Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Ta mintirho ya vaprista ni Valevhi

181HOSI Xikwembu xi ku ka Aroni: “Milandzu hinkwayo leyi kongomaneke ni xivandla lexo hlawuleka yi ta rhwexiwa wena ni vana va wena, ni va nyimba ya ka n'wina, kambe leyi kongomaneke ni vuprista, yi ta rhwexiwa wena ni vana va wena ntsena. 2Loko wena ni vana va wena mi ri karhi mi tirha eka Ntsonga lowu nga ni Areka ya Ntwanano, mi ta vitana va ka Levhi, leswaku va ta va ta mi pfuna, hikuva i va nyimba ya ka n'wina. 3Valevhi va ta tirhela n'wina, va tlhela va tirha ni mintirho hinkwayo ya Ntsonga; kambe va nga tshuki va tshinela laha ku nga ni swilo leswo hlawuleka kambe laha ku nga ni alitari, hikuva loko vo tshinela, n'wina na vona mi ta fa. 4Va ta ta va ta tirha na n'wina emintirhweni hinkwayo ya Ntsonga lowo Hlawuleka, kambe munhu loyi a nga riki Mulevhi, a nga tshuki a ta kusuhi na n'wina. 5Wena ni vana va wena, mi ta tirha mintirho ya le xivandleni lexo hlawuleka ni ya le alitarini, leswaku Vaisraele va nga ha tlheli va wela hi vukari bya mina HOSI. 6Hi mina ndzi hlawuleke Valevhi va ka n'wina exikarhi ka Vaisraele; Valevhi lava i nyiko leyi humeseriwaka mina HOSI, kutani ndzi mi nyiketa vona leswaku va ta tirha mintirho ya Ntsonga lowo Hlawuleka. 7Entirhweni wa vuprista, wena ni vana va wena mi ta vona swa mintirho ya le alitarini ni ya le xivandleni lexo hlawuleka ngopfu lexi pfariweke hi xisirhelelo; mi ta tirha leswi hikuva ntirho wa vuprista i nyiko leyi ndzi mi nyikeke yona; kutani loyi a nga ta tshinelela xivandla lexi a nga ri muprista, ú ta fa.”

Leswi vaprista va lawuriwaka swona

8Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Aroni: “Ndzi veka emavokweni ya wena ntirho wa ku hlayisa mihlengo leyo hlawuleka hinkwayo leyi Vaisraele va ndzi humeselaka yona; eka yona, ku ta va ni leswi mi nga ta lawuriwa swona, wena ni vana va wena hilaha ku nga heriki. 9Eka leswo hlawuleka ngopfu leswi Vaisraele va ndzi tiselaka swona, u ta kuma hinkwaswo leswi nga ta ka swi nga hisiwi, eka magandzelo hinkwawo ya xinakulobye, ni ka timhamba hinkwato to susa swidyoho, ni ka timhamba hinkwato to riha nandzu; hi swona leswo hlawuleka ngopfu leswi mi nga ta swi kuma, wena ni vana va wena. 10Mi ta swi dyela endhawini leyi hlawulekeke swinene; swi ta dyiwa hi wanuna un'wana ni un'wana eka n'wina, swi ta va swi hlawulekile.

11“Swin'wana leswi swi nga ta va swa n'wina, i tinyiko leto hlawuleka leti Vaisraele va ndzi humeselaka tona; ndzi ta mi nyika tona hilaha ku nga heriki, n'wina ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati. Un'wana ni un'wana emindyangwini ya n'wina loyi a nga tinyamisangiki, ú ta pfumeleriwa ku dya swilo leswi.

12“Eka swa nguva leyintshwa leswi Vaisraele va ndzi humeselaka swona mina HOSI, ndzi mi nyika mafurha hinkwawo lamanene, ni vhinyo hinkwayo leyinene ni mavele hinkwawo lamanene. 13Mihandzu leyi rhangaka ku vupfa ya swilo hinkwaswo leswi byariweke emasin'wini ya Vaisraele, leyi va yi tisaka eka mina HOSI, yi ta va ya n'wina. Un'wana ni un'wana emindyangwini ya n'wina loyi a nga tinyamisangiki, ú ta pfumeleriwa ku dya mihandzu ya kona.

14

18:14
Levh. 27:28
“Xin'wana ni xin'wana lexi Vaisraele va xi nyiketeke eka mina, xi ta va xa n'wina.

