Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Ta milawu ya magovele ni mafambele

21HOSI Xikwembu xi byela Muxe na Aroni, xi ku: 2“Loko Vaisraele va gova, un'wana ni un'wana ú ta va evandleni ra ka vona, kusuhi ni mujeko wa ndyangu wa ka vona; va ta dzima mixaxa yi languta Ntsonga lowo Hlawuleka, hi matlhelo hinkwawo ya wona. 3Hi tlhelo ra le vuxeni, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Yuda’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Yuda ú ta va Nahaxoni n'wana Aminadaba; 4ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 74 600. 5Kusuhi ni mavuthu ya Nahaxoni ku ta gova va nyimba ya ka Isakara, murhangeri wa yona a va Netanele n'wana Suwara; 6ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 54 400. 7Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Zebuloni, murhangeri wa yona a va Eliyabu n'wana Heloni; 8ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 57 400. 9Ntsengo wa vanhu hinkwawo va vandla ra ka Yuda hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 186 400. Loko Vaisraele va simula mixaxa va suka, va ka Yuda va ta rhanga emahlweni.

10“Hi tlhelo ra le dzongeni, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Rhuveni’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Rhuveni ú ta va Elizuri n'wana Xedewuru; 11ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 46 500. 12Kusuhi ni mavuthu ya Elizuri ku ta gova va nyimba ya ka Simiyoni, murhangeri wa yona a va Xelumiele n'wana Suri-Xadayi; 13ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 59 300. 14Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Gadi, murhangeri wa yona a va Eliyasafa n'wana Duwele;Duwele: van'wana va ri: Rhuwele 15ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 45 650. 16Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Rhuveni hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 151 450. Loko Vaisraele va simula mixaxa, va ka Rhuveni va ta va va vumbirhi eku sukeni.

17“Kutani ku ta simuriwa Ntsonga lowo Hlawuleka, va mixaxa ya Valevhi va ri exikarhi ka vanhu va mixaxa leyin'wana. Loko Vaisraele va suka va ta longoloka hi ndlela leyi va xaxametiwaka ha yona lomu va govaka kona, un'wana ni un'wana a va endhawini ya yena ni le vandleni ra ka vona.

18“Hi tlhelo ra vupeladyambu, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Efrayimi’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Efrayimi ú ta va Elixama n'wana Amihudi; 19ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 40 500. 20Kusuhi ni mavuthu ya Elixama ku ta va ni va nyimba ya ka Manase, murhangeri wa yona a va Gamaliele n'wana Pedasuru; 21ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 32 200. 22Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Benjamini, murhangeri wa yona a va Abidana n'wana Gidiyoni; 23ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 35 400. 24Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Efrayimi, hi ku ya hi mavuthu ya vona, wu ta va 108 100. Loko Vaisraele va simula mixaxa, va ka Efrayimi va ta va va vunharhu eka sukeni.

25“Hi tlhelo ra n'walungu, ku ta va ni mixaxa ya vandla leri vuriwaka ‘ra ka Dani’, hi ku ya hi mavuthu ya rona. Murhangeri wa vanhu va nyimba ya ka Dani ú ta va Ahiezere n'wana Amixadayi; 26ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 62 700. 27Kusuhi ni mavuthu ya Ahiezere ku ta gova va nyimba ya ka Asere, murhangeri wa yona a va Pagiele n'wana Okirani; 28ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 41 500. 29Kutani ku ta landza va nyimba ya ka Neftali, murhangeri wa yona a va Ahira n'wana Enana; 30ntsengo wa vavanuna va mavuthu ya yena wu ta va 53 400. 31Ntsengo wa vanhu hinkwavo va vandla ra ka Dani wu ta va 157 600; vona va ta suka ro hetelela, loko mavandla ma suka ha rin'we rin'we.”

32Lava hi vona Vaisraele lava hlayiweke hi ku ya hi mindyangu ya vona. Vanhu lava a va ri emixaxeni, lava hlayiweke hi ku ya hi mavuthu ya vona, hinkwavo a va ri 603 550. 33Kambe vanhu va nyimba ya ka Levhi a va katsiwanga na Vaisraele lavan'wana, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. 34Kutani Vaisraele va endla hinkwaswo hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona; va gova hi mavandla ya vona, ni loko va suka, un'wana ni un'wana a famba ni va nyimba ya ka vona, hi ku ya hi mindyangu ya vona.