Xitsonga 1989 (TSO89)
16

Ta Kora na Datani na Abirama loko va pfuxa mpfilumpfilu

161

16:1
Yud. 11
Siku rin'wana, Kora n'wana Yisihara wa Kohata wa Levhi, a yenga van'wana va ka Rhuveni, Datani na Abirama vana va Eliyabu, na Ono n'wana Pelete, 2kutani va pfuxa mpfilumpfilu va pfuka Muxe, va seketeriwa hi vavanuna va 250, van'wana va varhangeri lavo tiveka swinene lava hlawuriweke hi ntshungu wa Vaisraele. 3Kutani vanhu lava va hlengeletana ndhawu yin'we va pfuka Muxe na Aroni, va ku ka vona: “Hi karhele hi n'wina! Hina Vaisraele hinkwerhu hi hlawulekile; naswona HOSI Xikwembu xi le xikarhi ka hina; kutani hikwalaho ka yini n'wina mi rhandza ku tiveka ehenhla ka vanhu hinkwavo va HOSI Xikwembu, xana?”

4Kakuloko Muxe a twa marito lawa, a wela hansi hi mombo; 5kutani a byela Kora ni vanghana va yena hinkwavo, a ku: “Mundzuku nimixo, HOSI Xikwembu xi ta kombisa loyi a nga wa xona ni loyi a hlawulekeke, kutani xi ta n'wi pfumelela ku tshinela a xi tirhela; ndzi ri, yoloyi xi tihlawuleleke yena, hi yena xi nga ta n'wi pfumelela ku tshinela a humesa magandzelo. 6Wena Kora ni vanghana va wena hinkwavo, endlani leswi: Lavani swimbitana, 7kutani mundzuku mi okela ndzilo eka swona, mi ta hisa mirhi ya risuna emahlweni ka HOSI Xikwembu; kutani munhu loyi HOSI Xikwembu xi nga ta n'wi hlawula, hi yena loyi a nga ta va a hlawulekile. N'wina va ka Levhi, hi karhele hi n'wina!”

8Kutani Muxe a tlhela a ku ka Kora: “N'wina va ka Levhi, ndzi byeleni! 9Xana a swi ringananga eka n'wina, leswi HOSI Xikwembu xi mi hambaniseke ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, xi mi tshineta kusuhi na xona leswaku mi tirha mintirho ya Ntsonga wa xona ni ku yima emahlweni ka ntshungu hinkwawo mi wu tirhela, xana? 10Wena Kora, HOSI Xikwembu xi ku pfumelerile ku tshinela kusuhi na xona, wena ni Valevhi va ka n'wina hinkwavo, kutani xana mi lava na byona vuprista xana? 11Aroni loyi mi n'wi dzumadzumelaka, xana ma n'wi tiva leswaku i mani xana? Loko wena ni vanghana va wena mi hlengeletana, a mi lwi na yena, kambe mi lwa na HOSI Xikwembu!”

12Kutani Muxe a rhuma munhu ku ya vitana Datani na Abirama vana va Eliyabu, kambe vona va n'wi tlherisa ni rito leri nge: “A hi nga ti! 13Leswi u lavaka ku tiendla mufambisi wa hina, wena Muxe, xana u vona swi nga ringananga loko u hi humesile etikweni leri khulukaka ntswamba ni vulombe, u ta hi dlaya laha mananga, xana? 14Tlhandlakambirhi, a wu hi fikisanga etikweni leri u vuleke leswaku ri khuluka ntswamba ni vulombe; hambi ma ri masimu ni mitanga, a wu hi nyikanga leswaku yi va ndzhaka ya hina. Xana u ehleketa leswaku vavanuna lava u nga va kanganyisa xana? Hina hi nga ka hi nga ti!”

