Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ku hluleka ka lava a va ringeta ku kavanyeta ntirho wo aka rirhangu

41Sanibalati ú hlundzukile ngopfu loko a twa leswaku hi le ku akeni ka rirhangu; mhaka leyi yi n'wi vavise ngopfu, kutani a sungula ku hlekula Vayuda, 2a vulavula ni vamakwavo ni mavuthu ya le Samariya a ku: “Xana vambuyangwana lava va Vayuda va endla yini xana? Xana va lava ku tlhela va pfuxa muti lowu xana? Xana leswi va humesaka magandzelo, va ri va nga heta ntirho hi siku rin'we xana? Xana va ri ku nga huma maribye yo aka ha wona etinhulwini leti ta thyaka ra leswi tshweke xana?” 3Tobiya lowa Muamoni a a yimile kwala kusuhi na Sanibalati, kutani na yena a ku: “Xilo lexi va xi akaka, xexi va nge i rirhangu, loko mhungubye yo khandziya ehenhla ka xona, xi ta hirimuka xi wela hansi!”

4Kutani ndzi khongela ndzi ku: “We Xikwembu xa hina, twana leswi hi hlekurisiwaka xiswona! Endla leswaku leswi va hi endlaka swona swi tlhelela eka vona; a va khomiwe va yisiwa etikweni rin'wana, va tekeriwa ni swilo swa vona hinkwaswo. 5U nga va rivaleli milandzu, ni swidyoho swa vona u nga swi rivali, hikuva va ku pfukile emahlweni ka lava va nga ntirhweni wo aka.”Kumbe: va pfukile lava nga ntirhweni wo aka

6Kutani hi aka rirhangu hi ri hlanganisa; enkarhini lowu a hi akile hafu ya rona ku ya henhla, hikuva vanhu lava tirhaka a va tinyiketile swinene.Hi Xiheveru, kavanyisa 4 ku sungula kwala

7Sanibalati na Tobiya, swin'we ni Maarabu ni Vaamoni ni va le Axidodo, swi va karhatile ngopfu ku twa leswaku ntirho wo pfuxa rirhangu ra muti wa Yerusalema wu ya emahlweni, ni leswaku ra karhi ra hlanganisiwa. 8Vanhu lava hinkwavo, va hlangana, va endla makungu yo hlasela muti wa Yerusalema, ni ku pfuxa mpfilumpfilu. 9Kutani hi khongela Xikwembu xa hina, hi veka vanhu va rindza vusiku ni nhlekanhi leswaku valala va hina va nga hi hlaseli.

10Vavanuna va ka Yuda a va ku:

“Vatirhi a va ha ri na matimba,

kasi marhumbi ma ha tele ngopfu.

Hi nga ka hi nga koti ku yisa emahlweni ntirho wo aka rirhangu.”

11Valala va hina vona a va ku: “Vanhu lava, va nge tivi nchumu, ni ku hi vona va nge hi voni ku kondza hi ya nghena exikarhi ka vona hi va dlayetela, kutani hi ndlela leyi hi ta yimisa ntirho wo aka.” 12Vayuda lava a va tshama exikarhi ka valala va hina, a va hamba va ta hi byela va ku: “Valala va hina va ta suka etindhawini hinkwato leti va tshamaka ka tona va ta va ta hi hlasela.” 13Kutani ndzi veka vanhu endzeni ka rirhangu, va tshama hi tinyimba ta vona lomu rirhangu ri nga si akiwaka ri ya henhla, va khoma mafumu, ni matlhari ni vurha. 14Loko ndzi vona leswaku va chava, ndzi suka ndzi yima ndzi byela varhangeri, ni tindhuna ni vanhu hinkwavo ndzi ku: “Valala va hina, mi nga va chavi; tsundzukani leswaku HOSI Xikwembu xa hina i xikulu, naswona xa chaviseka! Kutani, lwelani vamakwenu, ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni vasati va n'wina ni miti ya n'wina.”

