Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ta ku hlayiwa ka Vaisraele emananga ya Sinayi

11

1:1-46
Tinhl. 26:1-51
Hi lembe ra vumbirhi ra loko Vaisraele va humile etikweni ra Egipta, hi siku ro sungula ra n'hweti ya vumbirhi, HOSI Xikwembu xi vulavula na Muxe eka Ntsonga lowo Hlawuleka, emananga ya Sinayi, xi ku: 2“Hlayani ntsengo wa Vaisraele hinkwavo, hi tinyimba ta vona ni mindyangu ya vona, mi tsala mavito ya vavanuna ha rin'we rin'we. 3Vaisraele hinkwavo lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, wena na Aroni mi fanele ku va hlaya hi ku ya hi mavuthu ya vona. 4Eka nyimba yin'wana ni yin'wana, ku ta huma wanuna un'we la nga nhloko endyangwini wa yena, a ta mi pfuna. 5Mavito ya vavanuna lava va nga ta mi pfuna hi lawa:

“Eka nyimba ya ka Rhuveni i Elizuri n'wana Xedewuru;

6eka nyimba ya ka Simiyoni i Xelumiele n'wana Suri-Xadayi;

7eka nyimba ya ka Yuda i Nahaxoni n'wana Aminadaba;

8eka nyimba ya ka Isakara i Netanele n'wana Sawara;

9eka nyimba ya ka Zebuloni i Eliyabu n'wana Heloni;

10eka nyimba ya ka Efrayimi n'wana Yosefa i Elixama n'wana Amihudi;

eka nyimba ya ka Manase n'wana Yosefa i Gamaliele n'wana Pedasuru;

11eka nyimba ya ka Benjamini i Abidana n'wana Gidiyoni;

12eka nyimba ya ka Dani i Ahiezere n'wana Amixadayi;

13eka nyimba ya ka Asere i Pagiele n'wana Okirani;

14eka nyimba ya ka Gadi i Eliyasafa n'wana Duwele;Duwele; van'wana va ri: Rhuwele; vonani 2:14; 7:42,47; 10:20

15eka nyimba ya ka Neftali i Ahira n'wana Enana.”

16Lava hi vona lava hlawuriweke exikarhi ka ntshungu, va ri varhangeri va tinyimba ta ka vona ni tinhloko ta mindyangu ya Vaisraele.Kumbe: ni vafambisi va mavuthu ya Vaisraele lama nga ni masocha ya 1 000 17Muxe na Aroni va amukela vavanuna lava mavito ya vona ma vuriweke. 18Kutani hi siku ro sungula ra n'hweti ya vumbirhi, va hlengeleta Vaisraele hinkwavo, kutani vanhu lava nga ni malembe ya 20 ni ku tlula, va tsarisa mavito ya vona ha un'we-un'we hi ku landza tinyimba ta vona ni mindyangu ya vona, 19hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona. Hi ndlela leyi, Muxe a hlaya ntsengo wa Vaisraele, emananga ya Sinayi.

20A ku ri ni vanhu va ka Rhuveni mativula ya IsraeleIsraele, kumbe: Yakobo hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona; loko vavanuna va hlayiwa ha un'we-un'we hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 21ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 46 500, va ri va nyimba ya ka Rhuveni;

22naswona a ku ri ni vanhu va ka Simiyoni, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko vavanuna lava tsariseke mavito va hlayiwa hi un'we un'we, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 23ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 59 300, va ri va nyimba ya ka Simiyoni;

24ni vanhu va ka Gadi, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 25ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 45 650, va ri va nyimba ya ka Gadi;

26ni vanhu va ka Yuda, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 27ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 74 600, va ri va nyimba ya ka Yuda;

28ni vanhu va ka Isakara, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 29ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 54 400, va ri va nyimba ya ka Isakara;

30ni vanhu va ka Zebuloni, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 31ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 57 400, va ri va nyimba ya ka Zebuloni;

32ni vanhu va ka Efrayimi n'wana Yosefa, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito ya vona, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 33ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 40 500, va ri va nyimba ya ka Efrayimi;

34ni vanhu va ka Manase, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 35ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 32 200, va ri va nyimba ya ka Manase;

36ni vanhu va ka Benjamini, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 37ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 35 400, va ri va nyimba ya ka Benjamini;

38ni vanhu va ka Dani, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 39ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 62 700, va ri va nyimba ya ka Dani;

40ni vanhu va ka Asere, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 41ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 41 500, va ri va nyimba ya ka Asere;

42ni vanhu va ka Neftali, hi nyimba ya vona, ni mindyangu ya vona, ni miti ya vona, loko va hlayiwa hi mavito, va ri lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 43ntsengo wa vona wu kumeka wu ri 53 400, va ri va nyimba ya ka Neftali.

44Lava hi vona lava hlayiweke hi Muxe na Aroni, va pfuniwa hi varhangeri va Vaisraele, un'wana ni un'wana a yimela nyimba ya ka vona, naswona a ri nhloko endyangwini wa yena.Van'wana va ri: un'wana ni un'wana a yimela ndyangu wa yena 45Kutani ntsengo wa Vaisraele hinkwavo lava hlayiweke, hi mindyangu ya vona, lava ringaneke ku hloma matlhari, va malembe ya 20 ni ku tlula, 46wu kumeka wu ri 603 550, loko va helerile.

47Kambe vanhu va nyimba ya ka Levhi a va katsiwanga loko ku hlayiwa tinyimba letin'wana, 48hikuva HOSI Xikwembu xi byerile Muxe, xi ku: 49“Lava u nga ta ka u nga va hlayi, i va nyimba ya ka Levhi ntsena; vona u nga tshuki u hlaya ntsengo wa vona u wu katsa ni wa Vaisraele lavan'wana; 50kambe va veke ku va vahlayisi va Ntsonga wa Ntwanano, ni swingolongondzwana swa wona hinkwaswo, ni swilo hinkwaswo leswi nga swa wona. Va ta rhwala Ntsonga ni swingolongondzwana swa wona hinkwaswo, naswona va ta tirha eka wona, va dzima ni mixaxa ya vona yi wu rhendzela. 51Loko Ntsonga wu fanele ku simuriwa, Valevhi hi vona va nga ta wu ntlhantlha; loko wu lava ku dzimiwa, hi vona va nga ta wu yimisa. Munhu loyi a nga riki Mulevhi, loko a tshuka a tshinela kusuhi na wona, ú ta dlayiwa. 52Vaisraele lavan'wana va ta gova hi ku ya hi mavuthu ya vona; un'wana ni un'wana ú ta va enxaxeni wa yena, laha ku nga ni vandla ra ka vona.Kumbe: enxaxeni wa yena, kusuhi ni mujeko wa ka vona 53Kambe Valevhi vona va ta gova va rhendzela Ntsonga wa Ntwanano, leswaku vukari bya mina byi nga tshuki byi pfurha ehenhla ka ntshungu wa Vaisraele; naswona Valevhi hi vona va nga ta hlayisa Ntsonga wa Ntwanano.” 54Kutani Vaisraele va endlisa sweswo; va endla hinkwaswo hilaha HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe hakona.