Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Ku xanisiwa ka swisiwana

51Endzhaku ka nkarhinyana, vavanuna ni vasati va vona va sungula ku vilela swinene hikwalaho ka leswi Vayuda va ka vona a va va endla swona. 2Van'wana a va ku: “Hina ni vana va hina va xinuna ni va xisati, hi tele, kutani hi lava mavele hi ta dya hi kota ku hanya.” 3Van'wana a va ku: “Masimu ya hina ya mavele ni ya vhinya, ni tindlu ta hina, hi lombisile leswaku hi ta kuma mavele, hikuva ku ni ndlala.” 4Van'wana a va ku: “Hi lombisile masimu ya hina ya mavele ni ya vhinya leswaku hi ta kuma mali yo hakela mithelo ya hosi. 5Hina ni vamakwerhu, ha fana, hambi va ri vana va hina va fana ni vana va vona, kambe lava ka hina vana va xinuna ni va xisati hi boheka ku va endla mahlonga; sweswi van'wana va vana va hina va xisati va le vuhlongeni; a ku na nchumu lexi hi nga xi endlaka emhakeni leyi, hikuva masimu ya hina ya mavele ni ya vhinya ma le mavokweni ya van'wana.”

6Ndzi khunguvanyeke ngopfu loko ndzi twa swivilelo swa vona ni marito lawa a va ma vulavula. 7

5:7
Eks. 22:25
Levh. 25:35-37
Dut. 23:19-20
Hiloko ndzi tiehleketa, kutani ndzi holovela varhangeri ni tindhuna, ndzi ku ka vona: “N'wina mi lava ntswalo wo tala loko mi lomba vamakwenu swilo.”Van'wana va ri: N'wina mi tikisela vamakwenu vutomi Kutani ndzi va hlengeleta hinkwavo ndzi va holovela 8ndzi ku: “Hina hi ringetile hi matimba ku tlhela hi xava Vayuda va ka hina lava a va xaviseriwile vamatiko, kambe n'wina ma ha va xavisa leswaku hi ta tlhela hi xaviseriwa vona!” Kutani va miyela, va nga tivi leswaku va nga hlamula yini. 9Kutani ndzi ku: “Leswi mi swi endlaka, swi bihe ngopfu! Hikwalaho ka yini mi nga chavi Xikwembu, leswaku vamatiko, vona valala va hina, va ta tshika ku hi hlekula xana? 10Mina ni vamakwerhu ni malandza ya mina hi lomba Vayuda mali ni mavele; kutani a hi tshikeni ku va londza loko hi va lomba swilo! 11Namuntlha, va tlheriseleni masimu ya vona ya mavele ni ya vhinya, ni mintanga ya mirhi ya mitlhwari, ni tindlu ta vona, naswona mi nga londzi swilo swo tala leswi mi va lombeke swona swo kota mali, ni mavele, ni vhinyo ni mafurha.” 12Kutani va ku: “Swilo leswi, hi ta va tlherisela swona, naswona a hi nga lavi nchumu eka vona, hi ta endla hilaha u vulaka hakona.” Kutani ndzi vitana vaprista, ndzi byela vanhu lava ku tiboha hi ku hlambanya emahlweni ka vaprista leswaku va ta endla hilaha va tshembiseke hakona. 13Kutani ndzi dzudza xinkwamana xa mina xi wela hansi, ndzi ku: “Xikwembu a xi dzudze munhu un'wana ni un'wana a huma endlwini ya yena ni le ntirhweni wa yena, loko a nga hetisisi xitshembiso lexi; a a dzudziwe a sala a nga ha ri na nchumu.” Kutani ntshungu hinkwawo wu ku “Amen!” wu dzunisa HOSI Xikwembu. Vanhu va endlile hilaha va tshembiseke hakona.

Nehemiya a a nga ri munhu wo tilavela swa yena ntsena

14Ndzi vile ndhunankulu ya tiko ra Yuda ku sukela hi lembe ra vu-20 ra ku fuma ka hosi Ataserkisi ku ya fika lembe ra 32 ra ku fuma ka yena. Kambe eka malembe lawa ya 12 a ndzi dyanga swakudya leswi nyikiwaka ndhunankulu, hambi va ri vamakwerhu a va dyanga. 15Tindhunankulu leti fumeke loko ndzi nga si ta, a ti tikisela vanhu vutomi; a ti lava swakudya na vhinyo, ehandle ka mali leyi a yi humesiwa ya tisilivhere ta 40. Hambi ma ri malandza ya tona a ma xanisa vanhu; mina sweswo a ndzi swi endlanga hikuva ndzi chava Xikwembu. 16Mina ndzi tinyiketerile ku tirha erirhangwini leri; a ndzi na masimu, malandza ya mina hinkwawo ma tirha erirhangwini. 17Tlhandlakambirhi, a ndzi hamba ndzi dya swakudya swa mina ni vanhu va 50, va ri Vayuda ni tindhuna, ehandle ka vanhu lava a va huma exikarhi ka vamatiko lava hi akelaneke na vona. 18Swakudya swa siku rin'we, a ku ri homu yin'we, ni tinyimpfu to nona ta 6, ni tihuku to tala; eka khume ra masiku man'wana na man'wana, a ndzi humesa vhinyo leyo tala, hambiswiritano, a ndzi kombelanga leswaku vanhu va ndzi tisela swilo leswi a swi fanele ku humeseriwa ndhunankulu, hikuva a ndzi tiva ku tikeriwa ka vona. 19We Xikwembu xanga, ndzi tsundzuke, u ndzi katekisa hikwalaho ka hinkwaswo leswi ndzi swi endlelaka vanhu lava.