15Valala va hina, va swi twile leswaku makungu ya vona ha ma tiva, ni leswaku Xikwembu xi ma onhile. Kutani hina hi tlhelela erirhangwini, un'wana ni un'wana a ya tirha ntirho wa yena. 16Ku sukela siku rero, hafu yin'wana ya malandza ya mina a ma tirha ku aka, lava hafu leyin'wana va yima va khoma matlhari, ni switlhangu, ni vurha, va ambale swiambalo swo tisirhelela ha swona; varhangeri vona a va fambisa Vayuda hinkwavo 17lava a va ri ntirhweni wo aka rirhangu. Vatirhi lava pfunaka vaaki a va tirha hi voko rin'we, lerin'wana ri khoma tlhari. 18Muaki un'wana ni un'wana a a aka a khweketile fumu enyongeni. Munhu loyi a baka mhalamhala, a a ri kwala kusuhi na mina. 19Kutani ndzi vulavula ni varhangeri ni tindhuna ni vanhu hinkwavo, ndzi ku: “Ntirho wo aka i wukulu, naswona wu lava leswaku hi aka hi hangalakile, hi va kule ni le kule. 20Loko mi twa mhalamhala yi ba, yanani mi ya hlengeletana laha yi twalaka kona, kutani Xikwembu xa hina xi ta hi lwela.”

21Hi tirhile hi ndlela leyi; hafu yin'wana ya vanhu a yi khoma matlhari ku sukela hi vurhonga ku kondza byi ya va vusiku. 22Enkarhini wolowo, ndzi tlhele ndzi byela vanhu ndzi ku: “Vanhu hinkwavo ni malandza ya vona va nga suki eYerusalema, leswaku va ta hi pfuna ku rindza ni vusiku, ni leswaku ni nhlekanhi hi ta kota ku aka.” 23Mina, ni vamakwerhu, ni malandza ya mina, ni varindzi lava ndzi landzeke, a hi nga hluvuli swiambalo; un'wana na un'wana a a tshama a khomile tlhari ra yena.Van'wana va ri: un'wana na un'wana a a hluvula ntsena loko a ya ku hlambeni

5

Ku xanisiwa ka swisiwana

51Endzhaku ka nkarhinyana, vavanuna ni vasati va vona va sungula ku vilela swinene hikwalaho ka leswi Vayuda va ka vona a va va endla swona. 2Van'wana a va ku: “Hina ni vana va hina va xinuna ni va xisati, hi tele, kutani hi lava mavele hi ta dya hi kota ku hanya.” 3Van'wana a va ku: “Masimu ya hina ya mavele ni ya vhinya, ni tindlu ta hina, hi lombisile leswaku hi ta kuma mavele, hikuva ku ni ndlala.” 4Van'wana a va ku: “Hi lombisile masimu ya hina ya mavele ni ya vhinya leswaku hi ta kuma mali yo hakela mithelo ya hosi. 5Hina ni vamakwerhu, ha fana, hambi va ri vana va hina va fana ni vana va vona, kambe lava ka hina vana va xinuna ni va xisati hi boheka ku va endla mahlonga; sweswi van'wana va vana va hina va xisati va le vuhlongeni; a ku na nchumu lexi hi nga xi endlaka emhakeni leyi, hikuva masimu ya hina ya mavele ni ya vhinya ma le mavokweni ya van'wana.”

6Ndzi khunguvanyeke ngopfu loko ndzi twa swivilelo swa vona ni marito lawa a va ma vulavula. 7

