Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Vaprista ni Valevhi

121Vaprista lava Zerubabele n'wana Salatiele, na Yexuwa, va vuyeke na vona hi le vukhumbini hi lava: Seraya, na Yeremiya, na Ezra, 2na Amariya, na Maluka, na Hatuxi, 3na Xekaniya, na Rehumi, na Meremoto, 4na Ido, na Ginetoyi, na Abiya, 5na Miyamini, na Maadiya, na Biliga, 6na Xemaya, na Yoyaribi, na Yedaya, 7na Salu, na Amoko, na Hilkiya, na Yedaya. Vanhu lava a va ri varhangeri va vaprista enkarhini wa Yoxuwa, tlhandlakambirhi a va rhangela ni va ka vona.

8Valevhi lava vuyeke hi le vukhumbini hi lava: Yexuwa, na Binuyi, na Kadimiele, na Xerebiya, na Yuda, na Mataniya. Mataniya ni va ka vona a va suma tinsimu ta minkhenso. 9Bakibukiya na Uno hi vona a va hlavelela loko vamakwavo va yimbelela.Van'wana va ri: Bakibukiya na Uno ni vamakwavo hi vona a va hlavelela

10Yexuwa ú veleke Yoyakimi, kutani Yoyakimi a veleka Eliyaxibi, Eliyaxibi a veleka Yoyada, 11Yoyada a veleka Yonatani, Yonatani a veleka Yaduwa.

12Vaprista lava nga tinhloko ta mindyangu lava veke kona enkarhini wa Yoyakimi hi lava: Eka ndyangu wa Seraya i Meraya, eka ndyangu wa Yeremiya i Hananiya; 13eka ndyangu wa ka Ezra i Mexulama, eka ndyangu wa ka Amariya i Yohanani; 14eka ndyangu wa ka Maluki i Yonatani, eka ndyangu wa ka Xebaniya i Yosefa; 15eka ndyangu wa ka Harimi i Adina, eka ndyangu wa ka Merayoto i Helikayi; 16eka ndyangu wa ka Ido i Zakariya, eka ndyangu wa ka Ginetoni i Mexulama; 17eka ndyangu wa ka Abiya i Zikiri; a ku ri ni un'wana wa ndyangu wa ka Miniyamini; eka ndyangu wa ka Mowadiya i Pilitayi; 18eka ndyangu wa ka Biliga i Xamuwa, eka ndyangu wa ka Xemaya i Yonatani; 19eka ndyangu wa ka Yoyaribi i Matenayi; eka ndyangu wa ka Yedaya i Usi; 20eka ndyangu wa ka Salayi i Kalayi, eka ndyangu wa ka Amoko i Ebere; 21eka ndyangu wa ka Hilkiya i Haxabiya; eka ndyangu wa ka Yedaya i Netanele.

22Mavito ya Valevhi lava a va ri tinhloko ta mindyangu enkarhini wa Eliyaxibi na Yoyada, na Yohanani, na Yaduwa, a ma tsariwile; hambi ma ri mavito ya vaprista lava a va ri kona ku ya fika enkarhini wa ku fuma ka Dariyosi lowa Muperesi a ma tsariwile. 23Va ka Levhi lava veke tinhloko ta mindyangu ku ya fika enkarhini wa Yohanani n'wana Eliyaxibi, a va tsariwile eka Buku ya Matimu. 24Entirhweni wo dzunisa Xikwembu ni ku xi nkhensa, Valevhi a va avanyisiwile hi mintlawa-ntlawa, va rhangeriwa hi Haxabiya, na Xerebiya na Yexuwa n'wana Kadimiele. Mintlawa mimbirhi a yi hlavelelana hi ku landza leswi lerisiweke hi Davhida munhu wa Xikwembu. 25Varindzi lava a va rindza etinyangweni ta yindlu ya vuhlayiselo hi lava: Mataniya, na Bakibukiya, na Obadiya, na Mexulama, na Talimoni, na Akubu. 26Vanhu lava, va vile kona enkarhini wa Yoyakimi n'wana Yexuwa wa Yosadaka, ni le nkarhini wa ndhunankulu Nehemiya na Ezra muprista tlhelo mutsari.

Ku khanguriwa ka rirhangu ra muti wa Yerusalema

27Enkarhini wa ku khanguriwa ka rirhangu ra muti wa Yerusalema, Valevhi va vitaniwile va huma etindhawini ta vona hinkwato, va ta emutini wa Yerusalema ku ta dya nkhuvo wo khangula rirhangu; kutani ku tsakiwa, ku nkhensiwa Xikwembu hi ku yimbelela, va chaya swiphambati swa nsimbhi, ni tiharipa ni switende. 28Vayimbeleri na vona va hlengeletanile va huma etindhawini leti rhendzeleke muti wa Yerusalema ni le swimitaneni swa Vanetofati, 29ni le Beta-Giligala, ni le Geba, ni le Azimavhete. Vayimbeleri a va tshama eswimitaneni leswi rhendzeleke muti wa Yerusalema. 30Kutani vaprista ni Valevhi va tibasisa, va basisa ni ntshungu ni tinyangwa ta rirhangu.

