Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Ta ku rhumiwa ka tinhlori etikweni ra Kanana

(Dut. 1:19-33)

131HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Rhuma tinhlori ti ya valanga tiko ra Kanana leri ndzi lavaka ku ri nyika Vaisraele. Eka nyimba yin'wana ni yin'wana ya Israele, u ta rhuma wanuna un'we loyi a nga murhangeri exikarhi ka va ka vona.” 3

13:3
Gen. 6:4
Kutani Muxe a va rhuma, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona; hinkwavo a va ri varhangeri exikarhi ka Vaisraele. 4Mavito ya vona hi lawa:

Eka nyimba ya ka Rhuveni a a ri Xamuwa n'wana Zakuru;

5eka nyimba ya ka Simiyoni a a ri Xafati n'wana Hori;

6eka nyimba ya ka Yuda a a ri Kalebe n'wana Yefune;

7eka nyimba ya ka Isakara a a ri Igali n'wana Yosefa;

8eka nyimba ya ka Efrayimi a a ri Hoxeya n'wana Nuni;

9eka nyimba ya ka Benjamini a a ri Palati n'wana Rafu;

10eka nyimba ya ka Zebuloni a a ri Gadiele n'wana Sodi;

11eka va ka Yosefa, va nga va nyimba ya ka Manase, a a ri Gadi n'wana Susi;

12eka nyimba ya ka Dani a a ri Amiele n'wana Gemali;

13eka nyimba ya ka Asere a a ri Setura n'wana Mikaele;

14eka nyimba ya ka Neftali a a ri Nahabi n'wana Vhofosi;

15eka nyimba ya ka Gadi a a ri Guwele n'wana Maki.

16Lawa hi wona mavito ya tinhlori leti Muxe a ti rhumeke ku ya valanga tiko. Loyi a va ku i Hoxeya n'wana Nuni, Muxe ú n'wi thyile vito ra Yoxuwa

17Loko Muxe a va rhuma ku ya valanga tiko ra Kanana, ú te ka vona: “Loko mi suka la, kongomani en'walungwini, mi ya nghena etikweni ra Kanana hi le dzongeni, kutani mi tlhandlukela emagangeni. 18Mi ta xiya leswaku i tiko ra njhani, ni loko vaaki va rona va ri vanhu va matimba kumbe va ri lava tsaneke, ni loko va tele kumbe va ri vatsongo, 19ni loko tiko ra vona ri sasekile kumbe ri nga sasekanga, ni loko va tshama emitini leyi nga sirheleriwangiki, kumbe va tshama emakhokholweni; 20mi xiya ni loko tiko ra kona ri ri ni misava leyi noneke kumbe leyi ondzeke, ni loko ku ri ni tihunyi kumbe ti nga ri kona. Mi nga chavi nchumu, fambani mi ya vuya ni mihandzu yin'wana ya tiko ra kona.” Nguva ya kona a yi ri leyi mihandzu ya vhinya a yi sungula ku vupfa.

21Kutani va suka va famba va ya valanga tiko ku sukela emananga ya Sini ku ya fikela eRehobo, kusuhi ni xiphandze xa Hamata. 22Va tlhandluka va ta hi le dzongeni, va ya fika emutini wa Hebroni laha a ku tshama Ahimani, na Xexayi, na Talimayi, va nga va rixaka ra ka Anakava rixaka ra ka Anaka, kumbe: vanhu vo leha ngopfu (Loko muti wa Sowani le Egipta wu akiwa, wa Hebroni a wu ri ni malembe ya 7 wu akiwile). 23Loko va fika eka Nkova wa Exikolo, va tshova rhavi ra murhi wa vhinya ri ri ni xichocho xin'we xa mihandzu; kutani vavanuna vambirhi va ri rhwala hi mhandze; va kha ni mihandzu ya magrenada ni makuwa, va tlhela na swona. 24Ndhawu leyi yi thyiwile vito ra “Nkova wa Exikolo” (hileswaku: “Nkova wa Xichocho”), hi mhaka ya xichocho lexi vavanuna va Israele va nga xi kha kona.