5:7
Eks. 22:25
Levh. 25:35-37
Dut. 23:19-20
Hiloko ndzi tiehleketa, kutani ndzi holovela varhangeri ni tindhuna, ndzi ku ka vona: “N'wina mi lava ntswalo wo tala loko mi lomba vamakwenu swilo.”Van'wana va ri: N'wina mi tikisela vamakwenu vutomi Kutani ndzi va hlengeleta hinkwavo ndzi va holovela 8ndzi ku: “Hina hi ringetile hi matimba ku tlhela hi xava Vayuda va ka hina lava a va xaviseriwile vamatiko, kambe n'wina ma ha va xavisa leswaku hi ta tlhela hi xaviseriwa vona!” Kutani va miyela, va nga tivi leswaku va nga hlamula yini. 9Kutani ndzi ku: “Leswi mi swi endlaka, swi bihe ngopfu! Hikwalaho ka yini mi nga chavi Xikwembu, leswaku vamatiko, vona valala va hina, va ta tshika ku hi hlekula xana? 10Mina ni vamakwerhu ni malandza ya mina hi lomba Vayuda mali ni mavele; kutani a hi tshikeni ku va londza loko hi va lomba swilo! 11Namuntlha, va tlheriseleni masimu ya vona ya mavele ni ya vhinya, ni mintanga ya mirhi ya mitlhwari, ni tindlu ta vona, naswona mi nga londzi swilo swo tala leswi mi va lombeke swona swo kota mali, ni mavele, ni vhinyo ni mafurha.” 12Kutani va ku: “Swilo leswi, hi ta va tlherisela swona, naswona a hi nga lavi nchumu eka vona, hi ta endla hilaha u vulaka hakona.” Kutani ndzi vitana vaprista, ndzi byela vanhu lava ku tiboha hi ku hlambanya emahlweni ka vaprista leswaku va ta endla hilaha va tshembiseke hakona. 13Kutani ndzi dzudza xinkwamana xa mina xi wela hansi, ndzi ku: “Xikwembu a xi dzudze munhu un'wana ni un'wana a huma endlwini ya yena ni le ntirhweni wa yena, loko a nga hetisisi xitshembiso lexi; a a dzudziwe a sala a nga ha ri na nchumu.” Kutani ntshungu hinkwawo wu ku “Amen!” wu dzunisa HOSI Xikwembu. Vanhu va endlile hilaha va tshembiseke hakona.

Nehemiya a a nga ri munhu wo tilavela swa yena ntsena

14Ndzi vile ndhunankulu ya tiko ra Yuda ku sukela hi lembe ra vu-20 ra ku fuma ka hosi Ataserkisi ku ya fika lembe ra 32 ra ku fuma ka yena. Kambe eka malembe lawa ya 12 a ndzi dyanga swakudya leswi nyikiwaka ndhunankulu, hambi va ri vamakwerhu a va dyanga. 15Tindhunankulu leti fumeke loko ndzi nga si ta, a ti tikisela vanhu vutomi; a ti lava swakudya na vhinyo, ehandle ka mali leyi a yi humesiwa ya tisilivhere ta 40. Hambi ma ri malandza ya tona a ma xanisa vanhu; mina sweswo a ndzi swi endlanga hikuva ndzi chava Xikwembu. 16Mina ndzi tinyiketerile ku tirha erirhangwini leri; a ndzi na masimu, malandza ya mina hinkwawo ma tirha erirhangwini. 17Tlhandlakambirhi, a ndzi hamba ndzi dya swakudya swa mina ni vanhu va 50, va ri Vayuda ni tindhuna, ehandle ka vanhu lava a va huma exikarhi ka vamatiko lava hi akelaneke na vona. 18Swakudya swa siku rin'we, a ku ri homu yin'we, ni tinyimpfu to nona ta 6, ni tihuku to tala; eka khume ra masiku man'wana na man'wana, a ndzi humesa vhinyo leyo tala, hambiswiritano, a ndzi kombelanga leswaku vanhu va ndzi tisela swilo leswi a swi fanele ku humeseriwa ndhunankulu, hikuva a ndzi tiva ku tikeriwa ka vona. 19We Xikwembu xanga, ndzi tsundzuke, u ndzi katekisa hikwalaho ka hinkwaswo leswi ndzi swi endlelaka vanhu lava.

