Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Ta ku rhumiwa ka tinhlori etikweni ra Kanana

(Dut. 1:19-33)

131HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 2“Rhuma tinhlori ti ya valanga tiko ra Kanana leri ndzi lavaka ku ri nyika Vaisraele. Eka nyimba yin'wana ni yin'wana ya Israele, u ta rhuma wanuna un'we loyi a nga murhangeri exikarhi ka va ka vona.” 3

13:3
Gen. 6:4
Kutani Muxe a va rhuma, hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke hakona; hinkwavo a va ri varhangeri exikarhi ka Vaisraele. 4Mavito ya vona hi lawa:

Eka nyimba ya ka Rhuveni a a ri Xamuwa n'wana Zakuru;

5eka nyimba ya ka Simiyoni a a ri Xafati n'wana Hori;

6eka nyimba ya ka Yuda a a ri Kalebe n'wana Yefune;

7eka nyimba ya ka Isakara a a ri Igali n'wana Yosefa;

8eka nyimba ya ka Efrayimi a a ri Hoxeya n'wana Nuni;

9eka nyimba ya ka Benjamini a a ri Palati n'wana Rafu;

10eka nyimba ya ka Zebuloni a a ri Gadiele n'wana Sodi;

11eka va ka Yosefa, va nga va nyimba ya ka Manase, a a ri Gadi n'wana Susi;

12eka nyimba ya ka Dani a a ri Amiele n'wana Gemali;

13eka nyimba ya ka Asere a a ri Setura n'wana Mikaele;

14eka nyimba ya ka Neftali a a ri Nahabi n'wana Vhofosi;

15eka nyimba ya ka Gadi a a ri Guwele n'wana Maki.

16Lawa hi wona mavito ya tinhlori leti Muxe a ti rhumeke ku ya valanga tiko. Loyi a va ku i Hoxeya n'wana Nuni, Muxe ú n'wi thyile vito ra Yoxuwa

17Loko Muxe a va rhuma ku ya valanga tiko ra Kanana, ú te ka vona: “Loko mi suka la, kongomani en'walungwini, mi ya nghena etikweni ra Kanana hi le dzongeni, kutani mi tlhandlukela emagangeni. 18Mi ta xiya leswaku i tiko ra njhani, ni loko vaaki va rona va ri vanhu va matimba kumbe va ri lava tsaneke, ni loko va tele kumbe va ri vatsongo, 19ni loko tiko ra vona ri sasekile kumbe ri nga sasekanga, ni loko va tshama emitini leyi nga sirheleriwangiki, kumbe va tshama emakhokholweni; 20mi xiya ni loko tiko ra kona ri ri ni misava leyi noneke kumbe leyi ondzeke, ni loko ku ri ni tihunyi kumbe ti nga ri kona. Mi nga chavi nchumu, fambani mi ya vuya ni mihandzu yin'wana ya tiko ra kona.” Nguva ya kona a yi ri leyi mihandzu ya vhinya a yi sungula ku vupfa.

21Kutani va suka va famba va ya valanga tiko ku sukela emananga ya Sini ku ya fikela eRehobo, kusuhi ni xiphandze xa Hamata. 22Va tlhandluka va ta hi le dzongeni, va ya fika emutini wa Hebroni laha a ku tshama Ahimani, na Xexayi, na Talimayi, va nga va rixaka ra ka Anakava rixaka ra ka Anaka, kumbe: vanhu vo leha ngopfu (Loko muti wa Sowani le Egipta wu akiwa, wa Hebroni a wu ri ni malembe ya 7 wu akiwile). 23Loko va fika eka Nkova wa Exikolo, va tshova rhavi ra murhi wa vhinya ri ri ni xichocho xin'we xa mihandzu; kutani vavanuna vambirhi va ri rhwala hi mhandze; va kha ni mihandzu ya magrenada ni makuwa, va tlhela na swona. 24Ndhawu leyi yi thyiwile vito ra “Nkova wa Exikolo” (hileswaku: “Nkova wa Xichocho”), hi mhaka ya xichocho lexi vavanuna va Israele va nga xi kha kona.

25Loko va hetile masiku ya 40 va ri karhi va valanga tiko, 26va tlhelela le Kadexe emananga ya Parani, laha Muxe na Aroni a va ri kona ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele; va vuya ni mahungu, va ma rungulela Muxe na Aroni ni ntshungu hinkwawo, va va komba ni mihandzu ya tiko ra kona. 27Kutani va byela Muxe va ku: “Hi fikile etikweni leri a wu hi rhumile eka rona; kunene i tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe; ni mihandzu ya rona hi leyi. 28Mhaka yo karhata, vaaki va tiko ra kona a hi ku tiya ka vona, ni miti ya vona hi leyikulu ya makhokholo; tlhandlakambirhi, kwale tikweni ra kona hi vonile ni va rixaka ra ka Anaka. 29Hi vonile ni Vaamaleke lava akeke edzongeni, ni Vahiti, ni Vayebusi, ni Vaamori lava akeke emagangeni ya tiko, ni Vakanana lava akeke kusuhi ni lwandle ni le tindhawini leti lulamaka ni nambu wa Yordani.”

30Kutani Kalebe a miyeta vanhu lava a va rhendzerile Muxe,Kumbe: vanhu lava a va vilela hi Muxe a ku: “A hi hatliseni hi famba hi ya teka tiko; matimba yo hlula hi na wona.” 31Kambe vavanuna lava Kalebe a a fambile na vona va ku: “Hi nga ka hi nga swi koti ku ya lwa ni vanhu lavaya, hikuva va tiyile ku tlula hina.” 32Kutani va sungula ku hangalasa moya wo biha exikarhi ka Vaisraele hi tlhelo ra tiko leri va nga ya va ya ri valanga, va ku: “Tiko leri hi famba-fambeke exikarhi ka rona hi ri valanga, i ra vanhu lava dlayanaka hi xivona; vanhu hinkwavo lava hi va voneke va lehile ngopfu, 33

13:33
Gen. 6:4
hi vonile ni va rixaka ra ka Anaka, va nga swihontlovila swa vanhu. Loko hi tiringanisa na vona, hina a ho va switsotso ntsena, ha tshemba na vona a va hi vonisa sweswo.”