndzi ta ku kurisa ngopfu; naswona xin'wana ni xin'wana lexi u nga ta ndzi byela leswaku ndzi xi endla, ndzi ta xi endla; ndza ku kombela, tana u ta ndzi rhuketelela vanhu lava!’ ” 18Kambe Balaama a hlamula varhumiwa va Balaka,Van'wana va ri: malandza ya Balaka a ku ka vona: “Hambiloko Balaka a nga ndzi nyika yindlu ya yena yi tele hi silivhere ni nsuku, ndzi nga ka ndzi nga tluri xileriso xa HOSI Xikwembu xa mina, nikutsongo! 19Sweswi ndzi kombela leswaku mi xwa vusiku bya namuntlha laha ka hina, hikuva ndza ha lava ku twa loko ku ri ni swin'wana leswi HOSI Xikwembu xi nga ndzi byelaka swona.” 20Kutani Xikwembu xi ta eka Balaama nivusiku, xi ku ka yena: “Loko vavanuna lava va tele ku ku vitana, pfuka u famba na vona, kambe u fanele ku endla ntsena leswi ndzi nga ta ku lerisa swona.” 21Kutani Balaama a pfuka nimpundzu, a bohelela xitshamu embhongolweni ya yena ya ntswele, a yi gada a famba ni varhangeri va tiko ra Mowabu.

Ta Balaama ni mbhongolo ya yena

22Ku famba ka Balaama swi hlundzukisile Xikwembu swinene, kutani ntsumi ya xona yi yima endleleni yi n'wi sivela. Balaama a a famba ni malandza ya yena mambirhi, a gadile mbhongolo. 23Kutani mbhongolo yi vona ntsumi ya HOSI Xikwembu yi yimile endleleni, yi khomile fumu; mbhongolo yi hambuka yi nghena enhoveni, kambe Balaama a yi ba leswaku yi vuyela endleleni. 24Kutani ntsumi ya HOSI Xikwembu yi ya yima exindledyaneni lexi hundzaka hi le xikarhi ka masimu va vhinya, lama biyeleriweke hi mahlampfu. 25Loko mbhongolo yi vona ntsumi ya HOSI Xikwembu, yi manyukuta hi le xikarhi ka ntsumi na rihlampfu, kutani rihlampfu ri hala nenge wa Balaama, yena a tlhela a ba mbhongolo. 26Ntsumi ya HOSI Xikwembu yi rhanga emahlweni, yi ya yima exivandleni lexi nga riki na ko manyukuta ha kona, matlhelo hinkwawo. 27Kuteloko mbhongolo yi vona ntsumi ya HOSI, yo etlela ehansi. Kutani Balaama a kariha swinene, a bukutela mbhongolo hi nhonga. 28Hiloko HOSI Xikwembu xi endla leswaku mbhongolo yi vulavula, kutani yi ku ka Balaama: “Sweswi i ra vunharhu u ri karhi u ndzi bukutela! Xana ndzi ku dyohele yini ke?” 29Balaama a hlamula mbhongolo, a ku: “Ndzi ku bela leswi u tlangaka hi mina. Loko a ndzo va ni fumu laha ndzi nga kona, a ndzi ta ku dlaya kunene!” 30Kutani mbhongolo yi ku ka Balaama: “Xana a hi mina mbhongolo ya wena leyi u fambeke hi yona vutomi bya wena hinkwabyo ku ta fika namuntlha xana? Xana u tshama u ndzi vona ndzi endla mhaka yo fana ni leyi xana?” Balaama a hlamula a ku: “E-e!”

31Kutani HOSI Xikwembu xi endla leswaku Balaama a kota ku vona ntsumi ya xona leyi yimeke endleleni yi khomile fumu; kutani a korhama, a wela hansi hi mombo. 32Kutani ntsumi ya HOSI Xikwembu yi ku ka yena: “Sweswi mbhongolo leyi ya wena, u yi ba ra vunharhu; xana u yi bela yini xana? Tiva leswaku hi mina ndzi hingakanyaka tindlela ta wena, hikuva ti hambanile ni makungu ya mina. 33Mbhongolo yona yi ndzi vonile, kutani yi hambuka endleleni kanharhu. Ndzi ku byela ndzi tiyisile leswaku loko a yo ka yi nga hambukanga, a ndzi ta va ndzi ku dlele, yona ndzi yi tshika yi hanya.” 34Kutani Balaama a ku ka ntsumi ya HOSI Xikwembu: “Ndzi dyohile, hikuva a ndzi swi tivanga leswaku hi wena a wu ndzi sivela ndlela. Kutani sweswi, loko u vona leswaku ndzi endla leswi biheke, ndzi ta tlhelela endzhaku.” 35Ntsumi ya HOSI Xikwembu yi ku ka Balaama: “Famba ni vavanuna lava; kambe u fanela ku vula ntsena marito lawa ndzi nga ta ku lerisa wona.” Kutani Balaama a famba ni varhangeri lava rhumiweke hi Balaka.

Ta Balaka loko a amukela Balaama

36Kuteloko Balaka a twa leswaku Balaama wa karhi wa ta, a huma a ya n'wi hlanganisa emutini wa Araemutini wa Ara, kumbe: wa Ara-Mowabu lowu nga kusuhi ni nambu wa Arinoni, wona ndzilekana wa tiko ra Mowabu. 37Kutani Balaka a ku ka Balaama: “Xana hikwalaho ka yini u nga tanga, loko ndzi rhumile vanhu va ta ku vitana ro sungula xana? Xana a wu ehleketa leswaku ndzi nge swi koti ku ku hakela ku ringana xana?” 38Balaama a ku ka Balaka: “Hi leswi, ndzi tile ke! Kambe xana mina ndzi ni matimba yo tivulela xin'wana ni xin'wana lexi ndzi xi rhandzaka xana? E-e! Mina ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xi nga ta ndzi byela swona.” 39Kutani Balaama a famba na Balaka, va ya fika eKiriyata-Husoti. 40Balaka a tlhava tihomu ni tinyimpfu, a rhumela nyama yin'wana eka Balaama ni varhangeri lava a a ri na vona.

Balaka a kombela Balaama ku rhuketela Vaisraele

41Hi siku leri tlhandlamaka, Balaka a tlhandluka na Balaama, a n'wi yisa eBamoto-Baali (hileswaku “eSwitsungeni swa Baali”), kutani Balaama a vona Vaisraele lava a va govile kusuhani.