Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Nehemiya a lulamisa leswi hoxekeke

131

13:1-2
Tinhl. 22:1-6
Dut. 23:3-5
Siku rero, vanhu va hlayeriwile buku ya Nawu wa Muxe, kutani ku kumeka ku tsariwile leswaku Vaamoni kumbe Vamowabu va nga tshuki va nghena laha vanhu va Xikwembu va hlengeletaneke kona, 2hikuva a va nga yanga va ya hlanganisa Vaisraele va va yisela swakudya ni mati, kambe va va xavele Balaama leswaku a va rhuketela; ndzhukano wa kona Xikwembu xa hina xi wu hundzurile nkateko. 3Loko vanhu va twile nawu, va hambanisa Vaisraele ni vanhu va tinxaka tin'wana.

4Loko leswi swi nga si humelela, muprista Eliyaxibi a a vekiwile ku va mulanguteri wa yindlu ya Xikwembu. Eliyaxibi a a ri munghana wa Tobiya, 5kutani a rhurhela Tobiya endlwini leyikulu leyi khale a va veka eka yona mapa ya magandzelo, ni mirhi ya risuna, ni swibya, ni vukhume bya mavele, ni bya vhinyo, ni bya mafurha. Swilo leswi hi ku ya hi nawu a swi nyikiwa Valevhi ni vayimbeleri, ni varindzi va le tinyangweni, kasi swin'wana a swi nyikiwa vaprista. 6Loko swilo leswi swi humelela, mina a ndzi nga ri kona eYerusalema, hikuva hi lembe ra 32 ra ku fuma ka Ataserkisi hosi ya Babilona ndzi yile eka yena hosi. Loko ndzi tshamile nkarhinyana, ndzi kombele mpfumelelo eka yena hosi 7leswaku ndzi ya eYerusalema. Hiloko ndzi fika ndzi kuma mhaka leyo biha leyi Eliyaxibi a yi endleke hi ku rhurhela Tobiya endlwini leyi nga Tempeleni. 8Swilo leswi swi ndzi hlundzukisile ngopfu, kutani ndzi humesa nhundzu hinkwayo ya Tobiya endlwini ndzi yi cukumetela ehandle. 9Kutani ndzi lerisa leswaku tindlu ti basisiwa, ku vuyisiwa ni swibya swa yindlu ya Xikwembu, ni mapa ya magandzelo, ni mirhi ya risuna.

10

13:10
Dut. 12:19
Ndzi kume ni leswaku Valevhi ni vayimbeleri lava a va ri ntirhweni a va sukile eYerusalema va tlhelela emitini ya vona leyi nga ni masimu, hikuva vanhu a va nga ha va yiseli leswi a va fanele ku hanya ha swona. 11Hiloko ndzi holovela varhangeri ndzi ku ka vona: “Hikwalaho ka yini yindlu ya Xikwembu yi nga ha hlayisiwi xana?” Kutani ndzi hlengeleta Valevhi ni vayimbeleri ndzi va tlherisela emintirhweni ya vona. 12
13:12
Mal. 3:10
Vanhu hinkwavo va le Yuda va hamba va tisa vukhume bya mavele, ni bya vhinyo, ni bya mafurha, kutani byi vekiwa endlwini ya vuhlayiselo. 13Kutani ndzi hlawula muprista Xelemiya, na mutsari Sadoki, na Mulevhi loyi a va ku i Pedaya, leswaku va va vahlayisi va leswi nga tindlwini ta vuhlayiselo, ndzi hlawula na Hanani n'wana Zakuru wa Mataniya leswaku a va mupfuni wa vona. Vanhu lava a va ri van'wana va lava tshembekeke; ntirho wa vona a ku ri ku phakela vamakwavo swilo.

14We Xikwembu, u nga ndzi rivali; tsundzuka swilo leswinene leswi ndzi swi endleleke yindlu ya wena ni ntirho hinkwawo wa wena.

15

13:15
Eks. 20:8-10
Dut. 5:12-14
Yer. 17:21-22
Enkarhini wolowo ndzi kumile na vanhu va ri karhi va pyaxetela vhinya hi siku ra Savata; van'wana a va hlengeleta tinhulu ta mavele va rhwexa timbhongolo; a va ti rhwexa ni vhinyo, ni mihandzu ya vhinya, ni ya makuwa, ni swin'wana leswi lavaka ku rhwariwa. Swilo leswi a va swi yisa emutini wa Yerusalema. Vanhu lava ndzi va tsundzuxile leswaku va nga tshuki va xavisa swakudya hi siku ra Savata.Van'wana va ri: siku ndzi va kumeke va ri karhi va xavisa swakudya 16Vanhu vo huma eTiri lava a va tshama eYerusalema na vona a va ta ni tinhlampfi ni tinhundzu tin'wana va ta swi xavisa hi siku ra Savata, va xavisela va le Yuda ni va le Yerusalema. 17Kutani ndzi holovela varhangeri va le Yuda ndzi ku: “Xana a mi swi voni leswaku mhaka leyi mi yi endlaka yi bihile xana? Swilo leswi swi nyamisa siku ra Savata! 18Xana swilo swo fana ni leswi a hi swona leswi vatata wa n'wina va swi endleke, kutani Xikwembu xa hina xi hi rhumela makhombo, xi herisa ni muti lowu xana? Mhaka leyi mi yi endlaka yo nyamisa siku ra Savata yi ta engetela vukari bya Xikwembu ehenhla ka tiko ra Israele!”

