Xitsonga 1989 (TSO89)
8

81Hi siku ro sungula ra n'hweti leyi, Vaisraele hinkwavo va ya va ya hlengeletana erivaleni leri nga mahlweni ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati. Vaisraele a va byerile mutsari Ezra leswaku a ta ni buku leyi nga ni Nawu lowu HOSI Xikwembu xi wu nyikeke Muxe leswaku a ya wu fikisa eka Vaisraele. 2Kutani muprista Ezra a ta ni buku ya Nawu emahlweni ka vanhu lava a va hlengeletanile. A ku ri ni vavanuna ni vavasati ni vana hinkwavo lava a va ta kota ku twisisa leswi nga ta hlayiwa. 3Kutani Ezra a yima kwala rivaleni a languta enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati, a hlaya buku ya Nawu, a hlayela vavanuna ni vavasati ni vana hinkwavo lava a va ta kota ku twisisa leswi hlayiwaka. Ú hlayile buku leyi ku sukela nimixo ku fika ninhlekanhi. Vanhu hinkwavo a va yingisa swinene loko Nawu wu hlayiwa.

4Ezra mutsari a a yimile ehenhla ka vuhiri bya mapulangi lebyi a byi endleriwile ntirho lowu. Evokweni ra yena ra xinene a ku yimile Matitiya, na Xema, na Anaya, na Uriya, na Hilkiya, na Maaseya, kasi evokweni ra yena ra ximatsi a ku yime Pedaya, na Mixaele, na Malkiya, na Haxumu, na Haxibadana, na Zakariya, na Mexulama. 5Loko Ezra a pfula buku, vanhu hinkwavo a va n'wi vona hikuva a a yimile ehenhla ka mapulangi, kutani va suka va yima. 6Ezra a dzunisa HOSI Xikwembu, xona Xikwembu lexikulu, kutani vanhu hinkwavo va hlamula va ku: “Amen! Amen!” va ri karhi va tlakusela mavoko ehenhla. Kutani va nkhinsama, va korhamela hansi va khongela HOSI Xikwembu. 7Loko vanhu hinkwavo va ha ri etindhawini ta vona, ku vile ni Valevhi lava va va hlamuseleke Nawu leswaku va ta wu twisisa, va nga lava: Yexuwa, na Bani, na Xerebiya, na Yamini, na Akubu, na Xabetayi, na Hodiya, na Maaseya, na Kelita, na Azariya, na Yozabadi, na Hanani, na Pedaya. 8Valevhi lava a va hlaya Nawu ebukwini hi ndlela leyi twalaka, va tlhela va hlamusela leswi wu vulaka swona, leswaku vanhu va ta wu twisisa.

9Vanhu hinkwavo a va rila loko va twa marito ya Nawu. Kutani Nehemiya, yena ndhunankulu, na Ezra muprista tlhelo mutsari, ni Valevhi lava dyondzisaka vanhu, va byela vanhu hinkwavo, va ku: “Mi nga tshuki mi tlhaveka mi rila, hikuva siku leri ri hlawuleriwile HOSI Xikwembu xa n'wina. 10Fambani, mi ya tidyela nyama leyi noneke, mi nwa ni vhinyo leyo tsokombela; lava pfumalaka swakudya, mi va nyika. Siku leri ri hlawuleriwile N'wini wa hina, kutani mi nga tshuki mi rila, hikuva ntsako lowu HOSI yi mi nyikaka wona wu ta mi tiyisa.” 11Kutani Valevhi va miyeta vanhu hinkwavo va ku: “Miyelani, hikuva siku leri ri hlawulekile! Mi nga tshuki mi rila!” 12Vanhu hinkwavo va twisisile marito lawa va byeriweke wona, kutani va muka va ya dya ni ku nwa, va tsaka swinene, va nyika ni lava va pfumalaka swakudya.

Ta Nkhuvo wa Mintsonga

13Hi siku ra vumbirhi, tinhloko ta mindyangu ni vaprista ni Valevhi va ya eka Ezra mutsari va ya dyondza Nawu. 14

8:14-15
Levh. 23:33-36,39-43
Dut. 16:13-15
Kutani eNawini lowu va kuma ku tsariwile leswaku HOSI Xikwembu xi lerisile Vaisraele hi nomu wa Muxe ku tshama emintsongeni enkarhini wa nkhuvo lowu endliwaka hi n'hweti ya vu-7. 15Tlhandlakambirhi, a ku tsariwile leswaku va fanele ku hangalasa mahungu va tivisa vanhu emitini ya vona hinkwayo ni le Yerusalema va va byela ku ya etintshaveni va ya vuya ni mahlampfu ya mirhi ya tinxaka-xaka leyi nga ni matluka, va ta aka mintsonga hilaha swi tsariweke hakona. 16Hiloko vanhu va famba va ya vuya ni mahlampfu, va ta tiendlela mintsonga ya vona. Un'wana na un'wana a aka ntsonga ehenhla ka lwangu ra yindlu ya yena, ni le xivaveni xa yena, va aka ni le xivaveni xa yindlu ya Xikwembu, ni le rivaleni leri nga kusuhi ni Nyangwa-ya-Mati, ni le rivaleni leri nga kusuhi ni Nyangwa-ya-Efrayimi. 17Ntshungu hinkwawo wa lava va vuyeke hi le vukhumbini wu endlile mintsonga, wu tshama eka yona. Ku sukela enkarhini wa Yoxuwa n'wana Nuni ku ta fika siku rero, Vaisraele a va nga si tshama va swi endla, kutani ku vile ni ntsako lowukulu. 18Siku rin'wana ni rin'wana ku sukela eka siku ro sungula, ku ya fika eka lero hetelela a va hamba va hlayeriwa buku ya Nawu wa Xikwembu. Nkhuvo wu hetile masiku ya 7, kutani hi siku ra vu-8 va hlengeletana va gandzela Xikwembu hilaha swi lerisiweke hakona.