25Loko va hetile masiku ya 40 va ri karhi va valanga tiko, 26va tlhelela le Kadexe emananga ya Parani, laha Muxe na Aroni a va ri kona ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele; va vuya ni mahungu, va ma rungulela Muxe na Aroni ni ntshungu hinkwawo, va va komba ni mihandzu ya tiko ra kona. 27Kutani va byela Muxe va ku: “Hi fikile etikweni leri a wu hi rhumile eka rona; kunene i tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe; ni mihandzu ya rona hi leyi. 28Mhaka yo karhata, vaaki va tiko ra kona a hi ku tiya ka vona, ni miti ya vona hi leyikulu ya makhokholo; tlhandlakambirhi, kwale tikweni ra kona hi vonile ni va rixaka ra ka Anaka. 29Hi vonile ni Vaamaleke lava akeke edzongeni, ni Vahiti, ni Vayebusi, ni Vaamori lava akeke emagangeni ya tiko, ni Vakanana lava akeke kusuhi ni lwandle ni le tindhawini leti lulamaka ni nambu wa Yordani.”

30Kutani Kalebe a miyeta vanhu lava a va rhendzerile Muxe,Kumbe: vanhu lava a va vilela hi Muxe a ku: “A hi hatliseni hi famba hi ya teka tiko; matimba yo hlula hi na wona.” 31Kambe vavanuna lava Kalebe a a fambile na vona va ku: “Hi nga ka hi nga swi koti ku ya lwa ni vanhu lavaya, hikuva va tiyile ku tlula hina.” 32Kutani va sungula ku hangalasa moya wo biha exikarhi ka Vaisraele hi tlhelo ra tiko leri va nga ya va ya ri valanga, va ku: “Tiko leri hi famba-fambeke exikarhi ka rona hi ri valanga, i ra vanhu lava dlayanaka hi xivona; vanhu hinkwavo lava hi va voneke va lehile ngopfu, 33

13:33
Gen. 6:4
hi vonile ni va rixaka ra ka Anaka, va nga swihontlovila swa vanhu. Loko hi tiringanisa na vona, hina a ho va switsotso ntsena, ha tshemba na vona a va hi vonisa sweswo.”

14

Ta ku vilela ka Vaisraele

141Kutani ntshungu hinkwawo wu ba huwa wu rila vusiku hinkwabyo. 2Ntshungu hinkwawo wa Vaisraele wu dzumadzumela Muxe na Aroni, wu ku ka vona: “A swi ta antswa loko a hi lo fela etikweni ra Egipta, kumbe hi fela kwala mananga. 3Xana HOSI Xikwembu xi hi yisela yini etikweni leriya leswaku hi ya dlayiwa hi fumu xana? Vasati va hina va ta phanghiwa ni vana va hina; xana a swi antswi hi tlhelela etikweni ra Egipta xana?”

4Kutani Vaisraele va byelana va ku: “A hi tihlawuleleni murhangeri, hi tlhelela etikweni ra Egipta.” 5Hiloko Muxe na Aroni va wa hi mimombo emahlweni ka nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele; 6kutani Yoxuwa n'wana Nuni na Kalebe n'wana Yefune, va nga van'wana va tinhlori leti a ti yile ti ya valanga tiko ra Kanana, va handzulela swiambalo swa vona. 7Kutani va byela ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, va ku: “Tiko leri hi ri voneke loko hi famba-famba exikarhi ka rona hi ri valanga, ri saseke ngopfu. 8Loko HOSI Xikwembu xi hi tsakela, xi ta hi nghenisa etikweni ra kona, xi tlhela xi hi nyika rona, tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 9

14:9
Hev. 3:16
Ntsena mi nga tshuki mi fularhela HOSI Xikwembu, naswona mi nga va chavi vanhu va tiko leriya, hikuva hi ta va hlula hi ku olova; swikwembu swa vona leswi a swi va sirhelela swi fambile, kasi HOSI Xikwembu xona xi na hina, kutani mi nga va chavi!” 10Kambe ntshungu hinkwawo wa Vaisraele wu yima hi rito rin'we, wu lava ku khandla Yoxuwa na Kalebe hi maribye. Hiloko ku vonakala ka HOSI Xikwembu ku humelela eka Ntsonga lowo Hlawuleka, emahlweni ka Vaisraele hinkwawo.

Ta Muxe loko a khongelela Vaisraele

11HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Vanhu lava va ta ndzi sandza ku fika rini xana? Xana, hambileswi ndzi endleke mahlori layo tala exikarhi ka vona, va ha ta ya emahlweni va ala ku ndzi tshemba xana? 12Ndzi ta va ba hi ntungu, ndzi tlhela ndzi va tekela ndzhaka ya vona. Kutani wena, ndzi ta ku endla rixaka lerikulu ro tiya ku tlula vona.”