15Muxe a hlundzuka swinene, kutani a ku ka HOSI Xikwembu: “Magandzelo ya vona, u nga ma amukeri. Mina a ndzi tekanga nchumu xa vona, hambi xi ri xikukwana xinene, naswona a ndzi si khunguvanyisa ni un'we wa vona!” 16Kutani Muxe a ku ka Kora: “Mundzuku leri xaka, mi fanele ku ya emahlweni ka HOSI Xikwembu, ndzi vula wena ni vanghana va wena; na yena Aroni ú ta va kona. 17Kutani wena ni vanghana va wena va 250, mi ta ta ni swimbitana hinkwenu emahlweni ka HOSI Xikwembu, mi chela ni mirhi ya risuna eka swona. Na yena Aroni, ú ta ta ni xa yena.” 18Hiloko un'wana ni un'wana wa vona a teka ximbitana xa yena, a okela ndzilo eka xona, a chela ni mirhi ya risuna, kutani va ya yima enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, va ri na Muxe na Aroni. 19Loko Kora a hlengeletile vanghana va yena hinkwavoVan'wana va ri: Loko Kora a hlengeletile ntshungu hinkwawo (wa Vaisraele) emahlweni ka Muxe na Aroni, enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, ku vonakala ka HOSI Xikwembu ku humelela emahlweni ka vona hinkwavo.

20Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe na Aroni: 21“Hambanani ni ntlawa wolowo, hikuva ndzi lava ku va herisa hinkwavo sweswi.” 22Kutani va wela hansi hi mimombo, va ku: “Oho Xikwembu, wena Xikwembu xa swilo hinkwaswo leswi hanyaka, xana u nga hlundzukela ntlawa lowu hinkwawo hikwalaho ka ku dyoha ka munhu un'we xana?”

Ta ku biwa ka va Datani na Abirama

23Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 24“Tivisa Vaisraele hinkwavo leswaku va nga tshuki va tshinela laha Kora na Datani na Abirama va tshamaka kona.”

25Hiloko Muxe a suka a yima, a kongoma laha ku tshamaka Datani na Abirama, kutani vakulukumba va Israele va n'wi landza. 26Kutani Muxe a ku ka ntshungu: “Ndzi kombela leswaku mi suka emintsongeni ya vabihi lava, naswona mi nga khumbi nchumu xa vona, hikuva mi nga ta herisiwa na vona, hi mhaka ya swidyoho swa vona.” 27Hiloko ntshungu wu suka kusuhi ni laha Kora na Datani na Abirama va tshamaka kona; kutani Datani na Abirama va huma ni vasati va vona ni vana va vona hinkwavo, va yima etinyangweni ta mintsonga ya vona. 28Kutani Muxe a ku: “Ku sukela namuntlha, mi ta tiva leswaku HOSI Xikwembu, hi xona xi ndzi rhumeke ku tirha mintirho leyi hinkwayo, ni leswaku leswi ndzi swi endlaka, a ndzo tisungulela swona. 29Loko vanhu lava vo fa hi ndlela leyi vanhu hinkwavo va faka ha yona, ni loko va xaniseka ku fana ni munhu un'wana ni un'wana, swi tiveni leswaku HOSI Xikwembu xi ta va xi nga ndzi rhumanga. 30Kambe loko HOSI Xikwembu xi nga endla masingita, misava yi pfuleka yi mita vanhu lava ni swilo swa vona hinkwaswo, va rhelela va ri karhi va hanya va ya exivandleni xa vafi, mi ta tiva leswaku vanhu lava va sandzile HOSI Xikwembu.”

31Kuteloko Muxe a hetile ku vula swilo leswi hinkwaswo, misava ya laha va tshamaka kona yi khehleka, 32yi pfuleka yi va mita, vona ni mindyangu ya vona, yi mita ni vanhu hinkwavo va ka Kora ni tinhundzu ta vona hinkwato; 33kutani va rhelela va ri karhi va hanya, va ya ni swilo swa vona hinkwaswo exivandleni xa vafi. Misava yi va khubumeta, va nyamalarisa sweswo, ntshungu wu nga ha va voni. 34Loko Vaisraele hinkwavo lava a va ri kusuhi va twa ku kalakala ka vona, va suka va tsutsuma, va ku: “Loko ho yima, misava leyi yi ta hi mita na hina.”