19Hikokwalaho, ndzi lerisa leswaku loko Savata yi nga si sungula, enkarhini lowu dyambu ri yaka eku peleni, tinyangwa ta muti wa Yerusalema ti fanele ku pfariwa, ti tshamisa sweswo ku kondza Savata yi hundza. Kutani ndzi veka malandza ya mina ya rindza etinyangweni leswaku ku nga vi na nhundzu leyi nghenisiwaka emutini wa Yerusalema hi siku ra Savata. 20Kan'we kumbe kambirhi vaxavi na vaxavisi va swilo swo hambana-hambana va fika va gova ehandle ka muti wa Yerusalema. 21Kutani ndzi va holovela ndzi ku: “Hikwalaho ka yini mi hamba mi ta tshama laha mahlweni ka rirhangu xana? Loko mo tlhela mi swi endla, ndzi ta mi ba swinene!” Ku sukela siku rero, a va ha tlhelanga va ta hi siku ra Savata. 22Hiloko ndzi lerisa Valevhi leswaku va tibasisa, va ta va ta rindza tinyangwa, leswaku siku ra Savata ri va leri hlawulekeke.

We Xikwembu xanga, ndzi tsundzuke, u ndzi katekisa hikwalaho ka leswi; ndzi hlayise hi rirhandzu ra wena lero tshembeka!

23

13:23-25
Eks. 34:11-16
Dut. 7:1-5
Emasikwini wolawo, ndzi kumile ni leswaku ku ni Vayuda lava tekeke vasati exikarhi ka vanhu va le Axidodo, ni va le Amoni, ni va le Mowabu. 24Kutani hafu ya vana va vona a va vulavula ririmi ra va le Axidodo, kumbe ra vanhu van'wana, kambe ririmi ra Vayuda a va nga ri koti. 25Kutani ndzi va holovela ni ku va rhuketela, ndzi tlhela ndzi va ba, ndzi va kokakoka hi misisi, ndzi va sindzisa ku tiboha hi ku hlambanya hi vito ra Xikwembu, ndzi ku: “Mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va xisati va tekiwa hi vamatiko, naswona mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va xinuna va teka vasati exikarhi ka vona, hambi a ri n'wina mi nga titekeli vasati exikarhi ka vanhu lava. 26
13:26
II Sam. 12:24-25
I Tih. 11:1-8
Solomoni hosi ya Israele ú dyohile hikwalaho ka vavasati va matiko mambe. Exikarhi ka tinxaka leto tala, a ku ri hava hosi yo fana na Solomoni: A a rhandziwa hi Xikwembu xa yena, kutani xi n'wi endla hosi ya Vaisraele hinkwavo; hambiswiritano, vavasati lava va matiko mambe va n'wi dyohisile. 27Xana hina hi fanele ku tekelela mikhuva ya n'wina, hi endla vubihi lebyi hinkwabyo, hi tshika ku tshembeka eka Xikwembu xa hina hi ku ya teka vasati exikarhi ka vamatiko, xana?”

28

13:28
Neh. 4:1
Eliyaxibi, Muprista Lonkulu, a a ri ni n'wana loyi a va ku i Yoyada; kutani un'wana wa vana va Yoyada a ya a ya teka n'wana Muhoroni loyi a va ku i Sanibalati; hikokwalaho ka leswi, ndzi hlongola n'wana loyi wa Yoyada a suka eYerusalema.

29We Xikwembu xanga, u nga va rivaleli, hikuva va nyamisile ntirho wa vuprista, va nyamisa na ntwanano lowu u wu endleke ni vaprista ni Valevhi.

30Hi ndlela leyi, ndzi tshikisa Vaisraele mintolovelo hinkwayo ya vanhu va matiko man'wana, ndzi tlhela ndzi pfuxeta mintirho ya vaprista ni Valevhi, ndzi tlherisela un'wana na un'wana entirhweni wa yena. 31Ndzi lulamisa ni leswaku tihunyi to hisa ha tona magandzelo ti hamba ti tisiwa hi nkarhi lowu vekiweke, ni leswaku ku tisiwa leswi vanhu va rhangaka va swi tshovela emasin'wini.

We Xikwembu xanga ndzi tsundzuke, u ndzi katekisa!