13

14:13-19
Eks. 32:11-14
Kambe Muxe a ku ka HOSI Xikwembu: “Vaegipta va ta yi twa mhaka leyi, hikuva hi wena u humeseke Vaisraele exikarhi ka vona, hi matimba ya wena. 14Kutani va ta byela vaaki va tiko ra Kanana emhaka leyi. Vanhu lava va swi twile leswaku wena HOSI u kona exikarhi ka Vaisraele, ni leswaku u tikombile eka vona hi tindlela leto tala; naswona papa ra wena a ri hambani na vona; u va rhangela emahlweni u ri endzeni ka papa leri nembelelaka ninhlekanhi, u tlhela u nembeleta ndzilo u va voningela ndlela nivusiku. 15Kutani loko u nga dlaya vanhu lava hinkwavo, vamatiko lava nga twa ndhuma ya wena va ta ku: 16‘HOSI Xikwembu xi dlayeterile Vaisraele emananga, hikuva xi tsandzekile ku va fikisa etikweni leri xi hlambanyeke ku va nyika rona.’ 17Kutani sweswi ndzi kombela leswaku u kombisa matimba ya wena lamakulu, we HOSI, tanihilaha u tshembiseke hakona, u ku: 18
14:18
Eks. 20:5-6
34:6-7
Dut. 5:9-10
7:9-10
‘Mina HOSI, ndzi hlwela ku kariha, ndzi tele tintswalo leto tshembeka, ndzi rivalela milandzu ni ku tiarisa, kambe a ndzi tshiki ku ba lava dyoheke, ndzi ba ni vana va vona ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune.’ 19Ku sukela loko va humile etikweni ra Egipta ku ta fika namuntlha, vanhu lava u va rivalerile milandzu ya vona, hikwalaho ka ku tala ka tintswalo ta wena; kutani nisweswi, ndzi kombela leswaku u va rivalela.”

Ta ku avanyisiwa ka Vaisraele

(Dut. 1:34-40)

20Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Ndzi va rivalerile, hilaha u vulaka hakona. 21

14:21-23
Hev. 3:18
Kambe, loko ku vonakala ka mina ka ha funengetile misava hinkwayo, ndzi vula ndzi tiyisile, ndzi ri: 22Hambileswi vanhu lava hinkwavo va voneke ku vonakala loku ka mina ni mahlori lawa ndzi ma endleke etikweni ra Egipta ni kwala mananga, va ha ya emahlweni va ndzi ringa, va nga yingisi leswi ndzi swi vulaka; 23hikokwalaho, va nga ka va nga ri voni tiko leri ndzi ri tshembiseke vatata wa vona hi ku hlambanya; hinkwavo lava va ndzi sandzeke, a va nga ri voni tiko ra kona. 24
14:24
Yox. 14:9-12
Kambe Kalebe nandza wa mina, ndzi ta n'wi fikisa etikweni leri a a yile eka rona, hikuva yena ú ni moya wo hambana ni wa lavan'wana, naswona wa ndzi yingisa swinene, kutani vatukulu va yena va ta sala va teka tiko leri. 25Leswi Vaamaleke ni Vakanana va tshamaka erivaleni ra tiko, mundzuku mi fanele ku suka mi tlhelela emananga, mi famba hi ndlela leyi kongomaka eLwandle-ro-Tshwuka.”

26Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe na Aroni: 27“Xana ntshungu lowu wa vabihi wu ta ndzi dzumadzumela ku ya fika rini xana? Ndzi va twile Vaisraele lava loko va ri karhi va ndzi dzumadzumela. 28Wena Muxe, byela vanhu lava leswaku mina HOSI ndzi vula ndzi tiyisile, ndzi ri: ‘Ndzi swi twile leswi mi swi vuleke, ndzi ta swi endla! 29