Ta ku biwa ka vanghana va Kora

35Kutani HOSI Xikwembu xi xikisa ndzilo wa xona wu hisa lava 250 lava humeseke mirhi ya risuna, va fa.Hi Xiheveru, kavanyisa 17 ku sungula kwala

36Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 37“Byela Eliyazara n'wana muprista Aroni leswaku a phula swimbitana endzilweni lowu pfurhaka, kutani a haxa makala lama nga eswimbitaneni ma hangalaka. Swimbitana leswi, swi hlawulekile, 38hikuva vinyi va swona va ndzi humeserile gandzelo ha swona, mina HOSI Xikwembu; kutani, hambileswi va tivangeleke rifu hi ku dyoha ka vona, swi teke u swi fula swi va swiphepherhele, u nameketa alitarini; hi ndlela leyi, xi ta va xikombiso eka Vaisraele.” 39Hiloko muprista Eliyazara a teka swimbitana swa koporo leswi lava dlayiweke hi ndzilo a va swi tisile emahlweni ka HOSI, a fula koporo ya kona leswaku yi ta nameketiwa alitarini. 40Lexi a xi ri xitsundzuxo eka Vaisraele leswaku un'wana ni un'wana loyi a nga riki muprista kumbe wa rixaka ra Aroni, a nga tshuki a tshinela a humesela HOSI Xikwembu gandzelo ra mirhi ya risuna, hikuva loyi a nga ta endla sweswo ú ta humeleriwa hi leswi humeleleke Kora ni vanghana va yena. Leswi hi swona leswi HOSI Xikwembu xi swi byeleke Eliyazara hi nomo wa Muxe.

41Kambe siku leri tlhandlamaka, ntshungu hinkwawo wa Vaisraele wu dzumadzumela Muxe na Aroni, wu ku ka vona: “Hi n'wina mi dlayiseke vanhu va HOSI Xikwembu.” 42Kuteloko va ha hlengeletanile ku pfuka Muxe na Aroni, va languta Ntsonga lowo Hlawuleka;Kumbe: Kuteloko va ha hlengeletanile ku holovisa Muxe na Aroni, vona va suka va kongoma laha ku nga ni Ntsonga lowo Hlawuleka, va vona papa kutani va vona papa ri funengetile Ntsonga, va vona ni ku vonakala ka HOSI Xikwembu. 43Hiloko Muxe na Aroni va ya va ya yima emahlweni ka Ntsonga lowo Hlawuleka, 44kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 45“Sukani exikarhi ka ntshungu lowu, wena na Aroni, hikuva ndzi lava ku wu herisa sweswi.” Kambe vona va wela hansi hi mimombo.

46Kutani Muxe a ku ka Aroni: “Teka ximbitana xa wena, u oka ndzilo alitarini, u chela mirhi ya risuna, kutani u tsutsumela entshungwini, u ya wu endlela gandzelo ra ku wu basisa, hikuva HOSI Xikwembu xi va kariherile, kutani va wele hi ntungu!” 47Aroni a teka ximbitana hilaha Muxe a n'wi byeleke hakona, a tsutsumela entshungwini; kunene a kuma ntungu wu sungurile exikarhi ka Vaisraele; hiloko Aroni a chela mirhi ya risuna, a endla gandzelo ro va basisa, 48a yimile exikarhi ka lava hanyaka ni lava feke; kutani ntungu wu yima. 49Lava dlayiweke hi ntungu a va ri 14 700, ku nga hlayiwi ni lava feke emhakeni ya Kora. 50Loko ntungu wu yimile, Aroni a tlhelela enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, laha Muxe a a ri kona.