Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ta ku hlayiwa ka Vaisraele emananga ya Sinayi

11

1:1-46
Tinhl. 26:1-51
Hi lembe ra vumbirhi ra loko Vaisraele va humile etikweni ra Egipta, hi siku ro sungula ra n'hweti ya vumbirhi, HOSI Xikwembu xi vulavula na Muxe eka Ntsonga lowo Hlawuleka, emananga ya Sinayi, xi ku: 2“Hlayani ntsengo wa Vaisraele hinkwavo, hi tinyimba ta vona ni mindyangu ya vona, mi tsala mavito ya vavanuna ha rin'we rin'we. 3Vaisraele hinkwavo lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, wena na Aroni mi fanele ku va hlaya hi ku ya hi mavuthu ya vona. 4Eka nyimba yin'wana ni yin'wana, ku ta huma wanuna un'we la nga nhloko endyangwini wa yena, a ta mi pfuna. 5Mavito ya vavanuna lava va nga ta mi pfuna hi lawa:

“Eka nyimba ya ka Rhuveni i Elizuri n'wana Xedewuru;

6eka nyimba ya ka Simiyoni i Xelumiele n'wana Suri-Xadayi;

7eka nyimba ya ka Yuda i Nahaxoni n'wana Aminadaba;

8eka nyimba ya ka Isakara i Netanele n'wana Sawara;

9eka nyimba ya ka Zebuloni i Eliyabu n'wana Heloni;

10eka nyimba ya ka Efrayimi n'wana Yosefa i Elixama n'wana Amihudi;

eka nyimba ya ka Manase n'wana Yosefa i Gamaliele n'wana Pedasuru;

11eka nyimba ya ka Benjamini i Abidana n'wana Gidiyoni;

12eka nyimba ya ka Dani i Ahiezere n'wana Amixadayi;

13eka nyimba ya ka Asere i Pagiele n'wana Okirani;

14eka nyimba ya ka Gadi i Eliyasafa n'wana Duwele;Duwele; van'wana va ri: Rhuwele; vonani 2:14; 7:42,47; 10:20

15eka nyimba ya ka Neftali i Ahira n'wana Enana.”

16Lava hi vona lava hlawuriweke exikarhi ka ntshungu, va ri varhangeri va tinyimba ta ka vona ni tinhloko ta mindyangu ya Vaisraele.Kumbe: ni vafambisi va mavuthu ya Vaisraele lama nga ni masocha ya 1 000 17Muxe na Aroni va amukela vavanuna lava mavito ya vona ma vuriweke. 18Kutani hi siku ro sungula ra n'hweti ya vumbirhi, va hlengeleta Vaisraele hinkwavo, kutani vanhu lava nga ni malembe ya 20 ni ku tlula, va tsarisa mavito ya vona ha un'we-un'we hi ku landza tinyimba ta vona ni mindyangu ya vona, 19hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. Hi ndlela leyi, Muxe a hlaya ntsengo wa Vaisraele, emananga ya Sinayi.

20A ku ri ni vanhu va ka Rhuveni mativula ya IsraeleIsraele, kumbe: Yakobo hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona; loko vavanuna va hlayiwa ha un'we-un'we hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 21ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 46 500, va ri va nyimba ya ka Rhuveni;

22naswona a ku ri ni vanhu va ka Simiyoni, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko vavanuna lava tsariseke mavito va hlayiwa hi un'we un'we, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 23ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 59 300, va ri va nyimba ya ka Simiyoni;

24ni vanhu va ka Gadi, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 25ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 45 650, va ri va nyimba ya ka Gadi;

26ni vanhu va ka Yuda, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 27ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 74 600, va ri va nyimba ya ka Yuda;

28ni vanhu va ka Isakara, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 29ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 54 400, va ri va nyimba ya ka Isakara;

30ni vanhu va ka Zebuloni, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 31ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 57 400, va ri va nyimba ya ka Zebuloni;

32ni vanhu va ka Efrayimi n'wana Yosefa, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito ya vona, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 33ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 40 500, va ri va nyimba ya ka Efrayimi;

34ni vanhu va ka Manase, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 35ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 32 200, va ri va nyimba ya ka Manase;

36ni vanhu va ka Benjamini, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 37ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 35 400, va ri va nyimba ya ka Benjamini;

38ni vanhu va ka Dani, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 39ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 62 700, va ri va nyimba ya ka Dani;

40ni vanhu va ka Asere, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 41ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 41 500, va ri va nyimba ya ka Asere;

42ni vanhu va ka Neftali, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 43ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 53 400, va ri va nyimba ya ka Neftali.