14:29
Hev. 3:17
Mintsumbu ya n'wina yi ta sala kwala mananga. Vavanuna hinkwavo lava hlayiweke ni ku tsariwa exikarhi ka n'wina, va ri ni malembe ya 20 ni ku tlula, lava va nga ndzi dzumadzumela, 30a ku na un'we wa vona loyi a nga ta nghena etikweni leri ndzi nga hlambanya leswaku mi ta tshama eka rona. Kambe Kalebe n'wana Yefune na Yoxuwa n'wana Nuni hi vona ntsena lava nga ta nghena etikweni ra kona. 31Loko swi ri swihlangi swa n'wina leswi mi nge te swi ta phanghiwa, ndzi ta swi fikisa etikweni leri mi ri sandzeke, kutani swona swi ta ri tiva. 32Kambe loko ku ri n'wina, mintsumbu ya n'wina yi ta sala kwala mananga. 33
14:33
Mint. 7:36
Vana va n'wina va ta va varisiVan'wana va ri: va ta va vapepetseki kwala mananga ku ringana malembe ya 40; hikwalaho ka ku tiarisa ka n'wina, va ta xaniseka, mi kondza mi hela hinkwenu kwala mananga. 34Mi ta xaniseka malembe ya 40 hikwalaho ka milandzu ya n'wina, hikuva masiku lawa mi nga valanga tiko ha wona a ma ri 40, hileswaku siku rin'wana ni rin'wana ri yimela lembe rin'we. Mi ta swi tiva leswaku mi ndzi khunguvanyisile ngopfu! 35Ndzi tiyisile swilo leswi, hakunene ndzi ta swi endla, eka n'wina hinkwenu, ntshungu wa vabihi lava hlengeletaneke ku ndzi dzumadzumela. Hinkwenu mi ta fela kwala mananga! Mina HOSI, ndzi vurile!’ ”

Tinhlori ta khume ti dlayiwa hi ntungu

36Kutani vavanuna hinkwavo lava Muxe a va rhumeke ku ya valanga tiko ra Kanana, vona lava vuyeke va hangalasa moya wo biha lowu endleke leswaku ntshungu wa Vaisraele wu dzumadzumela Muxe, 37va hlaseriwa hi ntungu va fa emahlweni ka HOSI Xikwembu. 38Exikarhi ka hinkwavo lava a va rhumiwile ku ya valanga tiko, Yoxuwa n'wana Nuni na Kalebe n'wana Yefune hi vona ntsena lava nga sala va hanya.

Ta ku hlaseriwa ka Vaisraele

(Dut. 1:41-46)

39Loko Muxe a byela Vaisraele leswi HOSI Xikwembu xi vuleke swona, hinkwavo va tlhaveka timbilu. 40Va pfuka nimpundzu swinene, va tilulamisela ku tlhandlukela emagangeni, va ku ka Muxe: “Ha swi vona leswaku hi dyohile, kambe sweswi hi tiyimiserile ku tlhandlukela etikweni leri HOSI Xikwembu xi hi tshembiseke rona.” 41Kambe Muxe a ku: “Xana mi tlulela yini xileriso xa HOSI Xikwembu, leswi mi nga ta ka mi nga humeleli ke? 42Mi nga tshuki mi tlhandlukela emagangeni, hikuva HOSI Xikwembu a xi kona exikarhi ka n'wina, kutani valala va n'wina va ta ya mi hlula. 43Leswi mi fularheleke HOSI Xikwembu, na xona a xi nga vi na n'wina, kutani loko mi ya hlangana ni Vaamaleke ni Vakanana kwale tikweni, va ta mi dlaya hi fumu.” 44Kambe vona va sindzisa va tlhandlukela emagangeni, hambileswi Muxe a a sarile emixaxeni ni Areka ya Ntwanano wa HOSI. 45Kutani Vaamaleke ni Vakanana, lava a va tshama emagangeni, va rhelela va hlasela Vaisraele, va va hlongorisa ku ya fika eHorma.

