Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta Vaisraele loko va rilela nyama

111Siku rin'wana, Vaisraele va vilela ku tlula mpimo eka HOSI Xikwembu hi mhaka ya ku tikeriwa ka vona. Loko HOSI Xikwembu xi va twa, xi kariha swinene, xi lumeka ndzilo exikarhi ka vona, kutani wu sungula ku khoma tindhawu tin'wana ta le makumu ka mixaxa. 2Vaisraele va ba nkalanga va huwelela Muxe, kutani Muxe a khongela HOSI Xikwembu, ndzilo wu timeka. 3Hikokwalaho, ndhawu leyi yi thyiwa vito ra “Tabera” (hileswaku “ku pfurha”), hikuva HOSI Xikwembu xi pfurhisile ndzilo wa xona exikarhi ka Vaisraele.

4Exikarhi ka Vaisraele a ku ri ni ntlawa wa vanhu vambe lava a va rilela swakudya swo nandziha, kutani Vaisraele va tlhela va vilela, va ku: “Mawaku lava dyaka nyama! 5Hi tsundzuka tinhlampfi leti a hi ti dya mahala le Egipta, ni marhakarhaka, ni makalavatla, ni tinyala ta tinxaka-xaka; 6kambe sweswi ni ku tiya a ha ha tiyanga; a hi dyi nchumu ehandle ka sweswi swa manna ya siku rin'wana ni rin'wana.”

7

11:7-8
Eks. 16:31
Swakudya leswi swa manna a swi ringana ni tindzhoho ta nhlampfurha, muhlovo wa swona a wu lava ku fana ni wa mafi yo endla vurimba. 8Vaisraele a va rhendzeleka va swi hlengeleta, kutani a va swi sila eswihisweni, kumbe va swi kandza ematshurini, va swi sweka hi timbita, va endla swimbhundzwa; a swi nandziha ku fana ni swinkwa leswi omeke leswi totiweke mafurha. 9
11:9
Eks. 16:13-15
Mberha leyi a yi wa emixaxeni nivusiku, a yi wa ni manna.

10Kutani Muxe a twa Vaisraele va ri karhi va rila emindyangwini ya vona, un'wana ni un'wana a ri enyangweni ya nxaxa wa yena. HOSI Xikwembu a xi karihile swinene, kutani Muxe a vaviseka ngopfu, 11a ku ka xona: “Hikwalaho ka yini u ndzi vangele maxangu, mina nandza wa wena, xana? Xana ndzi ku khunguvanyisile hi yini ku kala u ndzi rhwexa ndzhwalo wa vanhu lava hinkwavo xana?

12“Xana hi mina ndzi nga tswala vanhu lava hinkwavo xana? Xana va kombe hi mina misava, leswi u ndzi byelaka ku va bebula-bebula, kumbe: -veleka ku fana ni muhlayisi wa xihlangi lexa ha mamaka, ndzi va yisa etikweni leri u nga hlambanya eka vatata wa vona leswaku u ta va nyika rona, xana? 13Vanhu lava va ta va ta rila eka mina, va ku: ‘Hi nyike nyama hi dya!’ Xana mina ndzi ta yi kuma kwihi nyama yo nyika vanhu lava hinkwavo xana? 14Vanhu lava i ndzhwalo lowukulu eka mina, ndzi nga ka ndzi nga va koti ndzi ri ndzexe. 15Loko u lava ku ndzi khoma hi ndlela leyi, ndzi twele vusiwana, u hatla u ndzi dlaya, ndzi ta ka ndzi nga ha voni maxangu lawa u ndzi kombaka wona.”Van'wana va ri: ndzi ta ka ndzi nga ha voni maxangu lawa ndzi ma vonaka

16Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Ndzi hlawulele vavanuna va 70 exikarhi ka vakulukumba lava u va tivaka va ri vakulukumba ni varhangeri etikweni, u ya na vona eka Ntsonga lowo Hlawuleka, u fika u yima na vona kona. 17Mina ndzi ta rhelela ndzi ta vulavula na wena kona; ndzi ta hunguta moya lowu wu nga eka wena, ndzi avela vakulukumba lava, leswaku va ta ku pfuna ku rhwala ndzhwalo wa ku rhangela Vaisraele, kutani a wu nga ha wu rhwali u ri wexe. 18Vaisraele vona u ta va byela u ku: ‘Tibasiseleni siku ra mundzuku, leswaku mi ta dya nyama. HOSI yi mi twile loko mi rilela nyama, mi ku mi ta nyikiwa hi mani, ni loko mi ku, a mi tiphina etikweni ra Egipta; hikokwalaho, HOSI yi ta mi nyika nyama ya kona, mi dya; 19a mi nga yi dyi siku rin'we ntsena, kumbe mambirhi, kumbe ntlhanu wa masiku, kumbe khume ra masiku, kumbe masiku ya 20 ntsena, 20kambe mi ta yi dya n'hweti hinkwayo, yi kondza yi mi swirha timbilu, yi mi vabyisa, hikuva mi tshikile HOSI Xikwembu lexi nga exikarhi ka n'wina, mi tlhela mi rila emahlweni ka xona, mi ku, a mi fanele mi nga sukanga etikweni ra Egipta.’ ” 21Kambe Muxe a hlamula a ku: “Ntsengo wa vanhu lava ndzi fambaka na vona i 600 000, kambe wena u vula leswaku u ta va nyika nyama leyi va nga ta dya n'hweti hinkwayo! 22Xana hambiloko va tlhaveriwa mintlhambi ya timbuti ni tinyimpfu ni tihomu, kumbe loko va hlengeleteriwa tinhlampfi hinkwato ta le lwandle, va nga kolwa xana?” 23Kutani HOSI Xikwembu xi hlamula Muxe xi ku: “Xana matimba ya mina ma lo hungutiwa xana? Sweswi wena hi wexe u ta vona hi loko leswi ndzi ku byelaka swona swi humelela, kumbe swi nga humeleli!”

Vakulukumba va 70 va xikela hi moya

24Kutani Muxe a huma a ya byela Vaisraele leswi HOSI Xikwembu xi vuleke swona; a tlhela a hlawula ni vavanuna va 70 exikarhi ka vakulukumba va Israele, a va byela ku ya yima va rhendzela Ntsonga. 25Kutani HOSI Xikwembu xi rhelela xi ri epapeni, xi ta vulavula na yena; xi hunguta moya wun'wana eka lowu Muxe a a ri na wona, xi wu avela vakulukumba lava va 70. Loko wu va xikerile, va sungula ku vhumbha, kambe swi lo va swa siku rero ntsena.

26Exikarhi ka vakulukumba lava hlawuriweke, a ku ri ni vavanuna vambirhi, Elidada na Medada, lava a va sele emixaxeni, va nga yanga eka Ntsonga lowo Hlawuleka. Hambiloko va nga yanga, Moya wu va xikerile, va sungula ku vhumbha va ri emixaxeni. 27Kutani jaha rin'wana ri tsutsuma ri ya byela Muxe, ri ku: “Elidada na Medada va le ku vhumbheni emixaxeni.” 28Kutani Yoxuwa n'wana Nuni loyi a a ri un'wana wa lava hlawuriweke, naswona loyi a a tirhela Muxe, a ku ka yena: “We Muxe n'wini wanga, va miyete.” 29Kambe Muxe a n'wi hlamula, a ku: “Xana u lava ku ndzi sirhela hi ku vondzoka ka wena ke? A swi ta saseka loko HOSI Xikwembu xi nga xikisela Vaisraele hinkwavo Moya wa xona, xi va endla vaprofeta!” 30Kutani Muxe ni vakulukumba va Israele va tlhelela emixaxeni.

HOSI Xikwembu xi rhumela switsatsatsa

31Kutani HOSI Xikwembu xi hungisa mheho, yi khayima switsatsatsa, swi ta hi tlhelo ra le lwandle, swi hahela eka mpfhuka wa 1 m ku sukela ehansi; switsatsatsa leswi swi fika swi phatsametela kusuhi ni mixaxa, swi funengeta mpfhuka wo ringana riendzo ra siku hinkwaro ematlhelweni hinkwawo ya mixaxa. 32Kutani siku rero hinkwaro ni vusiku bya kona, ni siku hinkwaro leri tlhandlamaka, vanhu va famba va khometela switsatsatsa. Loyi a a khome switsongo, hi loyi a a ri ni swo tata ximphongolwana. Vanhu va pandzetela switsatsatsa va swi aneka swi rhendzeleka ni mixaxa. 33Loko vanhu va ha dya nyama ya kona, va nga si yi heta, HOSI Xikwembu xi kariha xi va pfukela, xi va ba hi ntungu lowukulu. 34Hikwalaho ka mhaka leyi, ndhawu ya kona yi thyiwa vito ra Kibroti-Hatavha (hileswaku “masirha ya lavo navela”), hikuva hi kona laha va lahleke vanhu lava a va navela swakudya leswo nandziha. 35Vaisraele va sukile eKibroti-Hatavha va kongoma eHaseroti, laha va nga fika va gova kona.