44Lava hi vona lava hlayiweke hi Muxe na Aroni, va pfuniwa hi varhangeri va Vaisraele, un'wana ni un'wana a yimela nyimba ya ka vona, naswona a ri nhloko endyangwini wa yena.Van'wana va ri: un'wana ni un'wana a yimela ndyangu wa yena 45Kutani ntsengo wa Vaisraele hinkwavo lava hlayiweke, hi mindyangu ya vona, lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 46wu kumeka wu ri 603 550, loko va helerile.

47Kambe vanhu va nyimba ya ka Levhi a va katsiwanga loko ku hlayiwa tinyimba letin'wana, 48hikuva HOSI Xikwembu xi byerile Muxe, xi ku: 49“Lava u nga ta ka u nga va hlayi, i va nyimba ya ka Levhi ntsena; vona u nga tshuki u hlaya ntsengo wa vona u wu katsa ni wa Vaisraele lavan'wana; 50kambe va veke ku va vahlayisi va Ntsonga wa Ntwanano, ni swingolongondzwana swa wona hinkwaswo, ni swilo hinkwaswo leswi nga swa wona. Va ta rhwala Ntsonga ni swingolongondzwana swa wona hinkwaswo, naswona va ta tirha eka wona, va dzima ni mixaxa ya vona yi wu rhendzela. 51Loko Ntsonga wu fanele ku simuriwa, Valevhi hi vona va nga ta wu ntlhantlha; loko wu lava ku dzimiwa, hi vona va nga ta wu yimisa. Munhu loyi a nga riki Mulevhi, loko a tshuka a tshinela kusuhi na wona, ú ta dlayiwa. 52Vaisraele lavan'wana va ta gova hi ku ya hi mavuthu ya vona; un'wana ni un'wana ú ta va enxaxeni wa yena, laha ku nga ni vandla ra ka vona.Kumbe: enxaxeni wa yena, kusuhi ni mujeko wa ka vona 53Kambe Valevhi vona va ta gova va rhendzela Ntsonga wa Ntwanano, leswaku vukari bya mina byi nga tshuki byi pfurha ehenhla ka ntshungu wa Vaisraele; naswona Valevhi hi vona va nga ta hlayisa Ntsonga wa Ntwanano.” 54Kutani Vaisraele va endlisa sweswo; va endla hinkwaswo hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

2

Ta milawu ya magovele ni mafambele

21HOSI Xikwembu xi byela Muxe na Aroni, xi ku: 2“Loko Vaisraele va gova, un'wana ni un'wana ú ta va evandleni ra ka vona, kusuhi ni mujeko wa ndyangu wa ka vona; va ta dzima mixaxa yi languta Ntsonga lowo Hlawuleka, hi matlhelo hinkwawo ya wona. 3Hi tlhelo ra le vuxeni, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Yuda’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Yuda ú ta va Nahaxoni n'wana Aminadaba; 4ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 74 600. 5Kusuhi ni mavuthu ya Nahaxoni ku ta gova va nyimba ya ka Isakara, murhangeri wa yona a va Netanele n'wana Suwara; 6ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 54 400. 7Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Zebuloni, murhangeri wa yona a va Eliyabu n'wana Heloni; 8ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 57 400. 9Ntsengo wa vanhu hinkwawo va vandla ra ka Yuda hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 186 400. Loko Vaisraele va simula mixaxa va suka, va ka Yuda va ta rhanga emahlweni.