15

Milawu hi tlhelo ra magandzelo

151HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe 2“Byela Vaisraele leswaku ndzi ri: Loko mi fika etikweni leri mi yaka mi ya tshama eka rona, leri ndzi mi nyikaka rona, 3kutani mi lava ku ndzi humesela magandzelo, hi tihomu kumbe tinyimpfu ni timbuti, mi ta endlisa leswi: Gandzelo leri hisiwaka kumbe leri dyiwaka leri munhu a tiboheke hi ku hlambanya leswaku ú ta ri humesa, kumbe leri a ngo ri humesa hi ku titwa, kumbe leri humesiwaka eminkhubyeni ya lembe, ri fanele ku va leri ku nun'hwela ka rona ku nga ta ndzi tsakisa mina HOSI. 4Munhu loyi a ndzi humeselaka gandzelo ra kona, ú ta ri humesa ni xintewana xin'we xa mapa lamanene lama pfanganyisiweke ni xikhudza xin'we xa mafurha.xintewana, xikhudza: Vonani “Mimpimo” eka Nhlamuselo ya Marito 5Loko a tlhava xinyimpfana, a humesa gandzelo leri hisiwaka kumbe leri dyiwaka, ú ta chela ni jomela rin'we ra vhinyo ya magandzelo. 6Loko ku tlhaviwa khuna, mi fanele ku va ni swintewana swimbirhi swa mapa lamanene lama pfanganyisiweke ni xikhudza xin'we na hafu xa mafurha. 7Kasi vhinyo ya gandzelo leri yi ta va jomela ni hafu, kutani ku nun'hwela ka gandzelo ra kona ku ta ndzi tsakisa mina HOSI. 8Loko mi tlhava nkuzi mi humesa gandzelo leri hisiwaka kumbe leri dyiwaka, leri mi nga tiboha hi ku hlambanya leswaku mi ta ri humesa, kumbe loko mi ndzi humesela gandzelo ra xinakulobye mina HOSI, 9munhu loyi a humesaka gandzelo ra kona, ú ta ri humesa ni xitshatshana xin'we xa mapa lamanene lama pfanganyisiweke ni xinghotsana xin'we xa mafurha. 10Ú ta tlhela a chela ni xikhuwana xin'we xa vhinyo; kutani ku nun'hwela ka gandzelo ra kona ku ta ndzi tsakisa mina HOSI.

11“Hi swona leswi swi nga ta humesiwa loko ku tlhaviwa nkuzi, kumbe khuna, kumbe swinyimpfana swa xinuna kumbe swimbutana swa xinuna. 12Mimpimo leyi va nga ta tirhisa yona yi fanele ku fambelana ni ntsengo wa swifuwo leswi va nga ta tlhava swona. 13Vanhu hinkwavo va rixaka ra Israele va fanele ku landza maendlele lawa loko va lava ku ndzi hisela gandzelo leri ku nun'hwela ka rona ku nga ta ndzi tsakisa mina HOSI. 14Loko ku ri ni munhu wa le handle loyi a luveleke exikarhi ka n'wina kumbe loyi a tshameke na n'wina nkarhi wo leha swinene, kutani a lava ku hisa gandzelo leri ku nun'hwela ka rona ku nga ta ndzi tsakisa mina HOSI, ú fanele ku endlisa leswi n'wina mi endlisaka swona. 15Eka n'wina ni ka loyi a luveleke erixakeni ra n'wina,Van'wana va ri: Hi tlhelo ra nhlengeletano, eka n'wina ni ka loyi a luveleke erixakeni ra n'wina ku ta tirha nawu wun'we hilaha ku nga heriki, lowu nga ta boha ni hinkwavo lava nga ta velekiwa. Emahlweni ka mina, n'wina ni valuveri ma fana. 16

15:16
Levh. 24:22
Eka n'wina ni le ka vanhu va le handle lava luveleke exikarhi ka n'wina, ku ta tirha nawu wun'we ni xiboho xin'we.”

17Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 18“Byela Vaisraele leswaku ndzi ri: Loko mi ta va mi fikile etikweni leri ndzi mi yisaka eka rona, 19mi fanele ku ndzi humesela nyiko mina HOSI, loko mi luma nguva. 20Eka swakudya leswi mi nga ta sungula hi swona ku kandza, mi ta ndzi humesela ximbhundzwa xin'we; ximbhundzwa lexi, mi ta ndzi humesela xona ku fana ni loko mi ndzi humesela leswi mi swi huleke exivuyeni. 21Mi ta ndzi humesela leswi mi sunguleke ha swona ku kandza, n'wina ni vatukulu va n'wina hilaha ku nga heriki.