31Kutani ndzi vitana varhangeri va le Yuda va ta ehenhla ka rirhangu. Hiloko ndzi hlawula vanhu lava nga ta famba va longolokile va dzunisa Xikwembu; kutani va avanyisiwa ku huma mintlawa mimbirhi leyikulu. Ntlawa wo sungula a wu famba ehenhla ka rirhangu wu kongoma tlhelo ra nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Vulongo, hi tlhelo ra voko ra xinene. 32Endzhaku ka vona, a ku famba Hoxaya ni hafu ya varhangeri va le Yuda, 33na Azariya, na Ezra, na Mexulama, 34na Yuda, na Benjamini, na Xemaya, na Yeremiya, 35ni van'wana vaprista lava a va ri ni timhalamhala, a nga Zakariya, n'wana Yonatani wa Xemaya, wa Mataniya, wa Mikaya, wa Zakuru, wa Asafu, 36ni va ka vona, va nga va Xemaya, na Asarele, na Milalayi, na Gilalayi, na Maayi, na Netanele, na Yuda, na Hanani. A va ri ni swichaya-chayani swa Davhida munhu wa Xikwembu. Emahlweni a ku rhangile mutsari Ezra. 37Loko va fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Xihlovo, va tlhandluka hi swikhandziyo swa Muti wa Davhida laha rirhangu ri tlakukeke kona, va hundza hi le kusuhi ni Yindlu ya Davhida va ya fika enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Mati hi tlhelo ra le vuxeni.

38Ntlawa lowun'wana wa vanhu lava a va ri ku nkhenseni wu kongome etlhelo ra ximatsi, wu famba ehenhla ka rirhangu, kutani mina na hafu yin'wana ya vanhu hi va landza hi le ndzhaku. Hi fambile hi ya hundza hi le ka xihondzo lexi vuriwaka Xihondzo-xa-Xitiko, hi ya fika ni le xivandleni lexi vuriwaka Khumbi-ro-Anama. 39Kutani hi ya hundza hi le ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Efrayimi ni le ka leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Khale ni le ka leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinhlampfi ni le ka Xihondzo xa Hananele ni lexi vuriwaka Xihondzo-xa-Dzana, hi ya fika ni le ka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tinyimpfu. Kutani lava a va ri ku nkhenseni va fika va yima eka nyangwa leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Varindzi. 40Mintlawa hinkwayo leyi a yi ri ku nkhenseni yi fike yi yima endlwini ya Xikwembu, kutani na mina ndzi fika ndzi yima, swin'we ni hafu leyi a ndzi ri na yona ya varhangeri, 41ni vaprista lava: Eliyakimi, na Maaseya, na Miniyamini, na Mikaya, na Eli-Howenayi, na Zakariya, na Hananiya; hinkwavo lava a va ri ni timhalamhala; 42van'wana hi lava: Maaseya, na Xemaya, na Eliyazara, na Usi, na Yohanani, na Malikiya, na Elamu, na Ezere. Vayimbeleri a va ri karhi va yimbelela va fambisiwa hi Yizirahiya. 43Kutani siku rero vanhu va humesa magandzelo layo tala, va tsaka swinene hikuva Xikwembu a xi va nyikile ntsako lowukulu. Vavasati ni vana, na vona a va tsakile swinene. Huwa ya ntsako lowu a wu ri kona eYerusalema a yi fika ekule swinene.

Ta leswi nyikiwaka vaprista ni Valevhi

44Hi siku rero ku hlawuriwa vavanuna lava nga ta va valanguteri va yindlu ya vuhlayiselo bya mihlengo, ni leswi rhangaka swi tshoveriwa emasin'wini, ni vukhume. Vavanuna lava a va fanele ku hlengeleta leswi, hi ku ya hi nawu, swi nyikiwaka vaprista ni Valevhi swi huma emasin'wini lama nga kusuhi ni miti. Vanhu va le Yuda a va tsaka swinene hi leswi vaprista ni Valevhi a va tirhisa swona, 45

12:45
I Tikr. 25:1-8
26:12
va tirhela Xikwembu xa vona ni ku fambisa mintirho yo basisa vanhu; a va tirha ku fana ni leswi vayimbeleri ni varindzi va le nyangweni a va tirhisa swona hilaha va lerisiweke hakona hi Davhida ni n'wana wa yena Solomoni. 46Ku sukela eminkarhini ya khale loko ka ha ri na Davhida na Asafu, a ku ri ni mufambisi wa vayimbeleri; vayimbeleri a va fanele ku hamba va yimbelela tinsimu to dzunisa ni ta minkhenso. 47Enkarhini wa Zerubabele ni le nkarhini wa Nehemiya, Vaisraele hinkwavo a va hamba va humesa leswi vayimbeleri ni Varindzi va le tinyangweni a va fanele ku kuma swona siku rin'wana ni rin'wana, va tlhela va nyika ni Valevhi leswi a va fanele ku kuma swona, kasi Valevhi vona a va fanele ku humesa swin'wana va nyika va ka Aroni.