10“Hi tlhelo ra le dzongeni, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Rhuveni’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Rhuveni ú ta va Elizuri n'wana Xedewuru; 11ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 46 500. 12Kusuhi ni mavuthu ya Elizuri ku ta gova va nyimba ya ka Simiyoni, murhangeri wa yona a va Xelumiele n'wana Suri-Xadayi; 13ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 59 300. 14Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Gadi, murhangeri wa yona a va Eliyasafa n'wana Duwele;Duwele: van'wana va ri: Rhuwele 15ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 45 650. 16Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Rhuveni hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 151 450. Loko Vaisraele va simula mixaxa, va ka Rhuveni va ta va va vumbirhi eku sukeni.

17“Kutani ku ta simuriwa Ntsonga lowo Hlawuleka, va mixaxa ya Valevhi va ri exikarhi ka vanhu va mixaxa leyin'wana. Loko Vaisraele va suka va ta longoloka hi ndlela leyi va xaxametiwaka ha yona lomu va govaka kona, un'wana ni un'wana a va endhawini ya yena ni le vandleni ra ka vona.

18“Hi tlhelo ra vupeladyambu, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Efrayimi’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Efrayimi ú ta va Elixama n'wana Amihudi; 19ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 40 500. 20Kusuhi ni mavuthu ya Elixama ku ta va ni va nyimba ya ka Manase, murhangeri wa yona a va Gamaliele n'wana Pedasuru; 21ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 32 200. 22Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Benjamini, murhangeri wa yona a va Abidana n'wana Gidiyoni; 23ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 35 400. 24Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Efrayimi, hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 108 100. Loko Vaisraele va simula mixaxa, va ka Efrayimi va ta va va vunharhu eka sukeni.

25“Hi tlhelo ra n'walungu, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Dani’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Dani ú ta va Ahiezere n'wana Amixadayi; 26ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 62 700. 27Kusuhi ni mavuthu ya Ahiezere ku ta gova va nyimba ya ka Asere, murhangeri wa yona a va Pagiele n'wana Okirani; 28ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 41 500. 29Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Neftali, murhangeri wa yona a va Ahira n'wana Enana; 30ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 53 400. 31Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Dani wu ta va 157 600; vona va ta suka ro hetelela, loko mavandla ma suka ha rin'we rin'we.”

32Lava hi vona Vaisraele lava hlayiweke hi ku ya hi mindyangu ya vona. Vanhu lava a va ri emixaxeni, lava hlayiweke hi ku ya hi mavuthu ya vona, hinkwavo a va ri 603 550. 33Kambe vanhu va nyimba ya ka Levhi a va katsiwanga na Vaisraele lavan'wana, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. 34Kutani Vaisraele va endla hinkwaswo hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona; va gova hi mavandla ya vona, ni loko va suka, un'wana ni un'wana a famba ni va nyimba ya ka vona, hi ku ya hi mindyangu ya vona.

3

Vana va Aroni

31Lava hi vona va rixaka ra Aroni na Muxe, enkarhini lowu HOSI Xikwembu xi vulavuleke na Muxe entshaveni ya Sinayi. 2

3:2
Tinhl. 26:60
Vana va Aroni hi lava: Nadabu mativula ya kona, na Abihu, na Eliyazara, na Itamara. 3Mavito lawa, hi wona ya vana va Aroni, lava a nga va hlawula hi ku va chela mafurha enhlokweni, a va veka entirhweni wa vuprista. 4
3:4
Levh. 10:1-2
Tinhl. 26:61
Nadabu na Abihu va fele emananga ya Sinayi, siku leri va humeseleke HOSI Xikwembu emagandzelo hi ndzilo lowu va nga lerisiwangiki wona. Loko va fa, a va nga si va na vana. Kutani Eliyazara na Itamara hi vona lava tirheke ntirho wa vuprista enkarhini wa ku hanya ka Aroni tata wa vona.