22“Kambe swi nga endleka leswaku mi tshuka mi dyoha hi ku siya swin'wana leswi mina HOSI ndzi swi leriseke Muxe, 23swi nga swileriso leswi ndzi mi byeleke swona hi nomo wa yena, ku sukela siku leri ndzi vekeke milawu leyi yi mi bohaka, n'wina ni vatukulu va n'wina hinkwavo. 24Loko mi tshuka mi endla xihoxo kambe mi nga swi vonanga leswaku mi le ku endleni ka xihoxo, ntshungu hinkwawo wu ta humesa xinkuzana xa gandzelo leri hisiwaka; ku nun'hwela ka rona ku ta ndzi tsakisa mina HOSI, loko ri va ni mapa ni swakunwa swa rona, hi nawu wa kona; mi fanele ku humesa ni xiphongho xa mhamba yo susa swidyoho. 25Muprista ú ta mi basisa hinkwenu, kutani mi ta rivaleriwa, hikuva a mi endlanga ha vomu, naswona mi ta va mi ndzi humeserile gandzelo leri hisiwaka ni mhamba yo susa swidyoho. 26N'wina hinkwenu ni vanhu va le handle lava luveleke exikarhi ka n'wina mi ta rivaleriwa; hinkwenu mi ta va mi endlile xihoxo xexo.

27

15:27-28
Levh. 4:27-31
“Loko munhu a endlile xihoxo ku nga ri ha vomu, ú fanele ku humesa ximbutana xa thokazi xa lembe rin'we, xi va xa mhamba yo susa swidyoho. 28Muprista ú ta basisa munhu loyi emahlweni ka mina HOSI, kutani ú ta rivaleriwa hikuva ú ta va a nga hoxanga ha vomu. 29Eka munhu un'wana ni un'wana loyi a tshukaka a endlile xihoxo, kambe ku nga ri ha vomu, va ta tirhisa nawu wun'we, hambi i munhu wa rixaka ra Israele, kumbe wa le handle loyi a luveleke erixakeni ra Israele. 30Kambe munhu un'wana ni un'wana wa rixaka ra Israele kumbe loyi a luveleke, loyi a ndzi dyohelaka ha vomu, ú fanele ku hlongoriwa a famba, hikuva ú ndzi rhuketerile mina HOSI. 31Munhu wo tano ú fanele ku hlongoriwa a nyamalala, hikuva ú ta va a sandzile leswi ndzi swi vuleke mina HOSI, a tlhela a tlula ni nawu wa mina; kutani ú ta va a dlawela nandzu wa yena.”

Ta munhu loyi a tluleke nawu wa Savata

32Siku rin'wana, loko Vaisraele va ha ri emananga, munhu un'wana a kumiwa a ri karhi a rhotela swihlahlana hi siku ra Savata. 33Kutani vanhu lava va n'wi kumeke a ri karhi a rhotela swihlahlana, va n'wi yisa eka Muxe na Aroni, emahlweni ka ntshungu hinkwawo. 34Kutani va veka munhu loyi leswaku a rindziwa, hikuva a va nga si byeriwa hi ku hetiseka leswi a a fanela ku endliwa swona. 35Hiloko HOSI Xikwembu xi ta ku ka Muxe: “Munhu yoloye ú fanele ku dlayiwa; ntshungu hinkwawo a wu ye wu ya n'wi khandla hi maribye ehandle ka mixaxa.” 36Kutani ntshungu hinkwawo wu humesela munhu loyi ehandle ka mixaxa, wu ya n'wi khandla hi maribye a fa, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.

Milawu hi tlhelo ra makhaxa eswiambalweni

37HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 38

15:38
Dut. 22:12
“Vulavula ni Vaisraele, u va byela leswaku mina ndzi ri: ‘Mi hamba mi endla makhaxa, mi ma bohelela hi ngoti ya muhlovo wa rihlaza ra tilo etinhleni ta swiambalo swa n'wina. 39Makhaxa lawa ma ta va xitsundzuxo eka n'wina; loko mi ma vona, mi ta tsundzuka leswaku mi fanele ku landza milawu hinkwayo ya mina HOSI, mi tshika leswi timbilu ta n'wina ti mi byelaka swona ni leswi kokaka mahlo ya n'wina, ma nga manyala lawa mi toloveleke ku ma endla. 40Hi ndlela leyi, mi ta tsundzuka milawu ya mina hinkwayo, mi tlhela mi yi landza, kutani mi ta va mi hlawulekile eka mina Xikwembu xa n'wina. 41Hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta, leswaku ndzi ta va Xikwembu xa n'wina: Hi mina HOSI Xikwembu xa n'wina.’ ”