6

Ta makungu yo lava ku dlaya Nehemiya

61Sanibalati na Tobiya na Gexeme lowa Muarabu ni valala va mina hinkwavo, va swi twile leswaku ndzi hetile ku aka rirhangu, ni leswaku a ka ha salanga ndhawu leyi nga akiwangiki, kambe enkarhini wolowo timbanti a ndzi nga si ti vekela. 2Kutani Sanibalati na Gexeme va rhuma vanhu va ta ndzi vitana va ku: “A hi hlangane emutini wun'wana erivaleni ra Ono.” Makungu ya vona a ku ri ku ndzi vavisa. 3Kutani ndzi rhuma vanhu ni marito lama nge: “Ndzi le ntirhweni lowukulu, a ndzi nga swi koti ku rhelela ndzi ta kwaleyo. Xana ndzi nga tshika ntirho wu yima, ndzi ta eka n'wina xana?” 4Va rhumile vanhu va ta eka mina ku ringana ka mune, kambe ndzi va hlamula ku fana ni le ku sunguleni. 5Kutani eka ndlela ya vuntlhanu, Sanibalati a rhuma nandza wa yena, a ndzi tisela papila ri nga pfariwanga. 6Epapileni ra kona a ku tsariwile leswi: “Wena ni Vayuda va ka n'wina mi lava ku hundzukela hosi. Mhaka leyi, yi hangalakile exikarhi ka vamatiko, hambi a ri Gexeme u ri wa yi tiva: Leswi hi swona swi endlaka leswaku mi aka rirhangu. Hi ku ya hi leswi vuriwaka, wena u lava ku va hosi ya Vayuda. 7U tivekele ni vaprofeta lava va nga ta tivisa vanhu eYerusalema, va ku: ‘Ku ni hosi eYuda!’ Mhaka leyi, yi ta ya vikeriwa hosi ya tiko, hikokwalaho, sweswi wena tana hi ta tsundzuxana.” 8Kutani ndzi rhuma munhu a ya fika a ku: “Swilo leswi u swi vulaka, a swi kona, swo huma enhlokweni ya wena ntsena.” 9Hinkwavo a va lava ku ndzi chavisa, hikuva a va ku: “Va ta tshika ku aka, kutani ntirho wu ta yima.” Kutani ndzi khongela ndzi ku: “We Xikwembu, ndzi nyike matimba!”Van'wana va ri: Enkarhini wolowo a ndzi titwa ndzi tiyile swinene

10Siku rin'wana, ndzi endzerile Xemaya n'wana Delaya wa Mehetabele enkarhini lowu a a fanele ku ka a nga suki endlwini ya yena, kutani a ku ka mina: “A hi hlangane exivandleni lexo hlawuleka eTempeleni. Hi ta fika hi pfala timbanti ta Tempele, hikuva va lava ku ku dlaya; va ta ku tela nivusiku!” 11Kutani ndzi ku: “Xana u vula leswaku munhu wo fana na mina a nga tsutsuma a baleka xana? U ehleketa leswaku mina ndzi nga ya tumbela eTempeleni xana? Sweswo mina ndzi nga ka ndzi nga swi endli!” 12Kutani ndzi vona ni ku twisisa leswaku munhu loyi a a nga rhumiwanga hi Xikwembu; leswi a a swi vula, a a ringeta ku ndzi kanganyisa; a a xaviwile hi Tobiya na Sanibalati. 13Vanhu lava a va xave Xemaya leswaku a ta ndzi dyohisa hi ku ndzi chavisa ndzi endla leswi va vulaka swona, kutani vona va ta bihisa vito ra mina, va endlela ku ndzi xanisa.

14Kutani ndzi khongela ndzi ku: “We Xikwembu xanga, leswi Tobiya na Sanibalati va endlaka swona, u nga swi rivali; hambi a ri wansati lowa muprofeta loyi va nge i Nowadiya ni vaprofeta hinkwavo lava ringeteke ku ndzi chavisa, u nga va rivali!”

Ku hela ka ntirho wo aka rirhangu

15Ntirho wo aka rirhangu wu tekile masiku ya 52; wu hele hi siku ra 25 ra n'hweti ya Elulu. 16Valala va hina ni vamatiko hinkwavo lava hi rhendzeleke, va tshuke ngopfu va tlhela va hela ni matimba loko va twa timhaka leti, hikuva a va swi vona leswaku Xikwembu xa hina hi xona xi hi pfuneke ku heta ntirho lowu. 17Eminkarhini yoleyo, varhangeri va le Yuda a va hamba va tsalelana mapapila na Tobiya. 18Tobiya a a twanana ni vanhu lavo tala va le Yuda hikuva a a ri mukon'wana wa Xekamiya n'wana Ara. Tlhandlakambirhi, n'wana wa yena Yohanani a a tekile n'wana Mexulama wa Berekiya. 19Vanhu lava a va dzunisa Tobiya emahlweni ka mina va ku u endla swilo leswinene, kutani va tlhela va ya n'wi byela leswi mina ndzi vuleke swona. Tobiya a a hamba a ndzi tsalela mapapila a ndzi chavisa.