Valevhi va vekiwa ku tirhela vaprista

5Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 6“Tisa va nyimba ya ka Levhi ekusuhi, u va veka emavokweni ya muprista Aroni, leswaku va ta n'wi pfuna mintirho. 7Va ta tirhela Aroni ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, hi ku tirha mintirho ya Ntsonga lowo Hlawuleka wa HOSI. 8Va ta hlayisa swingolongondzwana hinkwaswo swa Ntsonga lowo Hlawuleka; naswona loko va ri karhi va tirha eka wona, va ta pfuna ni Vaisraele. 9U ta nyiketa Valevhi eka Aroni ni vana va yena; va ta va ehansi ka Aroni, va hlawuriwile exikarhi ka Vaisraele. 10U ta veka Aroni ni vana va yena leswaku va tirha ntirho wa vona wa vuprista; munhu ntsena loyi a nga ta tinghenisa entirhweni wa vuprista, ú ta dlayiwa.”

11HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: 12“Vona, ematshan'weni ya swilo hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa exikarhi ka Vaisraele, ndzi hlawurile Valevhi. Valevhi va ta va va mina, 13

3:13
Eks. 13:2
hikuva mativula hinkwawo i ya mina. Hi siku leri ndzi heriseke mativula hinkwawo etikweni ra Egipta, ndzi hlawulekisile mativula hinkwawo ya vanhu ni ya swifuwo exikarhi ka Vaisraele, ma va ya mina. Valevhi va ta va vanhu va mina. Hi mina HOSI.”

Ta ku hlayiwa ka Valevhi

14Kutani HOSI Xikwembu xi byela Muxe emananga ya Sinayi, xi ku: 15“Hlaya ntsengo wa Valevhi hi ku ya hi miti ya vona ni mindyangu ya vona; u hlaya va xinuna hinkwavo, ku sukela eka va n'hweti yin'we ni ku tlula.” 16Kutani Muxe a landza marito ya HOSI Xikwembu, a va hlaya hilaha xi leriseke hakona. 17Mavito ya vanhu va nyimba ya ka Levhi hi lawa: Gerixoni, na Kohata, na Merari. 18Mavito ya va ndyangu wa ka Gerixoni hi lawa: Libini, na Ximeyi. 19Va ndyangu wa ka Kohata hi lava: Amirama, na Yisihara, na Hebroni, na Uziele. 20Va ndyangu wa ka Merari hi lava: Maheli na Muxi. Lava hi vona va nyimba ya ka Levhi, hi mindyangu ya vona.

21Endyangwini wa ka Gerixoni, a ku ri ni va ka Libini ni va ka Ximeyi. 22Ntsengo wa vona a wu ri 7 500, loko ku hlayiwa xa xinuna hinkwavo va n'hweti yin'we ni ku tlula. 23Va ka Gerixoni a va fanele ku dzima mixaxa ya vona endzhaku ka Ntsonga, hi tlhelo ra vupeladyambu, 24murhangeri wa va ndyangu lowu a va Eliyasafa n'wana Laele. 25Eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ntirho wa va ka Gerixoni a ku ri ku hlayisa Ntsonga ni xifunengeto xa wona, ni xisirhelelo xa le nyangweni ya wona, 26ni swisirhelelo swa xivava lexi biyelaka Ntsonga ni alitari, ni xisirhelelo xa nyangwa ya xona, ni tingoti ta xona; a va tirha ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi.

27Endyangwini wa ka Kohata a ku ri ni va ka Amirama, ni va ka Yisihara, ni va ka Hebroni, ni va ka Uziele. 28Ntsengo wa va xinuna hinkwavo, loko ku hlayiwa va n'hweti yin'we ni ku tlula, a wu ri 8 300.Van'wana va ri: 8 600 Va ka Kohata hi vona lava a va tirha exivandleni lexo hlawuleka. 29A va fanele ku dzima mixaxa ya vona hi tlhelo ra le dzongeni ra Ntsonga, 30murhangeri wa miti hinkwayo ya ndyangu lowu a va Elisafani n'wana Uziele. 31Ntirho wa vona a ku ri ku hlayisa Areka, ni tafula, ni xitlhoma-timboni, ni tialitari, ni swibya leswi vaprista a va swi tirhisa exivandleni lexo hlawuleka, ni xisirhelelo xo siva Areka, ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi.