15“Hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa eka vanhu ni ka swifuwo, leswi Vaisraele va ndzi humeseleke swona mina HOSI, swi ta va swa n'wina. Kambe mi ta fanela ku kutsula mativula ya vanhu ni ya swifuwo leswi nga tengangiki. 16U ta swi kutsula swa ha ri ni n'hweti yin'we, kutani nxavo lowu swi nga ta kutsuriwa ha wona wu ta va mali ya silivhere ya 60 g, hi ku ya hi ntiko wa lexi ku pimiwaka ha xona, lexi hlayisiwaka exivandleni lexo hlawuleka.Hi Xiheveru: hi ku ya hi ‘xikele’ leyo hlawuleka ya ‘tigera’ ta 20 17Loko ma ri mativula ya homu kumbe ya nyimpfu kumbe ya mbuti, a mi nga ma kutsuri, hikuva wona ma hlawulekile. Mi ta xuva alitari hi ngati ya wona, kutani mi hisa mafurha ya wona, mi ndzi endlela gandzelo leri ku nun'hwela ka rona ku nga ta ndzi tsakisa mina HOSI. 18Kambe nyama ya kona yi ta va ya n'wina, ku fana ni xifuva ni nenge wa xinene, yi nga nyiko leyo hlawuleka leyi mi lawuriwaka yona.

19“Mihlengo hinkwayo leyo hlawuleka leyi Vaisraele va ndzi humeselaka yona mina HOSI, ndzi ku nyika yona wena ni vana va wena hinkwavo, hilaha ku nga heriki; ntwanano lowu ndzi wu endlaka na wena ni vatukulu va wena, wu fana ni leswi lungiweke hi munyu, wu nga ka wu nga onhaki.”

20Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi ku ka Aroni: “N'wina vaprista, a mi nga vi ni ndzhaka etikweni ra Israele, hambi yi ri nsimu yinene a mi nga vi na yona; mina HOSI hi mina nsimu ya n'wina ni ndzhaka ya n'wina.

Leswi Valevhi va lawuriwaka swona

21

18:21
Levh. 27:30-33
Dut. 14:22-29
“Valevhi vona ndzi va nyika vukhume hinkwabyo lebyi humesiwaka hi Vaisraele, byi va hakelo ya mintirho leyi va yi tirhaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka, va ta tihanyisa ha byona. 22Ku endlela leswaku Vaisraele va nga tivangeli rifu hi ku tshinela kusuhi ni Ntsonga lowo Hlawuleka, 23Valevhi hi vona ntsena lava nga ta tirha mintirho ya kona, kutani hi vona lava nga ta byarha milandzu leyi kongomaneke ni Ntsonga. Wu ta va ntirho wa vona ni vatukulu va vona hilaha ku nga heriki; na vona a va nga vi na ndzhaka etikweni ra Israele. 24Valevhi ndzi va nyika mihlengo ya vukhume leyi Vaisraele va ndzi humeselaka yona mina HOSI, yi va ndzhaka ya vona; hikokwalaho ndzi va byerile leswaku, etikweni ra Israele, a va nga vi na ndzhaka yin'wana.”

Ta vukhume lebyi humesiwaka hi Valevhi

25HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 26“U ta byela Valevhi leswaku mina HOSI ndzi ri: ‘Loko mi amukela vukhume lebyi humesiwaka hi Vaisraele, lebyi ndzi mi nyikaka byona byi va ndzhaka ya n'wina, mi fanele ku humesa nhlengo eka byona mi wu nyika mina HOSI; nhlengo lowu wu ta va vukhume bya vukhume lebyi humesiweke hi Vaisraele. 27Kutani nhlengo wa n'wina wu ta tekiwa wu fana ni nhlengo wa lava humesaka vukhume hi mavele ya nguva leyintshwa ni vhinyo ya kona. 28Hi ndlela leyi, na n'wina mi ta va mi ndzi humesela nhlengo mina HOSI, lowu humaka eka vukhume hinkwabyo lebyi Vaisraele va mi nyikaka byona; nhlengo lowu mi wu humeselaka mina HOSI, mi ta wu yisa eka muprista Aroni. 29Eka tinyiko hinkwato leti mi ti amukelaka, mi ta humesa mihlengo hinkwayo leyi faneleke ku tisiwa eka mina HOSI; mi ta ndzi humesela leswinene, leswi hlawulekeke ku tlula hinkwaswo.’ 30U ta tlhela u ku ka vona: ‘Loko mi ta va mi humesile leswinene ngopfu, leswi saleke swi ta va swa n'wina Valevhi, ku fana ni mavele ni vhinyo leyi vanhu va salaka na yona loko va humesile nhlengo. 31Sweswo mi nga ha tidyela swona endhawini yin'wana ni yin'wana, n'wina ni maxaka ya n'wina, hikuva hi yona hakelo ya mintirho leyi mi yi tirhaka eka Ntsonga lowo Hlawuleka. 32Loko mi humesile leswinene ngopfu, kutani mi dya leswi saleke, a mi nga vi na nandzu; kambe mi nga tshuki mi nyamisa swilo leswi hlawulekeke swa Vaisraele, hikuva loko mo swi nyamisa, mi ta fa.’ ”