32Eliyazara n'wana muprista Aroni a a ri ehenhla ka varhangeri va nyimba ya ka Levhi, a tlhela a va mulanguteri wa lava tirhaka exivandleni lexo hlawuleka.

33Endyangwini wa ka Merari, a ku ri ni va ka Maheli, ni va ka Muxi. 34Ntsengo wa vona a wu ri 6 200, loko ku hlayiwa va xinuna hinkwavo va n'hweti yin'we ni ku tlula. 35Murhangeri wa vona a a ri Suriele n'wana Abihayili; vona a va fanele ku dzima mixaxa ya vona hi tlhelo ra le n'walungwini ra Ntsonga. 36Ntirho lowu va ka Merari a va nyikiwile wona, a wu ri wa ku hlayisa mapulangi ya Ntsonga, ni timhandze to hingakanya ha tona, ni tiphuphu,tiphuphu, kumbe: tinsika ni minkotloto, ni swibya hinkwaswo swa Ntsonga; a va tirha ni mintirho hinkwayo leyi fambelanaka ni swilo leswi. 37A va hlayisa ni tiphuphu ta xivava matlhelo hinkwawo, ni minkotloto ya tona, ni swikhomiso swa tona, ni tingoti ta tona.

38Hi tlhelo ra le vuxeni, emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, a ku dzimiwile mixaxa ya Muxe ni ya Aroni ni vana va yena; hi vona lava a va tirha ntirho wa magandzelo exivandleni lexo hlawuleka, va tirhela Vaisraele. Loko munhu ntsena a tinghenisa entirhweni wa kona, a a fanela ku dlayiwa. 39Ntsengo wa va xinuna hinkwavo va nyimba ya ka Levhi, va n'hweti yin'we ni ku tlula lava Muxe na Aroni va va hlayeke hi mindyangu ya vona, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona, a wu ri 22 000.

Valevhi va hlawuriwa ku siva mativula

40Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hlaya mativula hinkwawo ya xinuna ya Vaisraele, ya n'hweti yin'we ni ku tlula, u tsala ntsengo wa mavito ya wona. 41Kutani u ta ndzi hlawulela Valevhi ni swifuwo swa vona ematshan'weni ya mativula hinkwawo ya Vaisraele ni ya swifuwo swa vona. Hi mina HOSI Xikwembu!” 42Hiloko Muxe a hlaya mativula hinkwawo ya Vaisraele, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona. 43Kutani loko ku hlayiwa mavito ya mativula hinkwawo ya xinuna, ya n'hweti yin'we ni ku tlula, ntsengo wa kona wu kumeka wu ri 22 273.

44HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka Muxe: 45“Hlawula Valevhi ematshan'weni ya mativula hinkwawo ya Vaisraele, u hlawula ni swifuwo swa Valevhi ematshan'weni ya swa Vaisraele; kutani Valevhi va ta va va mina. Hi mina HOSI Xikwembu! 46Mativula ya Vaisraele ma ta tlula Valevhi hi ntsengo wa 273; kutani, ku kutsula wona, 47u ta lava silivhere ya 60 g hi munhu, hi ku ya hi ntiko wa lexi ku pimiwaka ha xona, lexi hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka.Hi Xiheveru: hi ku ya hi “xikele” leyo hlawuleka, “xikele” ya “tigera” ta 20 (“gera” a wu ri mpimo lowutsongo ngopfu, wa kwalomu ka 0,6 g) 48Kutani mali ya silivhere leyi mativula lama tlulaka ntsengo wa Valevhi ma nga ta kutsuriwa hi yona, u ta yi nyika Aroni ni vana va yena.” 49Muxe a hlengeleta mali ya ku kutsula lava ku pfumalekeke Valevhi vo va kutsula, 50ma nga mativula ya Vaisraele. Silivhere ya kona yi endlile 16 kg, hi ku ya hi ntiko wa lexi a ku pimiwa ha xona, lexi a xi hlayisiwa exivandleni lexo hlawuleka. 51Kutani Muxe a nyika Aroni ni vana va yena mali leyi yo kutsula ha yona, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona loko xi n'wi lerisa.